Про проведення ексгумації трупаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про проведення ексгумації трупам. Фастів 11 квітня 2006 р.

Ст. слідчий Фастівського райвідділу ГУ МВС України в Київ­ській обл. капітан міліції Бондаренко О. А., розглянувши матеріали кримінальної справи № 2451 за фактом дорожно-транспортної при­годи, внаслідок якої настала смерть гр. Дробота К. І.,

встановив:

20 січня 2006 р. о 18 год. ЗО хв. на вул. Каштановій у м. Фастові автомобілем ВАЗ-2109, державний номерний знак А 43-74 КХ, під керуванням водія Павлова А. Д. було вчинено наїзд на гр. Дробо­та К. І., який переходив вулицю. 21 січня 2006 р. о 9-й годині Дро-бот К. І., не приходячи до пам'яті, від одержаних унаслідок дорож­но-транспортної пригоди тілесних ушкоджень помер у лікарні і захоронений у секторі № 35 на Байковому цвинтарі у м. Києві 22 січня 2006 р.

Допитаний як підозрюваний Павлов А. Д. пояснив, ідо 20 січня 2006 р. о 18-й годині ЗО хв він їхав на власному автомобілі по вул. Каштановій у м. Фастові. Коли проїжджав повз будинок № 15, то з правого тротуару у напрямку руху під автомобіль кинувся не­знайомий йому чоловік і він не зміг уникнути наїзду.

Аналогічні показання дали і свідки Овчаренко О. В., Устимен-ко А. К. та Біла О, В., які їхали разом з Павловим у його автомобілі.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи № 17 від 21 січ­ня 2006 р. смерть гр. Дробота К. І. настала внаслідок травм, одержа­них під час дорожпо-транспортної пригоди. При розтині трупа


гр. Дробота К. 1. і) числі інших ушкоджень був установлений і пере­лом гомілки лівої ноги. Тобто показання підозрюваного та свідків підтверджуються висновком судово-медичної експертизи.

Разом з тим свідок Демиденко О. Ч. засвідчив, що він бачив, як потерпілий Дробот К. І. перебігав вул. Каштанову зліва направо і в момент наїзду автомобіль ударив його у правий бік.

Показання свідка Демиденка О. Ч. суперечать наведеним вище доказам. Проведеними очними ставками суперечності у показаннях свідка Демиденка, з одного боку, та свідків Овчаренка О. В., Усти-менка А. К., Білої О. В. і підозрюваного Павлова А. Д., з іншого, не були усунені.

У зв'язку з тим, що судово-медична експертиза не встановила конкретне місце прикладання травмуючої сили, по даній кримі­нальній справі виникла необхідність у проведенні комісійної судо­во-медичної експертизи.

Для дослідження трупа гр. Дробота Костянтина Івановича його необхідно доставити з Байкового цвинтаря.

На підставі викладеного, керуючись ст. 130 та ч. 2 ст. 192 КПК України,

постановив:

1. Провести ексгумацію трупа гр. Дробота Костянтина Іванови­
ча, який захоронений на Байковому цвинтарі у м. Києві;

2. Труп гр. Дробота К. І. доставити в Київське обласне бюро су­
дово-медичної експертизи;

3. Копію цієї постанови направити прокуророві.

Ст. слідчий

капітан міліції Підпис (Бондаренко О. А.)

Примітка. Постанову про ексгумацію трупа затверджує проку­рор, який здійснює нагляд за розслідуванням справи. Якщо ексгу­мація провадиться в іншому районі, місті, то санкцію можна одер­жати і від прокурора цього району, міста, області.

Ексгумація провадиться, якщо необхідно провести огляд захоро-неного трупа; пред'явити його для впізнання; провести експертизу, в тому числі повторну чи додаткову.


Зразок протоколу ексгумації трупа

ПРОТОКОЛ

Ексгумації трупа

м. Київ

13 квітня 2006 р.

