Зразок повідомлення прокурору про проведений обшукМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зразок повідомлення прокурору про проведений обшукПрокурору Голосіївського району м. Києва раднику юстиції Кравченку А. П. 02146, м. Київ, вул. Павлова, 7

ПОВІДОМЛЕННЯ

Прокурору про проведений обшук

Повідомляю, що 20 січня 2006 р. в період з 21-ї години ЗО хв до 22-ї години 45 хв мною на підставі ч. 4 ст. 177 КПК України у зв'яз­ку з розслідуванням кримінальної справи № 10345 за фактом від­критого заволодіння індивідуальним майном гр. Крученої Н. В. без санкції прокурора проведено обшук у виробничому приміщенні ЗАТ «Завод «Ремточмеханіка» за місцем роботи гр. Вихристенка Дмитра Григоровича за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 15.

Під час обшуку було знайдено та вилучено сережки та обручку з металу жовтого кольору.

Додаток: копія протоколу обшуку на трьох аркушах паперу.

Ст. слідчий

майор міліції Підпис (Федоренко Г. Л.)

21.01.2006 р.


Зразки подання до суду про проведення обшуку

«ЗГОДЕН»

Прокурор Голосіївського райо-ну м. Києва радник юстиції

підпис А. П. Кравченко 20 січня 2006 р.

(гербова печатка) Голові Голосіївського районного суду м. Києва

ПОДАННЯ

На проведення обшуку

Мною ст. слідчим слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС України у м. Києві майором міліції Федоренком Г. Л., в ході розслі­дування кримінальної справи № 10345 про злочин, передбачений ч. 4 ст. 186 КК України,

встановлено:

18 січня 2006 р., приблизно о 23-й годині, Петров К. П. у під'їзді будинку № 15, вул. Тракторна у м. Києві відкрито заволодів золо­тими сережками, золотою обручкою, жіночим наручним годинни­ком марки «Орієнт» та грошима всумі 1500 гри., які належали гр. Крученій Н. В.

У матеріалах кримінальної справи є достатні дані вважати, що коштовності та гроші, здобуті злочинним шляхом, знаходяться за місцем реєстрації та мешкання підозрюваного Петрова К. П., у зв'яз­ку з чим є необхідність у проведенні обшуку у квартирі Петрова Ки­рила Павловича за адресою: м. Київ, вул. Інкубаторна, 15, кв. З, про що прошу згідно з ч. 5 ст. 177 КПК України винести відповідну по­станову.

Підпис (Федоренко Г. Л.)

Ст. слідчий майор міліції

20 січня 2006 р.


Коментар.

Обшук житла чи іншого володіння особи, за винятком невід­кладних випадків, проводиться лише за вмотивованою постановою судді. При необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором звертається з поданням до судді за місцем проваджен­ня слідства. Суддя негайно розглядає подання і матеріали справи,


м. Київ

а у разі необхідності вислуховує слідчого, прокурора і за наявності підстав виносить постанову про проведення обшуку чи постанову про відмову в проведенні обшуку. Постанова судді про проведення обшуку оскарженню не підлягає. На постанову судді про відмову в проведенні обшуку протягом трьох діб з дня її винесення прокуро­ром може бути подана апеляція до апеляційного суду.

Зразок постанови слідчого про проведення обшуку без постанови суду

ПОСТАНОВА

про проведення обшуку без постанови суду

м. Київ 20 січня 2006 р.

Ст. слідчий слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС Украї­ни у м. Києві майор міліції Федоренко Г. Л., розглянувши матеріа­ли кримінальної справи № 10345 про злочин, передбачений ч. 4 ст. 186 КК України,

встановив:

18 січня 2006 р., приблизно о 23-й годині, Петров К. П. у під'їзді будинку № 15, вул. Тракторна у м. Києві відкрито заволодів кош­товностями та грошима гр. Крученої Н. В.

20 січня 2006 р. о 19-й годині, під час обшуку у квартирі підозрю­ваного Петрова К. П. від його матері стало відомо, що частину кош­товностей Петров К. П. для реалізації передав гр. Вихристенко-ві Д. Г., який працює ювеліром ЗАТ «Завод «Ремточмеханіка».

Беручи до уваги, що у даний час одержати постанову суду на проведення обшуку за місцем реєстрації та мешкання гр. Вихрис-тенка Д. Г. немає можливості, а зволікання з його проведенням мо­же призвести до втрати речових доказів у кримінальній справі, ке­руючись частинами 5, 6 ст. 177 КПК України,

постановив:

1. Провести 20 січня 2006 р. обшук у квартирі гр. Вихристенка
Дмитра Григоровича за адресою: м. Київ, вул. Інкубаторна, 19,
кв. 41,з метою вилучення золотих сережок та обручок, які передав
йому гр. Петров К. П.

