СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ(КАСКО)

Дане страхове свідоцтво посвідчує факт укладення Договору про страхування наземного транспорту.

 

 

 

Страхувальник:  
 
Адреса:  
 
Об'єкт страхування: Легковий автомобіль
Марка:   Державний номер:  
Номер двигуна:   Рік випуску:  
Помер кузова (шасі):   Вартість, гри.:  

 

Страхові ризики: Територія страхування
А Пошкодження, знищення засобу транспорту внаслідок ДТП та від інших пошкоджень, які мали місце в процесі руху, з відповідальністю страховика за розбиття зовніш­ніх скляних частин (в -тому числі фар та ліхтарів) засобу транспорту. Свропа
D Пошкодження, знищення засобу транспорту внаслідок навмисних протиправних дій третіх осіб з відповідальні­стю страховика за розбиття зовнішніх скляних частин (в тому числі фар та ліхтарів) засобу транспорту. Україна
С Пошкодження, знищення засобу транспорту з відповіда­льністю страховика за розбиття зовнішніх скляних час­тин (в тому числі фар та ліхтарів) засобу транспорту вна­слідок стихійних лих, падіння дерев, нападу тварин, а та­кож пожежі або вибуху в засобі транспорту. Свропа
В Крадіжка засобу транспорту. Україна

 

 

Термін страхування:    
Страхова сума:    
Страховий 'тариф:    
Безумовна франшиза:    
     
     
     
     
     
     

З правилами страхування ознайомлений.

_______________ МП _______________

Підпис страхувальника Підпис страховика

Дата видачі "_______ "_________ р.

 

ДОДАТОК №16

ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ

ДО ТАРИФІВ З СТРАХУВАННЯ

АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Коефіцієнти, які застосовуються при страхуванні за неповним пакетом ризиків (у % від базового тарифу):

 

Найменування страхового ризику Коефіцієнт
ДТП 65%
Незаконне заволодіти ТЗ 20%
Протиправні дії третіх осіб 8%,
Стихійні лиха, пожежа, падіння дерев, споруд та їх конструктивних елементів, попадання сторонніх предметів 7%

Додаткові опції страхування:

 

 

Найменування опції Коефіцієнт
Відшкодування "нове за старе" для ТЗ від 3 до 6 років 1,09
Страхування з відшкодуванням втрати товарної вартості ТЗ 1,1
Франшиза не розповсюджується на скляні поверхні 1,05
Місце дії - тільки "Україна" 0,95
Крадіжка покривається тільки з гаража або зі стоянки 0,9

Коефіцієнти ступеню ризику:

 

Наітепувапня опції Коефіцієнт
стаж водія менше ніж 3 роки 1,1
стаж водія менше 1 року 1,4
використання ТЗ як таксі 1,3
використання ТЗ для навчальної їзди 1,3

 

Коефіцієнти категорії клієнта:

 

Найменування on ції Коефіцієнт
кількість ТЗ від 5 до 10 0,97
кількість ТЗ понад 10 0,95
VIР клієнт до 0,8

Коефіцієнти, які застосовуються для різних термінів страхування: (у % до розрахованого тарифу)

 

15 днів 1 міс. 2 міс. 3 міс. 4 міс. 5 міс. 6 міс.
10,00% 20,00% 30,00%, 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

 

7 міс. 8 міс. 9 міс. 10-11 міс. 12 міс. 18 міс. 24 міс.
80,00%, 90,00%, 95,00%, 100,00% 100,00% 140,00% 180,00%,

Коефіцієнти для опцій розбивки платежу:

 

Схема розбивки платежу Коефіцієнт
1. Одноразовий платіж (100% відразу) 1,000
2. Розбивка па квартал (50%відразу, 50%, па протязі кварталу) 1,020
3. Розбивка на півроку (50% відразу, 50% через 6 місяців) 1,037
4. Розбивка на півроку (40%, відразу; 30% через квартал, 30% через півроку) 1,036
5. Розбивка поквартальна (25% відразу; 3*25% поквартально) 1,059

Тариф № 01-А (базовий) з страхування автотранспортних засобів

Базові умови страхування:

Програма страхування:повний пакет ризиків — ДТП, стихійні лиха, ГІДТО (протиправні дії третіх осіб), незаконне заволодіння ТЗ (крадіжка, розбій, грабіж), падіння дерев, споруд та їх елементів, попадання сторонніх предметів.

