ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ4.1. Страховий захист діє па території України.

4.2. При виїзді застрахованого засобу транспорту за кордон країни, обумовленої в договорі страхування, страхувальнику необхідно, за додаткову плату відповідно до діючих тарифів, отримати в страховика

4.3.

документ, який підтверджує страхування засобу транспорту на території країн перебування.

4.3. При виникненні збитків за кордоном страхувальник зобов'язаний діяти відповідно до розділу 10 цих Правил.

4.4. Після повернення з-за кордону необхідно надати засіб транспорту для огляду найближчому представнику АСК «Дністер».

 

4.5. Договір страхування вступає в дію з 00 годин наступного дня після надходження страхової премії на рахунок страховика та діє відповідно до терміну, вказаного в страховому полісі.

4.6. Термін страхування по договору страхування встановлюється за згодою сторін.

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ

5.1. На страхування приймається засіб транспорту в справному технічному стані, який пройшов техогляд у встановлений термін та не застрахований в іншого страховика.

5.2. При укладенні договору страхування страховик встановлює страхову суму на підставі даних заяви па страхування та документів, які підтверджують вартість засобу транспорту і додаткового обладнання.

 

5.2.1. Страхова сума не індексується в зв'язку з інфляцією або змінами курсів валют, крім випадків, передбачених п.9.1.3.

5.2.2. Примітка 1: документами, па підставі яких визначається страхова сума при страхуванні засобу транспорту та додаткового обладнання, є:

 

♦ рахунок-фактура заводу виробника;

♦ каталоги офіційного діллера.

5.2.3. Примітка 2: не є підставою для визначення страхової суми:

♦ довідки-рахупки комісійних магазинів і комерційних структур;

♦ внуч'ріїппьо-фірмові документи страхувальника;

♦ транспортні накладні;

♦ митні декларації та ін.

5.3. Страхова сума по п.3.2. даних Правил відносно засобу транспорту,

а також додаткового обладнання може встановлюватись як:

5.3.1. Повна вартість. При цьому страхова сума дорівнює дійсній (оціночній) вартості засобу транспорту і додаткового обладнання. Якщо заявлена страхувальником вартість викликає сумнів у страховика, він

 

має право вимагати документ, який підтверджує достовірність вартості або провести товарну експертизу для встановлення дійсної (оціночної) вартості. Дійсна (оціночна) вартість визначається страховиком.

5.3.2. Частка від повної вартості. Якщо засіб транспорту застрахований страхувальником за балансовою або за заявленою вартістю, яка менша дійсної (оціночної) вартості, тоді вступає в силу страхування по частці, яке передбачає виплату страхового відшкодування в такій пропорції, в якій знаходиться балансова або заявлена страхувальником вартість до дійсної (оціночної) вартості.

5.4. Страхова сума за засіб транспорту, який взятий в оренду (напрокат), не може перевищувати суму, за яку страхувальник несе відповідальність перед орендодавцем.

5.5. Договір страхування укладається з умовою врахування зносу частин засобу транспорту, які підлягають заміні та ремонту при відшкодуванні збитку, який відбувся внаслідок страхового випадку.

5.5.1. Базовий знос складає:

♦ за перші два роки з дня випуску - 15 % за кожен рік;

♦ по 10 % за кожен наступний рік.

 

5.6. Договір страхування укладається без врахування повернення втрати товарної вартості внаслідок страхових випадків, вказаних в и. 3.2 даних Правил.

5.7. Договір страхування по п.3.2. даних Правил укладається тільки при умові власної участі страхувальника у відшкодуванні збитку зі встановленим розміром безумовної фрапшизи не менше 1,5 %. але не нижче суми, еквівалентної 200 доларам США.

5.8. На вибір страхувальника при укладенні договору страхування може бути заявлена умовна франшиза в розмірі від 1,6 % до 5,0 % страхової суми по п.3.2. даних Правил.

При застосуванні умовної фрапшизи страхова премія може бути зменшена (за кожні 0,1 % умовної фрапшизи па 0,3 % знижки зі страхової премії по п.3.2. даних Правил).

