Про нерозголошення даних досудового слідстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про нерозголошення даних досудового слідствам. Київ 25 січня 2006 р.

Я, Петров Павло Васильович, адвокат правозахисної спілки «Юкон», вступаючи у кримінальну справу № 1174 як захисник гр. Дмитренка Олега Васильовича, підозрюваного у вчиненні зло­чину, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України, на підставі ст. 121 КПК України та ч. 2 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру» даю цю під­писку слідчому слідчого відділу Солом'янського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві, лейтенанту міліції Сорокіну О. В. у тому, що без його дозволу не вправі розголошувати відомості, які стали мені ві­домі у зв'язку із виконанням моїх професійних обов'язків у цій кри­мінальній справі.

Адвокат Слідчий

Мене ознайомлено зі змістом ст. 387 КК України і попереджено, що у разі порушення цієї підписки я буду нести кримінальну відпо­відальність за цією статтею.

Підпис (Петров П. В.) Підпис (Сорокін О. В.)

Примітка. Згідно зі ст. 121 КПК України, у необхідних випад-


ках слідчий попереджає свідків, потерпілих, цивільного позивача, цивільного відповідача, захисника, експерта, спеціаліста, перекла­дача, понятих, а також інших осіб, які присутні під час проваджен­ня слідчих дій, про обов'язок не розголошувати без його дозволу даних досудового слідства. Винні у розголошенні даних досудово­го слідства несуть кримінальну відповідальність за ст. 387 КК України.

Зразок протоколу про забезпечення обвинуваченому права на захист

ПРОТОКОЛ

прозабезпечення обвинуваченому правана захист

м. Київ 20 квітня 2006 р.

Я, слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Укра­їни у м. Києві капітан міліції Грищук А. П., у зв'язку з проваджен­ням досудового слідства по кримінальній справі № І3-2546 за фак­том розбійного нападу на гр. Криворучка П. К., відповідно до вимог ст. 21 КПК України, до першого допиту склав цей протокол про те, що в період з 11-ї години 45 хв роз'яснив обвинуваченому Широ-ченку Петру Івановичу, що згідно з ч. 2 ст. 43 КПК України він має право знати, в чому його обвинувачують; давати показання з пред'явленого йому обвинувачення або відмовитися давати по­казання і відповідати на запитання; мати захисника і побачення з ним до першого допиту; подавати докази; заявляти клопотання; ознайомлюватися після закінчення досудового слідства або дізнан­ня з усіма матеріалами справи; брати участь у судовому розгляді в суді першої інстанції; заявляти відводи; подавати скарги на дії і рі­шення особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, судді та суду, а за наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки.

Обвинуваченому Широченку П. І. також роз'яснено зміст статей 44, 46, 47 КПК України, які регламентують порядок участі захисника у кримінальному процесі.

Ознайомившись з правами обвинуваченого, а також зі змістом статей 44, 46, 47 КПК України, обвинувачений Широченко П. 1. за­явив, що права обвинуваченого йому зрозумілі і що він бажає мати захисника Алексеева Володимира Григоровича - адвоката адвокат­ського об'єднання № 1 Залізничного району м. Києва, з моменту пред'явлення обвинувачення.


Протокол мною прочитаний, з моїх слів записано правильно.
Обвинувачений Підпис (Широченко П. І.)

Підпис (Грищук А. П.)

Протокол склав слідчий капітан міліції


 

Підпис (Широченко П. 1.) Підпис (Грищук А. 11.)

Постанову мені оголошено і суть пред'явленого обвинувачення роз'яснено.

20 квітня 2006 р. Слідчий капітан міліції


 


Зразок постанови про притягнення особи як обвинуваченого

ПОСТАНОВА

Про притягнення особи як обвинуваченого

20 квітня 2006 р.

м. Київ

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Грищук А. П., розглянувши матеріали кримінальної справи № 13-2546 за фактом розбійного нападу на гр. Криворучка П. К.,

встановив:

17 квітня 2006 р. о 22-й годині ЗО хв поблизу будинку № 5, роз­ташованого на вул. Артема у м. Києві, Широченко П. І., з метою за-володіння чужим майном, вчинив напад на гр. Криворучка П. К. і, погрожуючи кухонним ножем, заволодів його наручним чоловічим годинником марки «Ракета» з металевим браслетом загальною вар­тістю 45 грн. та грошима у сумі 420 грн., а всього - майном на за­гальну суму 465 грн.

Цього самого дня о 23-й годині 45 хв у ресторані «Краків» на пр. Перемоги, 15 у м. Києві він був затриманий з викраденим.

