Зразок протоколу відтворення обстановки та обставин подіїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразок протоколу відтворення обстановки та обставин подіїПРОТОКОЛ

Відтворення обстановки та обставин події

10 квітня 2006 р.

м. Київ

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві капітан міліції Стеценко Б. І. за участю обвинува­ченого Рогоденко 11. К., його захисника - адвоката юридичного об'єднання № 1 Шевченківського району Матвієнка А. П., у при­сутності понятих:

1. Горшкова Дмитра Карповича, який мешкає у м. Києві, вул. Са­ратовська, 17, кв. 196;


2. Буркова Івана Михайловича, який мешкає у м. Києві, вул. Щер­бакова, 91, кв. 13,

та конвою - міліціонерів Патика В. О. та Остапчука К. Р., керу­ючись статтями 127, 194 та 195 КПК України, провів відтворення обстановки та обставин події, які відображені у протоколі допиту обвинуваченого Рогоденка П. К. від 9 квітня 2006 р. у кримінальній справі № 12-248.

Перед початком відтворення обстановки та обставин події його учасникам роз'яснено, що вони мають право робити зауваження, які підлягають занесенню до протоколу, а понятим Горшкову Д. К. та Буркову І. М., крім цього, роз'яснено, що згідно із ст. 127 КПК України вони зобов'язані засвідчити факт, зміст та результати від­творення обстановки й обставин події.

Метою відтворення обстановки та обставин події є перевірка достовірності показань обвинуваченого Рогоденка П. К. про те, що він з метою крадіжки державного майна, приблизно о другій годині ночі, 28 березня 2006 р., без сторонньої допомоги, через отвір у стін­ці підвалу, проник до складського приміщення магазину № 29 «Госптовари», який розташований за адресою: вул. Щербакова, 24 у м. Києві, звідки вчинив крадіжку державного майна на загальну су­му 17 000 гри.

З пропозицією слідчого відтворити обстановку й обставини по­дії - показати, як саме він проник до складського приміщення мага­зину № 29, обвинувачений Рогоденко П. К. погодився.

Після цього обвинувачений Рогоденко П. К., поняті, слідчий, ад­вокат та міліціонери Патик В. О. і Остапчук К. Р. сіли в автобус марки «ГАЗ-652» з державним номерним знаком 25-45 КІМ, яким керував міліціонер-водій Скиба П. Г.

Обвинувачений Рогоденко П. К. попросив водія відвезти учас­ників відтворення обстановки й обставин події до магазину № 29 «Госптовари».

Від Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві, яке знахо­диться в будинку на вул. Баумана, 4, учасники відтворення обста­новки і обставин події вказаним вище автобусом виїхали на вул. Естонську і повернули ліворуч. По вул. Естонській проїхали до перехрестя з вул. Щербакова. На вул. Щербакова повернули право­руч і поїхали у напрямку вул. Стеценка. Поблизу будинку № 24, вул. Щербакова міліціонер-водій Скиба П. Г. на прохання обвину­ваченого Рогоденка П. К. зупинив автобус. Коли всі учасники від­творення обстановки й обставин події вийшли із автобуса, обвину­вачений Рогоденко П. К. показав на будинок № 24, на першому по-


версі якого рп.іїліікііі.ііііііі магазин № 29 «Госптовари», і пояснив, що він вчини» крадіжку товарів зі складу магазину, який розміщено у підвалі під приміщенням магазину.

Магазин, на який вказав обвинувачений Рогоденко П. К., розта­шований на першому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку. Вхід до магазину -- зі східної сторони будинку і виходить на вул. Щербакова. Із західної сторони будинок має три під'їзди.

Обвинувачений Рогоденко П. К. розповів, що в середньому під'їз­ді є двері, які ведуть до підвального приміщення. Підвальне примі­щення в його південній частині розділене цегляною стінкою, за якою і знаходиться склад магазину. У стіні праворуч, в місці, де проходять труби водопостачання, є отвір, через який він проник у склад. Після розповіді обвинувачений Рогоденко П. К. повів учасників відтво­рення обстановки й обставин події до середнього під'їзду, через две­рі спустився до підвального приміщення, попередньо в якому було ввімкнуто електричне освітлення. Справді, під правою частиною бу­динку підвал був перегороджений цегляною стінкою на дві частини.. Праворуч, упродовж західної стіни підвалу, на висоті 95 см прохо­дять три труби холодного та одна - гарячого водопостачання. У міс­ці, де труби проходять крізь цегляну стінку, що розділяє підвальне приміщення, є вільний отвір розміром 30x26 см. Обвинувачений Ро­годенко П. К. показав на цей отвір і заявив, що через нього він про­ник у складське приміщення магазину. Оскільки обвинувачений Ро­годенко П. К. міцної статури, широкоплечий і його свідчення, що він особисто проник через вказаний отвір, викликали сумнів, йому було запропоновано проникнути через цей отвір у присутності учасників відтворення обстановки й обставин події. Обвинувачений Рогоден­ко П. К. зняв куртку, підійшов до описаного вище отвору і спробу­вав пролізти через нього. Однак не зміг цього зробити. Після чого він зняв піджак і верхню сорочку і знову намагався пролізти до складського приміщення через цей отвір, але й ця спроба виявилась марною. Після цього обвинувачений Рогоденко П. К. заявив, що у крадіжці окрім нього брав участь ще один неповнолітній, який і про­никав у складське приміщення через вказаний отвір. Він же зали­шався у підвалі і через цей отвір приймав викрадені речі.