Територія страхового покриття: Україна; країни Балтії; країни

 

європейської частини СНД (за винятком території Краснодарського і Ставропільського краю, Республіки Калмикії, Чечні й територій інших республік Північного Кавказу, котрі входять в склад Російської Фе­дерації; та території Грузії, Вірменії, Азербайджану); Європа - території європейських країн, котрі входять до складу міжнародного бюро з автострахування „Зелена картка". Опції страхування:

♦ відшкодування „нове за старе" для ТЗ віком до 3 років (експлуа­таційний знос ТЗ не враховується):

♦ франшиза розповсюджується на скляні поверхні;

♦ втрата товарної вартості не відшкодовується;

♦ відшкодування втрати на транспортування ушкодженого ТЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип транспортних засобів Код класу ТЗ Річний страховий тариф, у % страхової суми Франшиза щодо крадіжки
Франшиза, екв.ІІЗО.безумовна
Легкові автомобілі
Виробництва країн СНД S50 S100 S150 S200 S300 S500  
до 8.000 тиадол.СШЛ ЛІ 4.44% 4,26% 4,08% 3,93% 3,77% 3,62%  
понад ,3.000 тиадол.СШЛ А2 5,15% 4,94%, 4,74%, 4,55%, 4,37%, 4,20%,
Виробництва інших країн   S50 S100 S150 S200 S300 S500  
до 8.000 дші.СШЛ ЛЗ 4.65%, 4.46% 4.28%, 4.11%, 3.95%, 3.79%, ТА
до 12.000 дол.СШЛ Л4 X 4.97%, 4.77% 4.5Х% 4.40%, 4.22%, 7%,
від 12.000 до 18.000 дол.СШЛ Л5 X 5.16% 4.95%, 4.75% 4.56%, 4.38% 8%
під 1 8.000 до 27 000 дол.СШЛ Л6 X 5.38%, 5.16%, 4.95%, 4.75%, 4.56%, 9%,
під 27.000 до 40 000 дол.СШЛ Л7 X X 5.62%, 5.40%, 5.18%, 4.97%, 10%,
понад 40 000 дол.СШЛ, джипи, лімулши А8 X X X 5.93%, 5.69%, 5.46%, 10%,
Вантажні автомобілі
Виробництва країн СНД   S100 SI50 S200 S250 S300 S500 5%,
вантажопідйомністю до 2т СІ 2.44%, 2.34%, 2.25%, 2.16%, 2.07%, 1.99%,
вантажопідйомністю більше 2т С2 S 20(1 S300 S400 SS0O S700
2.19%, 2.10%, 2.02%, 1.94% 1.86% 1.79%,
Виробництва інших країн S 200 S300 S400 SS00 S700  
вантажопідйомністю до 2т СЗ 3.42%, 3.26%, 3.16%, 3.02% 2.90%, 2.79%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вантажопідйомністю більше 2т С4 S300 S400 S500 S750 SI 000 S2000  
2.19% 2.10% 2.02% 1.94% 1.86% 1.79%
Мікроавтобуси
Виробництва країн СІЩ S50 SlflO S150 S200 S250 S300  
пасажира,кі до 14 місці. МІ 3,75% 3,56%, 3,38% 3,21% 3,05% 2,90% 5%
наптажпі, вантажопасажпрські М2 3,42% 3,28% 3,15% 3,02%, 2,90% 2,79%
Виробництва інших країн МІНІ SI 50 S200 S250 S300 S500
Пасажирські до 14 місць МЗ 3,75%, 3,60% 3,46% 3,32% 3,19% 3,08%
вантажні, вантажопасажирські М4 3,38% 3,24% 3,11% 2,99%, 2,87% 2,75%
Автобуси
Виробництва країн СНД sum S150 S200 S300 S400 S500  
до 20 чол. D1 3,44%, 3,30%, 3,17% 3,04% 2,92% 2,80% 5%
понад 20 чол. D2 2,98%, 2,84% 2,73%, 2,62% 2,51%, 2,41%
Виробництва інших країн S150 S200 S300 S400 S500 S700
до 20 чол. Ш 3,44% 3,30% 3,17% 3,04% 2,92% 2,80%,
понад 20 чол. D2 3,62%, 3,48%, 3,33%, 3,20% 3,07% 2,95%
Причепи
Вашпажотдйолшісіню S100 SI 50 S200 S300 S400 S500  
до 400кг \\\ 2,29% 2,20%, 2,11% 2,03% 1,95% 1,87% 5%,
ііід400-2000кг 1І2 2,11% 2,03%, 1,95% 1,87% 1,80% 1,73%
понад 2000кг ЕЗ 1,92% 1,84% 1,77% 1,70% 1,63% 1,56%
Інші транспортні засоби, енщтехніка
  sum SI 50 S200 S250 S300 S500  
Мотоцикли V 8.38% 8.03% 7.71% 7.40% 7.10%, 6.82% 15%
Спец .техніки ST 2.10% 2.02%, 1.94% 1.88%, 1.79%, 1.72% 10%,
Сільськогосподарська техніка SC 2.22% 2.13% 2.04% 1.96% 1.88% 1.80% 10%

