IV. Персонал, зайнятий основною та неосновною діяльністюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

IV. Персонал, зайнятий основною та неосновною діяльністю 

4.1. У державній статистичній звітності з питань праці передбачено розподіл працівників на персонал:

- зайнятий основною діяльністю;

- зайнятий неосновною діяльністю (в обслуговуючих та інших господарствах).

Нижче наведено порядок віднесення працівників до персоналу основної та неосновної діяльності на промислових підприємствах, будівельних організаціях та радгоспах.

 

4.2. На промислових підприємствах (об'єднаннях) персонал розподіляється на дві групи:

- промислово-виробничий персонал (персонал основної діяльності);

- персонал непромислових організацій, що знаходяться на балансі промислового підприємства (персонал неосновної діяльності).

 

4.3. У чисельність промислово-виробничого персоналу підприємства (об'єднання) включається:

- промислово-виробничий персонал самостійних промислових підприємств, підпорядкованих об'єднанню, що користується правами, передбаченими Законом України "Про підприємства в Україні";

- промислово-виробничий персонал промислових відособлених підрозділів;

- персонал відособлених підрозділів одиниць науково-дослідних, конструкторських і технологічних організацій, обчислювальних центрів та інші);

- працівники управління об'єднання, включаючи працівників відокремленого апарату об'єднання.

До промислово-виробничого персоналу, зокрема, належать працівники:

4.3.1. основних і допоміжних цехів, працівники силових, інструментальних, компресорних, пароводопостачання та інших;

4.3.2. підсобних виробництв: лісозаготівель, торфорозробок, кар'єрів, тарних цехів, виробництв будівельних матеріалів, працівники друкарень та інші;

4.3.3. зайняті обслуговуванням електричних та теплових мереж, підстанцій (експлуатація та ремонт), працівники виробничих служб енергоуправлінь;

4.3.4. транспортних цехів (залізничного, автомобільного, водного та інших видів транспорту) підприємств, переважно обслуговуючих виробництво;

4.3.5. зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах, включаючи обслуговування споживачів, працівники підприємств (провідники), які супроводжують вантажі до станції призначення.

4.3.6. науково-дослідних, конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних організацій, що перебувають на балансі підприємства (об'єднання);

4.3.7. лабораторій, включаючи працівників лабораторій, зайнятих на дослідних, експериментальних і науково-дослідних роботах, працівники, зайняті в конструкторських відділах (бюро) підприємств, включаючи випадки, коли вони виконували роботу і для інших підприємств та організацій;

4.3.8. зайняті виробництвом та налагодженням експериментальних зразків нової продукції;

4.3.9. зайняті пусконалагоджувальними роботами, а також освоєнням (підготовкою) виробництва на нових підприємствах і

об'єктах, які включаються до складу промислово-виробничого персоналу з моменту вводу підприємства або окремих цехів в експлуатацію, тобто з моменту підписання акта про прийняття підприємства (підрозділу) державною приймальною комісією, якщо це підприємство (підрозділ) вже почало випуск промислової продукції (при цьому дані за відповідний період минулого року за рахунок цих працівників не перераховується);

4.3.10. основного виробництва, зайняті рекультивацією земель;

4.3.11. зайняті на очисних спорудах, що перебувають на балансі підприємства, які повністю або частково обслуговують виробництво;

4.3.12. холодильників, що перебувають на балансі промислових підприємств;

 

Примітка.

Працівники холодильників і холодокомбінатів оптової торгівлі та споживчої кооперації, що перебувають на самостійному балансі, належать до персоналу, зайнятого на складах і базах оптової торгівлі і у звіт промислового підприємства не включаються;

 

4.3.13. вузлів зв'язку, що перебувають на балансі виробничого об'єднання, промислового підприємства, включаючи і ті, що частково обслуговують населення;

4.3.14. інформаційно-обчислювальних центрів, обчислювальних центрів, машинолічильних станцій (бюро), що перебувають на балансі виробничого об'єднання, промислового підприємства, включаючи і ті, що виконують роботи також для інших підприємств;

4.3.15. всіх видів охорони (воєнізованої першої категорії, професійної пожежної, сторожової), які перебувають у штаті даного промислового підприємства.

Примітка.

