ЗІ СТАТИСТИКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗІ СТАТИСТИКИ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ,ЗАЙНЯТИХ У НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ*

 

Затверджена Наказом Мінстату України

від 7 липня 1995 р. N 171

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

7 серпня 1995 р. за N 287/823

 

[В текст внесено зміни

Наказом Державного комітету статистики України

від 18 лютого 1999 р. N 67]

 

[У тексті Інструкції слова "списковий", "спискова", "середньооблікова" замінено відповідно на "облікова", "обліковий", та "середньоспискова" у відповідних відмінках згідно з Наказом Державного комітету статистики України N 67 від 18.02.99 р.]

 

Цією Інструкцією повинні керуватися всі господарюючі суб'єкти незалежно від форми власності, які використовують найману працю (робочу силу).

 

I. Загальні положення

 

1.1. Закон України "Про державну статистику" поширюється на всіх юридичних осіб, розташованих на території України, а також на юридичних осіб України, що знаходяться за її межами; на всі розташовані на території України структурні одиниці, що не є юридичними особами і головні організації яких розташовані за її межами; на всіх фізичних осіб, які проживають на території України, незалежно від їх громадянства (стаття 2 Закону).

 

1.2. Усі юридичні особи та особи, які займаються підприємницькою діяльністю, структурні одиниці, перелічені в статті 2 Закону, безплатно подають дані, необхідні для проведення державних статистичних спостережень, якщо інше не передбачено законодавством України.

Статистичні дані повинні бути достовірними і подаватися у повному обсязі, у встановлені строки і за визначеними адресами.

Порядок подання статистичних даних визначається у формах державної звітності, затверджених органами державної статистики (стаття 8 Закону).

 

1.3. Первинні статистичні дані використовуються, як правило, для зведених статистичних робіт, складання збірників, оглядів соціально-економічного становища і проведення наукових досліджень.

Зібрані відомості про громадян можуть бути використані тільки знеособлено чи у зведеному вигляді, а щодо юридичних осіб – із збереженням державної та комерційної таємниці (стаття 9 Закону).

 

1.4. Службові особи та особи, які займаються підприємницькою діяльністю, і не подають статистичних даних для проведення державних статистичних спостережень або подають їх недостовірними чи з запізненням, не забезпечують належного стану первинного обліку, порушують порядок ведення Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України, можуть бути притягнуті до відповідальності, передбаченої законодавством України (стаття 14 Закону).

 

1.5. Віднесення об'єктів статистичного обліку до тієї чи іншої форми власності та організаційно-правової форми господарювання здійснюється у відповідності з державними класифікаторами України "Класифікація форм власності" та "Класифікація організаційно-правових форм господарювання".

 

1.6. Звітність про кількісний склад працівників повинні складати і подавати всі підприємства, установи, організації, колективні господарства, тощо, що є юридичними особами, та особи, які займаються підприємницькою діяльністю**), на які поширюється Закон України "Про державну статистику".

-------------

*) Далі - Інструкція

**) Далі – підприємства

 

Дані по структурних одиницях, несамостійних підрозділах (виробництвах, цехах, відділеннях, бригадах, ланках, бюро, лабораторіях та ін.) включаються у звіт з праці підприємства, на балансі якого вони знаходяться.

При цьому, несамостійні підрозділи, що розташовані на іншій адміністративній території (місто, район, область, Автономна Республіка Крим), ніж їх головна організація (об'єднання), подають звітність з питань праці безпосередньо органу державної статистики за місцем їх знаходження: районному (міському) або обласному управлінню статистики, Держкомстату Автономної Республіки Крим - за їх вказівкою.

 

1.7. У випадках, коли протягом звітного періоду мали місце передачі структурних одиниць і окремих підрозділів з одного підприємства в інше, то у статистичній звітності з праці підприємством, що здійснило передачу, вказані дані виключаються за період з початку року і включаються у звіт того підприємства, до складу якого були прийняті ці структурні одиниці і підрозділи, також з початку року.

