Пред'явлення предметів для впізнанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пред'явлення предметів для впізнання17 березня 2006 р.

м. Київ

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. л-нт міліції Прохаренко І. М. у присутності понятих:

1. Галкіної Валентини Петрівни, що зареєстрована і мешкає у
м. Києві, вул. Колекторна, 7, кв. 121;

2. Овчаренко Марини Василівни, що зареєстрована і мешкає у
м. Києві, вул. Прорізна, 147, кв. 35,

керуючись вимогами статей 85, 127, 175, 176 КПК України, в приміщенні Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві, при природному освітленні, з 11-ї години 20 хв до 12-ї години 15 хв по­терпілій Михайленко Лідії Михайлівні, що зареєстрована і мешкає за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 117, кв. 38, пред'явив для впізнання: три жіночі хустки із вовни білого кольору, з малюнками, на яких зображено жоржини, до кожної з хусток прикріплені арку­ші паперу з номерами відповідно 1, 2, 3; три жіночі блузки з ткани­ни блакитного кольору, до кожної з яких прикріплені аркуші папе­ру зномерами відповідно 4, 5, 6. Серед пред'явлених для впізнання предметів, покладені під № 2 жіноча хустка із вовни білого кольо­ру, на одному з кінців якої є жовтувата пляма круглої форми, діа­метром 5 см, та під № 4 блузка, під правим рукавом якої є ручний шов завдовжки 4 см, які були вилучені під час обшуку у підозрюва­ного по даній кримінальній справі Оршенка Григорія Панасовича.

Перед початком пред'явлення предметів для впізнання Михай­ленко Л. М. попереджена про кримінальну відповідальність за да­вання завідомо неправдивих показань по ст. 384 КК України.

Підпис (Михайленко Л. М.)

Учасникам пред'явлення для впізнання роз'яснено право робити


зауваження, які підлягають занесенню до протоколу, а понятим Галкіній В. П. і Овчаренко М. В., крім того роз'яснено, що вони за­свідчують своїми підписами відповідність записів у протоколі ви­конаним діям.

Потерпіла Михайлеико Л. Н. після запитання: «Чи є серед пред'явлених для впізнання предметів ті, які були вкрадені у Вас 10 березня 2006 р.?» оглянула пред'явлені їй для впізнання предме­ти і заявила, що серед них вона впізнає жіночу хустку з вовни біло­го кольору під № 2 та блузку під № 4. Хустку впізнає за малюнком на ній, а також за жовтуватою плямою на одному із кінців хустки. Блузку впізнає за особливостями крою рукавів (реглану), формою і кольором ґудзиків та за швом, яким вона особисто зашила розрив під правим рукавом блузки.

Заяв і зауважень від учасників пред'явлення для впізнання не надійшло.

Протокол прочитаний слідчим уголос, записано правильно.

Особа, якій пред'являлись предмети

для впізнання Підпис (Михайленко Л. М.)

Поняті: Підпис (Галкіна В. П.)

Підпис (Овчаренко М. В.)
Слідчий
ст. лейтенант міліції Підпис (Прохаренко І. М.)

Зразок протоколу пред'явлення трупа для впізнання

ПРОТОКОЛ

Пред'явлення трупа для впізнання

м. Київ

20 січня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. л-нт міліції Верескун В. М. у присутності понятих:

1. Лимаря Івана Васильовича, що мешкає у м. Києві, бул. Щор­
са, 221, кв. 74;

2. Шевчука Петра Йосиповича, що мешкає у м. Києві, вул. Чор-
новола, 28, кв. 168,

у зв'язку з провадженням досудового слідства по кримінальній справі № 11142 за фактом дорожно-транспортної пригоди, керую­чись статтями 85, 127, 175, 176 КПК України, пред'явив свідку


Довженку Миколі Дмитровичу, що мешкає у м. Києві по вул. Са­лютній, 93, кв. 47, для впізнання труп чоловіка, який загинув уна­слідок дорожно-транспортиої пригоди, що сталася 19 січня 2006 р. на пр. Перемоги навпроти будинку № 128. Свідок Довженко М. Д. перед початком упізнання попереджений про кримінальну відпові­дальність за відмову від давання показань та за давання завідомо неправдивих показань за статтями 385 та 384 КК України.

Підпис (Довженко М. Д.)

Учасникам пред'явлення для впізнання роз'яснено право робити зауваження з приводу проведення слідчої дії, які підлягають обов'язковому занесенню до протоколу, а понятим Лимарю 1. В. та Шевчуку П. И., крім того, роз'яснено їх обов'язок під час проведен­ня впізнання засвідчити факт, зміст і його результати.

