ТОП 10:

Избранные логарифмы констант равновесийНеорганическому лиґанды

  H+ lg Kw = { ‑13,997; D H = ‑55,81 ‑13,79  
  Ag+ lg b1 = { 2,0 1,6 lg b2 = { 4,0 3,7  
lg Ks((1/2)Ag2O(бурый) + (1/2)H2O Û Ag+ + OH ) ={ ‑7,71 ‑7,18  
Al3+ lg b1 = { 9,03 8,32 lg b2 = { 18,69 17,31 lg b3 = { 26,99 25,32  
lg b4 = { 32,99 31,53 lg b22 = { 20,3 19,9 lg b43 = { 42,05 41,77
                             

lg Ks (аморф., белый) = ‑32,34

Ba2+ lg b1 = { 0,5 ‑0,2 lg Ks (белый) = ‑3,6  
Bi3+lg b1 = { 12,91 12,29 lg b2 = { 23,99 22,54  
lg b3 = { 33,13 31,43 lg b4 = { 34,19 32,57 lg b12,6 = 165 [I = 3]  
lg Ks((1/2)Bi2O3(a, белый) + (3/2)H2O Û Û Bi3+ + 3 OH ) ={ ‑38,53 ‑36,91  
Ca2+ lg b1 = { 1,3 0,64 lg Ks (белый) = ‑5,19  
Cd2+ lg b1 = { 3,92 3,37 lg b2 = { 7,64 6,81 lg b3 = { 8,69 8,07  
lg b4 = { 8,64 8,34 lg b12 = { 4,61` 4,08 lg b44 = { 23,13 23,27
  lg Ks = { -14,35 [b, белый] -14,29 [b, I = 3], ‑14,10 [g, I = 3]  
                                         

OH, гидроксид ‑ ион (продолжение)

Co2+ lg b1 = { 4,35 3,78 lg b2 = { 9,19 8,32 lg b3 = { 10,49 9,66
lg b4 = { 9,68 9,54 lg Ks (розовый) = { -14,9 -14,6  
                 

Co3+ lg b1 = 13,52 [I=1] lg Ks (чёрный) = ‑44,5

Cr3+ lg b1 = { 10,0 9,2 lg b2 = { 18,3 16,8 lg b3 = {
lg b4 = { 28,6 26,9 lg Ks (зеленый) = ‑29,8  
               

Cu+lg Ks((1/2)Cu2O(красный) + (1/2)H2O Û Cu+ + OH ) = ‑14,7

Cu2+ lg b1 = { 6,0 5,5 lg b2 = { 10,7 10,0 lg b3 = { 14,2 13,6  
lg b4 = { 16,4 16,5 lg b22 ={ 17,63 16,81  
lg Ks (голубой) = { -19,32 -18,9  
Fe2+ lg b1 = { 4,5 4,0 lg b2 = { 7,4 6,5 lg b3 = { 10,2  
lg b4 = { 9,9 lg Ks (белый) = { ‑ 15,1 ‑ 14,28  
Fe3+ lg b1 = { 11,81 11,03 lg b2 = { 22,32 21,18 lg b3 = { 28,7  
lg b4 = { 34,4 33,3 lg b22 ={ 25,04 24,97 lg b43 = { 49,7 49,4
lg Ks (коричневый) = { ‑38,8 ‑38,6  
                                                 

lg Ks((1/2)Fe2O3(a,коричневый) + (3/2)H2O Û

Û Fe3+ + 3 OH ) = ‑42,7

Hg22+ lg b1 = 8,7 [I=1]

OH, гидроксид ‑ ион (продолжение)

Hg2+ lg b1 = { 10,59 10,13 lg b2 = { 21,82 21,28 lg b3 = { 20,89 20,30
lg b12 = { 10,67 10,98 lg b33= { 35,57 34,98  
lg Ks(HgO(красный) + H2O Û Hg2+ + 2 OH ) = { ‑25,44 ‑24,90
Mg2+lg b1 = { 2,58 1,85 lg b44 ={ 16,3 16,93  
lg Ks (белый) ={ ‑11,15 ‑10,25  
Mn2+ lg b1 = { 3,40 2,85 lg b2 = { 5,8 4,9 lg b3 = { 7,2 6,4  
lg b4 = { 7,7 7,6 lg b12= { 3,4 3,75 lg b32= { 18,09 16,46
lg Ks (активный, бело-розовый) = { ‑12,8 ‑11,94
Ni2+ lg b1 = { 4,14 3,58 lg b2 = { 8,9 8,1 lg b3 = { 11,12 11,2
lg b4 = { 11,9 lg b12= { 3,3 3,6 lg b44= { 28,25 28,22
lg Ks (зеленый) = { ‑15,2 ‑16,3
Pb2+ lg b1 = { 6,29 6,05 lg b2 = { 10,87 10,37 lg b3 = { 13,93 13,35
lg b12= { 7,64 7,62 lg b43 = { 32,10 32,43  
lg b44 = { 35,1 35,75 lg b86 = { 68,36 68,38  
                                   

lg Ks ((1/2)Pb2O(OH)2(белый) + (1/2) H2O Û Pb2+ + 2 OH ) = ‑14,9

lg Ks (PbO(жёлтый) + H2O Û Pb2+ + 2 OH ) = ‑15,1

lg Ks (PbO(красный) + H2O Û Pb2+ + 2 OH ) = ‑15,3

OH, гидроксид ‑ ион (продолжение)