Мінімальний страховий тариф, при страхуванні автомобілів не може бути менший ніж 0,5% страхової суми, крім випадків погоджених уповноваженим андеррайтером.

Мінімальний пакет по страхуванню автомобілів при страхуванні по ризику «Незаконне заволодіпия ТЗ» - це «Незаконне заволодіння ТЗ» -і- «ДТП».

 

ДОДАТОК 17

ПРАВИЛА

ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

АВТОТРАНСПОРТУ, ЦИВІЛЬНОЇ

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я

ВОДІЯ ТА ПАСАЖИРІВ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Українська страхова компанія Гарапт-АВТО» (падалі - Страхо­вик) на умовах цих Правил проводить добровільне страхування авто­транспортних засобів, цивільної відповідальності, життя і здоров'я водія та пасажирів.

1.1. Договір страхування укладається з фізичними та (або)

юридичними особами (надалі - Страхувальник) при пред'явленні ними

документів, що необхідні для внесення достовірних даних у Страховий

поліс.

1.2. Об'єкти страхування:

а) автомобілі та причепи до них (КАСКО), що належать фізичним та

(або) юридичним особам;

б) життя та здоров'я водіїв та пасажирів автотранспортних засобів;

в) цивільна відповідальність перед третіми особами за нанесення

збитків здоров'ю і життю фізичних осіб, а також власності, що

належить фізичним чи юридичним особам, у результаті дорожпьо-

траііспортної пригоди (ДТІ1).

2. СТРАХОВІ ВИПАДКИ

2.1.3а умовами цих Правил Страховик бере на себе зобов'язання компенсувати Страхувальнику збитки, а також витрати па рятування автомобіля внаслідок страхових випадків, що наведені у плі. 2.2. - 2.4.

2.2. По страхуванню 'транспортних засобів (КАСКО):

2.2.1 І Іошкоджснпя чи знищення автомобіля в наслідок дорожньо-транспортної пригоди та інші пошкодження, що сталися в процесі руху.

2.2.2. Викрадення автомобіля; крадіжка, пошкодження або знищення його частин, деталей, приладів і приладдя, що викликані навмисними діями третіх осіб у будь-якому місці.

 

2.2.3. Пошкодження або знищення автомобіля в наслідок стихійного лиха (повідь, буря, ураган, смерч, цунамі, шторм, злива, град, обвал, лавини, оповзень, вихід підґрунтових вод, паводок, повінь, сель, удар блискавки, осідання грунту), падіння дерев та інших предметів, нападу тварин, а також пожежі чи самозаймання автотранспортного засобу.

2.3. По страхуванню життя і здоров'я:

Постійна чи тимчасова втрата працездатності, смертельний резуль­тат протягом 3 місяців з дня ДТП, що наступали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди:

2.3.1. Водіїв.

2.3.2. Пасажирів.

2.4. По страхуванню цивільної відповідальності:

2.4.1. Завдання збитків життю та здоров'ю третіх осіб в наслідок

ДТП з вини водія, який керує застрахованим автотранспортним засобом.

2.4.2. Нанесення збитків власності третіх осіб у результаті ДТП.

Пункти 2.4.1. та 2.4.2. за узгодженням Страховика і Страхувальника

можуть бути об'єднані.

3. УМОВИ СТРАХУВАННЯ (ТЕРМІН ДІЇ ТА СТРАХОВІ СУМИ)3.1. Страхування може бути здійснене на підставі одного, декількох чи усіх пунктів 2.2-2.4.