5.9. По п.3.2.5. даних Правил (крадіжка засобу транспорту,

приладдя та додаткового обладнання) застосовується безумовна

франшиза зі встановленим мінімальним процентом від страхової суми,

а саме:

♦для легкових автомобілів марок (їх модифікацій): ВАЗ - 2108,

 

2109,21099, Мерседес, БМВ, Ауді, Фольксфаген, автомобілів типу Джип (імпортного виробництва) та інших автомобілів даного класу - 30 %;

♦ для легкових автомобілів і мікроавтобусів виробництва країн СНД і Латвії- 12,5%;

♦ для легкових автомобілів імпортного виробництва, термін експлуатації яких на момент укладення договору страхування складає менше року - 20 %, для інших - 15 %;

♦ для легкових автомобілів, знятих з виробництва в країнах СНД і раніше випущених в СРСР - 7,5 %;

♦ для вантажних автомобілів імпортного виробництва- 5 %;

♦для вантажних автомобілів виробництва країн СНД і раніше

випущених в СРСР - 3 %;

♦ для автобусів імпортного виробництва - 5 %;

♦ для автобусів країн СНД і раніше випущених в СРСР - 3 %;

♦ для інших видів засобів транспорту, не передбачених вище - 2%.

5.10. На вибір страхувальника договір страхування може бути

укладений по п.3.2. відносно додаткового обладнання, яке не входить

в заводську комплектацію засобу транспорту згідно з комплектацією,

вказаною заводом-виробпиком.

5.11. Страхова сума додаткового обладнання дорівнює його дійсній (оціночній) вартості і входить в загальну страхову суму по страхуванню (КАСКО). Коли заявлена страхувальником вартість викликає сумнів у страховика, він має право вимагати документ, що підтверджує достовірність, або провести товарну експертизу для визначення дійсної (оціночної) вартості. Дійсна (оціночна) вартість визначається страховиком.

5.12. Страхування додаткового обладнання по п.3.2. даних Правил укладається тільки при умові власної участі страхувальника в поверненні збитку зі встановленим розміром франшизы не менше:

♦по п.3.2.1.-3.2.4.- 15%;

♦ по п.3.2.5,-25%;

5.13. Базовий знос додаткового обладнання складає 15 % па рік.

6. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

6.1. Не приймаються па страхування:

♦ легкові засоби транспорту і причепи до них, термін експлуатації

 

яких з часу випуску їх заводом-виробником перевищує вісім років;

♦ вантажні засоби транспорту та причепи до них, а також інші засоби транспорту, термін експлуатації яких з дня випуску їх заводом-виробником перевищує 15 років на момент укладення договору страхування.

6.2. Страховик не приймає на страхування багаж.

6.3. Страховик не приймає під страховий захист скло засобу

транспорту, які мають будь-які пошкодження та дефекти (відмітка про

яке робиться в акті огляду).

6.4. Страховик не приймає під страховий захист внутрішнє (в т.ч. додаткове) обладнання і оббивку автобусів імпортного виробництва.

6.5. Страховик не відшкодовує збитки у випадку:

 

6.5.1. Пошкодження (знищення) шин засобу транспорту, одержаних внаслідок руху, що не є наслідком ДТП;

6.5.2. Крадіжки коліс, встановлених на засобі транспорту, запасного колеса.

 

6.6. У випадку загальної аварії засобу транспорту, внаслідок якої пошкодженні (знищені) шипи, страхове відшкодування виплачується відповідно до розділу 13 даних Правил.

6.7. На випадок крадіжки засобу транспорту відшкодування за колеса виплачується відповідно до розділу 13 даних Правил.

