Зразок повідомлення прокуроруМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразок повідомлення прокуроруПрокурору Шевченківського району м. Києва молодшому раднику юстиції Ромашевському Г. П.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 140 КПК України, сповіщаю, що об­винувачений у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК Ук­раїни, по кримінальній справі № 11421 Гарбіна К. В. невмотивовано відмовився підписати складений мною протокол після пред'явлен­ня йому обвинувачення, роз'яснення його суті і вручення копії по­станови.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського

РУ ГУ України у м. Києві майор міліції Підпис (Друзенко Г. Д.)

Відповідно до ч. 4 ст. 140 КПК України, слідчий у разі відмови обвинуваченого поставити підпис у протоколі робить на ньому від­мітку про відмову від підпису і зазначає мотиви відмови, про що сповіщає прокурора.


Зразок постанови про відхилення відмови

Неповнолітнього обвинуваченого від захисника на досудовому слідстві

ПОСТАНОВА

Про відхилення відмови неповнолітнього обвинуваченого від захисника на досудовому слідстві

м. Київ 15 липня 2005 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Сущенко Д. В., розглянувши матеріали кри­мінальної справи № 12-0171 за обвинуваченням Кириченка Д. О. у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 186 КК України,

встановив:

14 липня 2005 р. неповнолітній Кириченко Д. О., 10 січня 1989 р. народження, вчинив розбійний напад з проникненням у житло гр. Шкуренко А. А. і після вчинення злочину о 19-й годині ЗО хв був затриманий працівниками міліції.

Згідно з вимогами ст. 21 КПК України, йому до першого допиту в якості підозрюваного мною роз'яснено право мати захисника, про що складено відповідний протокол. А також роз'яснено, що, відпо­відно до п. 1 ч. 1 ст. 45 КПК України, участь захисника у справах осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненнні злочину у віці до 18 років, є обов'язковою.

У зв'язку з викладеним батьки Кириченка Д. О. для захисту ін­тересів неповнолітнього підозрюваного запросили адвоката Соко­лова А. В.

Разом з тим Кириченко Д. О. заявив, що він вважає себе достат­ньо дорослим, щоб захищати свої інтереси самому, і тому відмовля­ється від послуг захисника.

Відмова неповнолітнього від захисника не може бути прийнята, оскільки це суперечить чинному законодавству України.

На підставі викладеного, керуючись ч. 2 ст. 46 КПК України,

постановив:

1. Відмову від захисника, заявлену неповнолітнім підозрюваним
Кириченком Д. О., відхилити.

2. Допустити адвоката Соколова А. В. до участі у справі як захис­
ника неповнолітнього підозрюваного Кириченка Д. О.

Ст. слідчий слідчого відділу Печерського

РУ ГУ МВС України у м. Києві капітан міліції Підпис (Сущенко Д. В.)


Постанову мені оголошено і роз'яснено 15 липня 2005 р.
Підозрюваний Підпис (Кириченко Д. О.)

Законний представим к

неповнолітнього підозрюваного Підпис (Кириченко О. В.)

Постанову мені оголошено 15 липня 2005 р.

Адвокат Підпис (Соколов А. В.)

Зразок подання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

«ЗГОДЕН»

Прокурор Печерського район)' м. Києва молодший радник юстиції Шилов А. А.

{підпис) 2 березня 2006 р. До Печерського районного суду м. Києва

ПОДАННЯ

Про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

м. Київ 2 березня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. л-нт міліції Котенко В. В., розглянувши матеріали кри­мінальної справи № 12422 за обвинуваченням Воронова Павла Гри­горовича, 15 квітня 1975 р. народження, уродженця м. Києва, укра­їнця, громадянина України, освіта - 11 класів, безпартійного, непрацюючого, неодруженого, на утриманні нікого не має, несуди-мого, який зареєстрований та проживає за адресою: м. Київ, вул. Потапенка, 15, кв. ЗО,

встановив:

1 березня 2006 р., близько 23-ї години Воронов П. Г., перебуваю­чи у стані сп'яніння, навпроти будинку № 4 на вул. Шутова у м. Ки­єві учинив напад на гр. Прохорова К. К., який проходив повз нього і, погрожуючи перочинним ножом застосувати насильство, небез­печне для життя гр. Прохорова, заволодів його наручним годин


ником марки «Орієнт» вартістю 140 гри., тобто вчинив розбій, пе­редбачений ч. 1 ст. 187 КК України.

2 березня 2006 р. о 10-й годині 20 хв Воронова П. Г. затримано в порядку ст. 115 КПК України, і цього самого дня він допитаний як підозрюваний у присутності адвоката.