Sb(III) lg K2 = 15,5 [I=5, HNO3], lg K3 = 12,8 [I=5, HNO3],

lg K4 = 2,2 [I=5, HNO3]

lg K(2 Sb(OH)2+ + 2 H+ Û Sb2(OH)24+ + 2 H2O) = 0,7 [I=5, HClO4]

lg Ks((1/2) Sb2O3(ромб., белый) + (1/2) H2O Û 2 SbO+ + OH ) =

= ‑17,66 [I=5]

lg Ks((1/2) Sb2O3(куб., белый) + (1/2) H2O Û 2 SbO+ + OH ) =

Sn2+ lg b1 = { 10,60 9,95 lg b2 = { 20,93 20,03 lg b3 = { 25,38 24,68
lg b22 = { 23,22 22,62 lg b43= { 49,11 47,75  
lg Ks(SnO (белый) + H2O Û Sn2+ + 2 OH ) = { ‑26,2 ‑25,43  
Sr2+ lg b1 = { 0,8 0,23 [I=3]  
Zn2+ lg b1 = { 5,04 4,64 lg b2 ={ 11,09 10,4 lg b3 ={ 13,52 12,93  
lg b4 = { 14,8 14,82 lg b12={ 5,0 4,9 lg b62={ 26,2 25,5
                       

lg Ks (аморф.,белый) = ‑15,52

lg Ks(Zn(OH)2 (b, белый) + H2O Û Zn2+ + 2 OH ) = ‑16,2

lg Ks(ZnO (белый) + H2O Û Zn2+ + 2 OH ) = { ‑16,66 ‑16,14

As(OH)4, арсенит‑ион

H+ lg KH = { 9,29, DH = ‑27,6 9,13 [I=0,1]

AsO43‑, арсенат‑ион

H+ lg KH1 = 11,50, DH = ‑27,6; lg KH2 = 6,96, lg KH3 = 2,24

Ag+ lg Ks (темно-коричневый) = ‑22,0 [20oC]

Al3+ lg Ks (белый) = ‑15,8 [22 oC]

Bi3+ lg Ks (белый) = ‑9,36 [20 oC]

Ca2+ lg Ks (белый) = ‑18,2 [20 oC]

Cd2+ lg Ks (белый) = ‑32,7 [20 oC]

Co2+ lg Ks (розовый) = ‑28,1 [20 oC]

Cr3+ lg Ks (зеленый) = ‑20,1 [22 oC]

AsO43‑, арсенат‑ион (продолжение)

Cu2+ lg Ks (зеленый) = ‑35,1 [20 oC]

Fe3+ lg Ks (зеленый) = ‑20,2 [20 oC]

Mg2+ lg Ks (белый) = ‑19,7 [20 oC]

Mn2+ lg Ks (белый) = ‑28,7 [20 oC]

Ni2+ lg Ks (зеленый) = ‑25,5 [20 oC]

Pb2+ lg Ks (белый) = ‑35,4 [20 oC]

Sr2+ lg Ks (белый) = ‑17,8 [20 oC]

Zn2+ lg Ks (белый) = ‑27,0 [20 oC]

B(OH)4, борат-ион

H+ lg KH1 = { 9,236 8,88 lg KH1 = 5,23 [I=3, NaClO3] lg bH21 = 5,50 [I=3, NaClO3]

lg bH31 = 7,33 [I=3, NaClO3], lg bH42 = 13,42 [I=3, NaClO3]

Br, бромид-ион

Ag+ lg b1 = 4,68 lg b2 = 7,7

lg b3 = { 8,7 8,3 lg b4 = 9,0  
lg Ks (светло-жёлтый) ={ ‑ 12,28 ‑ 11,92
         

 

Bi3+ lg b1 = { 3,06 2,22 lg b2 = { 5,6 4,4 lg b3 = { 7,4 6,2
lg b4 = { 8,6 7,2 lg b5 = { 9,2 8,7 lg b6 = { 8,7 8,8  
               

lg Ks(BiOBr (белый) + H2O Û Bi3+ + Br + 2 OH) = ‑34,16 [I=2]

Br2 lg b1 = 1,24 lg b12 = 1,30 lg KD(Br2 Û Br2(CCl4)) = 1,44

Cd2+ lg b1 = { 2,14 1,57 lg b2 = { 3,0 2,1 lg b3 = { 3,0 2,6
lg b4 = { 2,9 2,6  
             

Cu+lg b2 = 5,9 lg b3 = 9,4 [I=5] lg Ks (белый) = ‑8,3

Br, бромид-ион (продолжение)

