III. Середньооблікова чисельність працівниківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

III. Середньооблікова чисельність працівників3.1. У звітності з праці чисельність працівників облікового складу наводиться не тільки на певну дату, а й в середньому за звітний період (за місяць, квартал, з початку року, рік).

Для визначення чисельності працівників підприємства, установи, організації за будь-який період (місяць, квартал, з початку року, рік) недостатньо мати чисельність працівників на дату, наприклад, тільки на початок або на кінець звітного періоду, тому що в цих показниках не враховуються зміни, що відбулися протягом розглянутого періоду.

 

3.2. Середньооблікова чисельність працівників за звітний місяць обчислюється шляхом підсумовування чисельності працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або по 31 (для лютого- по 28 або 29 число), включаючи святкові (неробочі) і вихідні дні і ділення одержаної суми на число календарних днів звітного місяця.

Чисельність працівників облікового складу за вихідний або святковий (неробочий) день приймається на рівні облікової чисельності працівників за попередній робочий день. При наявності двох або більше вихідних чи святкових (неробочих) днів підряд чисельність працівників облікового складу за кожний з цих днів приймається на рівні чисельності працівників облікового складу за робочий день, що передував вихідним та святковим (неробочим) дням.

 

3.3. При обчисленні середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу враховуються всі категорії працівників облікового складу, які наведені в пунктах 2.1 і 2.2 даної Інструкції, крім зазначених в пунктах 2.1.12-2.1.16, 2.2.12 та 2.3. Облік вказаних в пунктах категорій працівників ведеться окремо.

3.3.1. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу в цілому по підприємству, що працює на п'ятиденному робочому тижні, визначається в такому порядку.

 

Приклад

 

Числа місяця Налічувалося працівників в списковому – складі (див.п. 2.1,2.2) В тому числі підлягає виключенню із спискової чисельності працівників (див.п.2.3, п.2.2.12, п.2.1.12- п.2.1.16.) Підлягають включенню до розрахунку серед- ньооблікової чисельності штатних працівників списковго складу (гр.1-гр.2)
3(субота)
4(неділя)
7 (святковий неробочий день)
1…
31(субота
Всього

 

У наведеному прикладі сума чисельності працівників облікового складу, що підлягають включенню для розрахунку в середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу за всі дні місяця, складає 8667, календарна кількість днів - 31, середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за місяць у цьому випадку складає 280 чоловік (8667:31).

3.3.2. Середньооблікова чисельність штатних працівників на підприємствах, які працювали неповний місяць (наприклад, на щойно введених в експлуатацію підприємствах, ліквідованих, що мають сезонний характер виробництва тощо, за винятком тих, які переведені тимчасово на такий режим роботи за рішенням адміністрації), визначається шляхом ділення суми чисельності штатних працівників облікового складу за всі дні роботи підприємства у звітному місяці, включаючи вихідні та святкові (неробочі) дні за період роботи, на загальне число календарних днів у звітному місяці.

3.3.3. Середньооблікова чисельність працівників за період з початку року (в тому числі за квартал, півріччя, 9 місяців, рік) обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової чисельності працівників за всі місяці роботи підприємства, що минули за період з початку року до звітного місяця включно та ділення одержаної суми на кількість місяців за період з початку року, тобто відповідно на 2, 3, 4...12.

 

Приклади.

1. Підприємство мало середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу: у січні 620 чоловік, у лютому - 640 чоловік, у березні - 690 чоловік. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становила: у березні 450 чоловік, у квітні - 660, у травні - 690 чоловік. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за період з початку року (за 5 місяців складала 360 чоловік ((450 + 660 + 690) : 5).

 

3.3.4. Підприємство, що працювало неповний рік (сезонний характер роботи або введення в експлуатацію після січня тощо), середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу за рік визначає також шляхом підсумку зазначеної чисельності працівників за всі місяці роботи підприємства і ділення одержаної суми на 12.