3.2 Термін страхування від двох тижнів до одного року.

3.3 Грошові розрахунки між сторонами, які домовляються,

провадяться у національній валюті України чи у будь-якій вільно

конвертованій валюті згідно з чинним законодавством України.

3.4. На страхування приймається автомобіль у пепошкоджепому етапі, що пройшов техогляд в установлений термін і не застрахований в інших страхових компаніях за тими ж видами ризиків

При первинному страхуванні автомобіля вартістю 10000 та більше доларів СІІ1А (або еквівалентній сумі в іншій валюті) від викрадення, необхідна наявність встановленого на автомобілі пристрою проти викрадення.

На страхування КАСКО не приймаються транспортні засоби, що знаходяться в експлуатації понад 9 років, а також, такі що мають серйозні пошкодження і значну корозію.

3. 5. Автомобіль за п.2.2. може бути застрахований:

 

3.5.1. На повну вартість. При цьому страхова сума дорівнює дійсній

вартості автомобіля. Якщо заявлена Страховиком вартість викличе

сумнів у Страховика, він має право вимагати документ, що підтверджує

її вірогідність.

3.5.2. На суму в частці від повної вартості (але не менше 1/10

дійсної вартості). У цьому разі Страховик бере на себе збитки

пропорційні відношенню страхової суми до дійсної вартості автомобіля.

3.6. Страхова сума по транспортних засобах, що взяті в оренду (напрокат) або в лізинг, не може перевищувати розміру, в якому Страхувальник несе відповідальність перед арендодавачем.

3.7. Договір страхування може бути укладений тільки за умови власної участі Страхувальника у відшкодуванні збитків з безумовною франшизою, розмір якої визначається залежно від умов страхування і типу транспортного засобу:

3.7.1. При страхових випадках за п.п.2.2.2. (виключаючи

викрадення) та 2.2.3. безумовна франшиза складає 0,5% страхової суми

для легкових, автомобілів та 1,0% для вантажних автомобілів, автобусів

і причепів

3.7.2. При страхових випадках за п.2.2.1 за наявністю повної чи часткової вини водія застрахованого автомобіля безумовна франшиза складає 1% страхової суми для легкових автомобілів та 2% для вантажних автомобілів, автобусів і причепів; без наявності вини у вчиненні ДТП - 0.5% та 1% відповідно.

3.7.3. При викраденні транспортних засобів безумовна франшиза встановлюється у таких розмірах:

а) 2.5% -для вантажних автомобілів, автобусів і причепів виробництва

СНД;

б) 5.0% - для вантажних автомобілів, автобусів і причепів іноземного

виробництва;

в) 5.0% - для легкових автомобілів та мікроавтобусів виробництва

СНД;

г) 10% - для легкових автомобілів та мікроавтобусів іноземного

виробництва (крім перерахованих у підпунктах д - є);

д) 15% - для легкових автомобілів «Вольво», «Мсрседес-Бепц»,

«БМВ»;

є) 20% - для ВАЗ-2108,2109,2110 та джинів іноземного виробництва.

 

3.7.4. При страхуванні цивільної відповідальності безумовна

франшиза встановлюється еквівалентною 50 доларам США.

3.7.5. Безумовні франшизи вираховуються із відшкодування кожних

збитків.

3.8. За бажанням Страхувальника понад розмір безумовної

франшизи може бути заявлена умовна франшиза не більше 4,0%

страхової суми. У цьому разі страхова премія сплачується у

зменшеному розмірі (кожний 1 % умовної франшизи знижує платежі за

страхування КАСКО на 5%).

При цьому збитки, що завдані автомобілю та додатковому устаткуванню менше встановленої суми умовної та безумовної франшизи, не відшкодовуються, а збитки понад цієї межі відшко­довуються у повному обсязі за вирахуванням безумовної франшизи.

Приклад: Автотранспортний засіб застраховано від будь-яких ризиків на суму 10 000 гри., безумовна франшиза встановлена 0,5%, що складає 50 грн. Якщо збитки складуть 50 гри., то страхове відшкодування не виплачується, якщо ж 53 грн., то витичується (53-50) гри., тобто 3 грн.

3.9. При страхуванні автомобілів з терміном експлуатації не більше

З років Страхувальнику надається право укладати договір за умови

відшкодування збитків без урахування знижки на знос запасних частин,

що підлягають заміні, деталей і приладдя у разі їх пошкодження (із

сплатою додаткового платежу).