Своїми діями, що виявились у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаними з погрозою застосування насильства, небезпечно­го для життя та здоров'я потерпілого гр. Криворучка П. К., Широченко вчинив розбій, тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 187 КК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131,132 КПК України,

постановив:

1. Притягнути Широченка Петра Івановича, 20 лютого 1971 р.
народження, як обвинуваченого і пред'явити йому обвинувачення у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України, про що
йому оголосити.

2. Копію даної постанови направити прокуророві.

Слідчий капітан міліції Підпис (Грищук А. П.)


Відповідно до вимог ст. 142 КПК України, обвинуваченому Ши-роченку Петру Івановичу роз'яснено, що він під час провадження досудового слідства має права: знати, в чому його обвинувачують; давати показання по пред'явленому йому обвинуваченню або від­мовитися давати показання і відповідати на запитання; подавати докази; заявляти клопотання про допит свідків, про проведення оч­ної ставки, про проведення експертизи, про витребування і приєд­нання до справи доказів, а також заявляти клопотання з усіх інших питань, які мають значення для встановлення істини в справі; заяв­ляти відвід слідчому, прокуророві, експертові, спеціалістові і пере­кладачеві; з дозволу слідчого бути присутнім при виконанні окре­мих слідчих дій; знайомитися з усіма матеріалами справи після закінчення досудового слідства; мати захисника і побачення з ним до першого допиту; подавати скарги на дії та рішення слідчого і прокурора. Згідно з ч. З ст. 143 КПК України, за бажанням обвину­ваченого, під час його допит)' може бути присутній, захисник.

Вказані права мені роз'яснені.

21 квітня 2006 р.

Обвинувачений Підпис (Широченко П. І.)

Слідчий

капітан міліції Підпис (Грищук А. П.)

Зразок постанови про закриття справи у частині пред'явленого обвинувачення

ПОСТАНОВА

Про закриття справи у частині пред'явленого обвинувачення

м.Київ 15 січня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Печорського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Голубенко В. А., розглянувши матеріали


кримінальної справи за обвинуваченням Філімонова О. А. у злочи­нах, передбачених ч. 2 от. 185 і ч. 1 ст. 121 КК України,

встановив:

25 грудня 2005 р. Філімонову О. А. пред'явлено обвинувачення у тому, що він 22 грудня 2005 р., близько 14-ї години в універмазі «Україна», розташованому на пл. Перемоги у м. Києві, вчинив кра­діжку індивідуального майна гр. Семашка К. В. на суму 400 грн., а також у тому, що того самого дня, близько 22-ї години на вул. Са­лютній у м. Києві він заподіяв тяжкі тілесні ушкодження гр. Урчен-ку В. А., який зробив зауваження його знайомому Цибульку В. Н.

При подальшому провадженні у справі встановлено, що тяжкі ті­лесні ушкодження Урченку В. А. завдав не Філімонов, а його знайо­мий Цибулько В. Н.

Справу стосовно Цибулька В. Н. виділено в окреме проваджен­ня й оголошено його розшук.

Таким чином, пред'явлене Філімонову О. А. обвинувачення у частині заподіяння Урченку В. А. тяжких тілесних ушкоджень не підтвердилось.

На підставі викладеного і керуючись ч. 2 ст. 6 та ч. 2 ст. 141 КПК України,

постановив:

1. Справу у частині пред'явленого обвинувачення Філімонову
Олегу Андрійовичу згідно з ч. 1 ст. 121 КК України у навмисному
заподіянні тяжких тілесних ушкоджень Урченку В. А. закрити за
відсутністю в його діях складу злочину.

2. Копію цієї постанови направити прокурору району.

3. Постанову оголосити обвинуваченому.

Слідчий капітан міліції

Підпис (Голубенко В. А.)

Постанову мені оголошено 17 січня 2006 р.

Обвинувачений

Підпис (Філімонов О. А.)


Зразок протоколу допиту обвинуваченого

ПРОТОКОЛ

допиту обвинуваченого

м. Київ

17 лютого 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Солом'нського РУ ГУ МВС Украї­ни у м. Києві, капітан міліції Сімак М. В. у кабінеті слідчого у пері­од з 11-ї години ЗО хв до 12-ї години 45 хв із додержанням вимог статей 143, 145 та 146 КПК України допитав як обвинувачену:

Прізвище, ім'я, по батькові: Кліменцова Світлана

Андріївна

Рік і місце народження: 15 січня 1974 р., м. Львів

Громадянство: громадянка України

Національність: українка

Партійність: безпартійна

Освіта і спеціальність: 8 класів, швачка

Сімейний стан: шлюб розірваний, має на утри-

манні сина Кліменцова Руслана, З січня 1995 р., народження

Місце роботи, рід занять тимчасово не працює

або посада:

Місце проживання: м. Київ, вул. Щербакова, 61/ж,

кв. 35

Дані про судимість: раніше несудима

Відношення до невійськовозобов'язана

військового обов'язку:

Дані про паспорт чи інші паспорт серії ВА, № 693547,

документи, що виданий Шевченківським

засвідчують особу РВВС УВС Київського міськви-

конкому 25.07.1997 р.

