ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обов’язкові роботи профілактичного обслуговування та ремонт 

13.4.1. У місцях виконання та під час виконання робіт профілактичного обслуговування та ремонту транспортних засобів можуть мати місце такі основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

– падіння вивішених частин транспортних засобів при обслуговуванні та ремонті підвіски, коліс, мостів тощо;

– падіння кузова автомобіля-самоскида при об­слу­говуванні та ремонті гідропідйомника;

– падіння перекидної кабіни вантажного автомо­біля;

– падіння деталей, вузлів, агрегатів, інструменту;

– падіння працюючих на поверхні, з висоти (бу­фера, драбини, естакади, площадок), в оглядову ка­наву;

– наїзди автомобілів: внаслідок самовільного руху, при запуску двигуна, в’їзді (виїзді) в зону ремонту, русі на оглядовій канаві та конвеєрі;

– термічні фактори (пожежі при зливанні пально-мастильних матеріалів з автомобілів, митті ними де­талей, вузлів, агрегатів, зберіганні та залишенні їх на робочих місцях);

– осколки металу, що відлітають при випресовуванні та запресовуванні шкворнів, пальців, підшип­ників, валів, вісей, при рубці металу;

– наявність у повітрі робочої зони шкідливих ре­човин (акролеїну, вуглецю оксиду, вуглеводнів алі­фатичних граничних тощо);

– знижена температура повітря у холодний період року;

– недостатнє освітлення.

13.4.2. Автомобілі, агрегати та деталі, що на­прав­ляються на пости профілактичного обслуговуван­ня та ремонту, повинні бути вимиті, очищені від бруду і снігу.

В’їзд (виїзд) в приміщення і постановка авто­мобілів на пости профілактичного обслуговування та ремонту здійснюється з дозволу та під керівництвом відповідальної особи – майстра (начальника дільниці).

13.4.3. Після постановки автомобіля на пост профілактичного обслуговування або ремонту (без примусового переміщення) необхідно обов’язково зу­пинити двигун, установити важіль перемикання пе­редач (контролера) в нейтральне положення, загаль­мувати автомобіль стоянковим гальмом, а під колесо з обох боків підкласти упорні колодки. На рульове колесо повинна бути вивішена табличка з написом “Двигун не запускати – працюють люди!”

На автомобілях, що мають дублюючі пристрої для запуску двигуна, аналогічна табличка повинна бути вивішена і біля цього пристрою.

13.4.4. Автомобіль на оглядовій канаві повинен бути установлений так, щоб був вільним не тільки основний, але і запасний вихід.

13.4.5. При обслуговуванні автомобіля на підйом­нику (гідравлічному, пневматичному, електромехані­чному) на пульті управління підйомником повинна бути вивішена табличка із написом“Підйомник не включати – працюють люди!”.

13.4.6. Плунжер гідравлічного, пневматичного підйомника у робочому (піднятому) положенні пови­нен надійно фіксуватися упором (штангою), що га­рантує неможливість довільного опускання підйом­ника.

13.4.7. У приміщеннях профілактичного обслуго­вування з потоковим рухом автомобілів обов’язкове улаштування сигналізації (світлової, звукової), яка своєчасно попереджує працюючих на лінії обслуговування про момент початку руху автомобіля з поста на пост або про виїзд автомобіля.

13.4.8. Переміщення транспортних засобів з поста на пост дозволяється тільки після подання сиг­налу (звукового, світлового).

13.4.9. Перед вивішуванням частини автомобіля (причепа, напівпричепа) підйомними механізмами (дом­кратами, наканавними пересувними підйомниками, талями тощо), крім стаціонарних, необхідно спочат­ку встановити транспортний засіб на рівній поверхні, зупинити двигун, включити знижену передачу, загаль­мувати його стоянковим гальмом, підставити під колеса, що не підіймаються, упорні колодки, у авто­буса перевірити стан опорної площадки кузова.

13.4.10. При вивішуванні частини транспортного засобу плунжер домкрата (наканавного пересувного підйомника) або надставка до нього повинні бути встановлені у місцях, які вказані у технологічній документації. Керівництві з експлуатації транспорт­них засобів.