Працівники охорони житлового господарства, комунальних підприємств, сільськогосподарських підприємств та інших видів непромислової діяльності промислового підприємства включаються до складу персоналу відповідних непромислових організацій.

Працівники охорони, які обслуговують одночасно промислову діяльність і непромислові організації, належать до промислово-виробничого персоналу;

 

4.3.16. шахтних, рудних, заводських душових і лазень, що обслуговують на виробництві тільки персонал даного підприємства,

а також працівники заводських пралень по пранню спецодягу і

працівники майстерень, по лагодженню спецодягу;

4.3.17. заводоуправлінь, управління головного заводу, відокремленого апарату виробничого об'єднання з усіма відділами і бюро, включаючи відділи матеріально-технічного постачання та збуту, складів сировини, матеріалів, готової продукції, а також працівників по прибиранню заводської території і працівників апарату відділу житлово-комунального господарства, якщо цей відділ є структурним підрозділом заводоуправління.

 

Примітка.

Працівники відділів або управлінь капітального будівництва (ВКБ, УКБ) промислового підприємства, що здійснюють будівництво господарським способом, а також працівники підпорядкованих ВКБ (УКБ) цехів, дільниць, складів зберігання устаткування і будівельних матеріалів, що утримуються за рахунок коштів будівництва, відносяться до зайнятих у будівництві.

Персонал ВКБ (УКБ) промислового підприємства, що здійснює нагляд (контроль) за будівництвом, але утримується за рахунок коштів, виділених на будівництво, повинен також враховуватися у будівництві.

Якщо ВКБ (УКБ) промислового підприємства не виконує будівельно-монтажні роботи господарчим способом, а здійснює технічний нагляд за будівництвом, є структурним підрозділом заводоуправління і утримується за рахунок коштів основної діяльності, то працівники такого ВКБ (УКБ) повинні включатися до складу промислово-виробничого персоналу підприємства;

 

4.3.18. зайняті на капітальному і поточному ремонті устаткування і транспортних засобів свого підприємства, а також зайняті капітальним і поточним ремонтом будівель та споруд, що віднесені до основних промислово-виробничих фондів підприємства;

4.3.19. зайняті завезенням готової продукції в роздрібну торговельну мережу (вантажники, диспетчери, експедитори, водії автомобілів) підприємств харчової промисловості, крім підприємств м'ясної і молочної промисловості.

4.3.20. збірно-обмінних пунктів при підприємствах по ремонту автомашин;

4.3.21. технічних бібліотек;

4.3.22. зайняті підготовкою кадрів, а також особи, які проходять навчання, і нарахована їм заробітна плата враховується по промислово-виробничому персоналу в тих випадках, коли при розширенні виробничих потужностей на діючих підприємствах підготовка кадрів проводиться за рахунок коштів основної діяльності.

 

4.4. У будівельних підприємствах розрізняють такі групи персоналу:

- персонал, зайнятий на будівельно-монтажних роботах (персонал основної діяльності);

- персонал, зайнятий неосновною діяльністю;

- персонал підсобних виробництв;

- в обслуговуючих та інших господарствах.

До будівельно-виробничого персоналу належать:

- працівники, які зайняті на будівельно-монтажних роботах та в підсобних виробництвах; персонал, зайнятий в обслуговуючих та інших господарствах, який безпосередньо бере участь в будівельному виробництві (включаючи господарства, які знаходяться на окремому балансі); працівники транспортних організацій; працівники управлінь виробничо-технологічної комплектації, контор, баз і складів матеріально-технічного постачання; працівники груп проектування організації робіт та проектних бюро (груп); працівники будівельних лабораторій; працівники дирекції підприємства, що будується, ВКБ (УКБ) підприємства, а також окремі працівники, які здійснюють технічний нагляд за будівництвом.

 

4.5. До персоналу, зайнятого на будівельно-монтажних роботах, зокрема, належать працівники:

4.5.1. зайняті на роботах по будівництву споруд та будівель, в тому числі на будівництві тимчасових (нетитульних) будівель, споруд, пристроїв та улаштувань, що здійснюються за рахунок накладних витрат;

4.5.2. зайняті на роботах по монтажу устаткування;

4.5.3. зайняті на роботах по капітальному ремонту будівель та споруд;

4.5.4. зайняті на роботах по виготовленню безпосередньо на будівельному майданчику нестандартизованого і котельно-допоміжного устаткування і зв'язаного з нею ремонту по відновленню і на пусконалагоджувальних роботах.