Повий автомобіль, з терміном експлуатації до 3 місяців та пробігом до 3000 км, вважається таким, що не має зносу на увесь період дії поліса.

3.10. Страхування життя і здоров'я водія та пасажирів здійснюється за системою посадочних місць (місце водія, місця пасажирів) Кількість застрахованих осіб не повинна перевищувати максимальної кількості місць за технічним паспортом автомобіля.

3.11. Страхувальник сам встановлює страхову суму для водія та пасажирів. При цьому він може застрахувати:

 

♦ життя і здоров'я водія;

♦ життя і здоров'я обумовленого числа пасажирів.

3.12. При страхуванні життя і здоров'я усіх пасажирів в автомобілі

застрахованим є будь-яка особа, яка перебуває в автомобілі у момент

 

ДТП. ІІкщо у результаті страхового випадку постраждала більша кількість пасажирів за передбачену договором страхування, Страху­вальник має право вибрати осіб для сплати їм страхового відшкоду­вання, у межах страхових сум, що припадають на кожну особу.

3.13. Дія договору страхування розповсюджується па страхові випадки, що сталися з водієм та пасажирами тільки у застрахованому автомобілі, реквізити якого зазначені у договорі страхування (стра­ховому полісі) та повністю співпадають з документами, що оформлені за страховою подією.

3.14. Договір страхування за п.2.4. може бути укладений па суму, що еквівалентна у перерахунку за курсом НБУ від 5000 до 100000 доларів США.

3.15. Регіон дії договору страхування:

 

3.15.1. При страхуванні автомобіля відшкодовуються збитки, що виникли в наслідок страхових випадків за п.п.2.2.1, 2.2.3 на території всієї Європи, а в результаті п.2.2.2 - на території України.

3.15.2. Страхування життя і здоров'я водіїв та пасажирів за п.2.3. діє па території усієї Європи.

3.15.3. Страхування цивільної відповідальності за п.2.4 діє па території Україї і и.

4. ВИКЛЮЧЕННЯ 13 СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ4.1. До страхових випадків не відносяться і виплати страхового відшкодування не провадяться при знищенні, пошкодженні, викраденні або крадіжці автомобіля внаслідок:

♦ умисних дій Страхувальника або його довірених осіб;

♦ гниття, корозії та інших природних властивостей матеріалів, що використовуються в автомобілі, внаслідок зберігання у несприят­ливих умовах, природних хімічних процесів та інше;

♦ обробки теплом, вогнем чи іншим термічним впливом па автомобіль (сушіння, зварювання, гаряча обробка та інше);

♦ використання автомобіля у наперед відомому Страхувальнику аварійному стані (визначення технічного стану та обладнання транспортних засобів згідно з п.31 Правил дорожнього руху);

♦ управління автомобілем особою, яка не має посвідчення водія та/ або перебуває у стані алкогольного сп'яніння, під впливом нарко-

тичних чи токсичних речовин;

♦ непідкорення владі (втеча з місця пригоди, переслідування працівниками ДАІ), вчинення кримінально-караних дій, крім дій, що пов'язані з порушенням ПДР;

♦ перевезення його морським, залізничним та іншими видами транспорту

♦ участі у спортивних змаганнях;

♦ використання автомобіля для навчальної їзди.

4.2. До страхових випадків не відноситься захоплення автомобіля третіми особами, які добровільно допущені власником чи його дорученою особою в салон, чи при використанні автомобіля як таксі (якщо це не обумовлено у договорі страхування - «автомобіль-таксі»).

4.3 Страховик не відшкодовує збитки за пошкодження (знищення) автошин, а також крадіжку інструментів та коліс, що входять у комплектність автомобіля.

4.4. Страховик не приймає на страхування багаж.

4.5. Цими правилами не передбачається відшкодування збитків Страхувальнику внаслідок:

 

♦ військових дій, громадських заворушень;

♦ захвату, конфіскації, арешту, що проведені цивільною чи військовою владою;

♦ радіоактивного зараження, у результаті якого неможлива експлуатація автомобіля;

♦ вибуху в наслідок перевезення, зберігання боєприпасів, вибухових речовий;

♦ пожежі з причини порушення правил техніки безпеки під час користування пальними рідинами па автотранспорті.

