Підготовка до виїзду, рух по території підприємства та робота на лініїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготовка до виїзду, рух по території підприємства та робота на лінії 

16.1.1. При експлуатації транспортних засобів на лінії можуть мати місце такі основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

– наїзди проїжджаючих транспортних засобів;

– наїзди при зчепленні або розчепленні автомобілів з причепом (напівпричепом), запуску двигуна, само­вільному русі транспортних засобів;

– термічні фактори (пожежі, вибухи при подачі палива в карбюратор двигуна самопливом, перевірці наявності палива в баці з використанням відкритого полум’я, витіканні газу із газобалонної установки; опіки парою, водою із радіатора);

- злочинні дії пасажирів та інших осіб;

- падіння піднятого кузова автомобіля-самоски­да, перекидної кабіни вантажного автомобіля, виві­шених на домкраті частин автомобілів;

– підвищені рівні шуму і вібрації;

– підвищена температура і швидкість руху повітря в теплий період року;

– наявність у повітрі робочої зони шкідливих ре­човин (вуглецю і азоту оксидів, акролеїну, вуглеводнів аліфатичних граничних, формальдегіду, метилмеркаптанів).

16.1.2. Перед запуском двигуна необхідно пере­ко­натися, що автомобіль загальмований стоянковим гальмом, а важіль перемикання передач (контролера) поставлений у нейтральне положення.

16.1.3. Запуск двигуна повинен робитися за до­помогою стартера. Використовувати пускову рукоятку дозволяється тільки у виняткових випадках.

При запусканні двигуна автомобіля пусковою рукояткою необхідно, крім вимог згідно з п. 16.1.2, додатково додержуватись таких вимог:

– встановити упорні колодки з обох сторін колеса;

– пускову рукоятку прокручувати знизу догори;

– не брати рукоятку в обхват;

– при ручному регулюванні випередження запа­лю­вання установлювати пізнє запалювання;

– не включаючи запалювання, провернути колін­частий вал, переконавшись, що важіль перемикання передач знаходиться у нейтральному положенні, вклю­чити запалювання;

– не застосовувати будь-яких важелів та підси­лю­вачів, що діють на пускову рукоятку або храпо­вик колінчастого валу.

16.1.4. Забороняється здійснювати запуск двигуна шляхом буксирування автомобіля та перемикання лан­цюга живлення стартера.

16.1.5. Перед запуском двигуна автомобіля, який підключений до системи підігрівання, необхідно від­ключити та від’єднати елементи підігрівання.

16.1.6. Керувати транспортними засобами на те­риторії підприємства дозволяється тільки особам, які призначені наказом по підприємству і мають посвідчен­ня на право керування відповідним видом транспорт­ного засобу.

16.1.7. Швидкість руху транспортних засобів по території підприємства не повинна перевищувати 10 км/год, а в приміщеннях – 5 км/год.

16.1.8. Для організації безпечного руху по тери­торії підприємства складається схематичний план (схема) руху транспортних засобів та працівників з показом дозволених та заборонених напрямків, пово­ротів, зупинок, виїздів, в’їздів тощо. Цей план (схе­ма) доводиться до всіх працюючих та вивішується при в’їзді на територію підприємства.

16.1.9. Під час руху автомобіля по території під­приємства (при обкатці, випробуванні тощо) заборо­няється перебування на ньому осіб, які не мають до цього прямого відношення.

16.1.10. Заправку автомобілів слід проводити у відповідності до вимог Правил технічної експлуатації стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправ­них станцій (розділ 2, п. 46 цих Правил).

16.1.11. При заправленні автомобілів забороняється:

– палити та користуватися відкритим вогнем;

– проводити ремонтні та регулювальні роботи;

– заправляти автомобіль паливом при працюючо­му двигуні;

– допускати перелив та розлив палива;

– знаходження пасажирів у кабіні, салоніабо кузові.

16.1.12. Власник зобов’язаний випускати на лінію технічно справні транспортні засоби, укомплектовані згідно з пп. 10.1.12 та 10.1.13 цих Правил, що під­тверджується підписом у подорожньому листі особи, яка відповідальна за випуск автомобіля на лінію, та водія.

16.1.13. Водій може виїжджати на лінію тільки після проходження медичного огляду і відповідної відмітки про це у подорожньому листі.

16.1.14. Власник перед виїздом зобов’язаний про­інформувати водія про умови праці на лінії, місцях вантажно-розвантажувальних робіт та особливостях вантажу, що перевозиться.

16.1.15. Власник не має права:

– примушувати водія (водій не має права) виїжд­жати на автомобілі, якщо його технічний стан та до­даткове обладнання не відповідає Правилам дорожньо­го руху, Правилам технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту та цим Правилам;

– направляти водія в рейс, якщо він не мав до виїзду відпочинку, передбаченого чинними норматив­ними актами.