2. Копію постанови направити прокуророві району.

Ст. слідчий

майор міліції Підпис (Федоренко Г. Л.)


Зразок протоколу обшуку

ПРОТОКОЛ ОБШУКУ

20 січня 2006 р.

Обшук почато о 15-й годині 20 хв. Обшук закінчено о 18-й годи­ні 40 хв.

Ст. слідчий слідчого відділу Голосіївського РУ ГУ МВС Украї­ни у м. Києві майор міліції Федоренко Г. Л. у присутності понятих:

1. Устенка Василя Григоровича, який мешкає за адресою:
м. Київ, вул. Рогачова, 15, кв. 35;

2. Стрільченка Олега Андрійовича, який мешкає за адресою:
м. Київ, вул. Попова, 45, кв. 7.

а також матері підозрюваного Петрової Килини Вікторовної, яка мешкає в одній квартирі з підозрюваним, на підставі постанови від 19 січня 2006 р. судді Голосіївського районного суду і з дотриман­ням вимог статей 177, 180, 183, 185, 189 КПК України провів обшук у квартирі Петрова Кирила Павловича за адресою: м. Київ, вул. Ін­кубаторна, 15, кв. З, про що відповідно до вимог ст. 188 КПК Украї­ни склав цей протокол.

Перед початком обшуку понятим та гр. Петровій К. В., згідно з ч. З ст. 181 КПК України, роз'яснено їхнє право бути присутніми при всіх діях слідчого і робити заяви з приводу цих дій, і що ці за­яви підлягають обов'язковому занесенню до протоколу.

Понятим, окрім цього, роз'яснено, що відповідно до вимог ст. 127 КПК України вони повинні засвідчити факт, зміст та результати обшуку.

Перед початком обшуку слідчим була оголошена постанова судді про обшук від 19 січня 1999 р., після чого Петровій К. В. було запропоновано видати вказані в постанові цінності та гроші. Гр. Петрова К. В. видала 150 грн. і заявила, що ці гроші дав їй її син Петров К. П. Ніяких цінностей він їй не давав.

Під час проведення обшуку знайдено та вилучено:

1. У скриньці письмового столу - жіночий наручний годинник із металу жовтого кольору марки «Орієнт» з номером механізму «469675» з металевим браслетом жовтого кольору. Інших ціннос­тей, зазначених у постанові про обшук, за місцем проживання підо­зрюваного Петрова К. П. не знайдено.

Гроші, видані гр. Петровою К. В. загальною сумою 150 грн., всі купюрами по 10 грн. 1996 р. випуску за номерами від СВ 1117512 до СВ 1117561 включно, а також наручний жіночий годинник, упако-


м. Київ

вании у пластмасову скриньку з кришкою, яка навхрест перев'яза­на ниткою чорного кольору, на кінці якої наклеєно листок паперу з відбитком печатки «Жовтневе районне управління Головного управління МВС України у м. Києві. Для довідок».

Після обшуку Петрова К. В. заявила, що вранці 15 січня 2006 р. ЇЇ син передав знайомому Вихристенку Дмитру Григоровичу, який мешкає за адресою: м. Київ, вул. Інкубаторна, 19, кв. 41, золоті се­режки та обручку. Інших заяв, зауважень не надійшло.

Протокол прочитаний слідчим вголос, записано правильно.

Поняті: Підпис (Устенко В. Г.)

Підпис (Стрільченко О. А.)

Присутні Підпис (Петрова К. В.)

Ст. слідчий

майор міліції Підпис (Федоренко Г. Л.)

Підпис (Петрова К. В.)

Копію протоколу обшуку одержала 20 січня 2006 р.

Коментар.

Перед обшуком або виїмкою слідчий пред'являє постанову осо­бам, що займають приміщення, або представникові підприємства, установи чи організації, де проводиться обшук або виїмка, і пропо­нує їм видати зазначені в постанові предмети або документи, а також вказати місце, де переховується злочинець. У разі відмови виконати його вимоги слідчий проводить обшук або виїмку в примусовому порядку. Якщо особи, які займають приміщення, відсутні, постанова про проведення обшуку або виїмки пред'являється представникові житлово-експлуатаційної організації або місцевої Ради народних де­путатів і обшук або виїмка проводиться в їх присутності.

Проводячи обшук, слідчий має право розкривати замкнеш при­міщення і сховища, якщо володілець відмовляється їх відкрити. При цьому слідчий повинен уникати не викликаних необхідністю пошкоджень дверей, замків та інших предметів.

Слідчий має право заборонити особам, що перебувають у приміщен­ні під час обшуку або виїмки, а також особам, які під час обшуку або ви­їмки увійшли до цього приміщення, виходити з приміщення і зноситись один з одним або з іншими особами до закінчення обшуку чи виїмки.