 

Примітка.

Цей порядок не поширюється на підприємства, які вимушено зупиняли виробництво.

 

Приклад.

Підприємство з сезонним характером роботи почало працювати в квітні і закінчило в серпні. Середньооблікова чисельність працівників складала: у квітні 641 чоловік, травні 1254, червні - 1316, липні - 820, серпні - 457 чоловік.

Середньооблікова чисельність працівників за рік складала 374 чоловіка ((641 + 1254 + 1316 + 820 + 457) : 12).

 

3.4. Середньооблікова чисельність всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості

3.4.1. Методика розрахунку цього показника базується на перерахунку всього персоналу, який залучався до роботи у звітному періоді і отримумав відповідну заробітну плату (доход) (як за відпрацьований робочий час, так і не відпрацьований, але оплачений) в умовну чисельність працівників, зайнятих виконанням роботи повний робочий день, виходячи з встановленої його тривалості.

Це означає, що працівники, які фактично працювали менше встановленої норми робочого часу, перераховуються в еквівалент повної зайнятості (повного робочого дня).

 

Примітка.

Працівники, які перебували в оплачуваних щорічних або додаткових відпустках та в інших випадках збереження за ними повністю заробітної плати, включаються як ті, що повністю відпрацювали робочий час, тобто, як цілі фізичні одиниці.

3.4.2. До середньооблікової чисельності працівників всього персоналу включається також умовна чисельність окремих категорій працівників, у тих випадках, коли немає можливості обрахувати її за днями явок на роботу, зокрема:

- чисельність надомників, працівників, які виконували роботу згідно з договорами підряду, та інших категорій працівників, по яких вести щоденний облік затрат робочого часу неможливо, розраховується шляхом ділення фактично нарахованих їм за звітний місяць коштів на оплату праці на середньомісячну заробітну плату одного працівника облікового складу, зайнятого в основній діяльності (за цей же місяць), перераховану в еквіваленті повної зайнятості.

3.4.3. Чисельність працівників, які не перебувають в обліковому складі (штаті) підприємства та залучені до роботи на підприємство: згідно з спеціальними договорами з організаціями (на надання робочої сили, виконання громадських робіт в період вимушеного безробіття, на період залучення до праці хворих наркологічних відділень психіатричних (психоневрологічних установ), працівників ВТУ, та в інших випадках здійснення часткової оплати праці тощо - визначається шляхом ділення фактично нарахованих за звітний місяць цим працівникам коштів на оплату праці, на середньомісячну заробітну плату одного працівника облікового складу (за цей же місяць), перераховану в еквіваленті повної зайнятості.

3.4.4. При визначенні середньооблікової чисельності працівників, які прийняті (переведені в установленому законом порядку) на неповний робочий день або неповний робочий тиждень, включаючи працівників, які були прийняті на половину ставки (ок ладу) відповідно до штатного розпису, враховуються пропорційно фактично відпрацьованому часу в такому порядку:

- визначається загальна кількість людино-днів, відпрацьованих цими працівниками, для чого загальна кількість відпрацьованих людино-годин у звітному місяці ділиться на тривалість робочого дня виходячи з встановленої тривалості робочого тижня, наприклад - 8 годин (при п'ятиденному робочому тижні). Після цього визначається середньооблікової чисельності працівників, для чого отримана кількість відпрацьованих людино-днів ділиться на кількість робочих днів за календарем у звітному місяці.

3.4.5. Працівники, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати або відсутні через хворобу, по догляду за хворими, неявки яких оформлені відповідними документами (наказами, листками тимчасової непрацездатності, довідками лікувальних закладів тощо), враховуються також пропорційно відпрацьованому робочому часу (див. пункт 3.4.4.).

3.4.6. Порядок обчислення середньооблікової чисельності всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості: за місяць, період з початку року, неповний звітний період - аналогічний порядку, викладеному в пунктах 3.3.2. - 3.4.5.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.014 с.)