Зразки повідомлення про арештМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразки повідомлення про арештДиректору заводу «Точелектро-

прилад» Козаку К. К.

02141, м. Київ, вул. Толбухіна, 6а

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до ст. 161 КПК України повідомляю, що 15 березня 2006 р. судом Печерського району м. Києва за вчинення злочину за­арештовано Бондара Олександра Богдановича, який до арешту пра­цював слюсарем на заводі «Точелектроприлад».

Бондар О. Б. перебуває під вартою в Київському СІЗО № 13 Управління Державного департаменту з питань виконання пока­рань за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13.

Слідчий слідчого відділу Печерського

РУ ГУ МВС України у м. Києві Підпис (Шевчук В. Г.)


Примітка: відповідно до ст. 161 КПК України, про арешт підо­зрюваного або обвинуваченого та його місце перебування слідчий зобов'язаний повідомити його дружину або іншого родича, а також сповістити за місцем його роботи.

Якщо обвинувачений є іноземним громадянином, то постанова про арешт направляється в Міністерство закордонних справ Ук­раїни.

Зразок постанови про застосування запобіжного заходу особистої поруки

ПОСТАНОВА

про застосування запобіжногозаходу особистої поруки

м. Київ 19 квітня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. л-нт міліції Шмаков В. В., розглянувши матеріали кри­мінальної справи № 1298 за обвинуваченням Кравченка Петра Пав­ловича у вчиненні злочину, передбаченого ст. 196 КК України,

встановив:

З квітня 2006 р., близько 14-ї години товарознавець Печерського районного універмагу м. Києва Кравченко П. П. супроводжував вантажний автомобіль ГАЗ-51 (державний номерний знак 05-12 К.ТБ) під управлінням водія Шахова А. В., на якому перевозились


м. Київ

товарно-матеріальні цінності від залізничної станції «Київ-то-варний» до складів Печерського універмагу, розташованих на вул. Полковій, 5.

Під час транспортування вантажу Кравченко палив цигарку, не­допалок якої викинув з кабіни. Від недопалку, який вітром занесло у кузов автомобіля, загорілись килими та інші товари, а також авто­мобіль, що були повністю знищені вогнем. Внаслідок загорання то­варів та автомобіля водію Шахову Анатолію Васильовичу було за­подіяно тяжкі тілесні ушкодження.

Ураховуючи, що Кравченко П. П. раніше не судимий, за місцем роботи та проживання характеризується позитивно, вчинив не-умисний злочин, вину у вчиненні якого визнав повністю, у слідства немає підстав вважати, що він буде заважати встановленню істини по справі. Крім того, гр. Коровченко Степан Васильович та Савчен­ко Тетяна Петрівна ручаються за належну поведінку та явку обви­нуваченого за викликом і зобов'язуються у разі необхідності доста­вити його в органи досудового слідства чи суду на першу про те ви­могу. На підставі викладеного, керуючись статтями 148-150 та 152 КПК України,

постановив:

Застосувати до обвинуваченого Кравченка Петра Павловича, 20 січня 1961 р. народження, уродженця м. Києва, несудимого, об­винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 196 КК Украї­ни, що мешкає у м. Києві на вул. Чубаря, 8, кв. 195, запобіжний за­хід - особисту поруку громадян Коровченка С. В. та Савченко Т. П., про що оголосити обвинуваченому та його поручителям.

Слідчий

ст. лейтенант міліції Підпис (Шмаков В. А.)

Постанову нам оголошено 19 квітня 2006 р.


Зразок зобов'язання про особисту поруку

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

проособисту поруку

19 квітня 2006 р.

Ми, Коровченко Степан Васильович, головний бухгалтер Печер­ського районного головного універмагу м. Києва, проживаю у м. Києві, вул. Телички, 25а, кв. 71, паспорт серії В А, № 2634258, ви­даний 5 квітня 1997 р. Радянським РУ ГУ МВС України у м. Киє­ві, та Савченко Тетяна Петрівна, старший товарознавець Печер­ського районного універмагу м. Києва, проживаю у м. Києві, вул. Іртиська, 11, кв. 35, паспорт серії В А, № 223428, виданий 11 лютого 1997 р. Радянським РУ ГУ МВС України у м. Києві, ру­чаємося за належну поведінку та явку обвинуваченого Кравченка Петра Павловича, що проживає у м. Києві, вул. Чубаря, 8, кв. 195, за викликом і зобов'язуємося у разі необхідності доставити його в ор­ган попереднього слідства чи в суд на першу про те вимогу.

Про суть справи, за якою обирається запобіжний захід, нам пові­домлено.

Ми також попереджені про те, що коли обвинувачений Кравчен­ко П. П., щодо якого обраний даний запобіжний захід, буде ухиля­тися від слідства і суду, то на нас може бути накладено грошове стягнення, передбачене ст. 152 КПК України, в розмірі до 200 не­оподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Поручителі: Підпис (Коровченко С. В.)

Підпис (Савченко Т. П.)

Підпис (Шмаков В. А.)