Домкрат треба установлювати на рівну неслизьку поверхню. У разі неміцного грунту під основу домк­рата необхідно підкласти міцну дерев’яну підставку площею не менше 0,1 м2 або дошку.

13.4.11. Під вивішені частини транспортного за­собу за допомогою домкратів (пересувних наканавних підйомників, талей тощо) для огляду, виконан­ня профілактичних робіт та ремонту повинні бути встановлені підставки (козелки).

Підставки (козелки) під вивішені частини транс­портного засобу повинні встановлюватися у місцях, які вказані у технологічній документації, Керівництві з експлуатації транспортного засобу.

13.4.12. Огляд і ремонт пневморесор автобусів необхідно виконувати на спеціально облаштованих для цього оглядових канавах, обладнаних пересув­ними наканавними підйомниками, або на стаціонар­них підйом­никах.

13.4.13. Виконання працюючими робіт, пов’яза­них із зняттям та установкою балонів пневморесор, дозволяється тільки після проведення цільового ін­структажу і оформлення наряд-допуску відповідно до додатку 3.

13.4.14. У виконанні робіт, пов’язаних із зняттям та установленням агрегатів, повинні брати участь два слюсарі з ремонту автомобілів. Допускається замість одного слюсаря брати участь водію при від повідній підготовці і обов’язковому інструктажу з охорони праці при виконанні цих робіт.

13.4.15. При підійманні перекидної кабіни для обслуговування та ремонту систем автомобіля вона повинна бути надійно зафіксована.

Забороняється підіймати кабіну з несправним за­пірним механізмом, упором-обмежувачем, страховим пристроєм.

13.4.16. При обслуговуванні та ремонті автомобілів (у т.ч. двигунів) на висоті понад 1 м робітники по­винні бути забезпечені і користуватися спеціальними помостами; естакадами, площадками або драбинами-стрем’янками.

Застосовувати приставні драбини не дозволяється.

При підійманні по драбині робітникові заборо­няється тримати у руках інструмент, деталі, мате­ріали та інші предмети. Для цієї мети повинна зас­тосовуватись сумкаабо спеціальні ящики.

Забороняється проводити одночасно роботу на драбині, помостах, площадках та під ними.

13.4.17. При роботі на поворотному стенді (пере­кидачі) необхідно попередньо надійно укріпити на ньому автомобіль, злити паливо із паливних баків і рідину із системи охолодження у призначені для цього ємності, щільно закрити маслоналивну горловину двигуна і зняти акумуляторну батарею.

13.4.18. Забороняється пуск двигуна автомобіля на постах профілактичного обслуговування та ремон­ту працівникам, які не мають на це право.

При включенні двигуна для заповнення пневмосистеми автомобіля необхідно передбачати відведення вихлопних газів за межі приміщення.

13.4.19. Перед проведенням робіт, які пов’язані з прокручуванням колінчастого та карданного валів у відповідності з технологічним процесом, необхідно додатково перевірити відключення запалювання (пе­рекриття подачі палива для дизельних двигунів), нейтральне положення важеля перемикання передач (контролера); звільнити важіль стоянкового гальма. Після виконання необхідних робіт автомобіль слід загальмувати стоянковим гальмом.

Забороняється прокручувати карданний вал за допомогою монтажної лопаткиабо інших предметів.

13.4.20. При необхідності виконання робіт під автомобілем, що знаходиться поза межами оглядової канави, підйомника, естакади, робітники повинні забезпечуватися і користуватися лежаками.

13.4.21. Для роботи попереду та позаду автомо­біля і для переходу через оглядову канаву необхідно користуватися перехідними містками.

13.4.22. Усі регулювальні роботи на двигуні, за виключенням регулювання карбюратора та кута ви­передження запалювання, повинні проводитися при непрацюючому двигуні.

13.4.23. Перед зняттям вузлів та агрегатів, які пов’язані із системами живлення, охолодження, ма­щення автомобіля (паливні баки, двигуни, коробки передач, задні мости тощо), необхідно спочатку зли­ти із них паливо, масло та охолоджувальну рідину в спеціальну тару, не допускаючи їх проливання.

