Про призначення трасологічної експертизи (щодо встановлення цілого по частинах)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про призначення трасологічної експертизи (щодо встановлення цілого по частинах)м. Київ 11 березня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві майор міліції Сюравчик О. Т., розглянувши матері­али кримінальної справи № 12-2131, за фактом дорожньо-транс­портної пригоди, яка мала місце 8 березня 2006 р., порушеної за оз­наками ч. 2 ст. 286 КК України,

встановив:

8 березня 2006 р., приблизно о 21-й годині, на вул. Естонській, навпроти буд. № 8 у м. Києві невстановлений слідством автомобіль вчинив наїзд на гр. Корчака А. В., який від одержаних тілесних уш­коджень помер на місці дорожньо-трансгюртної пригоди.

Під час огляду місця пригоди на проїзджій частині вулиці були знайдені і вилучені чотири уламки скла від фари автомобіля.

У процесі розслідування цієї кримінальної справи було встанов­лено, що водій автомобіля ГАЗ-21 «таксі», державний номерний знак 35-45 КВК, автотранспортного підприємства № 21001 м. Києва


Миненко Н. Б., 8 березня 2006 р. о 23-й годині 50 хв, після закінчен­ня робочої зміни приїхав до АТП.

Свідок Карасик В. Л. пояснив, що бачив в автомобілі ГАЗ-21, державний номерний знак 35-45 КВК, на якому приїхав до АТП Миненко Н. Б., було розбите скло правої фари. Він допоміг Минен-ку Н. Б. замінити розбите скло, залишки якого викинув на смітник.

При огляді місця, вказаного свідком Карасиком В. Л., були зна­йдені і вилучені сім уламків скла фари автомобіля.

Беручи до уваги, що для з'ясування питання, чи уламки скла фа­ри, виявлені при огляді місця дорожньо-транспортної пригоди і знайдені на території АТП 21001 є одним цілим, необхідні спеціаль­ні знання у галузі криміналістики, керуючись статтями 75 та 196 КПК України,

постановив:

1. Призначити по цій кримінальній справі трасологічну експер­
тизу, проведення якої доручити експертам-трасологам Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз.

2. На вирішення експертів поставити запитання: Чи не складали
одне ціле скло фари автомобіля ГАЗ-21 - уламки скла, знайдені на
місці пригоди, та осколки, виявлені на території АТП № 21001?

3. Для дослідження експертам направити чотири уламки скла,
знайдені при огляді місця дорожньо-транспортної пригоди, які міс­
тяться у пакеті № 2, та сім уламків скла, виявлені й вилучені з тери­
торії АТП № 21001, які містяться у пакеті № 3.

4. Для ознайомлення експертам на їхнє прохання направити ма­
теріали кримінальної справи.

5. Копію цієї постанови направити експертам-криміналістам.

Ст. слідчий

майор міліції Підпис (Сюравчик О. Г.)

Примітка. Речові докази, які вилучаються при огляді місця пригоди та в результаті інших слідчих дій, повинні бути упаковані, опечатані печаткою слідчого. Пакет після цього повинні підписати поняті та слідчий. У такому самому вигляді речові докази направ­ляються на експертизу.


Зразок постанови про призначення судово-технічної експертизи документів

ПОСТАНОВА

Про призначення судово-технічної експертизи документів

м. Київ 20 березня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві майор міліції Головко А. С, розглянувши матеріа­ли кримінальної справи № 127056 про підробку документів,

встановив:

15 січня 2006 р. Шевченко Володимир Григорович був прийня­тий на роботу в шляхово-будівельне управління № 5, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 61, на посаду інженера-буді-вельника. При працевлаштуванні пред'явив диплом про закінчення 1994 р. Київського державного університету будівництва та архі­тектури.

Під час слідства було встановлено, що Шевченко В. Г. у названо­му навчальному закладі не навчався.

Беручи до уваги, що для встановлення, чи справжнім є диплом про закінчення 1994 р. Київського державного університету будів­ництва та архітектури, пред'явлений гр. Шевченком В. Г. при пра­цевлаштуванні у шляхово-будівельне управління, необхідні спеці­альні знання у галузі криміналістики, керуючись статтями 75, 76 та 196 КПК України,

постановив:

1. Призначити по цій кримінальній справі судово-технічну екс­
пертизу документів, проведення якої доручити експертам Київ­
ського науково-дослідного інституту судової експертизи.

2. Для вирішення експертам поставити такі запитання:

а) Яким видом набору - ручним чи лінотипним - виготовлений
диплом на ім'я гр. Шевченка В. Г.?

б) Чи виконані посвідчувальні знаки штампом «нагрудний знак
видано» і печаткою Київського державного університету будівни­
цтва та архітектури?

3. Для дослідження експертам направити диплом серії УКГ
№ 288413, виданий 13 липня 1994 р. Київським державним універ­
ситетом будівництва та архітектури, вільні та експериментальні
зразки відбитків печатки «Київський державний університет будів­
ництва та архітектури» та печатки «нагрудний знак видано» на
восьми аркушах.


