II. Обліковий склад працівниківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

II. Обліковий склад працівників 

Облікова чисельність на дату - це показник чисельності працівників облікового складу на певну дату звітного періоду, наприклад, на перше або останнє число місяця, включаючи прийнятий та виключаючи тих працівників, які вибули в цей день.

 

Примітка.

Якщо підприємство на вказану дату не працювало, чисельність відображається станом на останній день роботи, що передував цій даті.

 

У обліковий склад працівників підприємства повинні включатися всі працівники, які прийняті на постійну, сезонну, а також на тимчасову роботу строком один день і більше, з дня зарахування їх на роботу. У обліковому складі працівників за кожний календарний день враховуються як фактично працюючі, так і відсутні на роботі з будь-яких причин, тобто усі працівники, які перебувають у трудових відносинах, незалежно від форми договору.

 

2.1. У обліковий склад включаються працівники, які:

2.1.1. фактично з'явилися на роботу, включаючи тих, які не працювали з причин простою;

2.1.2. прийняті на роботу з випробуванням. Ці працівники повинні включитися в обліковий склад з першого дня виходу на роботу;

2.1.3. прийняті на роботу на неповний робочий день або неповний робочий тиждень. У обліковій чисельності зазначені працівники враховуються за кожний календарний день як цілі одиниці, включаючи неробочі дні тижня, що обумовлені при зарахуванні на роботу.

До цієї чисельності включаються також працівники, які були переведені на неповний робочий день (тиждень) за ініціативою адміністрації. Їх рекомендується виділяти у звітності окремо, маючи на увазі, що на підставі вищезазначених даних визначаються показники неповної зайнятості (часткового безробіття).

 

Примітка.

До цієї групи не належать окремі категорії працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, зокрема, працівники молодші 18 років; зайняті на роботах з шкідливими умовами праці; жінки, яким надані додаткові перерви у роботі для годування дитини;

 

2.1.4. знаходяться у службових відрядженнях, якщо за ними зберігається заробітна плата на цьому підприємстві, включаючи працівників, які знаходяться в короткострокових службових відрядженнях за кордоном;

2.1.5. уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома особистою працею (надомники). У облікову чисельність працівників надомники включаються за кожний календарний день як цілі одиниці;

2.1.6. працюють згідно договорів (розпоряджень, наказів) за межами підприємства, якщо вони одержують заробітну плату за місцем основної роботи;

2.1.7. направлені для виконання робіт вахтовим методом;

2.1.8. направлені для роботи в будівельні організації на допомогу, включаючи виконання робіт, пов'язане з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, якщо за ними зберігається повністю або частково заробітна плата за місцем їх основної роботи;

2.1.9. виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру (включаючи договір підряду), якщо розрахунки за виконану роботу проводяться безпосередньо самим підприємством і при умові, що ці працівники не включаються до списків інших підприємств;

2.1.10. прийняті для заміщення працівників, які відсутні (через хворобу, відпустку по вагітності та пологах, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством або колдоговором);

2.1.11. громадяни похилого віку та інваліди, які мешкають у будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів, що прийняті на роботу на посади молодшого медичного персоналу або робітників у ці заклади на умовах неповного робочого дня;

2.1.12. студенти та учні навчальних закладів, які проходять виробничу практику або на період літніх канікул і зараховані на робочі місця та посади;

2.1.13. студенти денних відділень навчальних закладів і аспіранти, які залучені науково-дослідними секторами цих закладів для виконання робіт, якщо вони зараховані на штатні посади;

2.1.14. студенти навчальних закладів, які працюють на підприємствах у складі студентських загонів (незалежно від профілю діяльності), якщо за ці роботи вони одержують заробітну плату;

2.1.15. учні відомчих професійних навчально-виховних закладів, учбово-курсових комбінатів, курсів, шкіл тощо, що знаходяться на балансі підприємства, у випадках здійснення виплат (крім стипендій) з фонду оплати праці за виконану роботу;

2.1.16. громадяни інших держав, які працюють згідно договорів на підприємствах, включаючи спільні, що розташовані на території України, незалежно від форм господарювання, якщо вони згідно із законодавством України одержують доход (заробітну плату).

 

2.2. У обліковий склад включаються також працівники, які тимчасово не працюють на підприємстві з нижчезазначених причин:

2.1.1. через хворобу (протягом всього періоду захворювання до повернення на роботу відповідно з листками непрацездатності або до вибуття через інвалідність);

2.2.2. У зв'язку з виконанням державних або громадських обов'язків;

2.2.3. Тимчасово залучені на сільськогосподарські та інші роботи, зокрема, надання послуг населенню, якщо за ними зберігається повністю або частково заробітна плата за місцем їх основної роботи;

2.2.4. працівники, які відряджені на інші підприємства згідно спеціальних рішень Уряду (збирання урожаю, виконання будівельно-монтажних робіт тощо);

2.2.5. направлені з відривом від виробництва в інститути та на факультети підвищення кваліфікації, в учбово-курсові комбінати, на курси та в інші навчальні заклади для підвищення кваліфікації або придбання нової професії (спеціальності), перепідготовки, якщо за ними повністю зберігається заробітна плата;