6.8. Страховими подіями (випадками) не є, і виплати страхового відшкодування пс проводяться при:

а) використанні засобу транспорту в аварійному етапі (визначення

технічного стану автотранспортного засобу здійснюється згідно з

ГОСТ 2547882 і Правилами дорожнього руху);

б) керуванні засобом транспорту особою, яка не має права керувати

засобом транспорту (відсутність права керувати будь-яким

засобом транспорту або права па керування тією категорією засобу

транспорту, внаслідок якої стався страховий випадок);

в) керуванні засобом транспорту водієм, який знаходиться в стані

алкогольного, токсичного, наркотичного та іншого прирівняного до

них сп'яніння або під дією лікарських препаратів;

г) непідкоренні владі (втеча з місця ДТП, переслідування працівни­

ками ДАІ), здійснення кримінальних злочинів, за винятком дій,

пов'язаних з порушенням правил дорожнього руху;

 

д) використанні засобу транспорту не за призначенням і без дозволу

страхувальника; є) порушенні правил пожежної безпеки, перевезенні і зберіганні вогненебезпечних, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та предметів; є) умислі або грубій необережності страхувальника, правонаступника, або їх представників, а також порушенні будь-ким з них встановлених технічних норм експлуатації засобу транспорту; ж) передачі страхувальником керування засобом особі, яка знаходилася в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння та іншого прирівняного до них сп'яніння або під дією лікарських препаратів, а також особі, яка не мала права па керування даним засобом транспорту відповідно до п.6.8.6. 6.9. Страховими випадками не є і виплата страхового відшкоду­вання не проводиться при знищенні, пошкодженні, крадіжці засобу транспорту внаслідок:

а) короткого замикання електрообладнання, яке не нанесло іншого

збитку;

б) наслідків будь-яких військових дій або військових заходів та їх

наслідків, пошкодження або знищення будь-якими засобами війни,

а також внаслідок громадянської війни, народних заворушень та

страйків, конфіскації, арешту або знищення за вимогою військової

або цивільної влади;

в) будь-якої дії або наслідків дії атомної енергії;

г) перевезення засобу транспорту морським, залізничним або іншими

видами транспорту;

д) участі застрахованого засобу транспорту в спортивних змаганнях

(гонках);

є) гниття, корозії, розвалу або втрати природних властивостей матеріалів, що використовуються в засобі транспорту, через зберігання в несприятливих умовах або природних, хімічних процесів та ін.

є) обробки теплом, вогнем, іншої термічної дії на засіб транспорту (сушіння, зварювання, гаряча обробка та ін.);

ж) непрямих збитків та інших видатків, які можуть бути викликані страховим випадком (штраф, використання орендованого засобу

 

транспорту, проживання в готелі під час ремонту, витрати на

відрядження, упущена вигода, втрата доходу, простоювання,

матеріальні збитки, пов'язані з закінченням гарантійного терміну,

моральний збиток); з) збитків, яких зазнало майно страхувальника (водія або пасажир і в),

що знаходилося в засобі транспорту під час страхової події; и) природного зносу засобу транспорту в цілому, а також окремих

його деталей та вузлів, втрата товарного вигляду, заводський брак; і) пошкодження покришок, що викликано нерівними та поганими

дорогами, наїздом на гострі предмети, їх природним зносом, якщо

їх пошкодження ие призвело до збільшення збитку; і) порушення правил дорожнього руху - п.п.: Ю.7.; 12.9; 14.6; 15.8;

15.9; 19.2; 20.5, введені з 01.05. 1994 року.

7. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

7.1. Договір страхування укладається на підставі письмової заяви

страхувальника. При цьому страхувальник повинен повідомити всі відомі

йому дані про обставини, які мають істотне значення для визначення

ступеня ризику, а страховик підтвердити прийняття страхових ризиків.

7.1.1. При укладенні договору страхування страхувальник зобов'язаний падати страховику:

♦ можливість оглянути об'єкт страхування;

♦ можливість провести (при необхідності) товарно-експертпу оцінку об'єкту страхування;

♦ всі необхідні дані про об'єкт страхування, за достовірність яких він несе відповідальність;

♦ інформацію про договори страхування, укладені щодо даного об'єкту страхування з іншими страховиками.

 

7.2. Договір страхування може бути укладений як па користь страхувальника, так і на користь іншої особи, вказаної страхувальником — полісоутримувача;

7.3. Договір страхування вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами (страховиком і страхувальником), реєстрацією страховиком і огляду засобу транспорту.