4.6. Страховими випадками не вважаються настання непрацездат­

ності або смерть застрахованих осіб внаслідок:

♦ подій, що відбулися до моменту укладання договору страхування;

♦ подій, що сталися у період дії договору страхування, поза транспортним засобом, зазначеним у договорі , а також під час перебування у даному автомобілі, але в ситуаціях, що не відно­сяться до дорожньо-трапспортних пригод;

♦ вчинення застрахованими особами дій, за які передбачена кримінальна відповідальність (крім дій, що пов'язані з порушенням правил дорожнього руху);

 

 

♦ управління транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, під впливом наркотичних чи токсичних речовин;

♦ передачі управління автомобілем особі, яка перебуває у стані алкогольного сп'яніння, під впливом наркотичних чи токсичних речовин, а також особі, яка не має посвідчення водія, що дозволяє керувати транспортним засобом цієї категорії;

♦ випадків природної смерті;

♦ самогубства, замаху на життя під час керування або перебування у транспортному засобі;

♦ використання автомобіля для перевезення заборонених до застосування та ужитку матеріалів;

♦ взаємодії з радіоактивними речовинами.

4.7. До страхових випадків по цивільній відповідальності не відносяться події, що викликані умисними діями Страхувальника або його довірених осіб, що встановлюється на підставі рішення суду або відповідних компетентних органів, які проводили розслідування даного випадку. 5. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

5.1. Договір страхування може укладати будь-яка фізична або юридична особа па користь полісоутримувача: власника чи будь-якої іншої особи, яка використовує автомобіль па законних підставах.

5.2. Договір страхування укладається на підставі письмової заяви про добровільне страхування. При заповненні бланку Заяви Страхувальнику необхідно відповісти на ряд запитань, на підставі яких визначається розмір страхової премії. Заповнення Заяви не зобов'язує Страхувальника продовжувати укладання договору страхування.

5.3. При укладанні договору страхування Страхувальник падає Страховику:

 

♦ можливість оглянути об'єкт страхування у світлий час доби;

♦ усі необхідні дані про об'єкт страхування, за достовірність яких він несе відповідальність;

♦ інформацію про договори страхування, що укладені щодо даного об'єкту страхування з іншими страховими організаціями.

5.4. Страхувальник має право сплачувати страхові премії:

1) шляхом безготівкових розрахунків - через бухгалтерію підприєм­ства, а також з рахунку по вкладах у банку;

 

2) готівкою - представникові Страховика або в касу Страховика;

3) поштовим переказом на адресу Страховика.

5.5. Договір страхування набирає чинності:

♦ з 00 годин доби, що наступає за днем надходження обумовленного страхового платежу на рахунок Страховика або його представника;

♦ з дати, що зазначена в полісі у разі сплати страхової премії готівкою чи за наявністю гарантійних зобов'язань Страхувальника, що оформлені належним чином.

5.6. При значних темпах інфляції, з метою приведення у

відповідність суми страхових відшкодовувань з рівнем цін Страхуваль­

ник має право збільшити страхову суму по будь-якому пункту стра­

хування, внісши додатковий платіж. Збільшення страхової суми та до­

датковий страховий платіж фіксується у графі «Доповнення і зміиеиня»

страхового полісу та у заяві на страхування.

5.7. Страховик залишає за собою право відмовитися від прийняття

ризику на страхування без пояснення причин.

СТРАХОВІ ПРЕМІЇ (ПЛАТЕЖІ)

6.1. Страхова премія визначається:

♦ залежно від страхової суми, вибраних Страхувальником страхових випадків, ряду чинників, що впливають на рівень ризику виникнення страхового випадку (місця та умов зберігання, марки (моделі) автомобіля, року випуску; стажу водія, (якщо водіїв декілька, то кожного з них); наявності охоронної сигналізації та протиугінних пристроїв (з урахуванням чи без урахування зносу);

♦ у будь-якому випадку від терміну страхування і розміру умовної франшизи.

 

6.2. Тарифи визначаються представником Страховика.

6.3. Розрахунок розміру страхових тарифів є інтелектуальною власністю Страховика, складає комерційну таємницю і не підлягає розголосу.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Страховик зобов'язується:

♦ ознайомити Страхувальника з Правилами страхування;

♦ виплатити страхове відшкодування Страхувальнику у порядку та на умовах, що передбачені цими Правилами.