Cu2+ lg b1 = { ‑ 0,03 ‑ 0,07 [I=2]  
lg Ks((1/2)Cu2(OH)3Br (зелёный) Û Û Cu2+ + (3/2) OH + (1/2) Br) = {   ‑ 17,15 [20 оС] ‑ 16,70
       

Fe3+ lg b1 = 2,85

Hg22+ lg Ks (жётло-белый) = ‑22,25

Hg2+lg b1 = 12,87 [I=0,5] lg b2 = 23,82 [I=0,5]

lg b3 = 27,6[I=0,5] lg b4 = 29,8 [I=0,5]

lg K(HgBr+ + OH Û HgBrOH) = 9,74[I=0,5]

Pb2+ lg b1 = { 1,77 1,10 lg b2 = { 2,6 1,8 lg b3 = { 3,0 2,2
lg b4 = { 2,3 2,0 lg Ks (белый) = ‑ 5,68 [I=4]
Sn2+ lg b1 = { 1,16 0,74 lg b2 = { 1,7 0,9  
               

lg b3 = 1,2 [I=3] lg b4 = 0,4 [I=3]

CN, цианид-ион

H+ lg KH = { 9,21, DH = ‑43,64 8,95  
Ag+ lg b2 ={ 20,48 20,0 lg b3 =21,4 lg b4 =20,8 [I=1]
lg Ks (белый) = { ‑15,66 ‑15,53  
lg K(Ag+ + OH + CN Û AgOHCN) = { 13,2 12,7  
                 

Cd2+ lg b1 = 6,01, lg b2 = 11,12, lg b3 = 15,65,lg b4 = 17,92

Cu+ lg b2 = 16,26, lg b3 = 21,6, lg b4 = 23,1,lg Ks (белый) = ‑19,49

Fe2+ lg b6 = 35,4

Fe3+ lg b6 = 43,6

Hg2+ lg b1 = 17,00 lg b2 = 32,75 lg b3 = 36,31 lg b4 = 38,97

CN, цианид-ион (продолжение)

Ni2+ lg b1 = 7,03 [I=3] lg b4 = { 30,22 31,06 [I=3]

lg K(Ni(CN)42‑ + H+ Û Ni(HCN)(CN)3) = 5,4[I=0,1]

lg K(Ni(HCN)(CN)3 + H+ Û Ni(HCN)2(CN)2) = 4,5[I=0,1]

lg K(Ni(HCN)2(CN)2 + H+ Û Ni(HCN)3(CN)+) = 2,6[I=0,1]

Zn2+ lg b1 = 5,3 [I=3] lg b2 = { 11,07 11,7 [I=3]
lg b3 ={ 16,05 16,7 [I=3] lg b4 = { 19,62 21,6 [I=3]
         

lg Ks (белый) = ‑15,5 [I=3]

SCN, тиоцианат-ион

H+ lg KH = 0,9

Ag+ lg b1 = 4,8, lg b2 = 8,23, lg b3 = 9,5,lg b4 = 9,7

lg Ks (белый) = ‑11,97

Bi3+ lg b1 = { 2,21 1,32 lg b2 = { 2,7 2,1 lg b3 = { 4,4 3,0  
lg b4 = { 5,2 2,9 lg b5 = { 5,8 3,6 lg b6 = { 5,4 4,0  
Cd2+ lg b1 = { 1,89 1,32 lg b2 = { 2,78 1,99 lg b3 = { 2,8 2,0  
lg b4 = { 2,3 1,9  
Co2+ lg b1 = { 1,72 0,98 lg b2 = 1,32 [I=1] lg b3 = ‑0,38 [I=3]
Cr3+ lg b1 = { 3,08 1,87 lg b2 = 2,98 [I=1]  
               

Cu+ lg b2 = 11,00 [I=5] lg b3 = 10,9 [I=5] lg b4 = 10,4 [I=5]

lg Ks (белый) ={ ‑11,32[I=2] ‑11,15[I=4]
Cu2+ lg b1 = { 2,33 1,47 lg b2 = { 3,65 2,74  
         

Fe2+ lg b1 = 1,31

 

SCN, тиоцианат-ион (продолжение)

Fe3+ lg b1 = { 3,02 2,10 lg b2 = { 4,64 3,2
lg b3 = 5,0[I=3] lg b4 = 6,3[I=3] lg b5 = 6,2[I=3] lg b6 = 6,1[I=3]  
Hg22+ lg Ks (белый)= { ‑19,52 ‑19,00  
           

Hg2+ lg b1 = 9,08[I=1],

lg b2 = { 17,26 16,86 lg b3 = { 19,97 19,70 lg b4 = { 21,8 21,7

lg Ks (белый) = ‑19,56 [I=1]

Mn2+ lg b1 = { 1,23 0,65  
Ni2+ lg b1 = { 1,76 1,13 lg b2 = 1,58[I=1] lg b3 = 1,5[I=1]

Pb2+ lg b1 = 0,54[I=2] lg b2 = 0,87[I=2] lg b3 = 1,0[I=3]

