Інвентарний список основних засобів. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інвентарний список основних засобів. 

2. Чим є основні засоби згідно П(с)Б0 7 "Основні засоби"?

1. Матеріальні активи, призначені для використання у виробництві.

Матеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, представлення послуг, здачі в оренду іншим особам, для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій,

Очікуваний строк корисного використання їх більше одного року.

3. Матеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх у процесі виробництва та вартість яких більш 2500 грн.

4. Матеріальні активи призначені для здачі в оренду.

5. Матеріальні активи, які є на підприємстві для використовування у виробництві, здачі в оренду, для адміністративної мети

протягом менше одного року.

 

3. Як зміниться первісна вартість автомобіля, якщо в результаті капітального ремонту було змінено коробку передач на нову відповідної марки, при цьому термін корисної експлуатації не змінився. Вартість ремонту ­- 1800 грн., в т.ч. ПДВ - 300 грн.

1. Збільшиться на 1800 грн.

2. Зменшиться на 1800 грн.

Залишиться без змін.

4. Збільшиться на 1500 грн.

5. Зменшиться на 1500 грн.

 

4. Яку проводку необхідно скласти під час отримання нематеріальних активів до статутного капіталу від учасників?

1. Д-46 "Несплачений капітал" К-40 "Статутний капітал".

2. Д-12 "Нематеріальні активи" К-40 "Статутний капітал".

3. Д-12 "Нематеріальні активи" К-46 "Несплачений капітал".

4. Д-12 "Нематеріальні активи" К-77 "Розрахунки з учасниками".

5. Д-12 "Нематеріальні активи" К-23 "Виробництво".

 

5. По якому з перерахованих видів основних засобів не нараховується амортизація?

1. По будівлях.

2. По спорудах.

3. По передавальним пристроям.

По земельним ділянкам.

5. По іншим основним засобам.

 

6. Визначати середній відсоток транспортно-заготівельних витрат на підставі наступних даних:

- залишок матеріалів на початок місяця за договірними цінами - 9900 грн.

- залишок матеріалів на початок місяця за фактичною собівартістю - 10296 грн.

- придбано матеріалів за договірними цінами - 5300 грн.

- сума транспортно-заготівельних витрат за місяць - 212 грн.

1. 2%.

2. 3%.

3. 4%.

4. 6%.

5. 4,5%.

 

7. Яку проводку необхідно скласти під час відпуску запасних частин для модернізації устаткування, що призводить до збільшення очікуваних економічних вигод від об'єкта основних засобів?

1. Д - 92 К - 207.

2. Д - 91 К - 207.

Д - 152 К - 207.

4. Д - 104 К - 207.

5. Д - 105 К - 207.

 

8. Що є регістром аналітичного обліку виробничих запасів на складі?

1. Прибутковий ордер.

2. Комерційний акт.

Картка складського обліку матеріалів.

4. Приймальний акт.

5. Лімітно-забірна картка.

 

9. Який з перерахованих методів припускає списання виробничих запасів у послідовності їх надходження на підприємство?

ФІФО.

2. Середньозваженої собівартості.

3. Ідентифікованої собівартості.

4. Ціни продажу.

5. Прямолінійний.

 

10. Що відноситься до малоцінних швидкозношувальних предметів?

1. Матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більше 1 року.

2. Матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більше 1 року і вартості більше 1000 грн.

3. Засоби праці, які використовуються більше одного року.

4. Матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких менше 1 року або вартості менше 2500 грн.

Активи, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо

Він більше одного року.

 

11. Де реєструються прибуткові та видаткові касові ордери?

1. В журналі реєстрації платіжних документів.

2. В касовій книзі.

3. В звіті касира.

В журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.

5. В книзі скарг і пропозицій.

 

12. Якою з приведених нижче кореспонденцій рахунків відображається надходження з поточного рахунку в касу грошових коштів для виплати заробітної плати?

1. Дебет 31 Кредит 30.

2. Дебет 30 Кредит 66.

Дебет 30 Кредит 31.

4. Дебет 66 Кредит 30.

