Хімічні властивості чадного газуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хімічні властивості чадного газу1. реакція горіння:

2СО + О2 = 2СО2 + Q (при цьому виділяється більше тепла,

ніж при горінні вуглецю)

2. реакція з оксидами малоактивних металів:

CO + FeO = Fe + CO2

 

Добування «чадного газу»

1.У промисловостійого одержують реакціями:

С + Н2О = СО + Н2

С + СО2 = 2СО

2. У лабораторіїодержують реакцією розкладу мурашиної кислоти конц. сульфатною кислотою:

к.H2SO4

НСООН → СО↑ + Н2О

 

Застосування «чадного газу»

1. як газоподібне паливо;

2. для одержання чавуну і сталі.

Карбон (ІV) оксид

 

За фізичними властивостями СО2 - це газбез запаху і смаку, 1,5

рази важчий за повітря(Mr(CO2) = 44). Порівняно добре розчинний у воді (1:0,9) («газована вода»). У твердому стані його називають «сухий лід».У твердому стані вуглекислий газ переходить зразу у газоподібний, минаючи рідкий – явище сублімації (ще характерне для йоду).

Хімічні властивості вуглекислого газу

 

І. Загальні властивості як кислотного оксиду.

1. реакція з водою:

СO2 + Н2О ↔ Н2СO3 карбонатна кислота

 

2. реакція з лугами: (можуть утворюватися середні і кислі солі)

СO2 + 2NaОH = Na2СO3 + H2O

СO2 + NaОH = NaНСO3 натрій гідрогенкарбонат

 

ІІ. Характерні реакції.

1.реакція з «вапняною водою» Са(ОН)2якісна реакція на СО2 при цьому вапняна вода мутніє:

СO2 + Са(ОН)2 = СаСO3↓ + Н2О

2. реакція фотосинтезу:

6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2

3. реакція з магнієм( тільки магній горить у вуглекислому газі):

СО2 + 2Mg = 2MgO + C

 

Добування вуглекислого газу

1. У промисловості при розкладі вапняку(крейди):

СаСО3 = СаО + СО2

2. У лабораторії із карбонатів металів з сильними кислотами:

СaСO3 + 2HCl = СаCl2 + H2СO3 (СO2 ↑ + H2O)

 

Затосування вуглекислого газу

1. для газування напоїв і вод ;

2. при гасінні пожеж;

3. «сухий лід» для зберігання продуктів.

 

Карбонатна кислота

H2СО3 – це слабка кислота, двоосновна.

Хімічні властивості карбонатної кислоти

 

І. Загальні властивості як кислоти:

1. реакція дисоціація (cтупінчасто):

H2СО3 ↔ Н+ + НСО3-

HСО3- ↔ H+ + СО32-

2. реакція з металами до Н:

Mg + H2СО3 = MgСО3 + H2

З. реакція з оксидами металів:

MgO + H2СО3= MgСО3 + H2O

4. реакція з лугами (утворюютькислу і середню сіль, бо двоосновна кислота):

NaOH + H2СО3 = NaHСО3 + H2O

Натрій гідрогенкарбонат

2NaOH + H2СО3 = Na2СО3 + 2H2O

ІІ. Специфічна реакція:

1. розклад при звичайних умовах:

Н2СO3 ↔ СO2 + Н2О

Добування H2СО3

1. У промисловості і у лабораторіїодержують реакцією:

СO2 + Н2О ↔ Н2СO3

 

Застосування карбонатної кислоти

1. для газування напоїв;

2. у вогнегасниках.

 

Солі карбонатної кислоти

 

Карбонатна кислота утворює два ряди солей: одну кислу і одну нормальну.

1. Гідрогенкарбонати:

NaHCO3 , Ca(HCO3)2 , Al(HCO3)3

2. Карбонати:

Na2CO3 , CaCO3, Al2(CO3)2

Хімічні властивості солей карбонатної кислоти

І. Загальні властивості як солей

1.реакція з сильними кислотами – це якісна реакція на карбонати і гідроген карбонати, бо утворюється газ(«скипання»), який дає помутніння «вапняної води» (СО2).