Zn2+ lg b1 = { 1,33 0,71 lg b2 = { 1,91 1,04 lg b3 = { 2,0 1,2
lg b4 = { 1,6 1,5  
             

CO32‑ - карбонат-ион

H+ lg KH1 = { 10,33, DH = ‑14,6 9,57 lg KH2 = { 6,35, DH = ‑23,0 6,02

lg Kp(CO2(g) Û CO2) = 1,48 [25oC], -1,89 [80oC]

Ag+ lg Ks (белый) = ‑11,09

Ba2+ lg b1 = 2,78, lg Ks (белый) = ‑8,29

Ca2+ lg b1 = 3,15

lg Ks (кальцит, белый,)= ‑8,52

lg Ks (арагонит, белый, )= ‑8,29

Cd2+ lg Ks (белый) = ‑13,74

Co2+ lg Ks (белый) = ‑9,98

 

 

CO32‑ - карбонат-ион (продолжение)

Cu2+ lg b1 = 6,75 lg b2 = 9,92 lg Ks (синий) = ‑9,63

lg Ks(Cu2(OH)2CO3(синий) Û 2 Cu2+ + 2 OH + CO32‑) = ‑31,90

lg Ks(Cu2(OH)2CO3 (малахит) Û 2 Cu2+ + 2 OH + CO32‑) = ‑42,96,

lg Ks(Cu3(OH)2(CO3)2 (азурит) Û 3 Cu2+ + 2 OH + 2 CO32‑) =

= ‑54,69

lg Ks(K2Cu(HCO3)4) Û 2 K+ + Cu2+ + 4 HCO3) = ‑11,5[I=1]

Fe2+ lg Ks (белый) = ‑10,68

Hg22+ lg Ks (жёлтий) = ‑16,05

Mg2+ lg b1 = 2,88 lg K(Mg2+ + HCO3 Û MgHCO3+) = 0,95

lg Ks(MgCO3·3H2O, белый) = ‑4,67

lg Ks (белый, магнезит) = ‑7,46

Mn2+ lg K(Mn2+ + HCO3 Û MnHCO3+) = 1,8, lg Ks (білий) = ‑9,30

Ni2+ lg Ks (зелёный) = ‑6,87

Pb2+ lg Ks (белый) ={ ‑13,13 ‑11,01

lg Ks(Pb3(OH)2(CO3)2 (белый) + 7 OH Û

Û 3 Pb(OH)3 + 2 CO32‑) = ‑5,19

Sr2+ lg Ks (белый) = ‑9,03

Zn2+ lg Ks (белый) = ‑10,0

Cl, хлорид-ион

Ag+ lg b1 = { 3,31 3,36 lg b2 = { 5,25 5,20 lg b3 =6,0 [I=4]
  lg Ks (белый) = { -9,75 -9,74  
             

As(III) lg K(As(OH)3 + H+ + Cl Û As(OH)2Cl + H2O) = ‑1,07

lg K(As(OH)3 + 2 H+ + 2 Cl Û As(OH)Cl2 + 2 H2O) = ‑4,57

lg K(As(OH)3 + 3 H+ + 3 Cl Û AsCl3 + 3 H2O) = ‑8,7

Bi3+ lg b1 = 2,36 [I=2] lg b2 = 3,5 [I=2] lg b3 = 5,4 [I=2]

lg b4 = 6,1 [I=2] lg b5 = 6,7 [I=2] lg b6 = 6,6 [I=2]

lg Ks (BiOCl (белый) + H2O Û Bi3+ + Cl + 2 OH) = ‑35,8

 

Cl, хлорид-ион (продолжение)

Cd2+ lg b1 = { 1,98 1,35 lg b2 = { 2,6 1,7 lg b3 = { 2,4 1,5
lg b4 = { 1,7 1,6 [I = 3]  
             

Co2+lg b1 = ‑0,05 [I=1]

Cr3+ lg b1 = ‑0,5 [I=1]

Cr(VI) lg K(HCrO4 + Cl + H+ Û CrO3Cl + H2O) = 1,2 [I = 0,5]

Cu+ lg b1 = 2,70 [I=5] lg b2 = { 5,5 6,00 [I=5]  
lg b3 = { 5,7 6,0 [I=5] lg Ks (белый) ={ ‑6,73 ‑7,38 [I=5]
             

Cu2+ lg b1 = 0,40 lg b2 = ‑0,4,

lg Ks(Cu2(OH)3Cl (синий) Û 2 Сu2+ + 3 OH + Cl) = { ‑34,7 ‑34,32
Fe3+ lg b1 = { 1,48 0,63 lg b2 = { 2,13 0,75 lg b3 = { 1,1 ‑ 0,7  
               

lg b4 = ‑1,3

Hg22+ lg Ks (белый)={ ‑17,91 ‑16,88 [I=0,5]

Hg2+ lg b1 = 6,72 [I=1], lg b2 = 13,23 [I=1], lg b3 = 14,2 [I=1],

lg b4 = 15,3 [I=1]

lg K(HgCl2 + OH Û HgOHCl + Cl) = { 4,09 4,23
lg K(HgOHCl + OH Û Hg(OH)2 + Cl) = { 3,77 3,8