 

Примітка.

Якщо нестандартизоване і котельно-допоміжне устаткування виготовляється в майстернях будівельної організації, то персонал, зайнятий виготовленням цього обладнання, враховується в складі працівників, зайнятих у підсобних виробництвах;

 

4.5.5. зайняті на гідронамивних, буровибухових, розривних роботах і на роботах з антисептики, термоізоляційних роботах;

4.5.6. зайняті первинним окультуренням сільськогосподарських угідь;

4.5.7. зайняті на роботах по газифікації квартир, що виконуються за рахунок коштів населення, і на інших підрядних роботах;

4.5.8. апарату будівельно-монтажних підприємств та їх підрядних виробничих одиниць (БУ, БМУ, РМУ, управління механізації, пересувні будівельні формування і т.ін.);

4.5.9. зайняті безпосередньо на будівельному майданчику (а не у відокремлених підсобних виробництвах) виготовленням бетону, розчину, дозуванням і доставкою до будівельних машин матеріалів, підігріванням бетону, опаленням тепляків;

4.5.10. зайняті вантажно-розвантажувальними роботами і переміщенням матеріалів і устаткування в межах робочої зони, тобто від приоб'єктного (дільничного) складу до місця укладення.

Примітка. Працівники, зайняті на перевезеннях матеріалів із залізничної станції, з базових складів або з кар'єрів до приоб'єктних складів, включаючи розвантаження матеріалів на приоб'єктних складах (їх місцезнаходження визначається проектною документацією), повинні враховуватися в обслуговуючих та інших господарствах;

4.5.11. зайняті у відділеннях, підрозділах зв'язку, які обслуговують будівництво, працівники душових, кубових і т.п. підрозділів, які обслуговують робітників безпосередньо на будівельному майданчику, а також працівники, зайняті прибиранням території будівництва і приміщень на будівельному майданчику;

 

Примітка.

Працівники житлово-комунального господарства (гуртожитків, лазень і т.ін.) враховуються в обслуговуючих та інших господарствах;

 

4.5.12. працівники трестів (що мають підвідомчі виробничі одиниці), контор, управлінь, баз механізації, машино-прокатних (ремонтно-прокатних) баз, механізованих колон, які зайняті експлуатацією і технічним обслуговуванням будівельних машин і механізмів, що обслуговують будівельні, а також промислові та інші організації;

4.5.13. підрядних виробничих одиниць (БУ, БМУ, РБУ, управлінь механізації, пересувних будівельних формувань і т.ін.), які зайняті експлуатацією та обслуговуванням будівельних машин і механізмів;

4.5.14. усіх видів охорони (воєнізованої, професійної пожежної, сторожової), які перебувають у штаті данної організації.

Працівники охорони, які обслуговують одночасно будівельно-монтажні роботи, підсобні виробництва, обслуговуючі та інші господарства, належать до персоналу, який зайнятий на будівельно-монтажних роботах.

 

Примітка.

Працівники охорони, зайняті в підсобних виробництвах, обслуговуючих та інших господарствах, що виділені на окремий баланс, належать до працівників, зайнятих відповідно в зазначених структурах;

 

4.5.15. інформаційно-обчислювальних центрів, обчислювальних центрів, машинолічильних станцій (бюро), що перебувають на балансі будівельно-монтажних трестів (будівельних виробничих одиниць), включаючи ті, що виконують роботи і для інших підприємств;

4.5.16. апарату будівельно-монтажних трестів і підрядних організацій (БУ, БМУ, РБУ, управлінь механізації, пересувних будівельних формувань);

4.5.17. лабораторій нормативно-дослідних станцій, служб техніки безпеки будівельно-монтажних підприємств та їх виробничих одиниць;

4.5.18. управлінь виробничо-технологічної комплектації.

 

Примітка.