У пред'явленому обвинуваченні, викладеному у постанові від 17 лютого 2006 р. про притягнення мене в якості обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, винною себе визнаю повністю.

Підпис (Кліменцова С. А.)

По суті пред'явленого мені обвинувачення пояснюю наступне: я мешкаю в однокімнатній квартирі за вказаною мною адресою. Разом зі мною проживає і мій десятирічний син Руслан. У 1990 р.


я розірвала шлюб зі своїм чоловіком Кліменцовим І. П.- батьком Руслана. На утримання сина одержую кожного місяця аліменти у сумі 75 грн. Сама я працювала швачкою на фабриці «Киянка». З липня 2005 р. я не працюю, позаяк мене звільнили з роботи за скороченням штатів. Майже два місяці я не маю ніяких коштів для того, щоб придбати для себе та дитини продукти харчування.

У жовтні 2005 р. я зробила спробу заробити гроші, перепродаю-чи деякі речі. Я продала обручку та золоті сережки, поїхала в м. Чернівці, де на ринку купила два килими і привезла до м. Києва, щоб продати дорожче. Я продала один килим за 1150 грн. поблизу Житнього ринку, і до мене підійшов хлопець років 20, почав вима­гати 200 грн. Я відмовилася дати гроші, і тоді до мене підбігли кіль­ка його товаришів, які відібрали у мене другий килим і втекли.

Про цю подію я не повідомляла в органи міліції, оскільки бояла­ся, що мене саму можуть притягнути до відповідальності за спеку­ляцію. Прикмети їх я не пам'ятаю. У подальшому заробляти гроші шляхом торгівлі я не намагалась. У лютому місяці я зовсім не мала грошей. На заводі, де працює мій колишній чоловік, мені повідоми­ли, що за відсутністю коштів робітникам не будуть видавати заро­бітну плату. Я зрозуміла, що аліменти на утримання сина в лютому 2006 р. я не отримаю.

Тоді я і вирішила вчинити крадіжку грошей у будь-кого із лю­дей. У магазин я йти побоялась, бо там в даний час не так багато по­купців, і вирішила вчинити крадіжку у транспорті. Тролейбусом маршруту № 5 я проїхала до площі Перемоги, там пересіла на тро­лейбус № 9, яким доїхала до Севастопольської площі. Хоч пасажи­рів у цих тролейбусах було багато, я не наважилась вчинити кра­діжку і вирішила повернутися додому.

Цього часу на зупинці «Севастопольська площа» зупинився ав­тобус маршруту № 71, який їхав у напрямку пл. Перемоги. Я за­йшла в автобус. В автобусі було дуже багато пасажирів. Поруч зі мною стояла невисока жінка. Одягнена вона була у сіре осіннє пальто з піднятим коміром. Я звернула увагу, що вона була у чорній в'язаній шапочці і в окулярах. На правій руці, якою вона трималась за стійку, у неї висіла сумка чорного кольору. У сумці, яка була від­крита, було кілька газет, а з боку лежало портмоне коричневого ко­льору. Я вирішила його вкрасти. Коли автобус від'їхав від зупинки «вул. Освіти» і зупинився на червоне світло світлофора, всі пасажи­ри за інерцією посунулися вперед. У цей час я, нібито випадково, правою рукою /цстала із сумки жінки в окулярах її портмоне. Порт­моне відразу заховала у кишеню своєї куртки, і мене в пей час взя-


ли за руки двоє незнайомих чоловіків. Вони представились праців­никами міліції. Один із них показав мені посвідчення працівника міліції. Мене відвели у відділення .міліції. Туди ж підійшла і жінка, у якої я викрала портмоне. Уже у відділенні міліції мені стало відо­мо, що прізвище цієї жінки Шликова.

Раніше я ніколи ніяких злочинів не скоювала. Вчинити цей зло­чин мене примусило життя. Я прошу Вас запросити довідку про ви­плату аліментів з бухгалтерії заводу ім. Петровського, де працює мій колишній чоловік, а також довідку про звільнення мене з робо­ти за скороченням штатів, які підтвердять мої свідчення.

По суті пред'явленого мені обвинувачення доповнень до своїх показань не маю. Протокол мною прочитаний. З моїх слів записано правильно.

Обвинувачена Підпис (Кліменцова С. А.)

Підпис (Сімак М. В.)

Допитав ст. слідчий капітан міліціїПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.230.177 (0.01 с.)