Mn2+lg b1 = 0,04 [I=1]

Ni2+ lg b1 = 0,00 [I=1]

Pb2+ lg b1 = { 1,59 0,90 lg b2 = { 1,8 1,3 lg b3 = { 1,7 1,4
lg b4 = 1,4 lg Ks (белый) = { ‑4,87 ‑5,0 [I=3]  
               

Sb3+ lg b1 = 2,3 [I=4] lg b2 = 3,5 [I=4] lg b3 = 4,2 [I=4]

lg b4 = 4,7 [I=4] lg b5 = 4,7 [I=4] lg b6 = 4,1[I=4]

Cl, хлорид-ион (продолжение)

Sn2+ lg b1 = { 1,51 1,17 [I=3] lg b2 = { 2,25 1,72 [I=3]  
lg b3 = { 2,0 1,7 [I=3] lg b4 = { 1,5 2,3 [I=4]  
Zn2+ lg b1 = { 0,43 0,11 lg b2 = 0,61 lg b3 = 0.5, lg b4 = 0,2
             

lg Ks(Zn2(OH)3Cl (белый) Û 2 Zn2+ + 3 OH + Cl ) = ‑26,8

CrO42‑, хромат-ион

О реакции CrO42‑ с анионами смотрите Cl та PO43‑.

H+ lg KH1 = { 6,51, DH = 2,9 5,74 lg KH2 = { ‑0,2 ‑0,7
lg K(2 HCrO4 Û Cr2O72‑ + H2O) = { 1,53, DH = ‑19,7
1,97
Ag+lg Ks (красно-бурый) = ‑11,92  
Ba2+ lg Ks (жёлтый) ={ ‑9,67 ‑8,39  
               

Cu2+ lg Ks (красно-коричневый) = ‑5,40

Hg22+ lg Ks (красный) = ‑8,70

Pb2+ lg Ks (жёлтый) = ‑13,75

Sr2+ lg Ks (жёлтый) = ‑4,65

F, фторид-ион

H+ lg KH1 = { 3,17, DH = 13,29 2,96, DH = 12,09  
lg K(HF + F Û HF2) = { 0,5, DH = 4,2 0,59, DH = 3,8  
Ag+ lg b1 = { 0,4 ‑ 0,32  
Al3+ lg b1 = { 7,0 6,11 [I=0,5] lg b2 = { 12,6 11,12 [I=0,5]
lg b3 = { 16,7 15,0 [I=0,5] lg b4 = { 19,1 18,0 [I=0,5]
             

lg b5 = 19,4 [I=0,5] lg b6 = 19,8 [I=0,5]

 

F, фторид-ион (продолжение)

B(III) lg K(B(OH)3 + F Û B(OH)3F) = ‑0,30[I=1]

lg K(B(OH)3 + 2 F + H+ Û B(OH)2F2 + H2O) = 7,52 [I=1]

lg K(B(OH)3 + 3 F + 2 H+ Û BOHF3 + 2 H2O) = 13,38 [I=1]

lg K(B(OH)3 + 4 F + 3 H+ Û BF4 + 3 H2O) = 19,77 [I=1]

Ba2+lg b1 = ‑0,3 [I=1], lg Ks (белый) = ‑5,98

Bi3+lg b1 = 1,42 [20oC, I=0,1]

Ca2+ lg b1 = { 1,1 0,58, DH = 14,6 lg Ks (белый) = ‑10,45

Cd2+ lg b1 = 0,46 [I=1], lg b2 = 0,53 [I=1]

Co2+ lg b1 = 0,4 [I=1]

Cu2+ lg b1 = { 1,2 0,9  
Cr3+ lg b1 = { 5,2 4,36 [I=0,5]
       

lg b2 = 7,70 [I=0,5], lg b3 = 10,2 [I=0,5]

Fe2+lg b1 = 0,8 [I=1]

Fe3+ lg b1 = { 6,0 5,18 lg b2 = 9,07 [I=1] lg b3 = 12,1 [I=1]

Hg2+ lg b1 = 1,6

Mg2+ lg b1 = { 1,8 1,32 lg Ks (белый) = ‑8,26

Mn2+lg b1 = 0,7 [I=1]

Ni2+ lg b1 = 0,5 [I=1]

Pb2+ lg b1 = 1,44 [I=1], lg b2 = 2,54[I=1], lg Ks (белый) ={ ‑7,43 ‑6,26

Sb3+lg b1 = 3,0 [30oC, I=2] lg b2 = 5,7 [30oC, I=2]

lg b3 = 8,3 [30oC, I=2] lg b4 = 10,9 [30oC, I=2]

Sn2+ lg b1 = 4,08 [I=1] lg b2 = 6,68[I=1] lg b3 = 9,5 [I=1]