Свідок Довженко М. Д. на запитання слідчого: «Чи зможете Ви впізнати в пред'явленому для впізнання трупі особу, про яку Ви ра­ніше давали свідчення?», оглянув труп чоловіка і заявив, що це труп його сусіда - Коваля Петра Васильовича. Впізнає його за та­кими прикметами: зростом, обличчям, відсутністю мізинця та вели­кого пальця на лівій руці, татуїровці на передпліччі правої руки, на якій зображено схід сонця з променями, що відходять від нього, а також за пальтом із матерії чорного кольору, в якому він пішов з до­му вранці 19 січня 2006 р.

Упізнання проводилось у приміщенні Київського міського мор­гу по вул. Оранжерейній, 3, при електричному освітленні, у період з 10-ї години ЗО хв до 11-ї години 20 хв.

Заяв і зауважень від учасників пред'явлення для впізнання не надійшло. Протокол прочитаний вголос, записано правильно.

Особа, яка впізнавала Підпис (Довженко М. Д.)

Поняті: Слідчий ст. лейтенант міліції
 

Підпис (Лимар І. В.) Підпис (Шевчук П. Й.)

Підпис (Верескун В. М.)

Примітка: для впізнання пред'являється лише той труп, який необхідно впізнати.


Зразок запиту на видачу ув'язненого для допиту у слідчому ізоляторі

Штамп ОВС Начальнику Київського слідчого

ізолятора № 13 Управління Дер­жавного Департаменту з питань виконання покарань Посточенку Є. В.

ЗАПИТ

навидачу ув'язненого для допиту у слідчому ізоляторі

Прошу Вас видати для допиту у слідчому ізоляторі ув'язненого Бормотухіна Станіслава Вікторовича, 1948 р. народження, який числиться за Радянським РУ ГУ МВС України у м. Києві.

От. слідчий капітан міліції

Підпис (Сюравчик В. Г.)

(гербова печатка)

Зразок рапорту про оплату праці перекладача

Начальнику Святошинського ра­йонного управління Головного управління МВС України у м. Києві підполковнику міліції Ковалю О. В.

РАПОРТ

про оплату праці перекладача

Мною розслідувана кримінальна справа № 05-1941 за обвинува­ченням гр. Пак Ар Сена у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час розслідування справи у виконанні окремих слідчих дій брав участь як перекладач гр. Лі До Сан, на переклад він витратив 22 год. 40 хв.

Прошу Вас дати вказівку начальнику фінансового відділу випла­тити гр. Лі До Сану винагороду за виконану ним роботу із розра­хунку 2 грн. за 1 год. роботи.


До рапорту додається копія постанови про оплату праці перекла­дача та графік затрат робочого часу перекладача.

Підпис (Голуб А. А.)

Слідчий

ст. лейтенант міліції

28.03.2006 р.

Зразок постанови про оплату праці перекладача

ПОСТАНОВА

про оплату праці перекладача

м. Київ 28 березня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. л-нт міліції Голуб А. А., розглянувши матеріали кри­мінальної справи № 05-1941 за обвинуваченням гр. Пак Ар Сена у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

2 січня 2006 р. поблизу входу до універсаму № 2, розташованого на пр. Науки, 4, у м. Києві, гр. Республіки Кореї Пак Ар Сен шля­хом обману заволодів 1500 грн. гр. Захарченка І. М., чим завдав йо­му значної матеріальної шкоди.

У зв'язку з тим, що гр. Пак Ар Сен не володіє українською мо­вою, на якій ведеться судочинство, для участі у справі був запроше­ний перекладач Лі До Сан, який виконував доручену йому справу у вільний від основної роботи час.

На підставі викладеного, керуючись ст. 92 КПК України,

постановив:

1. Виплатити гр. Лі До Сану винагороду за його участь у кримі­
нальній справі як перекладача з розрахунку 2 грн. за годину роботи
згідно із складеним графіком роботи.

2. Копію цієї постанови направити до фінансового відділу Свя­
тошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві для виконання.

Слідчий

ст. лейтенант міліції Підпис (Голуб А. А.)


Зразок графіка затрат робочого часу під час роботи перекладача

ГРАФІК

Затрат робочого часу під час роботи перекладача Лі До Сана по кримінальній справі № 05-1941

 

Дата Час Які слідчі дії виконува­лися Підпис пе­рекладача Підпис слідчого
2.03.06 р. 17 год.- 19 год. Участь у допиті підо­зрюваного. Роз'яснен­ня його прав та обов'язків Підпис Підпис
4.03.06 р. 10 год.-11 год. 40 хв. Участь у допиті на оч­ній ставні Підпис Підпис
  11 год.- 13 год. Участь у пред'явленні обвинувачення Підпис Підпис
26.03.06 р. 10 год.- 17 год. Участь при виконанні вимог статей 218-220 КПК України Підпис Підпис
27.03.06 р. 10 год.- 20 год. Переклад обвинуваль­ного висновку на ко­рейську мову Підпис Підпис

Всього витрачено 22 год. 40 хв. Графік склав

Підпис (Голуб А. А.)

слідчий ст. лейтенант міліції 28.03.06 р.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.017 с.)