Про визнання цивільним позивачем потерпілогоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про визнання цивільним позивачем потерпілогом. Київ 10 січня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві майор міліції Дорошенко О. О., розглянувши мате­ріали кримінальної справи № 19951, порушеної за фактом таємного викрадення чужого майна,

встановив:

4 січня 2006 р. близько 10-ї години Шевченко Володимир Пет­рович через кватирку проник у квартиру № 15 в буд. № 65, на вул. Каштановій у м. Києві, звідки таємно викрав чуже майно, а са­ме: гроші в сумі 120 грн., переносний кольоровий телевізор марки «Юність-402» вартістю 480 грн., золоту обручку вартістю 170 грн., кришталевий сервіз на шість персон, що складається з шести ча­рок, шести розеток, вази, вартість якого 485 грн., що належало сім'ї гр. Лугового В. В. Усього викрадено майна на загальну суму 1255 грн.

6 січня 2006 р. Лугового В. В. визнано потерпілим по зазначеній кримінальній справі.

10 січня 2006 р. відповідно до вимог статей 118-120 ЦПК Укра­їни Луговий В. В. подав позовну заяву з проханням визнати його цивільним позивачем.

На підставі викладеного, керуючись ст. 123 КПК України,

постановив:

Визнати потерпілого Лугового Володимира Васильовича ци­вільним позивачем у даній кримінальній справі на суму 1255 грн., про що його повідомити.

Відповідно до вимог ст. 50 КПК України, цивільному позивачеві Луговому Володимиру Васильовичу роз'яснено, що він або його представник мають такі права: подавати докази; заявляти клопо­тання; брати участь у судовому розгляді; просити орган дізнання, слідчого і суд про вжиття заходів до забезпечення заявленого ними позову; підтримувати цивільний позов; ознайомлюватися з матері­алами справи з моменту закінчення досудового слідства, а у спра­вах, в яких досудове слідство не провадилось,- після призначення справи до судового розгляду; заявляти відводи; подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду, а


також подавати скарги на вирок або ухвали суду в частині, що сто­сується цивільного позову, а за наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки. Він зобов'язаний на вимогу органу дізнання, слідчого, прокурора і суду пред'являти всі необхідні документи, пов'язані із заявленим позовом.

З постановою ознайомлений, вищевказані права та обов'язки ци­вільного позивача мені роз'яснені.

10 січня 2006 р. Підпис (Луговий В. В.)

Ст. слідчий

майор міліції Підпис (Дорошенко О. О.)

Примітка: Відповідно до ст. 28 КПК України, цивільний по­зивач і цивільний відповідач при розгляді цивільного позову в кри­мінальній справі або позову про відшкодування матеріальних збитків, завданих особою, щодо якої справу закрито з підстав, за­значених у статтях 7 і 71 цього Кодексу, звільняються від сплати державного мита.


квартири гр. Лугового В. В. Вказаний телевізор оглянутий, долуче­ний до кримінальної справи як речовий доказ та повернутий потер­пілому гр. Луговому В. В.

У зв'язку з цими обставинами сума цивільного позову має бути зменшена на 480 грн.- вартість телевізора.

На підставі викладеного, керуючись ст. 130 КПК України,

постановив:

1. Суму цивільного позову, заявленого цивільним позивачем Лу­
говим В. В., зменшити з 1255 до 775 грн., виключивши вартість те­
левізора «Юність-402».

2. З даною постановою ознайомити цивільного позивача.

Підпис (Луговий В. В.)

З постановою ознайомлений цивільний позивач

ЗО січня 2006 р.

Підпис (Дорошенко О. О.)

Ст. слідчий майор міліції


 


Зразок постанови про зміну суми заявленого цивільного позову

ПОСТАНОВА

Про зміну суми заявленого цивільного позову

ЗО січня 2006 р.

м. Київ

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві майор міліції Дорошенко X. X., розглянувши мате­ріали кримінальної справи № 19951 про таємне викрадення чужого майна,

встановив:

4 січня 2006 р. близько 10-ї години Шевченком Володимиром Петровичем із квартири № 15, буд. № 65, вул. Каштанова у м. Києві було вчинено крадіжку індивідуального майна, яке належало сім'ї гр. Лугового В. В. на загальну суму 1255 грн.

10 січня 2006 р. Луговий В. В. був визнаний цивільним позива­чем на зазначену суму.

28 січня 2006 р. під час обшуку за місцем проживання його знайомої Кравець В. М. було виявлено та вилучено переносний ко­льоровий телевізор марки «Юність-402», який було викрадено із


Зразок розписки про збереження речових доказів

Ст. слідчому слідчого відділу Шев­ченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві майору міліції Дорошенку О. О.

РОЗПИСКА

Про збереження речових доказів

Я, Луговий Володимир Васильович, цивільний позивач у кримі­нальній справі № 19951, за обвинуваченням Шевченка В. П. у вчи­ненні злочину, передбаченого ч. З ст. 185 КК України, одержав від ст. слідчого Дорошенка О. О. свій переносний кольоровий телеві­зор марки «Юність-402» № 987743, який був викрадений 4 січня 2006 р. із моєї квартири. Телевізор зобов'язуюсь зберігати до закін­чення розгляду справи в суді.

ЗО січня 2006 р.