Зобов'язання про особисту поруку відібрав слідчий ст. лейтенант міліції


 


Обвинувачений Поручителі:


Підпис (Кравченко П. П.)

Підписи (Коровченко С. В.)

(Савченко Т. П.)


Зразок постанови про зміну запобіжного заходу

ПОСТАНОВА

прозміну запобіжного заходу

м. Київ

29 квітня 2006 р.


Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. л-нт міліції Шмаков В. А., розглянувши матеріали кримінальної справи № 24121 за обвинуваченням Кравченка Пет-


ра Павловича у вчиненні злочину, передбаченого ст. 196 КК Ук­раїни,

встановив:

З квітня 2006 р., близько 14-ї години товарознавець Печерського районного універмагу м. Києва Кравченко П. П., необережно пово­дячись з вогнем, знищив державне майно, внаслідок чого були запо­діяні тяжкі тілесні ушкодження гр. Шахову Анатолію Васильовичу.

19 квітня 2006 р. відносно Кравченка П. П. була застосована мі­ра запобіжного заходу - особиста порука.

29 квітня 2006 р. до Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві надійшла заява від поручителів Коровченка Степана Васильовича та Савченко Тетяни Петрівни про те, що вони відмовляються від взятого на себе зобов'язання у разі необхідності доставляти обвину­ваченого Кравченка П. П. в органи досудового слідства чи в суд, а та­кож не ручаються за належну його поведінку, оскільки Кравчен­ко П. П. після обрання йому запобіжного заходу у вигляді особистої поруки більше на роботу не з'явився, на їх умовляння не залишати роботу відповів відмовою.

Беручи до уваги відмову поручителів, а також враховуючи, що Кравченко П. П. від органів слідства та суду не переховується, керу­ючись статтями 148-151 та 165і КПК України,

постановив:

1. Змінити запобіжний захід - особисту поруку стосовно обви­
нуваченого Кравченка Петра Павловича, 20 січня 1961 р. народжен­
ня, уродженця м. Києва, несудимого, обвинуваченого у вчиненні
злочину, передбаченого ст. 166 КК України, що мешкає у м. Києві,
вул. Чубаря, 8, кв. 195, на підписку про невиїзд з місця постійного
проживання або місця тимчасового перебування без дозволу слід­
чого.

2. З даною постановою ознайомити обвинуваченого Кравчен­
ка П. П.

3. Копію цієї постанови направити прокуророві Печерського ра­
йону м. Києва.

Слідчий

ст. лейтенант міліції Підпис (Шмаков В. А.)

Постанову мені оголошено ЗО квітня 2006 р.

Підпис (Кравченко П. П.)


Зразок постанови про застосування

Запобіжного заходу у вигляді підписки

Про невиїзд

ПОСТАНОВА

Про застосування запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд

м. Київ 17 квітня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Солом'янського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Король В. В., розглянувши матеріали кри­мінальної справи № 1921 за обвинуваченням гр. Лиштви Івана Іва­новича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

встановив:

12 квітня 2006 р., близько 11-ї години, неповнолітній Лишт-ва 1.1., 14 січня 1989 р. народження, в універмазі «Україна», розта­шованому на пл. Перемоги у м. Києві, таємно викрав у гр. Михален­ко О. П. портмоне вартістю 12 грн., в якому зберігалися гроші у су­мі 711 грн., на загальну суму 723 грн.

Беручи до уваги, одо Лиштва у вчиненому щиро розкаявся, пра­цює, позитивно характеризується за місцем реєстрації та за місцем роботи, є неповнолітнім, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, шкода, завдана потерпілому, відшкодована в пов­ному обсязі, керуючись статтями 148, 150 та 151 КПК України,

постановив:

1. Застосувати до Лиштви Івана Івановича, 14 січня 1989 р. на­родження, уродженця м. Києва, який зареєстрований і проживає у м. Києві, вул. Якіра, 1, кв. 47, працює слюсарем на заводі «Транссиг­нал», обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, запобіжний захід - підписку про невиїзд з м. Києва, про що йому оголосити.

Слідчий

капітан міліції Підпис (Король В. В.)

Підпис (Лиштва II.)

Постанову мені оголошено 17 квітня 2006 р.


Зразок підписки про невиїзд

ПІДПИСКА

Про невиїзд

м. Київ 17 квітня 2006 р.

Я, Лиштва Іван Іванович, зареєстрований та проживаю у м. Києві, вул. Якіра, 1, кв. 47, даю цю підписку слідчому слідчого відділу Со-лом'янського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітану міліції Коро­лю В. В. про те, що зобов'язуюсь до закінчення досудового слідства та су­ду по кримінальній справі з обвинувачення мене у скоєнні злочину, пе­редбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, не відлучатися з місця постійного проживання або з місця тимчасового перебування без дозволу слідчого.

Мені оголошено, що у разі порушення даної мною підписки про невиїзд вона може бути замінена відповідно до вимог ст. 151 КІІК України більш суворим запобіжним заходом.

Обвинувачений Підпис (Лиштва І. І.)

Підписку відібрав слідчий

капітан міліції Підпис (Король В. В.)Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.012 с.)