У необхідних випадках слідчий вправі залучати до участі в про­веденні обшуку працівників органів внутрішніх справ та відповід­них спеціалістів.


Зразок протоколу обшуку особи на місці обшуку

ПРОТОКОЛ

обшуку особи на місці обшуку

16 квітня 2006 р.

Слідчий слідчого відділу Старокиївського РУ ГУ МВС України у м. Києві майор міліції Харченко Г. В. у присутності понятих:

1. Прохоренка Клима Гордійовича, який мешкає за адресою:
м. Київ, вул. Театральна 221, кв. 1, та

2. Гвозденка Степана Івановича, який мешкає за адресою:
м. Київ, вул. Космонавтів, 229, кв. 6,

під час обшуку у квартирі гр. Дмитренка Василя Кіндратовича за адресою: м. Київ, вул. Львівська, 17, кв. 144 та в його присутності з додержанням вимог статей 177, 180, 183, 184, 185, 188 та 189 КПК України провів обшук гр. Дідковського Григорія Вікторовича, 1970 р. народження, який проживає за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Інтернаціональна, 3, кв. 190.

Обшук гр. Дідковського Г. В. провадився без спостанови у зв'яз­ку з тим, що, перебуваючи в квартирі підозрюваного Дмитрен­ка В. К., де проводився обшук, Дідковський Г. В. отримав від Дмит­ренка і сховав якийсь предмет.

Перед початком обшуку названим вище особам на підставі ч. З ст. 181 КПК України роз'яснено їхнє право бути присутніми при всіх діях слідчого і робити заяви з приводу цих дій і що ці заяви під­лягають обов'язковому занесенню до протоколу. Понятим, крім цього, на підставі ст. 127 КПК України роз'яснено їхній обов'язок засвідчити факт, зміст та результати обшуку.

Перед обшуком гр. Дідковському Г. В. було запропоновано вида­ти предмет, який йому передав Дмитренко В. К., на що Дідков­ський Г. В. відповів, що Дмитренко В. К. йому нічого не передавав.

Дідковський Г. В. був одягнутий у костюм коричневого кольору, білу сорочку, коричневі туфлі.

Під час обшуку у гр. Дідковського Г. В. знайдено і вилучено:

1. У правій кишені штанів перстень із металу жовтого кольору,
завширшки 5 мм, розміром 17,5 мм з одним діамантом. З внутріш­
нього боку на перстні є два надписи. На одному з них вигравірува­
ні літери «ОЮЗ», а на іншому - цифри «583»;

2. Наручний чоловічий годинник з металу жовтого кольору мар­
ки «Восток». Корпус годинника має форму прямокутника. Цифер­
блат жовтого кольору. На циферблаті замість цифр 1, 3, 5, 7, 9, 11


нанесені крапки із металу жовтого кольору, а замість цифр 2, 4, 6, 8, 10, 12 нанесені радіальні риски із металу жовтого кольору;

3. Знайдені під час обшуку Дідковського Г. В. предмети вилуче­ні, упаковані у коробку із паперу розміром 10x8x3 см і опечатані пе­чаткою слідчого № 23.

Обшук провадився у період з 10-ї години до 10-ї години ЗО хв при природному освітленні.

Дідковський Г. В. заявив, що вилучені у нього годинник та пер­стень з діамантом належать Дмитренку В. К. і під час обшуку у квартирі Дмитренка В. К. були йому передані для зберігання.

Інших заяв, зауважень та клопотань не надійшло.

Протокол прочитаний слідчим вголос, записано правильно.

Особа, яку було піддано обшуку Підпис (Дідковський Г. В.)

Поняті: Підпис (Прохоренко К. Г.)

Підпис (Дмитренко В. К.) Підпис (Харченко Г. В.)

Підпис (Гвозденко С. І.)

Присутні:

Слідчий майор міліції

Копію протоколу обшуку одержав 16 квітня 2006 р.

Підпис (Дідковський Г. В.)

Коментар.

За наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК України, з ме­тою вилучення предметів і документів, які можуть мати доказове значення і які знаходяться у певної особи, слідчий може провести обшук особи чи виїмку у неї цих предметів або документів.

Обшук особи або виїмка у неї предметів і документів провадять­ся, в порядку, передбаченому статтями 177 і 178 цього Кодексу (див. коментар до попередніх документів).

Особи, які беруть участь у виконанні цих слідчих дій, повинні бу­ти однієї статі з особою, яку обшукують чи у якої проводиться виїмка.

Обшук співробітника кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним службових обов'язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу.

Під час обшуку або виїмки слідчий повинен вживати заходів до того, щоб не були розголошені виявлені при цьому обставини осо­бистого життя обшукуваного та інших осіб, які проживають або тимчасово перебувають у цьому приміщенні.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.007 с.)