Хімічні властивості амінокислотМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Хімічні властивості амінокислотІ. реакції по групі NH2-групу(як орг.основа)

1. реакція з кислотами

NH2 – CH2 –COOH + HCl → [NH3 – CH2 –COOH]+ Cl-

 

ІІ. реакції по групі СООН ( як орг.кислоти)

1. реакція дисоціації

На відміну від карбонових кислот реакція дисоціації амінокислот відбувається одночасно і дисоціація амінокислот, і внутрішньо молекулярна нейтралізація, внаслідок якої утворюється диполярний йон(цвіттер-йон)

NH2 – CH2 –COOH ↔ NH2 – CH2 –COO- + Н+ +NH3 – CH2 –COO-

диполярний йон

Реакція нейтралізації (реакція з лугами)

NH2 – CH2 –COOH + NaOH → NH2 – CH2 –COONa + H2O

 

Реакції амінокислот з кислотами і лугами одночасно підтверджує їх амфотерність.

Реакція етерифікації

NH2 – CH2 –COOH + С2Н5ОН → NH2 – CH2 –COOС2Н5 + Н2О

ІІІ. реакція амінокислот між собою (тільки для амінокислот)

Амінокислоти взаємодіють між собою утворюючи пептиди.

NH2 – CH2 –COOH + NH2 – CH –COOH →

СН3

NH2 – CH2 CO - NH – CH –COOH + Н2О

СН3

дипептид

Цією реакцієюамінокислоти як амфотерні орг.сполуки відрізняються від амфотерних неорг.сполук (ZnO, Al2O3, Zn(OH)2, Al(OH)3).

 

Добування амінокислот.

1. реакція амінування моногалогензаміщених карбонових кислот (для всіх амінокислот)

CH2 –COOH + NH3 → NH2 – CH2 –COOH + HCl

Сl

2. реакція гідролізу білків (тільки для α--амінокислот).

 

 

Застосування амінокислот

1.як будівельний матеріал для синтезу білків живих організмів;

2.для виготовлення лікарських речовин (штучні амінокислоти);

3.для підгодовлювання тварин.

4.із амінокапронової кислоти одержують синтетичне волокно - капрон

 

Білки (Протеїни)

Білки– це природні полімери (біополімери), які складаються з великої кількості залишків α-амінокислот, що зв’язані між собою пептидним СО-NH зв’язком ( пептидною групою). До складу більшості білків входять 200-500 амінокислотних залишків(можливо і з 1500 і більше)

Одержують білки реакцією поліконденсації α-амінокислот –це

сполучення великої кількості α-амінокислотз утворенням молекулибілка і води.

 

n NH2 – CH –COOH → (- NH – CH –CO-)n + (n-1)H2O

│ │

R R

α-амінокислоти білок

 

Загальна формула білків:

(- NH – CH –CO-)n

R

Білки – це біологічно активні речовини («живі речовини» бо входять до складу живих організмів і можуть породжувати собі подібних). Білки за своєю природою є складні речовини і для них характерні такі структури:

 

1. первинна структура – це послідовність розміщення залишків (20) α-амінокислот у молекулі білка. Вонаіснує за рахунок пептидного зв’язку

(-СО – NH-).

2. вторинна структура – це скручування молекули білка у спіраль. Вонаіснує за рахунок водневих зв’язків , які утворюється між СО і NH групами двох паралельних витків цієї спіралі.

3. третинна структура – це скручування спіралі у глобулу (протомер). Вона існує за рахунок різних зв’язків: йонних, складноефірних(естерних), дисульфідних, гідрофобних.

4.четвертинна структура –це об’єднання кількох глобулу систему (мультимер). Вона існує за рахунокрізних зв’язків, подібно як вторинні і третинні , тільки крім пептидного.

 

Починаючи з вторинної стуктури білки є біологічноактивні речовини («живі речовини»).

 

Хімічні властивості білків

1. денатурація білків –це руйнуванняаж до вторинної структури білкапід дієютаких факторів: температура, радіація, дія кислот і лугів, дія солей важких металів.

Денатурація білка є оборотнійпроцес при нетривалій дії цих факторів, а при тривалійдії – необоротній(з елементструкції)

2. ренатурація білків – це втрати вторинної структурибілка принаявності деяких факторів: солей легких металів (KCl, NaCl, NH4Cl),апри відсутності цих факторівзнову поновлюєтьсявторинна структура білків.

3. реакція гідролізу білків –це взаємодіябілка з водоювнаслідок реакціїутворюютьсяамінокислоти. Каталізаторомреакції гідролізу єрозчини кислот або лугів , а в організмі людини –під дієюферментів.

Н+ або ОН-

(- NH – CH –CO-)n + (n-1)H2O → n NH2 – CH2–COOН

│ ферменти │

R R

Білок Амінокислоти

Гідроліз білків є процес деструкції, бо утворюються амінокислоти і немає вже білка.

Кольорові реакції на білки.

А) ксантопротеїнова реакція –це дія на білок конц. HNO3 , при цьому білок жовтіє.Цією реакцією визначаютьнаявність у білкафенільного радикалу(С6Н5).

Б) біуретова реакція –це дія набілок голубим осадом Cu(OH)2при цьому білокодержує фіолетове забарвлення.Цією реакцієювизначають наявністьв білках пептидної групи (СО-NH-).

В) цистеїнові реакція –це дія набілок Pb(NO3)2при цьомубілок чорніє.Цією реакцієювизначають наявністьв білкахсульфідної групи (S).

 

Застосування білків

1. як будівельний матеріал живих організмів;

2. як харчовий продукт (штучна їжа);

3. як ліки (інсулін);

4. як добавки до кормів тварин.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.011 с.)