Sr2+ lg b1 = 0,1[I=1] lg Ks (белый) = ‑8,64

Zn2+ lg b1 = { 1,15 0,78

Fe(CN)64, гексацианоферрат (II)-ион

H+ lg KH1 = 4,30, DH = 21; lg KH2 = 2,6, DH = 4

Ag+ lg Ks (светложёлтый) = ‑44,07

Ba2+ lg b1 = 3,8

Ca2+ lg b1 = 3,8, DH =8,8; lg b2 = 5,2

Cd2+ lg Ks (светложёлтый) = ‑17,38

Co2+ lg Ks (грязнозеленый) = ‑14,7

Cu2+lg Ks (коричневый) = ‑15,9

lg Ks (K2Cu3{Fe(CN)6}2) = ‑34,75

Fe3+ lg Ks (синий) = ‑40,5

Hg22+ lg Ks = ‑11,95

Hg2+ lg b1 = 3,8

K+ lg b1 = 2,34

Mn2+lg Ks (белый) = ‑13,33

Ni2+ lg Ks (светлозеленый) = ‑13,2

Pb2+ lg Ks (жёлтый) = ‑18

Zn2+ lg Ks = ‑16,9 lg Ks (K2Zn3{Fe(CN)6}2 , білий) = ‑42,18

Fe(CN)63‑, гексацианоферрат(III)-ион

Ag+ lg Ks (оранжевый) = ‑27,9

Hg22+ lg Ks = ‑20,1

H2, водород

lg Kp(H2(g) Û H2) = -3,12 (25oC), -3,41 (80 oC)

Hg(SCN)42‑, тетрароданомеркурат (II)-ион

Cd2+lg Ks (белый) = ‑5,42 [18oC]

Co2+ lg Ks (синий) = ‑5,82 [20оС]

Cu2+ lg Ks (фиолетовый.) = ‑9,80 [18oC]

Zn2+ lg Ks (белый) = ‑7,51 [18oC]

I, иодид‑ион

Ag+ lg b1 = { 6,58 [18oC] 8,1 [I = 4] lg b2 = { 11,7 (18oC) 11,0 [I = 4]
lg b3 = { 13,1 [18oC] 13,8 [I=4] lg b4 = 14,3 [I = 4]
lg b62 = 29,7 [I = 4] lg b83 = 46,4 [I = 4]
lg Ks (жёлтый)= { ‑16,08, DH = 110,9 ‑16,35 [I = 4]  
             

 

I, иодид‑ион (продолжение)

Bi3+ lg b1 = 3,63 [I=0,5] lg b4 = 15,0 [20oC, I=2]

lg b5 = 16,8 [20oC, I=2] lg b6 = 18,8 [20oC, I=2]

lg Ks (серо-чёрный) = ‑18,09 [20oC, I=2]

Cd2+ lg b1 = { 2,28, DH = ‑9,6 1,89, DH = ‑10,5 lg b2 = { 3,92 3,2, DH = ‑12,6
lg b3 = { 5,0 4,5, DH = ‑18,4 lg b4 = { 6,0 5,6, DH = ‑35,1
         

lg Ks (коричневый) = ‑3,59

Cu+ lg b2 = 8,9 lg b3 = 9,4 [I=5] lg b4 = 9,7 [I=5]

lg Ks (белый) = ‑12,0

Hg22+lg Ks (жёлтый) = ‑28,33

Hg2+ lg b1 = 12,87 [I=0,5] lg b2 = 23,82 [I=0,5]

lg b3 = 27,6 [I=0,5] lg b4 = 29,8 [I=0,5] lg K(HgI+ + OH Û HgOHI) = 9,74 [I=0,5]

lg Ks (красный) = ‑27,04 [I=0,5]

I2lg K(I2 + I Û I3) = 2,87lg K(I2(s) + I Û I3) = 5,79

lg KD(I2 Û I2 (CCl4)) = 1,95 lg KD(I2 Û I2 (CHCl3)) = 1,98

Pb2+ lg b1 = { 1,26 1,30 [I=2] lg b2 = { 2,8 2,4 [I=2]
lg b3 = { 3,4 3,1 [I=2] lg b4 = { 3,9 4,4 [I=2]
lg Ks (жёлтый) = { ‑8,10 ‑7,61 [I=2]  
             

Sn2+ lg b1 = 0,70 [I=1], lg b2 = 11,13 [I=1],lg b3 = 2,1 [I=1]

lg b4 = 2,3 [I=1],lg b6 = 2,6 [I=1], lg b8 = 2,1 [I=1]

lg Ks (белый) = ‑5,08

IO3, иодат‑ион

H+ lg KH1 = 0,77, DH = 10,0

Ag+ lg b1 = { 0,63, DH = 21,3 0,19 lg b2 = 1,90, DH =50,2
lg Ks (белый) = { ‑7,51 ‑7,08  
       

Ba2+ lg b1 = 1,10 lg Ks (белый) = ‑8,81

IO3, иодат‑ион (продолжение)

Ca2+ lg b1 = 0,89 lg Ks (белый) = { ‑6,15, DH = 88 ‑4,89

Cd2+ lg b1 = 0,51 [I=1]lg b2 = 1,52 [I=1] lg Ks (белый) = ‑7,64

Cr3+ lg b2 = 2,11 [I=0,5] lg Ks = ‑5,3 [I=0,5]