Підпис (Луговий В. В.)


м. Київ

Зразок постанови про відмову у визнанні цивільним позивачем

ПОСТАНОВА

Про відмову у визнанні цивільним позивачем

м. Київ 20 березня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС Ук­раїни у м. Києві капітан міліції Осика В. В., розглянувши заяву гро­мадянина Величка Петра Васильовича про визнання його цивіль­ним позивачем у кримінальній справі № 1212 за обвинуваченням гр. Кривого Павла Петровича у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України,

встановив:

15 березня 2006 р. Кривий П. П. відкрито викрав у гр. Петро­ва В. П. чоловічий годинник марки «Орієнт», який того самого дня продав за 45 грн. своєму знайомому Величку П. В.

22 березня 2006 р. у зв'язку з розслідуванням зазначеної кримі­нальної справи цей годинник був вилучений у Величка П. В. і по­вернутий за належністю потерпілому Петрову В. П.

Після цього Величко П. В. звернувся в Шевченківське РУ ГУ МВС України у м. Києві із заявою про визнання його цивільним по­зивачем у цій кримінальній справі.

Досудовим слідством встановлено, що Величко П. В. зазнав збитків не безпосередньо від злочину, а внаслідок придбання го­динника у свого знайомого Кривого П. П. Величко П. В. знав, що Кривий П. П ніде не працює, зловживає спиртними напоями, не має цінних речей. У нього були обґрунтовані підстави сумніватися у на­лежності годинника марки «Орієнт» Кривому П. П., оскільки той не надав йому документів на годинник та продав його в декілька раз дешевше за його вартість.

У зв'язку з викладеним він не може бути визнаний цивільним позивачем у кримінальній справі.

Керуючись ч. 1 ст. 123 КПК України,

постановив:

1. Відмовити Величку Петру Васильовичу у визнанні його цивіль­
ним позивачем у кримінальній справі за обвинуваченням Криво­
го П. П. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

2. Роз'яснити Величку П. В., що він має право заявляти цивіль­
ний позов до громадянина Кривого П. П. у порядку цивільного су­
дочинства.


3. Дана постанова може бути оскаржена прокурору Шевченків­ського району м. Києва.

Ст. слідчий капітан міліції Підпис (Осика В. В.)

Постанова мені оголошена
21 березня 2006 р. Підпис (Величко П. В.)

Примітка. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 346 ЦК України право власності припиняється у разі відчуження власником свого майна. В даному конкретному випадку гр. Петров В. П. не відчужував сво­го майна (наручного годинника). Якщо вважати гр. Величка П. В. добросовісним набувачем, то і тоді відповідно до ст. 388 ЦК Украї­ни власник (гр. Петров В. П.) має право витребувати це майно у на­бувача за умови, що воно:

1) було загублене власником або особою, якій він передав майно
у володіння;

2) було викрадене у власника або особи, якій він передав майно
у володіння;

3) вибуло з володіння власника або особи, якій він передав май­
но у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.

Зразок постанови про визнання особи потерпілим

ПОСТАНОВА

Про визнання потерпілим

12 березня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Дарницького РУ ГУ МВС України у м. Києві, л-нт міліції Трохименко С. В., розглянувши матеріали кримінальної справи № 11718 про крадіжку індивідуального май­на гр. Лисенко О. В.,

встановив:

12 березня 2006 р., близько 11-ї години у тролейбусі маршруту № 5 під час його руху пр. Перемоги у м. Києві в напрямку станції метро «Нивки» між зупинками «Шулявська» та «Гарматна» гр. Юрченко О. І. із господарської сумки Лисенко О. В. таємно викрав косметичку з її особистими речами.

Беручи до уваги, що гр. Лисенко О. В. вказаним злочином була


завдана майнова та моральна шкода, керуючись статтями 49 та 122 КПК України,

постановив:

Визнати Лисенко Ольгу Василівну потерпілою у цій криміналь­ній справі, про що їй повідомити.

Слідчий

лейтенант міліції Підпис (Трохименко С В.)

Відповідно до вимог статей 49 та 122 КПК України, потерпілій Лисенко Ользі Василівні роз'яснено, що потерпілий вправі давати показання по справі. Потерпілий і його представник мають права: подавати докази; заявляти клопотання; знайомитися з усіма матері­алами справи з моменту закінчення досудового слідства, а у спра­вах, в яких досудове слідство не провадилося,- після призначення справи до судового розгляду; брати участь у судовому розгляді; за­являти відводи; подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнан­ня, слідчого, прокурора і суду, а також подавати скарги на вирок або ухвали суду і постанови народного судді, а за наявності відповідних підстав - на забезпечення безпеки, а також право заявляти цивіль­ний позов.

У випадках, визначених цим Кодексом, потерпілий має право під час судового розгляду особисто або через свого представника під­тримувати обвинувачення. Потерпілий може брати участь у судо­вих /дебатах.

У справах про злочини, внаслідок яких сталася смерть потерпі­лого, права, передбачені цією статтею, мають його близькі родичі.

З постановою ознайомлена, вищезазначені права мені роз'яснені.

Потерпіла Підпис (Лисенко О. В.)

12 березня 2006 р.

Слідчий

лейтенант міліції Підпис (Трохименко С В.)
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.011 с.)