У тих випадках, коли при управліннях виробничо-технологічної комплектації створюються підсобні цехи по випуску і переробці будівельних матеріалів, чисельність працівників цих цехів належить до працівників, зайнятих у підсобних виробництвах;

 

4.5.19. транспорта (автобаз, гаражів у складі треста), будівельних лабораторій, груп проектування організації робіт та проектних бюро (груп).

 

Примітка.

Якщо перераховані в пп.4.5.16 - 4.5.19 підрозділи, що входять в будівельні організації та трести, набули самостійність та одержали статус юридичної особи, то працівники вказаних підрозділів не включаються до складу персоналу, який зайнятий на будівельно-монтажних роботах.

 

4.6. До персоналу, зайнятого в підсобних виробництвах, належать працівники:

4.6.1. організаційно відокремлених підсобних виробництв та господарств, що не перебувають на самостійному балансі: бетонного і розчинного виробництва, виробництва залізобетонних і бетонних виробів, блоків та будівельного каміння; цегляного виробництва; кар'єрів по видобутку і переробці каменю, щебеню, піску, гравію та глини; кузень; механічних, столярних, ремонтних та інших майстернь; лісопильного виробництва; лісозаготівель; електростанцій, паросилових установок та інших підсобних виробництв;

4.6.2. зайняті в механічних, ремонтних та інших майстернях (крім авторемонтних), що перебувають на балансі будівельно-монтажних підприємств та виробничих одиниць.

 

4.7. У радгоспах розрізняються такі групи персоналу:

- персонал, зайнятий в сільськогосподарському виробництві (персонал основної діяльності);

- персонал, зайнятий у підсобних промислових підприємствах;

- персонал, зайнятий в обслуговуючих та інших господарствах;

 

4.8. До персоналу, зайнятого в сільськогосподарському виробництві, належать працівники:

4.8.1. зайняті в рослинництві (рільництві, овочівництві, садівництві, на закладенні садів і вирощуванні багаторічних насаджень, докорінному поліпшенню луків та інше);

4.8.2. зайняті в тваринництві (скотарстві, свинарстві, вівчарстві, птахівництві, рибництві, звіринництві, кролівництві, бджільництві та інших галузях тваринництва);

4.8.3. зайняті поточним ремонтом будівель та споруд виробничого сільськогосподарського призначення (сховищ, ферм, складів та

інше);

4.8.4. транспорту, що переважно обслуговує сільськогосподарське виробництво.

 

4.9. До персоналу, зайнятого в підсобних виробництвах, відносяться працівники промислових підприємств, виробництв і ремонтних майстерень, що перебувають на балансі радгоспів (млини, круподерні та просодерні, виноробні і консервні заводи, підприємства по виробництву масла, сиру, молочної продукції, скотобійні майданчики і птахозабійні цехи, лісопильні, столярно-теслярські і деревообробні майстерні, цегельні заводи та інші підприємства по виробництву будівельних матеріалів, лісозаготівлі і заготівля та інші промислові виробництва, електростанції, майстерні по ремонту тракторів, сільгоспмашин та інших машин і устаткування) тощо, а також працівники транспорту, що обслуговують підсобні промислові підприємства, виробництва і ремонтні майстерні.

 

4.10. До персоналу, зайнятому в неосновній діяльності промислових підприємств (непромисловий персонал), будівельних організацій, радгоспів (персонал обслуговуючих та інших господарств), належать працівники:

4.10.1. транспорту, що перебуває на балансі промислового підприємства, який повністю обслуговує непромислові організації (житлового господарства, комунальні підприємства, підсобні сільськогосподарські підприємства та організації неосновної діяльності, а також лісосплав);

4.10.2. транспорту (контор, баз, гаражів) будівельних підприємств, включаючи працівників транспорту, зайнятих експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом транспортних засобів БУ, БМУ, РБУ тощо;

4.10.3. контор, баз і складів матеріально-технічного постачання, а також працівники, зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах у складських та інших господарствах, включаючи розвантаження матеріалів із транспортних засобів на приоб'єктних складах; персонал, зайнятий розміщенням замовлень на устаткування;

4.10.4. будівельних лабораторій;

4.10.5. груп проектування (підготовки виробництва) організації робіт і проектних (проектно-кошторисних) бюро, груп, геодезичних служб будівельно-монтажних трестів, підприємств виробничих одиниць;

4.10.6. дирекції підприємства, яке будується, ВКБ (УКБ) підприємства, а також окремі працівники, які здійснюють технічний нагляд за будівництвом, чисельність і кошти яких направлені на оплату праці, передбачені на будівництво;

4.10.7. зайняті капітальним ремонтом будівель і споруд, що виконуються сільськогосподарським способом.