Ст. слідчий Фастівського райвідділу ГУ МВС України в Київській обл. капітан міліції Бондаренко О. А. у присутності судово-медичного експерта Фастівського району Київського обласного бюро судово-ме­дичної експертизи Гулько О. І., понятих: Хоменка Миколи Васильо­вича, який мешкає у м. Києві, вул. Зодчих, 141,кв. 75, та Журбенка Павла Григоровича, який мешкає у м. Києві, вул. Зодчих, 141, кв. 92, а також учасників - працівників ритуальної служби Байкового цвинта­ря м. Києва Рикова Григорія Йосиповича, який мешкає у м. Києві, вул. Довженка, 147, кв. 1, Рибальченка Петра Калениковича, який мешкає у м. Києві, вул. Сухецького, 79, кв. З, та Дідковського Павла Романовича, який мешкає у м. Василькові, вул. Харківська, 5, із до­держанням вимог статей 84, 85 та ч. 2 ст. 192 КПК України склав про­токол ексгумації трупа гр. Дробота Костянтина Івановича.

Всім учасникам перед проведенням ексгумації згідно з вимогами ст. 53 КПК України роз'яснено їхні права. Понятим Хоменку М. В. та Журбенку П. Г. відповідно до ст. 127 КПК України роз'яснено їхнє право робити зауваження з приводу ексгумації, які підлягають занесенню до протоколу, та обов'язок своїми підписами засвідчити факт, зміст та результати ексгумації.

Учасники даної слідчої дії підійшли до могили у секторі № 35 Байкового цвинтаря, де, згідно з довідкою про захоронения, захоро­нено труп гр. Дробота Костянтина Івановича. Місце поховання гр. Дробота огороджено металевою огорожею розміром 3x4 м, яка пофарбована фарбою чорного кольору. У межах цієї огорожі розта­шована одна могила, на якій встановлено пам'ятник у вигляді пря­мокутника із граніту сірого кольору з висіченим барельєфом голо­ви чоловіка та словами «Дробот Костянтин Іванович» та цифрами «11.07.1941-21.01.2006».

Зовнішній вигляд поховання сфотографований фотоапаратом «Зеніт Е» на фотоплівку 45 одиниць при діафрагмі «5,6» та витрим­ці 250. З правого боку від місця поховання гр. Дробота К. І. розта­шовано поховання, згідно із записом на могильній плиті, Крунчен-ко Григорія Свиридовича, а з лівого боку, згідно із записом на пам'ятнику Коломкова Раїса Данилівна.

Після фотографування зовнішнього вигляду місця поховання об


11-й годині 20 хії учасники ексгумації - працівники ритуальної служби Байкового цвинтаря РиковГ. 1., Рибальчеико П. К. та Дідковський П. Р. приступили до ексгумації - почали відкопувати місце поховання. На глибині 110 см була відкопана дерев'яна домовина. Коли її дістали з місця поховання, то було встановлено, що домовина оббита матерією чорного кольору, яка ніяких пошкоджень не мала. Кришка домовини була прибита. З метою переконатися, що у домовині лежить труп гр. Дробота К. І., кришка домовини була знята. У домовині знаходився труп чоловіка. На трупі були костюм та туфлі чорного кольору. Облич­чя трупа чорного кольору, на голові сиве волосся, зачесане назад.

Експерт Гулько О. І., який проводив розтин трупа Дробота К. І. при проведенні 21 січня 2006 р. судово-медичної експертизи, оглянув ліву ногу трупа чоловіка, яка була забинтована бинтом, та ліву руку, на якій була відсутня одна фаланга вказівного пальця, заявив, що це труп гр. Дробота К. І., який він впізнав за вказаними прикметами, відміче­ними і в акті судово-медичної експертизи № 17 від 21 січня 2006 р.

Впевнившись у тому, що у домовині знаходиться труп гр. Дробо­та К. І., домовину закрили кришкою і разом з трупом поклали в автобус ПАЗ-652, державний номерний знак 25-14 КХА, яким ке­рував водій Бурков А. В., та відвезли для проведення комісійної су­дово-медичної експертизи до Київського обласного бюро судово-медичної експертизи по вул. Оранжерейній, 13.

Ексгумацію закінчено о 12-й годині 50 хв.

Ексгумація проводилась вдень за ясної сонячної погоди. Під час ексгумації застосовувалось фотографування фотоапаратом «Зеніт Е» на фотоплівку 45 одиниць, при діафрагмах «5,6, 8» та витримці 250.

