Робота повинна бути підшита і мати жорстку обкладинку або розміщена в папку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робота повинна бути підшита і мати жорстку обкладинку або розміщена в папку.Після закінчення курсову роботу здають на кафедру, де вона підлягає рецензуванню. В рецензії на курсову роботу вказують її переваги і недоліки, виставляється попередня оцінка і даються рекомендації щодо її допрацювання та представлення на захист.

Рецензія на курсову роботу направляється студенту. Якщо рецензія негативна, робота повертається на доробку. Усунувши вказані в рецензії недоліки, студент зобов’язаний знову подати роботу на кафедру, з попередньою рецензією.

До захисту допускається тільки робота, яка повністю відповідає вимогам, що висувається до курсових робіт.

Захист курсових робіт проходить згідно з графіком на засіданні комісії, яка призначається завідуючим кафедрою.

Студенту надається 5-10 хв. часу, протягом якого він повинен розкрити головну ідею і зміст роботи, а потім дати відповіді на запитання.

Після захисту виставляється остаточна оцінка з курсової роботи, з урахуванням якості її виконання, виступу і відповідей на запитання.

 1. Менеджмент персоналу – ключова ланка внутріорганізаційного управління: еволюція розвитку та сучасний стан
 2. Людський фактор трудової діяльності і система управління людськими ресурсами
 3. Трудові ресурси і проблеми управління зайнятістю в Україні
 4. Методологія формування системи управління персоналом організації: еволюція і сучасний стан
 5. Організаційне проектування системи управління персоналом сучасної організації
 6. Цільовий та функціональний характер системи управління персоналом
 7. Організаційна структура системи управління персоналом
 8. Кадрове забезпечення системи управління персоналом та його вплив на ефективність діяльності організації
 9. Документаційне забезпечення системи управління персоналом та його вплив на ефективність діяльності організації
 10. Інформаційне та технічне забезпечення системи управління персоналом організації та їх вплив на ефективність діяльності організації
 11. Стратегія та тактика управління персоналом організації
 12. Кадрове планування в системі управління персоналом організації
 13. Маркетинг персоналу як вид управлінської діяльності організації
 14. Планування потреби в персоналі як основа процесу управління ним
 15. Теорія та практика організації та здійснення трудової адаптація персоналу
 16. Формування та функціонування ефективної система оцінки персоналу в організації
 17. Кадрові технології процесу управління персоналом та їх вплив на ефективність діяльності організації
 18. Джерела та методи формування персоналу організації та їх вплив на ефективність діяльності організації
 19. Системний підхід до процесу найму персоналу в організацію
 20. Умови та принципи використання та раціонального розміщення персоналу в організації
 21. Системний підхід до розвитку персоналу організації
 22. Управління кар’єрою персоналу сучасної організації
 23. Управління процесом вивільнення персоналу з організації
 24. Управління соціальним розвитком організації та її персоналу
 25. Формування та управління кадровою політикою організації
 26. Персонал сучасної організації як об’єкт управління: методологія дослідження, аналізу та управління
 27. Формування ефективної системи методів управління персоналом
 28. Ефективність роботи персоналу та управління нею
 29. Адміністративні методи управління персоналом організації та їх вплив на ефективність діяльності організації
 30. Економічні методи управління персоналом організації та їх вплив на ефективність діяльності організації
 31. Соціальні методи управління персоналом організації та їх вплив на ефективність діяльності організації
 32. Психологічні методи управління персоналом організації та їх вплив на ефективність діяльності організації
 33. Атестація персоналу організації як метод його оцінки
 34. Організація роботи з резервом персоналу, як форма його професійного розвитку
 35. Організація кадрового діловиробництва та його вплив на ефективність функціонування системи управління персоналом
 36. Рух персоналу в організації і процес управління ним
 37. Управління робочим часом працівників організації
 38. Система та особливості управління персоналом в акціонерних товариствах
 39. Система та особливості управління персоналом в спільних підприємствах
 40. Система та особливості управління персоналом на підприємствах малого та середнього бізнесу
 41. Система та особливості управління персоналом виробничого підприємства
 42. Система та особливості управління персоналом підприємства у сфері послуг

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.22.242 (0.013 с.)