 

1.8. При ліквідації у звітному періоді підприємства або структурного підрозділу підприємства, дані за період їх існування (з початку року до моменту ліквідації) у звітності з праці враховуються до кінця року.

 

1.9. При зміні організаційно-правової форми підприємства дані по новому статусу підприємства враховуються з місяця, в якому відбулась ця зміна; дані за попередні місяці з початку року (за колишнім статусом), зі звітності з праці не виключаються.

 

1.10. У випадку зміни у звітному періоді структури підприємства або методології визначення показників з праці дані за відповідний період минулого року відображаються згідно з структурою або методологією, яка прийнята у звітному періоді.

 

1.11. Порядок виправлення звітних даних у випадках виявлення приписок та інших перекручень в державній статистичній звітності визначений в Інструкції, що затверджена наказом Мінстату України від 10 травня 1994 року N 94.

 

1.12. Державна статистична звітність на підприємствах повинна складатися на основі уніфікованих форм первинної облікової документації.

Основними формами первинної облікової документації для виз начення кількісного складу працівників є:

- наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору;

- особова картка;

- наказ (розпорядження) про надання відпустки;

- табель обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної плати;

- розрахунково-платіжні відомості, розрахункові відомості, платіжні відомості;

- особові рахунки та інші документи, які затверджені у встановленому порядку, що характеризують кількість працівників та їх доход у грошовій, натуральній формі, а також розміри пільг і компенсацій.

 

1.13. Відмітки в табелі обліку використання робочого часу про причини відсутності на роботі, про тривалість робочого дня, про понаднормову роботу та інші відхилення від нормальних умов праці, повинні бути зроблені лише на основі документів, оформлених належним чином (листки непрацездатності), листки простоїв, довідки про виконання державних або громадських обов'язків та ін.).

 

1.14. При складанні та аналізі статистичної звітності застосовується показник середнього рівня заробітної плати всього персоналу та окремих категорій працівників в цілому по підприємству, який покладається в основу для визначення рівня доходів зайнятого населення, за регіонами, відомчою підпорядкованістю тощо.

В умовах поширення неповної зайнятості, а також подвійної: робота за сумісництвом, договорами цивільно-правового характеру тощо, проблемними є питання обліку чисельності працівників та визначення розмірів отримуваних ними доходів від підприємства.

На відміну від порядку, встановленого раніше, пропонуються два варіанти обчислення середньооблікової чисельності працівників:

- середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу;

- середньооблікова чисельність всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості.

Для визначення чисельності зайнятих працівників за сферами економічної діяльності та ведення спостереження за змінами мобільності робочої сили застосовується показник "середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу", тобто зайнятий працівник враховується тільки один раз (за місцем основної роботи) незалежно від строку трудового договору та тривалості робочого часу (порядок розрахунку викладено в пункті 3.3 даної Інструкції).

Для визначення середнього рівня заробітної плати (доходу) та інших середніх величин в цілому по підприємству (в розрахунку на одного працівника) пропонується застосування показника "середньооблікова чисельність всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості".

Методика обчислення цього показника передбачає включення, поряд зі штатними працівниками облікового складу, окремих категорій працівників позаоблікового складу (які у звітному періоді також залучалися до роботи і отримували заробітну плату) шляхом умовного перерахунку їх в еквівалент зайнятості одного працівника повний робочий день або середню заробітну плату одного працівника (порядок обчислення викладено в пункті 3.4 даної Інструкції).

 

1.15. Державна статистична звітність складається точно за встановлений календарний звітний період: місяць, квартал або рік.

Місячний звіт складається за період з першого по останнє (включно) число звітного місяця, квартальний звіт - за період з першого числа першого місяця кварталу до останнього (включно) числа третього місяця звітного кварталу, річний - за період з 1 січня по 31 грудня.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.201 (0.011 с.)