Протокол ексгумації прочитаний старшим слідчим вголос. Запи­сано правильно. Від понятих, експерта та інших учасників ексгума­ції заяв, клопотань та доповнень до протоколу не надійшло.

Поняті: Експерт Учасники: Ст. слідчий капітан міліції

Підпис (Хоменко М. В.). Підпис (Журбенко П. Т.)

Підпис (Гулько О. І.)

Підпис (Риков Г. І.) Підпис (Рибальченко П. К.) Підпис (Дідковський П. Р.)

Підпис (Бондаренко О. А.)

Примітка. Учасники ексгумації, за винятком слідчого, підпису­ють кожну сторінку протоколу.


Глава VII ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

Коментар

Як передбачено ст. 196 КПК України експертиза призначається у випадках, передбачених статтями 75 і 76 цього Кодексу. Так, від­повідно до ст. 75 цього Кодексу експертиза призначається у випад­ках, коли для вирішення певних питань при провадженні у справі потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання.

Як експерт може бути викликана будь-яка особа, що має необ­хідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Питан­ня, які ставляться експертові, і його висновок по них не можуть ви­ходити за межі спеціальних знань експерта.

Експерт дає висновок від свого імені і несе за нього особисту відповідальність. У разі необхідності у справі може бути призна­чено декілька експертів, які дають загальний висновок. Коли екс­перти не дійшли згоди, то кожний з них складає свій висновок окремо.

Висновок експерта для особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду не є обов'язковим, але незгода з ним повинна бути мотивована у відповідних постанові, ухвалі, вироку.

Якщо експертиза буде визнана неповною або не досить ясною, може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експертові.

Коли висновок експерта буде визнано необгрунтованим чи та­ким, що суперечить іншим матеріалам справи або інакше викли­кає сумніви в його правильності, може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншому експертові або іншим екс­пертам.

Не можуть бути експертами особи, які перебувають у службовій або іншій залежності від обвинуваченого, потерпілого або які рані­ше були ревізорами у справі.

Експертиза призначається обов'язково у випадках, зазначених у ст. 76 КПК України:

1) для встановлення причин смерті;

2) для встановлення тяжкості і характеру тілесних ушко­
джень;

3) для визначення психічного стану підозрюваного або обвину-


ваченого при наявності у справі даних, які викликають сумнів що­до його осудності;

4) для встановлення статевої зрілості потерпілої у справах про
злочини, передбачені ст. 155 КК України;

5) для встановлення віку підозрюваного або обвинуваченого, як­
що це має значення для вирішення питання про його кримінальну
відповідальність і якщо про це немає відповідних документів і не­
можливо їх одержати.

При необхідності проведення експертизи слідчий складає моти­вовану постанову, в якій зазначаються місце і час її складання, по­сада особи, що виносить постанову, її прізвище, справа, по якій про­вадиться слідство, і обгрунтування прийнятого рішення, а також стаття КПК України, на підставі якої прийнято рішення.

Крім зазначених даних, слідчий вказує підстави для проведен­ня експертизи, прізвище експерта або назву установи, експертам якої доручається провести експертизу, питання, з яких експерт повинен дати висновок, об'єкти, які мають бути досліджені, а та­кож перелічує матеріали, що пред'являються експертові для озна­йомлення.

Коли експертиза проводиться не в експертній установі, слідчий, упевнившись в особі експерта, вручає йому копію постанови про призначення експертизи, роз'яснює обов'язки і права, встановлені ст. 77 цього Кодексу, і попереджає його про кримінальну відпові­дальність за ст. 385 КК України за відмову від виконання покладе­них на нього обов'язків, а також про відповідальність за ст. 384 КК України за давання завідомо неправдивого висновку. Про виконан­ня цих дій слідчий складає протокол, в якому, крім даних, передба­чених ст. 85 КПК України, слідчий зазначає також відомості про особу експерта, його компетентність у певній галузі знань і зробле­ні ним заяви.

Коли експертиза проводиться в експертній установі, експерт за­значає у вступній частині висновку, що він попереджений про кри­мінальну відповідальність за давання завідомо неправдивого ви­сновку, і підтверджує це своїм підписом.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.014 с.)