7.2. Страховик виплачує страхове відшкодування протягом 72 годин

 

після подання Страхувальником документів, що оформлені належним чином, згідно з п.8.7 цих Правил.

Страхові виплати здійснюються в тій валюті, у якій провадилося страхування, якщо інше не обумовлене додатковою угодою сторін і не суперечить чинному законодавству України.

7.3. При порушенні Страховиком термінів виплати, Страхувальнику

виплачується пеня розміром 0.4% страхового відшкодування за кожний

день прострочення платежу.

7.4. Таємниця розрахунків між Страховиком і Страхувальником гарантується.

7.5. Страхувальник зобов'язується:

 

♦ сплатити Страховику страхову премію за узяті страхові ризики;

♦ не страхувати одні й ті ж ризики одночасно в інших страхових організаціях, а також надавати інформацію про договори страхування, що укладалися з іншими страховими компаніями та відносяться до об'єкту страхування;

♦ ставитися до застрахованого автомобіля так, ніби то він не був застрахований, ані яким чипом не посилювати наслідки страхових випадків, а навпаки, вживати усіх заходів щодо рятування автомобіля;

♦ негайно, як тільки йому стане відомо, повідомити Страхувальника про всі зміни у ризикові (наприклад, зміна умов зберігання, заміна водіїв, які мають довіреність па керування автомобілем та інше).

 

7.6. Зазначені зміни, що сталися у ризику після укладання цього договору і збільшують розмір ризику, дають Страховику право змінювати умови страхування і вимагати сплати додаткових премій. У разі, якщо Страхувальник не погодиться па зміну умов страхування або відмовиться від сплати додаткової премії, виплати по страхових випадках, якщо вопи стануться внаслідок збільшених ризиків, будуть зменшені пропорційно зростанню ризиків.

7.7. При заміні власника застрахованого транспортного засобу Страхувальник має право звернутися до Страховика для внесення змін у Поліс. У противному разі страхові відшкодування ие випла­чуються.

7.8. При настанні страхового випадку Страхувальник або його доручена особа зобов'язаний протягом 48 годин (не враховуючи вихідні та святкові дні) з моменту, коли він дізнався про подію,

7.9.

повідомити про те, що сталося Страховику. Документальне оформлення претензії повинне бути проведене не пізніше 7 днів.

У противному разі, за відсутністю поважних причин, Страховик залишає за собою право зменшити розмір відшкодування збитків аж до повної відмови виплат.

Крім того, Страхувальник зобов'язаний вжити усіх необхідних за­ходів для збереження транспортного засобу та майна, і негайно заявити про подію у відповідні державні органи (органи внутрішніх справ, по­ліклініку та інші).

7.9. При вимаганні страхового відшкодування Страхувальник

зобов'язаний документально довести:

♦ наявність страхового випадку: для цього подати документи встановленого взірця з органів МВС чи інших компетентних органів;

♦ при страхуванні цивільної відповідальності, якщо до Страхувальника будуть пред'явлені претензії щодо відшкодування збитків, що є предметом цього виду страхування, то він повинен терміново повідомити письмово Страховика з додатком усіх листів, скарг та інших документів, що відносяться до цієї претензії, а також негайно пересилати Страховику всі документи, що надійшли пізніше та відносяться до цієї справи. Такий же обов'язок покладається па Страхувальника, коли він може бути по закону покараним.

7.10. При застрахованій цивільній відповідальності, Страхувальник

не має права визнати або задовольнити без попереднього узгодження

із Страховиком будь-яку претензію про відшкодування або увійти в

угоду з цього приводу, чи як-пебудь інакше ускладнити захист проти

цієї претензії, у противному разі Страховик залишає за собою право

зменшити розмір відшкодування збитків аж до повної відмови у

відшкодуванні. Якщо проти Страхувальника виникає процес через

завдані збитки, то його буде вести Страховик від імені Страхувальника.

7.11. Страхувальник має право призначити будь-яку особу (декількох осіб - з зазначенням процентного співвідношення між ними) для одержання страхового відшкодування у разі своєї смерті.

7.12. У разі втрати страхового поліса у період дії договору страхування Страхувальник має право звернутися до Страховика з письмовою заявою про видачу дубліката. З моменту видачі дубліката загублений поліс вважається недійсним.

 

7.13. Суперечки між Сторонами, що виникають у процесі виконання договору страхування, розв'язуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 91; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.01 с.)