7.4. Страхувальник повинен показати засіб транспорту, який

береться иа страхування для огляду. Відмітка співробітника АСК

«Дністер» про огляд дійсна протягом двох днів.

 

7.5. Страхувальник має право призначити будь-яку особу (декілька осіб) його правонаступником, зі вказівкою процентного співвідношення, якщо осіб декілька, для одержання страхового відшкодування в разі його смерті або призначити правоприймача згідно чинного законодав­ства України.

СТРАХОВІ ТАРИФИ

8.1. Страхові тарифи встановлюється страховиком відповідно до додатку №1.

8.2. Страхова премія визначається страховиком залежно від страхової суми і вибраних страхувальником страхових ризиків, а також факторів, які впливають на рівень ймовірності виникнення страхового випадку: марки автомобіля, року випуску, стажу водія, віку водія, якщо водіїв декілька, то кожного з них, а також наявності охоронної сигналізації та пристроїв проти викрадення, і величини умовної фрапшизи.

8.3. Страхувальник має право сплачувати страхові премії:

 

♦ шляхом безготівкових розрахунків;

♦ готівкою в касу страховика (при умові дотримання правил чинного законодавства України).

 

8.4. Страхова премія сплачується одноразово.

8.5. Страхувальнику може надаватись знижка платежу в таких випадках:

 

♦ при страхуванні з умовною франшизою від 1,5% (не включаючи) до 5,0%.

♦ при переукладенні договору на ще один термін і відсутності виплат страхового відшкодування за попередній страховий період клієнту надається знижка в розмірі 10%,

2-х років 15%, 3- х років - 20%, 4-х років і більше ■- 30%.

8.5.1. Не враховуються виплати по страхових випадках внаслідок ДТП, якщо вони виникли не з вини страхувальника (полісоутри-мувача), а страховик одержав регресие відшкодування від винної особи.

8.6. Для одержання знижки з платежу страхувальник при укладенні

нового договору страхування повинен подати страховий поліс за

попередній рік. Якщо страховий поліс не поданий, то знижка платежу

може бути надана тільки після перевірки заяви страхувальника і

 

встановлення його права на знижку по документах страховика.

8.7. Знижка надається з оригінальної страхової премії, розрахованої

за мінусом зносу засобу транспорту і зниження її діючої (оцінної)

вартості за період дії попереднього договору страхування.

8.8. Страхувальнику надається пільговий період (15 днів) для безперервного поновлення договору страхування після кожного договору страхування, при продовженні страхування під час пільгового періоду.

8.9. Страхувальнику за рахунок страховика може надаватися можливість експертної оцінки пошкодженого застрахованого засобу транспорту з оформленням відповідних документів.

8.10. При страхуванні парку засобів транспорту більше 8-ми штук

(не враховуючи причепів) страхувальнику може надаватись знижка до

10% загальної страхової премії. Розмір знижки визначається страхо­

виком.

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 9.1. Страхувальник має право:

9.1.1. На компенсацію збитку, спричиненого страховим випадком;

9.1.2. У випадку відмови АСК «Дністер» виплатити страхове

відшкодування звернутись в АСК «Дністер» з обгрунтованими

претензіями і вимогою повторної перевірки протягом 30 днів.

9.1.3. При значних темпах інфляції (більше 30% за час дії договору страхування) з мстою приведення суми страхового відшкодування відповідно до рівня цій за згодою зі страховиком збільшити страхову суму по будь-якому пункту договору страхування шляхом внесення додаткового платежу. Збільшення страхової суми та додаткового страхового платежу фіксується в страховому полісі і в додатках (аддендумі) до договору страхування. Коли страхувальник па момент страхового випадку не привів страхову суму відповідно до рівня ціп, то при виплаті страхового відшкодування вступає в силу страхування по частках (див. п.и. 5.3.2.).

9.1.4. У випадку втрати страхового поліса в період дії договору страхування звернутися з письмовою заявою до страховика про видачу дубліката. З моменту видачі дубліката втрачений страховий поліс вважається недійсним.