5. Дебет 66 Кредит 311

13. Підприємство володіє 4000 шт. акцій ВАТ "Зірка" номінальною вартістю 10 грн. за акцію, що складає 60% статутного капіталу ВАТ. Станом на 31.12.20__р. ринкова вартість акцій ВАТ склала 9 грн. за акцію. За результатами діяльності в 20__р. ВАТ "Зірка" отримало збиток від власної діяльності в сумі 8000 грн. Як зміниться балансова вартість

інвестиції, що урахована на балансі підприємства?

1. Балансова вартість інвестиції зменшиться на 4000 грн. і складе 36000 грн.

Балансова вартість інвестиції зменшиться на 4800 грн. і складе 35200 грн.

3. Балансова вартість інвестиції зменшиться на 8800 грн. і складе 31200 грн.

4. Балансова вартість інвестиції в даному випадку не зміниться.

5. Балансова вартість інвестиції зменшиться на 9800 грн. і складе 30200 грн.

 

14. У яких випадках підприємства мають право зберігати в касі готівку понад встановленого ліміту?

Протягом 3-х днів виплати заробітної плати.

2. Протягом терміну, який узгоджено з обслуговуючим банком.

3. Протягом 5-ти днів.

4. Протягом терміну, який визначено керівництвом підприємства.

5. Протягом терміну, який визначено відповідно до обліку політики підприємства.

 

15. Які з перерахованих документів, що зберігають в касі підприємства, числяться на рахунку 08 "Бланки суворого обліку"?

1. Прибуткові і видаткові касові ордери.

Путівки в будинки відпочинку, проїзні квитки.

3. Чекові книжки.

4. Проїзні квітки.

5. Податкові накладні.

 

16. Визначте сальдо на рахунку 30 "Каса", коли відомо, що сальдо початкове - 100 грн., дебетовий обіг - 500 грн.,кредитовий обіг - 200 грн.

1. 200 грн. (дебетове).

Грн. (дебетове).

3. 400 грн. (кредитове).

4. 200 грн. (кредитове).

5. 300 грн. (дебетове).

 

17. Граничні норми добових в Україні ким встановлені?

1. Законом.

2. Указами Президента.

3. Постановами Кабінету Міністрів України.

4. Наказами Міністерства фінансів України.

Постановами Кабінету Міністрів України та Податковим кодексом України.

18. Для якої з перерахованих операцій можливе здійснення розрахунків в безготівковому порядку?

1. При виплаті заробітної плати працівникам з каси підприємства.

2. При оплаті за продукцію (товари, роботи, послуги) з підзвітних сум.

При перерахуванні коштів з поточного рахунку покупця на поточний рахунок постачальника.

4. В жодному з перерахованих вище випадків.

5. Вірні відповіді 1, 3.

 

19. Яка гранична сума розрахунків готівкою з одним постачальником протягом одного робочого дня?

1. Не повинна перевищувати 1000 грн.

2. Не повинна перевищувати 3000 грн.

3. Визначається керівником за узгодженням з обслуговуючим банком.

4. Не повинна перевищувати 10000 грн.

5. Сума розрахунків не обмежена.

 

20. Що відноситься до безнадійної дебіторської заборгованості?

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість ії погашення боржником.

2. Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про ії неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності.

3. Сума заборгованості дебіторів підприємства на певну дату.

4. Сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

5. Сума поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

 

Варіант 14

 

1. Що розуміють під капітальними інвестиціями?

1. Витрати підприємства на придбання, створення, реконструкцію і технічне переозброєння основних засобів і нематеріальних активів.

2. Витрати на будівництво об'єктів основних засобів.

3. Витрати на проведення капітального ремонту основних засобів.

4. Передача основних засобів в статутний капітал іншого підприємства.

5. Витрати на проведення поточного ремонту основних засобів.

2. Який з перерахованих методів припускає нарахування амортизації залежно від результату експлуатації основних засобів?

1. Прямолінійний метод;

2. В иробничий метод;

3. Метод зменшення залишкової вартості;

4. Метод подвійного зменшення залишкової вартості.

5. Кумулятивний метод.

3. Яким первинним документом оформляється придбання основних засобів?

1. Актом реалізації.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 520; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.174.235 (0.021 с.)