А.ЛЕГКОВИЙ АВТОМОБІЛЬ / CAR В.МОТОЦИКЛ / MOTORCYCLE 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

А.ЛЕГКОВИЙ АВТОМОБІЛЬ / CAR В.МОТОЦИКЛ / MOTORCYCLEС.ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ / LORRY OR TRACTOR D-МОПЕД АБО ВЕЛОСИПЕД З ПІДВІСНИМ ДВИГУ­НОМ / CYCLE FITTED WITH AUXILIARY ENGINE Е.АВТОБУС / BUS F. ПРИЧЕП / TRAILER

 

ДОДАТОК 20 ПОЛІС №

ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ТЕРИТОРІЇ

УКРАЇНИ

І.Страховик (назва, адреса)

Страховик забезпечує відшкодування шкоди, завданої потерпілим - третім особам, внаслідок дорожньо-транс-портної пригоди, що сталася під час дії полісу, і винуватцем якої був за­значений у цьому полісі власник (водій) транспортного засобу, зазначе­ного у цьому полісі, та на умовах, визначених законодавством про обов'язкове страхування цивільної від­повідальності власників транспортних засобів

 

 

 

2.Страхова сума  
За шкоду, заподіяну життю і здоров'ю гривень
третіх осіб
За шкоду, заподіяну майну третіх осіб гривень
Примітка. Франшиза. При цьому, при відшкодуванні шкоди, заподіяної майну третіх осіб, із суми відшкодування вираховується гривень

 

З.Срок дії  
До 24-00

 

День Місяць

 

Рік

 

День

 

Місяць

 

Рік

 

 

4.Страхувальник. П Б/Організація Адреса
   

 

       
   
 
 

< и pa го < m І-Ч И <
о h < О о о н и « е я н (Г) Н

 

5. Транспортний засіб Тип   Державний номерний знак  
Марка, модель  
Номер двигуна   Номер шасі кузова  
Розмір страхового платежу відповідно до законодавства грн. Знижки/ надбавки % грн
                     

 

6.Страховий платіж (циг ірами і прописом)
сплачений (день, місяць, години, хвилини) що підтверджується документом  

І^Шдповідадмгїсть»Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом сплати неустойки (штрафу, пені), у розмірі % за кожний день затримки від страхового відшкодування.

8, Підписи сторін;

Страхувальник.

Страховик

 

МП МП

видасться страхувальнику

 

ой

НР О

Ч и

И 3

И Н

Д Рч

^ о

>> и щ

X щ Я

£ й ^

О

м [н * fr о В °

м И н О Ч S « з ^

* s s

Sj W Н

Ми ^

О и Л

W О О и

%<

Й- ^ її нч

О PQ М О

Р G

І—І (ГГ

о >-*

 

 

 

12 міс   r-     1п VO о-' 1-І ' 1 г 1  
о   cO «П * r- о r-- * оо о * со оо
6 МІС     *OO XT * СО ov VO * * UO "Ті эо  
4 міс     r-l ГО   VO * со оо IJO ON  
о '3 СП   oo *   *   оо   г^  
о 'Ї   (N * vo * ГП * * оо го «п  
1 міс   'O * CO CN * * in  
15 діб   •П   vo со ON * * ^ гм  
Ю cq   < <* IN <   ГП < со * < * < Р-.  
Транспортні засоби і в ° є к сг Я > о 5 ° ш 2 2 о Й ^ сі Н •- й cq & н " о ї ї Ін |? t Л " rt W CQ О vo >1 и о о»n о "5" o. eg о О С О о о п оfct о Ей к со о ffl W "5" а,UJ ЕЕ о CJ ЕС о id к о' ЕЛ ЕГ 2 я С о о и о о о о (N О г-Г ГП ■^ о Рч О) м .2 о и о vd о о -"-^ СО £ г^ ^ Э 2 о к cq о и н О рз в< а н о & f- я и '3 о R о S ЕГ ■ ■ О U « ?