 

Примітка.

Працівники, зайняті поточним ремонтом будівель і споруд непромислових організацій, обслуговуючих та інших господарств, повинні включатися до складу персоналу відповідних непромислових організацій, обслуговуючих та інших господарств (житлового господарства, комунальних підприємств та ін.);

 

4.10.8. торгівлі (магазинів, ларків, палаток тощо) та громадського харчування (їдалень, буфетів та ін.).

 

Примітка.

Працівники підприємств оптової торгівлі, відділів робітничого постачання та споживчої кооперації (магазини, їдальні, буфети тощо, які обслуговують промислові підприємства, будівельні підприємства, але не перебувають на їх балансі, у звітність цих підприємств не включаються;

 

4.10.9. постійно зайняті заготівлею сільськогосподарських продуктів, також сільськогосподарської сировини (картоплі, овочів, фруктів та ягід, цукрового буряка, бавовни, льону, худоби, птиці, молока шкіряної сировини та інше) для промислової переробки.

Примітка. Працівники відділів заводоуправлінь, зайняті оформленням документів по прийманню сільськогосподарської сировини, належать до промислово-виробничого персоналу;

4.10.10. підсобних сільськогосподарських підприємств (включаючи працівників організаційно-відокремлених тепличних виробництв), що перебувають на балансі промислових або будівельних підприємств;

4.10.11. лісового господарства промислових підприємств та інших організацій;

4.10.12. зайняті іншими видами діяльності (збором дикорослих плодів, ягід, горіхоплідних, фруктів, лікарських трав, їх первинною обробкою та інші) у радгоспах;

4.10.13. підприємств м'ясної і молочної промисловості, зайняті завезенням готової продукції в роздрібну торговельну мережу (вантажники, диспетчери, експедитори, водії автомобілів). У звіті з праці чисельність вказаних працівників слід показувати по галузі "Транспорт";

4.10.14. по збору металобрухту. До них належать особи, які працюють у конторах по збору металобрухту і займаються оформленням документів, прийманням та відправленням металобрухту, укладанням договорів на доставку його з інших підприємств, організацій.

 

Примітка.

1. Працівники транспортних цехів, які займаються збором та вивезенням металобрухту, належать до промислово-виробничого персоналу.

2. Уповноважені по заготівлі брухту та відходів чорних та кольорових металів, а також техніки-здавачі системи Міністерства промисловості України належать до промислово-виробничого персоналу;

 

4.10.15. редакції фабрично-заводських газет та радіомовлень;

4.10.16. зайняті пусконалагоджувальними роботами, а також підготовкою, освоєнням виробництва на підприємствах і об'єктах, які щойно вводяться, до часу їх введення в експлуатацію, що утримуються за рахунок коштів основної діяльності промислових підприємств за умови, що чисельність цих працівників віднесена до непромислового персоналу до моменту підписання акта про введення в дію підприємства;

4.10.17. пошуково-розвідувальних груп і партій промислового підприємства;

4.10.18. житлового господарства;

4.10.19. комунальних підприємств і підприємств побутового обслуговування населення: готелів, гуртожитків для приїжджих, перукарень, лазень (крім працівників лазень та пралень, які обслуговують безпосередньо на виробництві персонал підприємства, організації тощо), а також працівники, зайняті озелененням території;

4.10.20. зайняті обслуговуванням медичних установ (медсанчастин, здоровпунктів, профілакторіїв, пансіонатів з лікування тощо): підсобні робітники, сантехніки, електрики та інші.

Працівники санпостів і дезінфекційних бар'єрів промислових

підприємств, зайняті впровадженням протиепідемічних заходів.