Cu2+ lg Ks (зелёный) = ‑7,13, DH = 28,5;

lg Ks(Cu(OH)3IO3 (зелёний)) = ‑35,12

Hg22+ lg Ks (белый) = ‑17,89

Mg2+ lg b1 = 0,72 lg Ks(Mg(IO3)2·4 H2O, (белый) = ‑2,7

Pb2+ lg Ks (белый) = ‑12,61

Sr2+ lg b1 = 1,00 lg Ks (белый) = { ‑6,95 ‑5,29

Zn2+ lg Ks (белый) = ‑5,41

NH3, амиак

H+ lg KH1 = { 9,244, DH = ‑52,09 9,40

Ag+ lg b1 = 3,31, DH = ‑20,5;lg b2 = 7,22, DH = ‑56,1

Cd2+ lg b1 = { 2,55 2,62 lg b2 = { 4,56 4,79 lg b3 = { 5,90 6,16
lg b4 = { 6,74 7,1 lg b5 = 6,9 [I=1], lg b6 = 5,41 [I=2]
             

Co2+ lg b1 = 1,99 [20 oC], lg b2 = 3,50 [20 oC],lg b3 = 4,43 [20 oC]

lg b4 = 5,07 [20 oC],lg b5 = 5,13 [20 oC], lg b6 = 4,39 [20 oC]

Cu2+ lg b1 = { 4,04 4,12 lg b2 = { 7,47 7,63 lg b3 = { 10,27 10,51
lg b4 = { 11,75 12,6 lg b5 = 12,43 [I=2]
             

Hg2+ lg b1 = 8,8 [23 oC, I=2] lg b2 = 17,4 [I=2]

lg b3 = 18,4 [I=2] lg b4 = 19,1 [I=2]

Mg2+ lg b1 = 0,23 [23 oC, I=2] lg b2 = 0,08 [23 oC, I=2]

Mn2+ lg b1 = 1,00 [20 oC, I=2] lg b2 = 1,54 [20 oC, I=2]

lg b3 = 1,70 [20 oC, I=2] lg b4 = 1,3 [20 oC, I=2]

Ni2+ lg b1 = 2,72 lg b2 = 4,89lg b3 = 6,55

lg b4 = 7,67lg b5 = 8,34 lg b6 = 8,31

 

NH3, амиак (продолжение)

Zn2+ lg b1 = { 2,21 2,32, DH = ‑10,9 lg b2 = { 4,50 4,81, DH = ‑23,8
lg b3 = { 6,86 7,11, DH = ‑40,2 lg b4 = { 8,89 9,32, DH = ‑61,9

H2N‑NH2, гидразин

H+ lg KH1 = { 7,98 8,18 lg KH2 = ‑0,9 [20 oC]

NH2OH, гидроксиламин

H+ lg KH1 = { 5,96 6,06

NO, оксид азота (II)

lg Kp(NO(g) Û NO) = -2,72 [25 oC], -2,48 [0 oC]

Fe2+lg Kp(Fe2+ +NO(g) Û FeNO2+) = -0,18 [25oC, I=0,03],

0,61 [0 oC, I=0,03]

NO2, нитрит-ион

H+ lg KH = { 3,15 3,00  
Ag+ lg b1 = { 2,32 1,56 [20 oC] lg b2 = { 2,51 2,25 [20 oC]  
lg Ks (белый) = { ‑ 4,13 ‑ 3,57 [20 oC]  
Cd2+ lg b1 = { 2,4 1,7 lg b2 = 2,90 [I=2] lg b3 = 3,5 [I=2]
Pb2+ lg b1 = { 2,51 1,90  
                     

NO3, нитрат-ион

Ba2+ lg b1 = { 0,9 0,16 lg b2 = { 1,0 0,0  
Bi3+ lg b1 = { 1,7 0,81 lg b2 = { 2,5 0,90 lg b3 = 0,7 [I=1]

lg Ks(BiONO3 (белый) + H2O Û Bi3+ + NO3 + 2OH) = –31,20

 

NO3, нитрат-ион (продолжение)

Ca2+ lg b1 = { 0,7 ‑0,06 lg b2 = { 0,6 ‑0,5
Cd2+ lg b1 = { 0,5 ‑0,05 lg b2 = { 0,2 ‑0,8
Fe3+ lg b1 = { 1,0 ‑0,5 lg b2 = { 0,6 ‑0,05

Hg22+ lg b1 = 0,02 [I=3], lg b2 = ‑0,3 [I=3]

Hg2+ lg b1 = 0,11 [I=3], lg b2 = 0,0 [I=3]

Mn2+ lg b1 = { 0,2 ‑0,43 lg b2 = { 0,6 ‑0,6
Ni2+ lg b1 = { 0,4 ‑0,55 [I=3] lg b2 = ‑0,9 [I=3]
Pb2+ lg b1 = { 1,17 0,51 [I=3] lg b2 = { 1,4 0,4 [I=3]

lg b3 = 0,2 [I=3] lg b4 = ‑ 0,3 [I=3]