4. Для ознайомлення експертам направити на їхню вимогу мате­
ріали кримінальної справи.

5. Копію цієї постанови направити експертам Київського науко­
во-дослідного інституту експертизи.

Ст. слідчий майор міліції

Підпис (Головко А. С.)

Зразок постанови про призначення судово-медичної експертизи

ПОСТАНОВА

про призначеннясудово-медичної експертизи

20 березня 2006 р.

м. Київ

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Укра­їни у м. Києві капітан міліції Возний В. А., розглянувши матеріали кримінальної справи № 22441 про дорожньо-транспортну пригоду,

встановив:

2 лютого 2006 р., приблизно о 7-й годині 50 хв, на вул. Гречко, навпроти буд. № 10 у м. Києві автобусом КАВЗ-685, державний но­мерний знак 1/15 КІВ, яким керував водій Рижик М. І., було вчине­но наїзд на гр. Дубовик Ірину Йосипівну, внаслідок чого вона пере­бувала на стаціонарному лікуванні у Київській міській клінічній лікарні № 14 з 2 лютого по 11 березня 2006 р.

Беручи до уваги, що для встановлення тяжкості тілесних ушко­джень, заподіяних гр. Дубовик І. Й., необхідні спеціальні знання у галу­зі судової медицини, керуючись статтями 75, 76 та 196 КПК України,

постановив:

2. Призначити по цій кримінальній справі судово-медичну екс­
пертизу, проведення якої доручити судмедекспертам Київського
обласного бюро судово-медичних експертиз.

3. На вирішення експертизи поставити таке запитання: Якої
тяжкості тілесні ушкодження заподіяні гр. Дубовик І. Й. у резуль­
таті дорожньо-транспортної пригоди?

4. Для дослідження експерту направити медичну картку
№ 12/426 стаціонарного хворого Дубовик І. Й. та три рентгенівські
знімки, від 2, 11 і 27 лютого 2006 р.

5. Для ознайомлення на прохання експерта направити матеріали
кримінальної справи.


6. Копію даної постанови направити до Київського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Ст. слідчий

капітан міліції Підпис (Возний В. А.)

Зразок постанови про призначення

Комплексної судово-медичної

Та портретної експертизи

ПОСТАНОВА

про призначеннякомплексної судово-медичної тапортретної експертизи

м. Київ 12 квітня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Укра­їни у м. Києві майор міліції Головко А. С, розглянувши матеріали кримінальної справи № 127214 з обвинувачення Карповського В. Г. у вчиненні злочину, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України,

встановив:

1 березня 2006 р., приблизно о 21-й годині, неповнолітній Кар-повський В. Г. у лісному масиві, розташованому поблизу вул. Са­лютної у м. Києві з корисливих мотивів убив невстановлену слід­ством громадянку, заволодівши при цьому її обручкою та золотим ланцюжком.

ЗО березня 2006 р. під час відтворення обстановки та обставин події з підозрюваним Карповським В. Г., останній вказав місце на території лісового масиву, де був схований труп вбитої ним грома­дянки. Труп знаходився на вказаному підозрюваним місці. Труп частково розклався, а частково м'які частини його були знищені гризунами та мурахами.

Беручи до уваги, що для встановлення особи, чий труп було знайдено, необхідні спеціальні знання у галузі криміналістики та судової медицини, керуючись статтями 75, 76 та 196 КПК України,

постановив:

1. Призначити по цій кримінальній справі комплексну судово-медичну та портретну експертизу, проведення якої доручити екс-пертам-криміналістам Київського науково-дослідного інституту судової експертизи та судово-медичним експертам Київського об­ласного бюро судмедекспертизи.


2. Для вирішення експертам поставити такі запитання:

а) Чи належить труп, знайдений ЗО березня 2006 р. при відтво­
ренні обстановки та обставин події з підозрюваним Карпов-
ським В. Г., гр. Храмовій Ользі Григорівні, 15 лютого 1978 р. наро­
дження, яка 1 березня 2006 р. близько 20-ї години пішла з дому і не
повернулась.

Якщо труп належить Храмовій О. Г., то:

б) Коли настала смерть потерпілої і яка її причина?

в) Який зріст, стать та вік потерпілого, труп якого знайдено
ЗО березня 2006 р.?

г) Чи є на залишках трупа сліди минулих ушкоджень?

д) Якщо є ушкодження, то коли вони були заподіяні потерпілій?

3. Для дослідження експертам направити шість фотографій
гр. Храмової О. Г., виготовлених у січні та лютому 2006 р., фотозні­
мок трупа та труп невстановленої людини.

4. Для ознайомлення експертам направити на їх прохання мате­
ріали кримінальної справи.

5. Копії постанови направити в Київський науково-дослідний
інститут судових експертиз та Київське обласне бюро судово-ме­
дичної експертизи.

Ст. слідчий

майор міліції Підпис (Головко А. С.)

Примітка. У випадках, коли дослідженню піддаються кістки че­репа трупа або рентгенівські знімки і провадиться їх порівняння із прижиттєвими фотознімками, призначаються комплексні експер­тизи.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.012 с.)