 

Примітка. Працівники медперсоналу (лікарі, медсестри) у звіти з праці підприємств включатися не повинні. Вони відображаються у звітності з праці системи Міністерства охорони здоров'я;

 

4.10.21. оздоровчих закладів та закладів відпочинку (дитячих таборів, будинків відпочинку, пансіонатів тощо і т.п.);

4.10.22. установ фізичної культури (стадіонів, палаців спорту, спортивних баз, спортивних клубів, басейнів тощо);

4.10.23. туризму (туристичних баз тощо);

4.10.24. навчальних закладів і курсів;

4.10.25. закладів дошкільного виховання (дитячих садків, ясел-садків);

4.10.26. установ культури (палаців і будинків культури, клубів, бібліотек, крім технічних і т.п.).

 

4.11. Розподіл персоналу, на зайнятий в основній і неосновній діяльності, в інших галузях народного господарства, здійснюється в аналогічному порядку. При цьому виділення персоналу, зайнятого в неосновній діяльності, проводиться при умові, що утримання його (на відміну від основного персоналу) здійснюється виключно за рахунок прибутку.

 

2. ПРИКЛАДИ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОЇ ПОТРЕБИ У ПЕРСОНАЛІ:

А) Найбільш простим і найчастіше використовуємим методом, є метод екстраполяції.

Наприклад: компанія “ЛІСС” займається оптовою реалізацією продовольчих товарів. В 2006 році компанія мала п’ять комерційних агентів і обсяг реалізації 500000 тис.долл. В 2007 році “ЛІСС” планує досягти обсяг реалізації в 700000 тис.долл. Таким чином цьому підприємству необхідно буде 7 комерційних агентів (обсяг реалізації на одного агента – 100000 тис.долл.)

 

Б) Метод скоректованої екстраполяції дозволяє враховувати зміни відносно фактів, які визначають чисельність співробітників – підвищення продуктивності праці, підвищення цін і т.ін. Наприклад: організація по обслуговуванню ліфтів має такі показники:

- кількість ліфтів – 10252

- загальна кількість продуктивних годин, що відпрацьовані на обслуговуванні – 218000

- кількість механіків – 145

- кількість невиробничих працівників – 16

На наступний рік керівництво планує збільшити продуктивність праці механіків на 15% , а ефективність використання робочого часу на 10%. Кількість ліфтів і співвідношення виробничих і невиробничих працівників при цьому не зміниться.

Розрахунок чисельності:

Поточний рік

1. Кількість продуктивних годин на один ліфт (продуктивність праці) 218000 : 10252 = 21,3

2.Кількість продуктивних годин на одного механіка (ефективність використання робочого часу) 218000 : 145 = 1,503

3.Кількість виробничих працівників на одного невиробничого

145 : 16 = 9,1

 

На наступний рік

1.Кількість продуктивних годин на один ліфт

21,3 : 1,15 = 18,5

2. Необхідна кількість продуктивних годин

18,5 х 10252 = 189662

3. Кількість продуктивних годин на одного механіка

1503 х 1,1 = 1653

4.Кількість механіків

189662 : 1653 = 115

5. Кількість невиробничих працівників

115 : 9,1 = 13

 

в) Метод “НЕТТО-БРУТТО”, дозволяє спланувати потребу в додатковому персоналі, або визначити надлишковий персонал.

Наприклад:

Кількість персоналу, без урахування часу відсутності на роботі (явочна чисельність) – 150 чол.

ПЛЮС додаткова потреба з урахуванням часу відсутності на роботі, в % - 8% - 12 чол.

ДОРІВНЮЄ: всього на момент розрахунку (спискова чисельність) – 162 чол.

МІНУС: фактична чисельність на момент планування – 132 чол.

ДОРІВНЮЄ: необхідно додатково (або є надлишковою) – 30 чол.

ПЛЮС: потреба в запасних кадрах

А) вихід на пенсію – 8 чол.

Б) звільнення, що відомі, або плануються – 5 чол.

В) перевід – 2 чол.

Г) інші відомі випадки відтоку кадрів – 9 чол.

ДОРІВНЮЄ: необхідно додатково (або є надлишковою) – 54 чол.

МІНУС: прийом

А) на основі договірних зобов’язань – 3 чол.

Б) учні або студенти по розподілу – 7 чол.

В) інші відомі випадки – 4 чол.

ДОРІВНЮЄ: необхідно додатково найняти (або звільнити) – 40 чол.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.02 с.)