2.2.6. направлені на стажування на інші підприємства або за кордон;

2.2.7. навчаються у вечірніх та заочних навчальних закладах (школах, професійно-технічних училищах, вузах та інше), спеціальних навчальних закладах, в аспірантурах, та знаходяться у навчальній відпустці зі збереженням повністю або частково заробітної плати або які не з'явилися на роботу в надані їм додаткові вільні дні, незалежно від того, зберігається за ними в ці дні заробітна плата чи ні;

2.2.8. навчаються на останніх курсах вечірніх (заочних) вищих та прирівняних до них навчальних закладах, які знаходяться в додатковій відпустці без збереження заробітної плати, а також працівники, які знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати для складання вступних іспитів;

2.2.9. знаходяться в щорічних, щорічних додаткових, а також додаткових відпустках, що надані у випадках, передбачених законодавством;

2.2.10. мають вихідний день згідно з графіком роботи підприємства, а також переробок часу при підсумованому обліку робочого часу;

2.2.11. одержали день відпочинку за роботу у вихідні та святкові (неробочі) дні;

2.2.12. знаходяться у відпустках по вагітності та пологах або в додатковій відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею відповідного віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку;

2.2.13. знаходяться у відпустці без збереження або з частковим збереженням заробітної плати: з ініціативи адміністрації (простої підприємства через відсутність сировини, палива, або зупинки його на ремонт тощо), за сімейними обставинами та з інших поважних причин у випадках, передбачених законодавством;

2.2.14. працюючі пенсіонери та інші категорії працівників, яким згідно з чинним законодавством надані відпустки без збереження заробітної плати;

2.2.15. працюють у районах Крайньої Півночі і прирівнених до них місцевостях, яким надана відпустка з наступним звільненням;

2.2.16. перебувають на лікуванні в наркологічних відділеннях психіатричних (психоневрологічних) установ та залучені, одночасно, до праці на підприємствах.

 

Примітка:

у обліковій чисельності ці працівники враховуються за місцем їх основної роботи, а в середньообліковій чисельності за місцем їх залучення до праці;

 

2.2.17. здійснили прогули, включаючи працівників, які відбувають адміністративний арешт за адміністративні правопорушення;

2.2.18. знаходяться під слідством до рішення суду;

2.2.19. беруть участь у страйках.

2.3. Не включаються до облікового складу працівники, які не перебувають у штаті даного підприємства.

Облік нижчезазначених категорій ведеться окремо. До них відносяться такі працівники:

2.3.1. залучені до виконання робіт за договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду (крім випадків, зазначених у пункті 2.1.9 даної Інструкції).

2.3.2. прийняті для виконання спеціальних робіт: наприклад, консультації лікарів у медичних закладах, виступи артистів, роботи по експертизі, ремонтні роботи тощо;

2.3.3. прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств та ті, які оформлені за сумісництвом на одному і тому ж підприємстві (внутрішні сумісники).

До складу сумісників не повинні включатися працівники, які виконують, крім основної роботи іншу оплачувану роботу без зайняття штатної посади на тому ж підприємстві. Наприклад, директор школи або заступник директора школи з навчально-виховної роботи, які ведуть викладацьку роботу в одній і тій же школі.

 

Примітка.

Працівник, який отримує на одному підприємстві дві, півтори або менше однієї ставки; оформлений за сумісництвом на тому ж підприємстві, де основне місце роботи (внутрішнє сумісництво), в обліковій чисельності штатних працівників враховується як одна фізична особа. При цьому, до загальної чисельності сумісників відносяться як ті, які прийняті зі сторони, та і ті, які працюють на даному підприємстві і оформлені за сумісництвом;

 

2.3.4. залучені до роботи на підприємства за спеціальними договорами з державними організаціями (на надання робочої сили, направлені на громадські роботи в період вимушеного безробіття тощо), поскільки вони враховані в обліковій чисельності працівників за місцем їх основної роботи;

2.3.5. учні, направлені підприємствами на навчання (з відривом від виробництва) до спеціальних навчальних закладів, які одержують тільки стипендію за рахунок коштів цих підприємств;

2.3.6. учні загальноосвітніх шкіл, які беруть участь у суспільнокорисній праці в період професійної орієнтації, якщо вони не оформлені на робоче місце;

2.3.7. особи, які навчаються за рахунок коштів, що передбачені у зведених кошторисах будівництва, для роботи на підприємствах, що будуть вводитися в дію;

2.3.8. випускники (спеціалісти), які знаходяться у відпустці після закінчення навчальних закладів, які одержали допомогу за час відпустки від підприємства, куди вони направлені на роботу.

 

Примітка.

Випускники професійно-технічних закладів, які направлені на підприємства, включаються до облікового складу працівників підприємства з часу зарахування їх на роботу, включаючи також час відпустки, що надана їм після закінчення закладу;

 

2.3.9. працівники, які подали заяви про звільнення і припинили роботу до закінчення строку попередження або які припинили роботу без попередження адміністрації. Вони виключаються зі облікового складу працівників з першого ж дня невиходу на роботу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.014 с.)