13.4.24. При проведенні ремонту паливних баків, а також паливопроводів, через які може витікати паливо із баків, останні перед ремонтом повинні бути повністю звільнені від нього. Зливання палива по­винно здійснюватися у місцях, що виключають мож­ливість його загоряння.

13.4.25. Важкодоступні точки мащення необхід­но змащувати за допомогою наконечників з гнучким шлангом або наконечників з шарнірами.

Для подання мастила у високо розміщені маслян­ки необхідно в оглядовій канаві користуватися під­ставкою під ноги.

13.4.26. При профілактичному обслуговуванні та ремонті транспортних засобів забороняється:

виконувати будь-які роботи на автомобілі (при­чепі, напівпричепі), який вивішений тільки на одних підйомних механізмах (домкратах, наканавних пере­сувних підйомниках, талях тощо);

– підкладати під вивішені частини автомобіля (причепа, напівпричепа) замість підставок (козелків) диски коліс, цеглу та інші випадкові предмети;

– установлювати домкрат на випадкові предмети або підкладати їх під плунжер домкрата;

– знімати і ставити ресори на транспортні засоби усіх конструкцій і типів без попереднього їх розван­таження від маси кузова шляхом вивішування кузо­ва з установленням підставок (козелків) під нього або раму автомобіля;

– проводити обслуговування та ремонт автомобілів при працюючому двигуні, за винятком окремих видів робіт, технологія проведення яких вимагає запуску двигуна;

– підіймати (вивішувати) автомобіль за буксирні пристрої (гаки) шляхом захоплення їх тросами, лан­цюгами або гаком підйомного механізму;

– підіймати (навіть короткочасно) вантажі масою більше, ніж це вказано на табличці даного підйомно­го механізму;

– оглядати, поправляти, ремонтувати пневморесору, якщо робітник знаходиться між кузовом авто­буса і колесом;

– знімати, установлювати та транспортувати аг­регати при зачалюванні їх тросами або канатами без спеціальних захватів;

– підіймати вантаж при косому натязі троса або ланцюгів;

– залишати інструмент і деталі на автомобілі (рамі, агрегатах, підніжках, капоті тощо), краях оглядової канави;

– розбирати і ремонтувати деталі та вузли дви­гунів і системи живлення автомобілів, що працюють на етильованому бензині, без нейтралізації відкла­день тетраетилсвинцю;

– транспортувати агрегати на візках, не обладна­них пристроями, що запобігають їх падінню.

13.4.27. Ремонт, заміна підйомного механізму кузова автомобіля-самоскида, самоскидного причепа або доливка в нього масла повинні проводитися після установлення під піднятий кузов спеціального до­даткового упору, що виключає можливість падіння або довільне опускання кузова.

Забороняється:

– працювати без упору під піднятим кузовом ав­томобіля-самоскида, самоскидного причепа;

– використовувати випадкові підставки і підклад­ки замість спеціального додаткового упору;

– використовувати замість табельних стопорних пальців, які застосовуються на автомобілях типу КамАЗ, інші деталі та предмети;

– працювати з пошкодженими або неправильно установленими упорами;

– запускати двигун та переміщати автомобіль при піднятому кузові;

– проводити ремонтні роботи під піднятим кузо­вом автомобіля-самоскида, самоскидного причепабез попереднього його звільнення від вантажу.

13.4.28. Автомобілі-цистерни для перевезення лег­козаймистих, вибухонебезпечних, отруйних та ін­ших небезпечних вантажів, а також резервуари для їх зберігання перед ремонтом необхідно повністю очис­тити від залишків цих речовин і надійно заземлити.

13.4.29. Робітник, який проводить очищення або ремонт в середині цистерни або резервуара з-під не­безпечних вантажів, повинен бути забезпечений спе­цодягом, шланговим протигазом, рятувальним поясом з мотузкою; зовні цистерни або резервуара повинні знаходитися два спеціально проінструктованих по­мічники.

Шланг протигазу повинен бути виведений через люк (лаз) і закріплений з навітряної сторони.

До пояса працюючого в середині резервуара при­кріплюється міцна мотузка, вільний кінець якої по­винен бути виведений через люк (лаз) назовні і на­дійно закріплений.