NaHCO3 + HCl = NaCl + H2СO3 (СO2 ↑ + H2O)

Na2СO3+ 2HCl = 2NaCl + H2СO3 (СO2 ↑ + H2O)

2.реакція з солями:

Na2СO3+ СаCl2 = 2NaCl + СаСO3

3. реакція з лугами:

Na2СO3+ Са(ОН)2 = 2NaОН + СаСO3

ІІ. Специфічні властивості.

1. розклад при нагріванні:

А) Гідрогенкарбонати

а)реакція розкладугідрогенкарбонатів утворених тільки лужними металами:

2NaHCO3 = Na23 + H2СO3 (СO2 ↑ + H2O)

б) реакція розкладугідроген карбонатів всіх інших металів :

Ca(HCO3)2 = СаО + 2СO2 ↑ + H2O

Б) Карбонати

а) реакція розкладу карбонатів тільки лужних металів не відбувається:

Na2СO3

б) карбонати всіх інших металів розкладаються на оксид металу і вуглекислий газ:

СаСО3 = СаО + СО2

Природні карбонати і гідроген карбонати

- СаСО3 - крейда, мармур, вапняк, ракушник; (у будівництві, виготовлення пам’ятників, одержання негашеного вапна, вуглекислого газу)

- Na2СO3∙10H2O - кристалічна сода

- Na2СO3 - кальцинована сода; (усунення твердості води, одержання звичайного скла, твердого мила)

- NaНСO3 - питна сода ( як розпушувач у харчовій промисловості, у вогнегасниках, для пониження кислотності в шлунку)

-Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2 - визначають твердість води.

- СаСО3 ∙ MgCO3 - доломіт

 

Карбонати і гідрогенкарбонати переходять один в одного такими реакціями:

1. гідроген карбонати в карбонати:

2NaHCO3 = Na23 + СO2 ↑ + H2O

або

NaHCO3 + NaOH = Na23 + H2O

2. карбонати в гідроген карбонати:

Na23 + H2СO3 (СO2 ↑ + H2O) = 2NaНСO3

 

Силіцій і його сполуки

 

Атом Силіціюзнаходиться у ІV-А групі, на зовнішньому шарі в нього 4 електрони,найвища С.О. - +4, а найнижча - -4.

Атом Силіцію у формулах речовин має такі С.О.: -4, 0, +4.

Атом Силіцію подібно як «халькогени», Фосфор і Карбон утворюють декілька простих речовин (алотропія) :

1. кристалічний кремній

2. пластичний кремній.

Всі алотропні модифікації Силіцію мають формулу - Si (інертний)

 

У природі (на Землі) Силіцій на другому місці по розповсюдженості – 28%, а Оксисен -49%.

Хімічні властивості кремнію

1. реакція з металами(тільки активними і при високих температурах):

Si0 + 2Са = Са2Si-4 кальцій силіцид

4Al + 3Si0 = Al4Si3-4 алюміній силіцид

Si0 – окисник

2. реакція з неметалами (при високих температурах):

 

Si0 + O20 = Si+4O2 «пісок»

Si0 - відновник

Si + C = Si+4C-4 Cиліцій карбід (карборунд)

Si0 + 2Н2

3. реакція з лугами ( при температурі ):

Si + 2NaOH +Н2О = Na2SiO3 + 2H2

Добування кремнію

1. реакція з магнієм:

SiО2 + 2Mg = 2MgO + Si

 

2. реакція з вугіллям (при температурі 2000оС)

SiО2 + 2С = 2СO + Si

Застосування кремнію

1.як напівпровідник;

2.для одержання жаро і кислотостійких сплавів;

3. для виробництва карборунду SiC – наждачний папір

(найтвердіший синтетичний кристал)

 

Гідрогенові сполуки Силіцію

Атом Силіцію утворює одну таку сполуку: SiH4 - cилан - це газ,отруйний, який на повітрі самозагоряється: SiH4 + 2O2 = SiO2 + 2H2O

Одержують силан реакцією: Mg2Si +4HOH = 2Mg(OH)2 + SiH4

Оксигенові сполуки Силіцію

АтомСиліціюутворюєдві такі сполуки:

1. Si+2 O – силіцій (ІІ) оксид, - несолетвірний оксид

2. Si+4O2 - силіцій (ІV) оксид, «пісок» - кислотний оксид

Силіцій (ІV) оксид

Хімічні властивостіСиліцій (ІV) оксиду

SiO2 має атомну ! кристалічну гратку.