 

R47

 

 

oo чо оо   vo ІП ГЧ
ЧО <n   1->7 (N Ч" <N
4- го CTs   Ч"   oo <N Ч"
VO in     VO ІП <N vo ON CTn
  VO   ч- vo ч- ■ST r^
oo m   оо СП CTn in
4" Щ   ч- in «N
os -   о - 4" ГЦ
W w   и и (N І-Ц s
■ Й 'm о 4 о о iN О Ч понад 20 чоловік Вантажні автомобілі вантажністю: до 2 тон понад 2 тон Причепи до вантажних автомобілів Мотоцикли та моторолери

 

ДОДАТОК 22

ПОЛІС №

ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ТЕРИТОРІЇ

УКРАЇНИ

 

 

1. Страховик(назва, адреса) Ліцензія № Ідентифікаційний код Страховик забезпечує відшкоду­вання шкоди, завданої потерпілим — третім особам внаслідок дорож-нво-транспортної пригоди, що ста-
Адреса: Телефон для довідок: лася під час дії полісу, і винуват­цем якої був зазначений у цьому полісі власник (водій) транспорт­ного засобу, зазначеного в цьому полісі. Виплата страхового від­шкодування здійснюється в межах страхових сум, зазначених в цьому полісі, та на умовах, визначених законодавством про обов'язкове страхування цивільної відповіда­льності власників транспортних засобів.
 
2. Страхова сума  
За шкоду, заподіяну житпо і здоров'ю третіх осіб гривень
За шкоду, заподіяну майну третіх осіб гривень
Примітка. Франшиза. При цьому при відшкодуванні шкоди, заподіяної майну третіх осіб, із суми відшкодування вираховується гривень
3. Строк дії  
з 1 • І 1 І І До 24-00 | | |  
День Місяцьj Рік   День | Місяць | Рік
4. Страхувальник Адреса
   
5. Транспортний засіб Тип 1 Державний номерний знак

Номер двигуна   Номер шасі (кузова)  
Розмір страхового платежу відповідно до законодавства гри. Знижки/ надбавки % гри.
6. Страховий платіж (цифрами і прописом)
сплачений (день, місяць, години, хвилини) що підтверджуються документом  
               

7. Відповідальність.Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом сплати неустойки

(штрафу, пені), у розмірі % за кожний день затримки від суми страхового

відшкодування.

8. Підписи сторін:

Страхувальник Страховик

МП.

Видається страхувальнику

 

ДОДАТОК 23

РОЗМІРИ

СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ

ЗА ДОДАТКОВИМИ ДОГОВОРАМИ

ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (ЄВРО)

 

Транспортні засоби За 15 діб Заі місяць За кожний наступний місяць За 1 рік
Легкові автомобілі пасажиромісткістю до 9 чоловік з водієм включно та автомобілі загальною масою до 3500 кілограмів(7700 фунтів) 44,99 69,54 44,99 347,68
Автобуси 117,6 178,95 117,6 1380,49
Вантажні автомобілі 57,78 89,48 57,78 715,81
Причепи, напівпричепи 9,2 12,78 9,2 63,91
Мотоцикли 16,36 21,99 16,36 148,27

 

Примітки:

1. Розрахунок страхових платежів за додатковими договорами страхування цивільної відповідальності власників зареєстрованих в Україні транспортних засобів проводиться залежно від гину транспортного засобу, строку дії договору страхування та країни, на територію якої поширюється дія договору страхування.

2. У разі укладення додаткового договору страхування цивільної відповідаль­ності власника зареєстрованого в Україні транспортного засобу, дія якого поширюється на всі країни, що є членами «Зеленої картки», застосовуються страхові платежі, які обчислюються шляхом множення наведених у таблиці значень на офіційний обмінний курс гривні до евро, встановлений Національним банком на дату укладення цього договору.

3. У разі укладення додаткового договору страхування цивільної відповідаль­ності власників транспортних засобів, дія якого поширюється на країни Східної Європи (Болгарія, Румунія, Молдова та Білорусь), наведені в таблиці значення зменшуються на 50 відсотків.

4.

ДОДАТОК 24

1А. КАРТКА МІЖНАРОДНОГО

АВТОМОБІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 84; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.01 с.)