Zn2+ lg b1 = { 0,4 ‑0,19 lg b2 = { ‑0,3 ‑0,6

O2, кислород

lg Kp(O2(g) Û O2) = -2,92 (25 oC), -2,658 (0 oC), -3,37 (80 oC)

H2O2, перекись водорода; HO2, гидропероксо‑ион

H+lg K(HO2 + H+ Û H2O2) = 11,65, DH = ‑31,0

B(OH)4lg K(B(OH)4 + H2O2 Û B(OH)3HO2 + H2O) = 1,32

lg K(B(OH)4 + 2 H2O2 Û B(OH)2(HO2)2 + 2 H2O) = 1,53

HCrO4 lg K(HCrO4 + 2 H2O2 + H+ Û CrO5 + 3 H2O) = 7,73

[10 oC, I=0,1]

PO43‑, фосфат‑ион

H+ lg KH1 = { 12,35, DH = ‑14,6 10,79 [I=3] lg KH2 ={ 7,199, DH = ‑3,3 6,46
lg KH3 = { 2,148, DH = 7,9 1,70  
         

Ag+lg Ks (жёлтый) = ‑17,55

 

 

PO43‑, фосфат‑ион (продолжение)

Al3+ lg b1 = 3,1 [I=1]

lg K(Al3+ + H2PO4 Û AlH2PO42+) = 3 [18oC, I=0,1]

lg K(Al3+ + 2 H2PO4 Û Al(H2PO4)2+) = 5,3 [18 oC, I=0,1]

lg K(Al3+ + 3 H2PO4 Û Al(H2PO4)3) = 7,6 [18 oC, I=0,1]

lg Ks (белый) = ‑20,1 lg Ks(AlPO4·2 H2O, белый) = ‑29,0

Ba2+lg Ks (белый) = ‑29,34

lg Ks(BaHPO4 (белый) Û Ba2+ + HPO42‑) = ‑7,40 [20 oC]

Bi3+lg Ks (белый) = ‑22,9 [20 oC]

Ca2+lg b1 = 6,46, lg K(Ca2+ + HPO42‑ Û CaHPO4) = 2,74

lg K(Ca2+ + H2PO4 Û CaH2PO4+) = 1,4

lg Ks(Ca5(OH)(PO4)3 (белый) Û 5 Ca2+ + OH- + 3 PO43-) = ‑57,49

lg Ks (белый) = ‑28,92 lg Ks(CaHPO4·2 H2O, белый) = ‑6,60

Cd2+lg Ks (белый) = ‑32,6 lg Ks(CdHPO4, белый) = ‑6,82

Co2+lg K(Co2+ + HPO42‑ Û CoHPO4) = 2,18 [20 oC, I=0,1]

lg Ks (розовый) = ‑34,7 [20 oC]

lg Ks (CоHPO4, розовый) = ‑6,7 [20 oC]

Cr3+lg K(Cr3+ + HPO42‑ Û CrHPO4+) = 9,4

lg Ks (зелёный) = ‑22,62 [20 oC]

lg Ks (фиолетовый) = ‑17,0 [20 oC]

Cr (VI) lg K(HCrO4 + H2PO4 Û HCrO3PO42‑ + H2O) = 0,48

lg K(HCrO4 + H3PO4 Û H2CrO3PO4 + H2O) = 0,95 [I = 0,25]

Cu2+lg K(Cu2+ + HPO42‑ Û CuHPO4) = 3,2 [I=0,1]

lg K(Cu2+ + H2PO4 Û CuH2PO4+) = 1,3 [37 oC, I=1]

lg Ks (синий) = ‑36,9

Fe2+lg K(Fe2+ + HPO42‑ Û FeHPO4) = 3,6

lg K(Fe2+ + H2PO4 Û FeH2PO4+) = 2,7

lg Ks (белый) = ‑ 30,0

lg Ks(Fe3(PO4)2·8 H2O, белый) = ‑36,0

Fe3+lg K(Fe3+ + HPO42‑ Û FeHPO4+) = 8,3

lg K(Fe3+ + H2PO4 Û FeH2PO42+) = 3,47 [I=0,5]

lg Ks(FePO4·2 H2O, жёлто-коричневый) = ‑29,03

 

 

PO43‑, фосфат‑ион (продолжение)

Hg22+lg Ks(Hg2HPO4 , белый) = ‑12,40

Hg2+lg Ks (белый) = ‑46,3 [20 oC, I=3]

Mg2+lg b1 = 3,4 [37 oC, I=1]

lg K(Mg2+ + HPO42‑ Û MgHPO4) = 2,91

lg K(Mg2+ + H2PO4 Û MgH2PO4+) = 0,7 [37 oC, I=1]

lg Ks = ‑23,28

lg Ks(Mg3(PO4)2 ·8 H2O, белый) = ‑25,20

lg Ks(Mg3(PO4)2 ·22 H2O, белый) = ‑23,10

lg Ks(MgHPO4 ·3 H2O, белый) = ‑5,82

lg Ks(MgNH4PO4 ·6 H2O, бПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.184 (0.059 с.)