І. Загальні властивості як кислотного оксиду.

1. реакція з водою(не взаємодіє):

SiO2 + Н2О ≠

 

2. реакція з лугами: (може утворювати середні солі)

SiO2 + 2NaОH ↔ Na2SiO3 + H2O

 

ІІ. Характерні реакції.

1.реакція з тільки флюоридною(плавиковою) кислотою:

SiO2 + 4HF = SiF4↑ + 2Н2О

3. реакція з магнієм( тільки магній горить уСиліцій (ІV) оксидi):

SiО2 + 2Mg = 2MgO + Si

 

Силікатна (кремнієва)кислота

H2SiO3найслабша із всіх відомих кислот, а також нерозчинна у воді.

(кислота – неелектроліт!)

Хімічні властивості силікатної кислоти

І.Загальні властивості як кислоти

1. тільки реакціяз лугамипринагріванні:

2NaOH + H2SiО3 = Na2SiО3 + 2H2O

ІІ. Специфічні властивості

1.реакція розкладу при нагріванні:

H2SiО3 = SiО2 + H2O

(«силікагель»(біле вугілля) - адсорбент газів і рідин як деревне вугілля)

Добування силікатної кислоти

У промисловості і у лабораторіїодержуютьдією сильних кислот розчинні силікати :

Na2SiO3 +2HCl = 2NaCl + H2SiO3

Серед солей силікатної кислоти розчинні у воді тільки Na2SiO3 і К2SiO3 їх називають «розчинним склом»(входять до складу силікатного клею і у будівництві для захисту дерев’яних деталей споруд від руйнування)

Застосування сполук Силіцію

Найбільшев природі сполукСиліцію у вигляді піску, гірських порід, томупереробкою їх займаєтьсясилікатна промисловість .

Основні її напрямки :

1. Виробництво скла.

Нагрівають суміш Na2CO3 , CaCO3 , SiO2 (1:1: 6) до температури 15000С і відбувається реакція:

Na2CO3 + CaCO3 + 6SiO2 = Na2O + CaO + 2CO2↑ + 6SiO2

- звичайне(віконне і пляшкове) скло - Na2O∙CaO∙6SiO2

- тугоплавке скло - К2O∙CaO∙6SiO2

- кришталеве скло - К2O∙PbO∙6SiO2

2. керамічні вироби (вироби з білої і червоної глини ).

3. виробництво цементу (нагрівають суміш глини з крейдою – мергель – до 10000С)

Природні сполуки Силіцію

 

1. SiO2 - кремнезем( входить до складу піску), кварц, гірський кришталь, аметист,яшма, опал;

2. Al2O3∙2SiO2 ∙2H2O - каолініт (складова частина білої глини, а червона глина містить домішки Fe2O3 )

3. К2O ∙Al2O3∙6SiO2 - ортоклаз (польовий шпат).

 

ІІІ. Органічна хімія

 

Вуглеводні

 

Тема 22.Насичені вуглеводні

 

Органічна хімія вивчає сполуки Карбону з іншими елементами . Крім Карбону до складу органічних речовин входять: Н, О, N, Галогени і ці елементи називають елементами-органогенами.

У 1861 році російський вчений О.М.Бутлеров сформулював основні положення теорії хімічної будови орг.речовин:

1. Атоми у молекулах орг. речовин розміщені не безладно, а у певній послідовності згідно їх валентності;

2. Властивості орг.речовин залежать не тільки від кількісного і якісного складу, а від послідовності сполучення атомів у молекулах;

3. Атоми або групи атомів в органічних сполуках взаємно впливають одна на одну і це відбивається на хімічних властивостях;

4. За будовою орг.сполук можна розпізнати їх властивості і навпаки за властивостями – будову.

Із першого положення теорії випливає, що елементи-органогени мають постійну валентність в органічних сполуках.

| |

- C - IV - ─C─ ─C═ ═ C═ ─C≡

|Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.01 с.)