ДІЇ СТОРІН ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДІЇ СТОРІН ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ10.1. При настанні страхового випадку страхувальник (полісоутри-мувач) зобов'язаний:

10.1.1. Вживати всі необхідні заходи для попередження та зменшення збитків;

10.1.2. Негайно повідомляти про страхові випадки відповідні державні органи (органи внутрішніх справ, медичні заклади та провести медогляд на вміст алкоголю та наркотичних речовин), а також поставити до відома страховика і, якщо це є можливим, взяти в останнього інструкції, які йому потрібно виконувати. Однак інструкція страховика або його представника не є підставою для визнання права страхувальника на одержання страхового відшкодування.

10.1.3. Протягом 48 годин (не враховуючи вихідних та святкових

днів) подати страховику або його представнику пошкоджений засіб

транспорту (до його ремонту) або залишки від нього, для складання

«Повідомлення про аварію» та «Акта огляду». При виникненні збитку за

межами 50 кілометрової зони від місця розташування страховика чи

представника страховика або за кордоном України по телефону, телефаксу,

телеграфу, або листом повідомити про страховий випадок страховика.

10.2.1 Іри несвоєчасному повідомленні страховику страхувальником (полісоутримувачем) інформації про страховий випадок без поважних причин страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

11.1. Страховик приймає рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування на підставі наступних документів:

11.1.1. Для доведення свого інтересу в застрахованому засобі транспорту страхувальник (полісоутримувач) надає: техпаспорт,

 

генеральне доручення, договір кушвлі-продажу, договір оренди та інші документи, якщо по змісту цих документів страхувальник (полісо­утримувач) має право розпорядження засобом транспорту;

11.1.2. Документи, які підтверджують правонаступництво особи, що звернулась (у випадку смерті страхувальника або полісоутримувача):

♦ довідки встановленого зразка органів УВС або інших компетентних органів як для винного, так і потерпілого, своєчасно оформлені «Повідомлення про аварію» і «Акт огляду»;

♦ інші офіційні документи, де вказані причини страхового випадку.

11.2. Для страхових випадків, по яких неможливо одержати

документи від відповідних державних органів, складається акт

встановленої страховиком форми в присутності страхувальника.

Питання про страхове відшкодування вирішує страховик відповідно до

чинного законодавства України.

11.3. Для доведення розміру претензій по збитку:

♦ калькуляцію на ремонти і роботи, складену технічним експертом, призначеним за згодою сторін;

♦ документи, що підтверджують проведені видатки, рахунки по збитку, замовлеиня-наряди.

11.4. .Якщо пошкодження засобу транспорту не оформлено

належним чином, питання про врегулювання претензій вирішується па

розсуд страховика.

11.5. Для доведення страхового випадку по п.3.2.1 і п.З.2.2. даних

Правил («Пошкодження, знищення засобу транспорту, приладдя та

додаткового обладнання внаслідок дорожпьо-трапспортпої пригоди

(ДТП) і від інших пошкоджень, які мали місце в процесі руху»)

страхувальник (полісоутримувач) повинен подати:

11.5.1. Довідку з ДА1 (або аналогічної служби про ДТП за межами України) встановленого зразка, де вказано:

♦ власник (користувач) засобу транспорту;

♦ дані засобу транспорту;

♦ учасників ДТП;

♦ винуватців ДТП;

♦ пункти ПДР, які порушені при ДТП.

11.6. Для доведення страхового випадку по п.З.2.З. даних Правил

(«Пошкодження, знищення засобу транспорту, приладдя та додаткового

 

обладнання внаслідок навмисних протиправних дій третіх осіб з відповідальністю страховика за розбиття зовнішніх скляних частин засобу транспорту») страхувальник повинен подати:

11.6.1. Довідку з УВС встановленого зразка, де вказано:

♦ власник (користувач) засобу транспорту;

♦ дані засобу транспорту;

♦ місце і час пошкодження засобу транспорту;

♦ пошкодження, які нанесенні засобу транспорту;

♦ чи порушено кримінальну справу.

11.6.2. Договір (квитанцію) стоянки, що охороняється.

11.7. Для доведення страхового випадку по п.З.2.4. даних Правил

(«Пошкодження, знищення засобу транспорту, приладдя та додаткового

обладнання, в тому числі з відповідальністю страховика за розбиття

зовнішніх скляних частин засобу транспорту, (втому числі фар і ліхтарів)

внаслідок стихійного лиха (буря, ураган, смерч, цунамі, шторм, злива,

град, обвал, лавина, вихід підґрунтових вод, повінь, удар блискавки,

провал ґрунту, землетрус), падіння дерев, напад тварин, а також при

пожежі або вибуху в засобі транспорту») страхувальник повинен подати:

11.7.1. Довідку встановленою зразка з УВС, пожежною нагляду, сейсмологічної або іншої компетентної організації відповідно до характеру страхового випадку, де вказано:

♦ власник (користувач) засобу транспорту;

♦ дані засобу транспорту;

♦ місце і час пошкодження засобу транспорту;

♦ причини нанесення пошкоджень засобу транспорту;

♦ дані про пошкодження, які нанесені засобу транспорту;

♦ довідку з метеорологічної або сейсмологічної служби про стихійне лихо.

