Зразок протоколу обшуку особи у зв'язку із затриманням її за підозрою у вчиненніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразок протоколу обшуку особи у зв'язку із затриманням її за підозрою у вчиненніЗлочину

Протокол обшуку особи у зв'язку із затриманням їїза підозрою у вчиненні злочину

м. Київ 16 квітня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві капітан міліції Старовойтов П. К. у присутності по­нятих:

1. Ковальчука Віктора Васильовича, який мешкає за адресою:
вул. Щербакова, 61-Б, кв. 191;

2. Нестерчука Петра Дем'яновича, який мешкає за адресою: Ки­
ївська обл., м. Васильків, вул. Північна, 145, кв. 71,

з додержанням вимог статей 177, 180, 183-185, 188 та 189 КПК України, у період з 10-ї години ЗО хв до 11-ї години 25 хв у примі­щенні чергової частини Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві провів обшук гр. Коржакова Дмитра Васильовича, затрима­ного згідно зі ст. 115 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

Перед початком обшуку гр. Коржакову Д. В. та понятим на під­ставі вимог ст. 181 КПК України роз'яснено їхнє право робити за­яви з приводу дій слідчого і що ці заяви підлягають обов'язковому занесенню до протоколу. Понятим, крім цього, на підставі ст. 127 КПК України роз'яснений їхній обов'язок засвідчити факт, зміст та результати обшуку.

Затриманий Коржаков Д. В. одягнений у сорочку синього кольо­ру, штани синього кольору та чорні туфлі.

Перед початком обшуку підозрюваному Коржакову Д. В. було запропоновано видати всі предмети та документи, які знаходяться при ньому. Коржаков Д. В. видав наручний чоловічий годинник із металу білого кольору марки «Победа», номер механізму 184.795 з ремінцем із шкіри коричневого кольору і заявив, що інших предме­тів при ньому немає.

Під час обшуку у Коржакова Д. В. було знайдено та вилучено:

1. 200 дол. США, які містились у задній внутрішній кишені шта­
нів (дві купюри по 100 дол. відповідно № 2876951 та № 2876952);

2. Два леза безпечної бритви марки «Нева», які містились у поя­
сі штанів;

3. Пасок із шкіри чорного кольору, поношений.


Годинник та знайдені під час обшуку гр. Коржакова Д. В. речі ви­лучені слідчим, упаковані в поліетиленовий пакет і опечатані печат­кою № 317.

Від понятих та Коржакова Д. В. заяв, клопотань та зауважень не надійшло.

Протокол прочитаний слідчим вголос, записано правильно.

Особа, щодо якої було проведено обшук Підпис (Коржаков)

Поняті: Підпис (Ковальчук В. В.)

Підпис (Нестерчук П. Д.)
Ст. слідчий
капітан міліції Підпис (Старовойтов П. К.)

Підпис (Коржаков Д. В.)

Копію протоколу обшуку одержав 16 квітня 2006 р.

Коментар.

Згідно із вимогами ст. 184 КПК України обшук особи без поста­нови про обшук можна провадити у таких випадках:

1) при фізичному захопленні підозрюваного уповноваженими на
те особами, якщо є достатні підстави вважати, що затриманий має
при собі зброю або інші предмети, які становлять загрозу для ото­
чуючих, чи намагається звільнитися від доказів, які викривають
його чи інших осіб у вчиненні злочину;

2) при затриманні підозрюваного;

3) при взятті підозрюваного, обвинуваченого під варту;

4) за наявності достатніх підстав вважати, що особа, яка пере­
буває в приміщенні, де проводиться обшук чи примусова виїмка,
приховує при собі предмети або документи, які мають значення для
встановлення істини у справі.


Зразок запиту до державного банку району

Завідуючому державним цент­ральним ощадним банком Шев­ченківського району м. Києва 03148, м. Київ, вул. Індустріаль­на, 5

ЗАПИТ

У зв'язку із розслідуванням кримінальної справи № 10345 за об­винуваченням гр. Петрова Кирила Павловича, 15 квітня 1969 р. на­родження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК Укра­їни, санкція якої передбачає можливу конфіскацію майна, прошу Вас повідомити про наявність вкладів на його ім'я в Ощадбанках на території Шевченківського району м. Києва.

За наявності вкладів прошу Вас припинити по них всі банківські операції.

