Огляду і виїмки поштово-телеграфної кореспонденціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Огляду і виїмки поштово-телеграфної кореспонденціїм. Київ 24 квітня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві старший л-нт міліції Пащенко О. І., у кабінеті начальни­ка 135-го відділення зв'язку м. Києва за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 15, у період з 12-ї години ЗО хв до 13-ї години 20 хв, при денному освітленні у присутності понятих:

1. Кравченко Віри Адамівної, яка мешкає за адресою: м. Київ,
вул. Конотопська, 15, кв. 36, та працює начальником відділу достав­
ки 135-го відділення зв'язку Шевченківського району м. Києва;

2. Вихристенко Поліни Василівни, яка мешкає за адресою: м. Київ,
вул. Берегова, 15, кв. З, та працює начальником 135-го відділення
зв'язку, з додержанням вимог статей 85, 127, 187, 187-1 КПК Укра­
їни та на підставі постанови Голови Апеляційного суду м. Києва від
8 квітня 2006 р., провів огляд і виїмку листа, який надійшов на ім'я
Дмитренка Павла Миколайовича за адресою: вул. Косіора, 18,
кв. 194, про що склав цей протокол.

Перед початком огляду і виїмки понятим роз'яснено їх право бути присутніми при діях слідчого і заявляти клопотання чи заяви.


які підлягають обов язковому занесенню до протоколу, а також їх­ній обов'язок засвідчити факт, зміст і результати огляду та виїмки.

Оглядом встановлено: кореспонденція, адресована Дмитрен­ку П. М., міститься в конверті з надписом: «Пошта Росії». На конверті є три марки Росії, по одному рублю кожна та одна марка вартістю 5 рублів. Марки погашені штемпелем. Згідно з датою на поштовому штемпелі кореспонденція відправлена із 1-го відділення зв'язку м. Михайлівни Волгоградської обл. 14 квітня 2006 р. Зворот­на адреса не вказана. На момент огляду конверт був у заклеєному стані. З метою перевірки його змісту верхній клапан конверта був відклеєний. У конверті міститься аркуш паперу із учнівського зо­шита в клітинку, розміри якого 10x10 см. На аркуші паперу написа­ний такий текст: «Тату, не хвилюйся, я буду жити у тьоті Валі. Микола».

Конверт разом з листом вилучений для приєднання до кримі­нальної справи.

Заяв та клопотань у зв'язку з оглядом та виїмкою кореспонден­ції не надійшло.

Протокол прочитаний слідчим уголос, записано правильно.

Підпис (Кравченко В. А.) Підпис (Вихристенко П. В.)

Поняті:

Слідчий

ст. лейтенант міліції

Підпис (Пащенко О. І.)

Копію протоколу огляду і виїмки 24 квітня 2006 р. одержав на­чальник відділення зв'язку № 135.

Підпис (Вихристенко П. В.)

Зразок постанови про скасування арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію

ПОСТАНОВА

Про скасування арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію

м. Київ 4 квітня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. л-нт міліції Пащенко О. І., розглянувши матеріали кримінальної справи № 12251 за фактом крадіжки індивідуального майна гр. Мельник О. І.,


встановив:

1 березня 2006 р., приблизно о 18-й годині, неповнолітній Дмит-ренко Микола Павлович, перебуваючи у приміщенні універмагу «Україна», розташованого на пл. Перемоги у м. Києві, вчинив кра­діжку індивідуального майна у гр. Мельник О. І.

3 березня 2006 р. Дмитренку М. П. пред'явлено обвинувачення у
вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 185 КК України, та засто­
совано щодо нього запобіжний захід - підписку про невиїзд.

6 березня 2006 р. Дмитренко М. П. покинув місце постійного мешкання і почав переховуватися від органів слідства.

8 березня 2006 р. було оголошено його розшук і в цей самий день Головою Апеляційного суду м. Києва винесено постанову про накла­дення арешту та виїмку поштово-телеграфної кореспонденції на ім'я Дмитренка її. М.- батька обвинувачуваного Дмитренка М. П.

4 квітня 2006 р. обвинувачений Дмитренко М. П. затриманий
працівниками міліції.

Беручи до уваги, що потреба в арешті та виїмці поштово-теле­графної кореспонденції, яка надходитиме гр. Дмитренку П. М. від­пала у зв'язку з затриманням обвинувачуваного, керуючись ч. 9 ст. 187 КПК України,

постановив:

1. Скасувати арешт на поштово-телеграфну кореспонденцію
гр. Дмитренка Павла Миколайовича, який мешкає за адресою:
м. Київ, вул. Косіора, 18, кв. 194.