11.8. Для доведення страхового випадку по п.3.2.5. даних Правил

(«Крадіжка засобу транспорту, а також приладдя і додатковою облад­

нання») страхувальник повинен подати:

11.8.1. Довідку встановленого зразка з УВС, де вказано:

♦ власник (користувач) засобу транспорту;

♦ дані засобу .транспорту;

♦ місце і час крадіжки засобу транспорту, а також його ггриладдя і додаткового обладнання;

 

 

♦ дані про викрадення приладів і предметів додаткового обладнан­ня засобу транспорту;

♦ дані про пошкодження, які нанесені засобу транспорту;

 

11.8.2. Довідку про порушення кримінальної справи.

11.8.3. Договір (квитанцію) стоянки, що охорогтяється.

11.9. У випадку крадіжки засобу транспорту страхувальник або полісоутримувач зобов'язаний подати технічний паспорт, технічний талон і повний комплект оригінальних ключів від вкраденого засобу транспорту.

ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКУ

12.1. Розмір заподіяного збитку при пошкодженні засобу транспорту

внаслідок настання страхових випадісів (Пошкодження, знищення засобу

транспорту приладдя та додаткового обладнання) страховик (його

представник) визначає при участі страхувальника. При цьому складається:

♦ Акт огляду;

♦ Кошторис (калькуляція) для визначення суми збитку знищеного, пошкодженого засобу транспорту, складена незалежним експертом, призначеним за згодою сторін, гга підставі поданих страхувальником документів та об'єкту страхування.

12.2. Оплата роботи незалежного експерта по складенню кош­

торису проводиться за рахунок страховика.

12.3. Експертна оцінка нанесеного збитку при виникненні страхових

випадків по «КАСКО» може не викопуватися, якщо внаслідок стра­

хового випадку вимагається тільки заміна перемоптпоздатних деталей,

які не потребують рихтовки і фарбування, при виконанні робіт по їх

заміні (скла, дзеркала, бампери, і т.д.), в такому випадку збиток

визначається страховиком.

12.4. При визначенні збитку не враховуються дефекти, виявлені на стадії укладення договору страхування.

12.5. Для кінцевого доведення розміру претензії по збитку при страхуванні «КАСКО» страхувальник (полісоутримувач) повинен подати оригінали:

 

♦ документів, що підтверджують проведені витрати, рахунки по збитку;

♦ замовлеиь-нарядів;

♦ інші документи.

12.6. Страховик відшкодовує:

12.6.1. Необхідні і доцільно проведені страхувальником витрати

на врятування застрахованого засобу транспорту, по запобіганню або

зменшенню збитку, встановленню його розміру.

12.6.2. Витрати по транспортуванню пошкодженого засобу

транспорту до найближчого місця ремонту, якщо він не на ходу.

12.6.3. Витрати на придбання і доставку запчастин та матеріалів для виконання ремонту з врахуванням витрат по упаковці, митного збору і податків.

12.6.4. Витрати на відповлювальний ремонт, викликаний страховим випадком, з розрахунком технології, що використовується, цін на запасні частини, матеріали і роботи.

12.6.5. Витрати, пов'язані з ліквідацією прихованих пошкоджень і дефектів, виявлених в процесі ремонту, які викликані даним страховим випадком і підтверджені документально.

12.7. При визначені розміру збитку по «КАСКО», який визнав

страховик, враховуються:

♦ страхова сума засобу транспорту та його додаткового обладнан­ня;

♦ видатки на врятування засобу транспорту і приведення його в порядок в зв'язку з настанням страхового випадку;

♦ ціпи па запасні частини і нормативи вартості затраченої праці, які діють па профілюючих СТО України;

♦ розмір франшизи (умовної і безумовної по кожному зі страхових випадків);

♦ базовий знос засобу транспорту;

♦ термін дії договору страхування.

12.Х. Страховому відшкодуванню не підлягає:

♦ ремонт і технічне обслуговування застрахованого засобу транспорту, не викликане страховим випадком;

♦ заміна, замість ремонту, тих або інших деталей, вузлів або агрегатів через відсутність на ремонтних підприємствах необхідних запасних частин для ремонту цих вузлів і агрегатів або за бажанням страхувальника; втрата товарної вартості автотранспортного засобу;

♦ втрата експлуатаційних якостей;

♦ робота, пов'язана з реконструкцією або переобладнанням засобу транспорту, ремонтом або заміною окремих частин, деталей і приладдя внаслідок їх зносу, технічного браку, поломки і т. д.;

♦ фарбування всього кузова засобу транспорту, замість вартості покраски тільки пошкоджених частин, внаслідок страхових випадків, через відсутність на ремонтних підприємствах (СТО) фарбувальних матеріалів відповідного кольору.

12.9. Вартість додаткового обладнання враховується в кошторисі

тільки в тому випадку, якщо воно викрадене або пошкоджене. .Якщо

додаткове обладнання встановлено шляхом ремонту, то в кошторис

включається вартість ремонту згідно з квитанцією майстерні, що

виконувала ремонт. Аналогічно враховується в кошторисі вартість,

належних до заводської комплектації засобу транспорту - магнітол,

радіоприймачів, кондиціонерів і т.д.

12.10. Визначення збитку і нарахуван ня страхового відшкоду вап 11 я при страхуванні в національній валюті береться по цінах, які діють на момент страхового випадку.

12.11. Витрати на повторну експертизу, проведену за ініціативою страхувальника, страховиком не відшкодовуються.

12.12. Відшкодування збитку проводиться в будь-якому випадку з врахуванням зносу за період дії договору страхування.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 108; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.006 с.)