16.1.16. Направляючи водія в рейс тривалістю більше 1 доби, власник зобов’язаний:

– перевірити укомплектованість автомобіля необ­хідними пристроями, устаткуванням та інвентарем згідно з п.10.1.14 цих Правил та їх справність;

– повідомити водію (водіям) про режим праці та відпочинку;

– записати у подорожньому листі маршрут сліду­вання з вказанням місць тимчасового та тривалого відпочинку.

16.1.17. При направленні двох та більше авто­мобілів в рейс для спільної роботи на строк більше двох діб власник зобов’язаний наказом призначити особу, яка відповідає за охорону праці. Виконання вимог цієї особи обов’язкове для всіх водіїв групи автомобілів.

16.1.18. При зупинці на відпочинок за межами населених пунктів особа, відповідальна за охорону праці, повинна здійснювати контроль за додержан­ням вимог безпеки праці.

16.1.19. Забороняється водіям, вантажникам та іншим особам під час стоянки відпочивати або спати в кабіні, салоні при працюючому двигуні.

16.1.20. Перед посадкою пасажирів на вантажний автомобіль, призначений для перевезення людей, водій повинен проінструктувати пасажирів про порядок по­садки та висадки, попередити їх про те, що стояти у кузові автомобіля під час руху забороняється.

Перевезення дітей у кузові вантажного автомобі­ля забороняється.

16.1.21. Проїзд у кузовах вантажних автомобілів, які не обладнані для перевезення пасажирів, дозво­ляється тільки особам, які супроводжують (отриму­ють) вантажі при умові, що вони забезпечені місцем для сидіння, розташованим нижче рівня бортів.

16.1.22. Забороняється:

– перевезення людей на безбортових платформах, на вантажі, розміщеному на рівні чи вище бортів ку­зова, на довгомірному вантажі і поряд з ним, на цистернах, причепах та напівпричепах усіх типів, у кузовах автомобілів-самоскидів і спеціалізованих ав­томобілів;

– перевезення у кабіні, кузові, салоні більшої кіль­кості людей, ніж обладнано місць для сидіння або вказано у паспорті заводу-виготовлювача;

– рух автомобіля з відкритими дверима і при на­ходженні людей на підніжках;

– вистрибувати із кабіни чи кузова автомобіля.

16.1.23. Особи, які знаходяться в автомобілі, зо­бов’язані виконувати вимоги водія з питань безпеки.

16.1.24. При зупинці (стоянці) автомобіля водій, залишаючи транспортний засіб, повинен вжити всіх заходів проти самовільного його руху: зупинити дви­гун, встановити важіль перемикання передач (конт­ролера) в нейтральне положення, загальмувати авто­мобіль стоянковим гальмом.

Якщо автомобіль стоїть навіть на незначному уклоні, необхідно додатково підставити під колеса упорні колодки.

На спусках та підйомах, де спосіб постановки не регламентується засобами регулювання руху, транс­портні засоби необхідно ставити під кутом до краю проїжджої частини так, щоб виключити можливість їх самовільного руху.

16.1.25. Виходячи із кабіни автомобіля або сало­ну автобуса, водій повинен попередньо переконатися у стані поверхні (наявність вибоїн, слизькості, сто­ронніх предметів тощо), а при виході на проїжджу частину дороги – ще і у відсутності руху як у попут­ному, так і зустрічному напрямках.

16.1.26. На автомобілі-таксомотори у регіонах (міс­тах) з високою криміногенною обстановкою необ­хідно встановлювати захисний екран, а також спе­ціальну сигналізацію.

16.1.27. Зчеплення та розчеплення автомобілів з причепами та напівпричепами повинно проводитися тільки на рівній неслизькій поверхні з твердим по­криттям.

16.1.28. Зчеплення автопоїзда, який складається із автомобіля та причепа., повинні проводити три чоловіка – водій, робітник-зчіплювач та особа, яка координує їх роботу. При цьому водій подає автомобіль назад самим малим ходом, суворо виконуючи команди особи, яка координує проведення зчеплення.

Координуюча особа повинна знаходитися на місці, з якого йому одночасно добре видно водія та робіт­ника-зчіплювача протягом усього періоду проведення зчеплення. Подавати допомогу зчіплювачу, а також покидати йому своє місце до закінчення зчеплення забороняється.

У виключних випадках (дальні рейси, перевезен­ня сільськогосподарських продуктів з полів тощо) зчеплення дозволяється проводити одному водію. У цьому випадку він повинен:

– загальмувати причіп стоянковим гальмом;

– перевірити стан буксирного обладнання;

– покласти упорні колодки під задні колеса при­чепа;

– провести зчеплення, включаючи з’єднання гід­рав­лічних, пневматичних та електричних систем ав­то­мобіля та причепів, а також кріплення страховочних тросів (ланцюгів) на причепах, що не мають ав­тома­тичного обладнання.

Забороняється проводити зчеплення при несправ­ності дишля причепа (відсутність пружин дишля, упора, їх несправності тощо).

16.1.29. Перед початком руху заднім ходом необ­хідно зафіксувати поворотний круг причепа стопор ним пристроєм.

16.1.30. Водій перед зчепленням напівпричепа повинен оглянути його та переконатись у справності.