Для довідки сповіщаю, що гр. Петров К. П. мешкає за адресою: м. Київ, вул. Інкубаторна, 15, кв. 3.

Відповідь прошу надіслати за адресою: м. Київ, вул. Дубова, 4, Шевченківське РУ ГУ МВС України у м. Києві.

Ст. слідчий Шевченківського

РУ ГУ МВС України у м. Києві Підпис (Федоренко Г. Л.)

Роб.тел. 444-15-44

і ;

Зразок постанови про накладення арешту на грошовий вклад

ПОСТАНОВА

Про накладення арешту на грошовий вклад

м. Київ

20 лютого 2006 р.


Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві майор міліції Федоренко Г. Л., розглянувши мате­ріали кримінальної справи № 10345 за обвинуваченням Петрова Кирила Павловича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України,

встановив:

18 січня 2006 р. приблизно о 23-й годині Петров К. П. у під'їзді


будинку № 15, вул. Тракторна у м. Києві відкрито заволодів індиві­дуальним майном гр. Крученої Н. В.

Беручії до уваги, що санкція ч. 5 ст. 186 КК України, за якою Пет­ров К. Л. притягується до кримінальної відповідальності, передбачає конфіскацію майна, керуючись статтями 125 та 126 КПК України,

постановив:

1. З метою забезпечення виконання вироку у частині можливої
конфіскації майна, накласти арешт на грошовий вклад Петрова Ки­
рила Павловича у сумі 1200 гри., який зберігається у державному
ощадному банку № 2575/354 Жовтневого району м. Києва на ра­
хунку № 94131.

2. Копію цієї постанови направити для виконання завідуючому
державним центральним ощадним банком Шевченківського райо­
ну м. Києва.

Ст. слідчий

майор міліції Підпис (Федоренко Г. Л.)

Копію постанови про накладення арешту на грошовий вклад гр. Петрова Кирила Павловича отримала 20 лютого 2006 р.

Завідувачка державного центрального ощадного банку Шевчен­ківського району м. Києва

Підпис (Полунова В. В.)

Зразок постанови про накладення арешту

На майно

 

 

ПОСТАНОВА

Про накладення арешту на майно

м. Київ

23 січня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві майор міліції Федоренко Г. Л., розглянувши мате­ріали кримінальної справи № 10345 за обвинуваченням Петрова Кирила Павловича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 186 К К України,

встановив:

18 січня 2006 р. приблизно о 23-й годині, Петров К. П. у під'їзді будинку № 15 по вул. Тракторній у м. Києві відкрито заволодів ін­дивідуальним майном гр. Крученої Н. В.

Беручи до уваги, що санкція ч. 5 ст. 186 КК України, за якою


Петров К. II. притягується до кримінальної відповідальності, пе­редбачає конфіскацію майна, і з метою забезпечення виконання ви­року у частині можливої конфіскації майна, керуючись вимогами ст. і25 та 126 КПК України,

постановив:

Накласти арешт на майно гр. Петрова Кирила Павловича, де б воно не знаходилось.

Підпис (Федоренко Г. Л.) Підпис. (Петров К. В.)

Ст. слідчий майор міліції

Постанову мені оголошено 23 січня 2006 р.

Примітка. Згідно зі ст. 126 КПК України забезпечення цивіль­ного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваче­ного чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладе­но арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб прово­диться виключно за рішенням суду.

Майно, на яке накладено арешт, описується і може бути переда­не на зберігання представникам підприємств, установ, організацій або членам родини обвинуваченого чи іншим особам. Особи, яким передано майно, попереджаються під розписку про кримінальну відповідальність за його незбереження.

Не підлягають описові предмети першої потреби, що використо­вуються особою, у якої проводиться опис, і членами її родини. Пе­релік цих предметів визначено в Додатку до Кримінального кодек­су України.

Арешт майна і передача його на зберігання оформляються про­токолом, який підписується особою, що проводила опис, понятими і особою, яка прийняла майно на зберігання. До протоколу додаєть­ся підписаний цими особами опис переданого на зберігання майна.

Для встановлення вартості описаного майна в необхідних випад­ках запрошується спеціаліст, який також підписує протокол і опис майна з його оцінкою.

Накладення арешту на майно скасовується постановою слідчого, коли в застосуванні цього заходу відпаде потреба.


Зразок протоколу про накладення арешту

На майно

ПРОТОКОЛПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.013 с.)