9.1.5. За згодою сторін вносити зміни в умови договору

страхування, вказані в даних Правилах, а також доповнювати їх.

 

9.2. Страхувальник зобов'язаний:

9.2.1. Своєчасно вносити страхові платежі;

9.2.2. При укладенні договору страхування і під час його дії надати інформацію АСК «Дністер» про всі відомі страхувальнику обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику (наприклад, передача засобу транспорту по дорученню водію з меншим стажем, виходу з ладу або демонтаж засобів захисту засобу транспорту від крадіжки тощо).

Наслідком свідомого приховування правдивої інформації про ризик може бути відмова у виплаті відшкодування і визнання договору страхування недійсним.

9.2.3. Інформувати АСК "Дністер" про всі договори страхування,

укладені щодо застрахованого в АСК «Дністер» засобу транспорту з

іншими страховиками;

9.2.4. У добовий термін письмово повідомити страховика про настання страхового випадку, де детально зазначити, коли, де і за яких обставин знищено, пошкоджено застрахований засіб транспорту, в які компетентні органи про це заявлено;

9.2.5. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

9.2.6. Утримувати засіб транспорту у суворій відповідності до протипожежних правил, норм експлуатації;

9.2.7. Скласти перелік пошкоджень засобу транспорту;

9.2.8. Зберегти пошкодження засобу транспорту або наявні

залишки від нього до прибуття па місце представника АСК «Дністер»

для огляду;

9.2.9. Відноситися до застрахованого засобу транспорту так, як

би вони не були застраховані, ніяким чином не збільшувати наслідків

страхового випадку, а навпаки, вживати всіх заходів для порятунку

засобу транспорту

9.2.10. Негайно, як тільки йому етапе відомо, повідомити

страховика про суттєві зміни в ризику.

9.2.11. Подати засіб транспорту, який підлягає страхуванню, для огляду представнику АСК «Дністер».

9.2.12. При зміні власника застрахованого засобу транспорту новий власник зобов'язаний звернутися до страховика для внесення змін в

 

страховий поліс. В іншому випадку на нього не розповсюджується страховий захист.

9.3. АСК «Дністер» має право:

9.3.1. Робити запити про відомості, пов'язані зі страховим випадком,

до служб пожежного нагляду, правоохоронних органів за підтверд­

женням факту настання страхового випадку;

9.3.2. З'ясовувати причини та обставини страхового випадку, перевіряти всі подані документи, а також протягом дії договору страхування перевіряти стан і вартість застрахованого засобу транспорту;

9.3.3. Розпочати огляд засобу транспорту без повідомлення страхувальника про нанесення збитку;

9.3.4. Брати участь у рятуванні і збереженні застрахованого засобу

транспорту. Ці дії АСК «Дністер» або його представників не можуть

розглядатися як визнання його обов'язку виплачувати страхове

відшкодування. Якщо страхувальник перешкоджає цьому, страхове

відшкодування зменшується в тому розмірі, в якому це привело до

збільшення збитку.

9.4. АСК «Дністер» зобов'язана:

9.4.1. Ознайомити страхувальника з умовами та Правилами

страхування;

9.4.2. При настанні страхового випадку і наявності всіх необхідних

документів здійснити виплату в межах страхової суми протягом 10

робочих днів;

9.4.3. Зберігати в таємниці інформацію про майновий стан

страхувальника, за винятком випадків, передбачених чинним

законодавством України;

9.4.4. Протягом двох робочих днів, як тільки етапе відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшко­дування;

9.4.5. За заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості транспортного засобу переукласти договір страхування.

9.5. Якщо страхувальник порушить свої обов'язки (див.п.9.2.), АСК

«Дністер» має право повністю або частково відмовити у виплаті

 

страхового відшкодування або розірвати договір страхування без дотримання встановленого місячного терміну.

9.6. Додатковими умовами договору страхування можуть передбачатися інші права та обов'язки сторін.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 138; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.189.240 (0.075 с.)