Вина Воронова П. Г. у вчиненні розбійного нападу підтверджу­ється зібраними по справі доказами, а саме: протоколом упізнання потерпілим Прохоровим К. підозрюваного Воронова П. як особи, яка вчинила щодо нього розбійний напад. Протоколом у підозрюва­ного Воронова вилучено наручний чоловічий годинник марки «Орієнт», який був опізнаний потерпілим як його власний; паспор­том на годинник, який надав потерпілий і відповідно до якого но­мер на годиннику збігається з номером годинника, вказаним у пас­порті, та іншими доказами.

Враховуючи тяжкість вчиненого Вороновим злочину, за який за­коном передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк по­над 3 роки, і те, що, залишаючись на волі, він може ухилятися від органів слідства та суду, а також продовжувати злочинну діяль­ність, керуючись статтями 148-150, 155, 165, 165-2 КПК України,-

прошу:

1. Обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту до підо­
зрюваного Воронова Павла Григоровича.

2. Копію цього подання направити прокурору Печорського ра­
йону.

Слідчий

Підпис (Котенко В. В.)

ст. лейтенант міліції

Примітка: відповідно до ч. 4 ст. 148 КПК України, при застосу­ванні запобіжного заходу до підозрюваного обвинувачення йому має бути пред'явлене не пізніше десяти діб з моменту застосування запобіжного заходу. Якщо в цей строк обвинувачення не буде пред'явлене, запобіжний захід скасовується.


Зразок подання про застосування

До обвинуваченого запобіжного заходу

У вигляді взяття під варту

«ЗГОДЕН»

Прокурор Солом'янського райо­ну м. Києва радник юстиції

Підпис (Прищепа О. В.) 5 квітня 2006 р.

ПОДАННЯ

Про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту

м. Київ

4 квітня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Солом'янського РУ ГУ МВС Укра­їни у м. Києві капітан міліції Коробко А. В., розглянувши матеріали кримінальної справи № 14214 за обвинуваченням Страшенка Ми­коли Івановича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України,

встановив:

1 квітня 2006 р., о 23-й годині Страшенко М. І., перебуваючи у
стані сп'яніння за місцем мешкання у квартирі № 1, буд. № 17, на
вул. Космонавтів у м. Києві, під час сварки завдав проникаюче но­
жове поранення грудної клітки своїй дружині Страшенко Оксані
Григорівні, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні
для життя, у вигляді поранення правої частки легені.

2 квітня о 8-й годині Страшенка М. І. затримано в порядку
ст. 115 КПК України і цього самого дня йому пред'явлено обвину­
вачення. Допитаний як обвинувачений у вчиненні злочину, перед­
баченого ч. 1 ст. 121 КК України, Страшенко М. І. вину визнав пов­
ністю і показав, що дійсно він заподіяв ножове поранення своїй
дружині, оскільки вона зробила йому зауваження з приводу його
зловживання алкоголем.

Окрім визнання обвинуваченим своєї вини, його вина повністю підтверджується показаннями потерпілої, свідка Страшенка В. М., протоколом огляду місця пригоди та речовим доказом - ножем, ви­лученим під час огляду місця пригоди.

Враховуючи тяжкість вчиненого Страшенком М. І. злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 3 роки і те, що, залишаючись на волі, він може ухиля-


тися від органів слідства та суду, а також продовжувати злочинну діяльність, керуючись статтями 148-150, 155, 165, 165-2 КПК Ук­раїни,-

прошу:

1. Обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту обвинува­
ченому Страшенку Миколі Івановичу, 20 грудня 1965 р. народжен­
ня, уродженцю с Павлівна Васильківського р-ну Київської обл.,
громадянину України, українцю, безпартійному, несудимому, який
мешкає у м. Києві по вул. Космонавтів, 17, кв. 1, не працюючому, за­
побіжний захід - взяття під варту.

2. Копію цього подання направити прокурору Солом'янського
району м. Києва.

Слідчий

ст. лейтенант міліції Підпис (Котенко В. В.)


Гр. Бондару Богдану Петровичу 02000, м. Київ, вул. Чорновола, 55, кв. 55

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до ст. 161 КПК України повідомляю, що Ваш син Бондар Олександр Богданович за вчинення злочину 15 березня 2006 р. судом Печерського району м. Києва заарештований.

Бондар О. Б. перебуває під вартою у Київському СІЗО № 13 Управління Державного департаменту з питань виконання пока­рань за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13.

Слідчий слідчого відділу Печерського

РУ ГУ МВС України у м. Києві Підпис (Шевчук В. Г.)


 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.01 с.)