16.1.31. При зчепленні та розчепленні поздовжні осі автомобіля-тягача і напівпричепа повинні розта­шо­вуватися на одній прямій.

16.1.32. Борти напівпричепа при зчепленні та роз­чепленні повинні бути закриті. Перед зчепленням необхідно переконатися у тому, що сідельно-зчепний пристрій, шкворень та їх кріплення справні; на­пів­причіп загальмований стоянковим гальмом; пере­дня частина напівпричепа по висоті розташована так, що при зчепленні передня кромка опорного листа по­падає на полозки або на сідло. При необхідності слід підняти або опустити передню частину напівпричепа.

Перед зчепленням необхідно встановити упорні колодки під колеса напівпричепа.

Забороняється проводити розчеплення при неопущених котках опорного пристрою, а також нерівно­мірному завантаженні напівпричепа.

16.1.33. Сполучні шланги та електропроводи по­винні бути підвішені за допомогою відтяжної пружи­ни на гачок переднього борта напівпричепа, щоб вони не заважали зчепленню, а після зчеплення вони по­винні бути приєднані.

16.1.34. Перед подачею автомобіля назад водій повинен переконатися, що його ніхто не об’їжджає і поблизу немає людей або якихось перешкод.

Перед початком руху заднім ходом в умовах недо­статнього огляду ззаду (із-за вантажу в кузові, при виїзді із воріт тощо) водій повинен вимагати, а влас­ник зобов’язаний виділяти працівника для органі­зації руху автомобіля.

16.1.35. Під час руху на повороті водій автомо­біля-цистерни, ємність якої залита менше як на 3/4, зобов’язаний знизити швидкість до такої, яка б за­без­печувала безпеку дорожнього руху.

16.1.36. При перегріванні двигуна пробку радіа­тора можна відкривати тільки тоді, коли температу­ра води (рідини) нижче 100 °С, інакше при відкри­ванні пробки станеться викид киплячої води.

Пробку радіатора на гарячому двигуні необхідно від­кривати у рукавицях або накривши її ганчіркою. Пробку слід відкривати обережно, не допускаючи інтенсивного виходу пари в сторону відкриваючого.

16.1.37. Для попередження випадків обморожу­вання при усуненні несправностей зимою в дорозі слід працювати тільки у рукавицях. Забороняється тор­катися до металевих предметів, деталей та інстру­менту руками без рукавиць.

16.1.38. Для запобігання виникнення пожежі на автомобілі забороняється:

– подавати при несправній паливній системі бен­зин в карбюратор із ємності самопливом за допомо­гою шланга або іншим способом;

– проводити ремонт паливної системи при працю­ючому або гарячому двигуні, включеному запалюванні;

– залишати в кабінах і на двигуні забруднені маслом або паливом використані обтиральні матеріа­ли;

– підігрівати двигун та інші агрегати відкритим вог­нем, а також користуватися ним у безпосередній близькості від приладів системи живлення двигуна (у т. ч. від паливних баків);

– палити і користуватись відкритим вогнем при ви­зна­ченні наявності палива у баці, а також при заправленні автомобілів із додаткових ємностей.

16.1.39. Для перевірки наявності палива в па­ливних баках слід застосовувати спеціальні лінійки, які виключають іскроутворення в результаті ударів, переносні світильники у вибухобезпечному виконанні та інші пристрої.

16.1.40. Буксирування несправних автомобілів повинно здійснюватися у відповідності до Правил дорожнього руху України.

16.1.41. Під час ремонту автомобіля на лінії водій зобов’язаний виконувати вимоги безпеки праці, які встановлені для профілактичного обслуговування та ремонту транспортних засобів на підприємстві, згідно з розділом 13 цих Правил. При відсутності у водія необхідних пристроїв та інструменту для безпечного виконання конкретного виду робіт ремонт заборо­няється.

Забороняється допускати до ремонту автомобіля на лінії сторонніх осіб (вантажників, пасажирів тощо).

16.1.42. При вимушеній зупинці автомобіля на узбіччі або на краю проїжджої частини дороги для проведення ремонту водій зобов’язаний включити ава­рійну світлову сигналізацію, одягти сигнальний жи­лет та установити знак аварійної зупинки або ми­готливий червоний ліхтар на відстані не ближче 20 м до транспортного засобу в населених пунктах та 40 м – за їх межами.

16.1.43. Перед вивішуванням частини автомобіля домкратом необхідно встановити його на горизонталь­ну неслизьку площадку за межами проїжджої части­ни дороги, зупинити двигун, включити знижену пе­редачу, загальмувати автомобіль стоянковим галь­мом, встановити під колеса упорні колодки, вивести людей із салона (кузова), кабіни, зачинити двері.

При вивішуванні автомобіля на ґрунтовій поверхні необхідно вирівняти місце установки домкрата, по­класти під домкрат міцну дерев’яну підставку пло­щею не менше 0,1 м2 або дошку.

Забороняється встановлювати домкрат на випад­кові предмети.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.012 с.)