На вимогу слідчого Рогоденко П. К. назвав прізвище неповно­літнього, який брав участь у крадіжці. Зі слів обвинуваченого Рого­денка П. К. ним був Нечипоренко Микола - учень 7-го класу серед­ньої школи № 51 м. Киева.

Під час відтворення обстановки і обставин події з допомогою рулетки було виміряно отпір, в який намагався пролізти обвинува-


чений Рогоденко П. К. Отвір мав розміри 30x26 см, як і було зазна­чено вище.

Під час відтворення обстановки й обставин події фотографуван­ня не проводилось.

Відтворення обстановки та обставин події відбувалося вдень, при електричному освітленні, з 10-ї до 12-ї години.

Від учасників відтворення обстановки та обставин події та поня­тих зауважень, доповнень та клопотань не надійшло.

Протокол прочитаний слідчим вголос, записано правильно.

Особа, яка відтворювала обстановку,- обвинувачений:

Підпис (Рогоденко П. К.)

Поняті: Підпис (Горшков Д. К.)

Підпис (Бурков І. М.)

Учасники відтворення обстановки та обставин події:

адвокат Підпис (Матвієнко А. П.)

міліціонери:

Підпис (Патик В. С.) Підпис (Остапчук К. Р.)

міліціонер-водіи ст. слідчий капітан міліції

Підпис (Скиба П. Г.)

Підпис (Стеценко Б. І.)

Примітка. Кожну сторінку протоколу відтворення обстановки та обставин події повинні підписувати особа, яка відтворює обста­новку, та інші учасники. Слідчий підписує протокол лише на остан­ній сторінці. Адвокат бере участь у вказаній слідчій дії при бажанні підозрюваного (обвинувачуваного) та за своєю ініціативою.

Зразок протоколу огляду документа

ПРОТОКОЛ

Огляду документа

м. Київ 20 січня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Галачан В. І. у кабінеті слідчого при природ­ному освітленні у період з 10-ї години 20 хв до 11 години 05 хв у присутності понятих: Коваленка Михайла Петровича, який мешкає


у м. Києві, вул. Артема, 17, кв. 11, та Харченка Григорія Митрофа-иовича, який мешкає у м. Києві, вул. Озерна, 134, кв. 11, керуючись статтями 127, 190, 191 та 195 КПК України, провів огляд поштово­го конверта з листом, знайденим 19 січня 2006 р. потерпілою Охрі-менко В. П. у своїй поштовій скриньці.

Перед початком огляду понятим Коваленку М. П. та Харчен­ку Г. М. роз'яснено їхнє право робити зауваження, які підлягають занесенню до протоколу, а також, що вони зобов'язані засвідчити факти, зміст та результати огляду.

Оглядом установлено: знайдений потерпілою Охріменко В. П. конверт з листом виготовлений фабричним способом із паперу бі­лого кольору. Конверт відкритий. На конверті відсутній поштовий штемпель місця відправлення і місця отримання. На конверті вико­наний кульковою ручкою пастою чорного кольору друкованими літерами рукописний текст адреси потерпілої: «м. Київ, вул. Шкіль­на, буд. 1, кв. 95, Охріменко Валентині Петрівні». Марка на конвер­ті відсутня. Інших написів на конверті немає. На верхньому клапа­ні конверта розміщений такий текст: «Внимание! Образец написа­ния цифр индекса» і написані цифри від «0» до «9» включно. На нижньому клапані розміщений текст такого змісту: «Минская фабрика бумажно-беловых товаров». У конверті міститься аркуш паперу із учнівського зошита в клітинку. Аркуш розміром 20x10 см. На аркуші кульковою ручкою пастою чорного кольору друковани­ми літерами виконано текст: «Забери заяву, інакше смерть».

Після огляду конверт та аркуш із вказаним текстом вкладено у конверт із коричневого паперу, розміром 20x25 см для направлення на почеркознавчу експертизу. Конверт заклеєно клеєм ПВА. На клапани конверта у місці їх стикання наклеєно аркуш паперу розмі­ром 4x4 см з відбитком печатки, на якому по колу чітко видно текст: «Для пакетів», а в центрі літери «МВС».

На конверті слідчим написано його вміст і завірено підписами слідчого та понятих.

З приводу порядку огляду і змісту протоколу жодних заяв та клопотань не надійшло.

Протокол прочитаний слідчим вголос, записано правильно.

Поняті: Підпис (Коваленко М. П.)

Підпис (Харченко Г. М.)

Слідчий

капітан міліції Підпис (Галачан В. І.)Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.008 с.)