Один із помічників, який знаходиться зверху, повинен спостерігати за роботою, тримати за мотуз­ку, страхуючи працюючого в резервуарі, а другий –контролювати роботу і у випадку необхідності вик­ликати допомогу.

13.4.30. Виконання працюючими робіт в ємнос­тях з-під небезпечних вантажів дозволяється тільки після проведення цільового інструктажу і оформлен­ня наряд-допуску відповідно до додатка 3.

13.4.31. Ремонтувати паливні баки за допомогою зварювання або паяння можна тільки після зняття його з автомобіля, повного видалення залишків па­лива та знежирювання згідно з п. 13.8.45 цих Пра­вил.

13.4.32. Для збирання та зливання відпрацьова­них мастил необхідно користуватись спеціальними пристроями або візками, що виключають їх розли­вання при заміні в агрегатах і підвищують зручність у роботі.

13.4.33. Зняті з автомобіля вузли та агрегати слід установлювати на спеціальні стійкі підставки, а довгі деталі – тільки на горизонтальні стелажі.

13.4.34. Якщо зняття агрегатів і деталей пов’я­зане з великою фізичною напругою, а також створює незручності у роботі (гальмівні та клапанні пружи­ни, барабани, ресорні пальці тощо), необхідно засто­совувати відповідні пристосування (знімачі), що за­безпечують безпеку при виконанні цих робіт.

13.4.35. Перевіряти співвісність отворів дозво­ляється тільки за допомогою конусної оправки, а не пальцями.

13.4.36. Випресовування втулок, піввісей, підшип­ників та інших деталей повинно проводитися за до­помогою знімачів і пресів.

При запресовуванні та випресовуванні деталей на пресі не дозволяється підтримувати деталі рукою.

13.4.37. При роботі гайковими ключами необхід­но підбирати їх відповідно до розмірів гайок, пра­вильно накладати ключ на гайку; не можна підтис­кувати гайку ривком.

Забороняється відкручувати гайки ключами біль­ших розмірів з підкладанням металевих пластинок між гранями гайки і ключа, а також подовження рукоятки ключа шляхом приєднання іншого ключа або труби.

13.4.38. При роботі зубилом або іншим інстру­ментом для рубки металу необхідно користуватися захисними окулярами для запобігання ураження очей металевими частинками.

Забороняється стояти проти обрубуваного кінця заготовки.

13.4.39. При роботі з пневматичним інструмен­том подавати повітря дозволяється тільки після ус­та­новлення інструмента у робоче положення.

Забороняється направляти струмінь повітря на себе або на інших.

13.4.40. При експлуатації електроінструмента не­обхідно додержуватись усіх вимог безпеки інструкції з експлуатації згідно з ГОСТ 12.2.013.0-91.

Перед початком роботи електроінструментом не­обхідно перевірити його справність.

13.4.41. Електричний та пневматичний інстру­мент, паяльні лампи дозволяється видавати особам, які пройшли інструктаж та знають правила повод­ження з ними.

13.4.42. Перед тим, як користуватися переносни­ми світильниками, необхідно перевірити наявність на лампі захисного скляного ковпака, захисної сітки і справність кабелю.

13.4.43. У зоні профілактичного обслуговування та ремонту транспортних засобів забороняється:

– виконувати роботи на робочих місцях, які не відповідають вимогам безпеки;

– мити деталі, агрегати, руки і т.п. легкозайми­стими рідинами (бензином, розчинниками тощо);

– зберігати та залишати легкозаймисті та горючі рідини, злите паливо, кислоти, карбід кальцію, по­рожню тару з-під палива та мастильних матеріалів тощо;

– проводити роботи з відкритим вогнем без спе­ціального дозволу і вжиття заходів протипожежної безпеки;

– заправляти автомобілі паливом;

– захаращувати проходи між стелажами і виходи із приміщень (деталями, вузлами, агрегатами, тарою тощо);

– при постановці автомобіля на оглядову канаву перекривати ним основний та запасний виходи з неї;

– установлювати автомобілі з відкритими горлови­нами баків і при наявності течі із паливної системи.


 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.011 с.)