2. Копії постанови направити начальникам відділення зв'язку
№ 135 Шевченківського району та головпоштамту м. Києва для ви­
конання та прокурору Шевченківського району м. Києва для відома.

Слідчий

ст. лейтенант міліції Підпис (Пащенко О. І.)

Коментар.

Арешт накладений на кореспонденцію відповідно до ст. 187 КПК України скасовується, а зняття інформації з каналів зв'язку припи­няється після закінчення терміну, встановленого для виконання цих слідчих дій постановою судді. Слідчий скасовує арешт, накла­дений на кореспонденцію, або припиняє зняття інформації з кана­лів зв'язку, коли у здійсненні цих заходів відпадає необхідність, при закритті кримінальної справи або при передачі її прокуророві в по­рядку, передбаченому ст. 225 цього Кодексу.

Постанова виноситься в режимі, який забезпечує нерозголошення даних досудового слідства або оперативно-розшукової діяльності.


Зразок постанови про проведення обшуку за санкцією прокурора

Проведення обшуку «САНКЦІОНУЮ» Прокурор Голосіївського райо-ну м. Києва радник юстиції

підпис А. П. Кравченко 20 січня 2006 р.

(гербова печатка)

ПОСТАНОВА

Про проведення обшуку за санкцією прокурора

м. Київ 20 січня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС Украї­ни у м. Києві майор міліції Федоренко Г. Л., розглянувши матеріа­ли кримінальної справи № 10345 про злочин, передбачений ч. 4 ст. 186 КК України,

встановив:

18 січня 2006 р., приблизно о 23-й годині, Петров К. П. у під'їзді будинку № 15 по вул. Тракторній у м. Києві відкрито заволодів коштовностями та грошима гр. Крученої Н. В., які після вчинення злочинних дій він може зберігати за місцем своєї роботи у вироб­ничому приміщенні ВАТ «Вулкан», вул. Лугова, 12, оскільки в ніч з 18 на 19 січня 2006 р. Петров К. П. працював у нічну зміну з 0.00 до 8.00.

Керуючись ст. 177 КПК України,

постановив:

1. Провести обшук на робочому місці підозрюваного Петро­
ва К. П. у виробничому приміщенні ВАТ «Вулкан» за адресою:
м. Київ, вул. Лугова, 12.

2. Копію постанови направити прокуророві Голосіївського райо­
ну м. Києва.

Ст. слідчий

майор міліції Підпис (Федоренко Г. Л.)

Коментар.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих ви­падках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, ре­чі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі чи


забезпечення цивільного позову, містяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукува­ні особи, а також трупи чи тварини.

Обшук проводиться за вмотивованою постановою слідчого з санкції прокурора чи його заступника, за винятком житла чи іншо­го володіння особи.

Зразок постанови про проведення обшуку без санкції прокурора

ПОСТАНОВА

Про проведення обшуку без санкції прокурора

м. Київ 20 січня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС Украї­ни у м. Києві майор міліції Федоренко Г. Л., розглянувши матеріа­ли кримінальної справи № 10345 про злочин, передбачений ч. 4 ст. 186 КК України,

встановив:

18 січня 2006 р., приблизно о 23-й годині, Петров К. П. у під'їзді будинку № 15, вул. Тракторна у м. Києві відкрито заволодів кош­товностями та грошима гр. Крученої Н. В.

20 січня 2006 р. о 19-й годині, під час обшуку у квартирі підозрю­ваного Петрова К. П. від його матері стало відомо, що частину кош­товностей Петров К. П. для реалізації передав гр. Вихристенко-ві Д. Г., який працює ювеліром ЗАТ «Завод «Ремточмеханіка».

Беручи до уваги, що у даний час одержати санкцію прокурора на проведення обшуку немає можливості, а зволікання з його прове­денням може призвести до втрати речових доказів у кримінальній справі, керуючись ч. 4 ст. 177 КПК України,

постановив:

1. Провести 20 січня 2006 р. обшук на робочому місці гр. Вихрис-
тенка Дмитра Григоровича у виробничому приміщенні ЗАТ «Завод
«Ремточмеханіка» за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 15, з ме­
тою вилучення золотих сережок та обручок, які передав йому
гр. Петров К. П.

2. Копію постанови направити прокуророві району.

Ст. слідчий

майор міліції Підпис (Федоренко Г. Л.)


Коментар.

У невідкладних випадках обшук, за винятком житла чи іншого володіння особи, може бути проведений без санкції прокурора, але з подальшим повідомленням прокурора в добовий строк про прове­дений обшук та його результати.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.009 с.)