ТОП 10:

У якій відповіді вірно розкрито поняття групового обшуку?У якій відповіді вірно розкрито поняття групового обшуку?

- тактична операція зі збирання і дослідження джерел доказової інформації, яка здійснюється спеціально створеною для цього слідчо-оперативною групою;

- проведення обшуку слідчо-оперативною групою, при якому її кількісний склад поділяється на підгрупи: для виконання безпосередніх пошуково-розшукних дій, для здійснення спостереження за поведінкою обшукуваного, для здійснення зовнішнього спостереження за об’єктом обшуку і охорони місця проведення слідчої дії;

- тактична операція з одночасним здійсненням серії обшуків за єдиним планом у різних осіб або в різних місцях у межах провадження у одних матеріалах досудового розслідування під єдиним керівництвом;

- усі запропоновані відповіді правильні;

- варіанта з правильною відповіддю не запропоновано;(Шепітько)

 

Яке тактичне рішення необхідно прийняти слідчому у випадках, якщо у нього з’явились точні дані про те, що у лісі у конкретному місці заховано (закопано) пістолет – знаряддя вбивства?

- звернутись до слідчого судді з погодженим прокурором клопотанням про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей;

- провести обшук конкретної ділянки лісу;

- провести огляд конкретної ділянки лісу;

- провести будь-яку із вищезазначених дій;

- дати доручення органу дізнання провести відповідні оперативно-розшукові дії;

 

Яке тактичне рішення необхідно прийняти слідчому у випадках, якщо у нього з’явились дані, що дають підстави вважати, що пістолет - знаряддя вбивства, заховано (закопано) на засадженій капустою земельній ділянці, належній матері підозрюваної, для його виявлення і вилучення?

- звернутись до слідчого судді з погодженим прокурором клопотанням про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей;

- звернутись до слідчого судді з погодженим прокурором клопотанням про дачу дозволу на проведення обшуку конкретної ділянки місцевості;

- звернутись до слідчого судді з погодженим прокурором клопотанням про дачу дозволу на проведення огляду конкретної ділянки місцевості;

- провести огляд земельної ділянки;

- дати доручення оперативним органам провести відповідні оперативно-розшукові дії;

 

Що дозволяється особам, у житлі яких проводять обшук, та членам їх сім’ї, які знаходяться на місці провадження обшуку?

- підходити до вікон;

- курити власні цигарки та користуватись власними запальничками чи сірниками;

- змінювати первинне положення на вікнах гардин, фіранок, жалюзі тощо;

- прибирати з підвіконників чи ставити на них що-небудь;

- варіанту з правильною відповіддю не запропоновано;(ч.3 ст.236 КПК

 

У якій відповіді правильно розкрито суть тактичного прийому обшуку - «словесна розвідка» ?

- прибувши на місце обшуку, слідчий пред’являє обшукуваному ухвалу про дачу дозволу слідчим суддею на обшук та запитує, чи має він у своєму володінні зазначені в ухвалі речі та документи та чи не видасть їх слідчому добровільно;

- під час провадження обшуку слідчому необхідно встановити психологічний контакт із обшукуваним і порозмовляти з ним на предмет того, де б, на його думку, «середня розумна людина» переховувала ті чи інші предмети;

- під час провадження пошукових дій слідчий голосно називає в порядку черговості предмети пошуку або наступні сегменти об’єкта обшуку, що обстежуватимуться, і при цьому спостерігає за психофізіологічними реакціями обшукуваного і на їх основі прогнозує місцезнаходження захованого предмету пошуку;

- під час провадження пошукових дій учасникам слідчо-оперативної групи необхідно «між іншим» голосно обговорювати між собою досвід успішно проведених обшуків по аналогічних справах з метою спонукати обшукуваного добровільно видати предмети пошуку;

- повно суть тактичного прийому «словесна розвідка» розкрита у всіх приведених відповідях разом узятих;(Шепітько)

 

У якій відповіді правильно названо рекомендації криміналістичної тактики щодо найкращої пози обшукуваного під час особистого обшуку?

- лежачи;

- стоячи;

- стоячи під кутом 45° до вертикальної поверхні з піднятими широко розставленими до цієї поверхні руками;

- стоячи з піднятими руками догори та надітими на руки наручниками;

- поза обшукуваного тактичного значення не має;

 

У якій тактичній послідовності рекомендується здійснювати обстеження (дослідження) особи при її особистому обшуку?

- зверху донизу – від головного убору до взуття;

- знизу доверху – від взуття до головного убору;

- спочатку треба запропонувати особі добровільно видати предмети, що підлягають вилученню;

- спочатку обстежується та деталь одягу чи ділянка тіла людини, де найімовірніше може знаходитись пошукуваний предмет чи документ;

- спочатку обстежуються супутні предмети та аксесуари (сумка, гаманець, парасоля тощо);

 

Що слід здійснити слідчому у ході провадження особистого обшуку відразу по завершенні обстеження тіла та одягу особи?

- приступити до обшуку помешкання чи іншого місця, де проводився обшук особи;

- оглянути те місце, де стояв обшукуваний;

- призначити судову експертизу у випадку виявлення речовини, схожої на наркотичний засіб;

- допитати обшукуваного по факту виявлених при ньому і вилучених речей і документів, які мають значення для справи;

- роз’яснити обшукуваному право і порядок оскарження дій слідчого;

 

Що слід зробити слідчому у ході підготовки до обшуку за наявності даних, що обшукуваний під час проведення обшуку здатний вчинити збройний опір?

- включити до складу слідчо-оперативної групи відповідно екіпіровану групу захоплення та спланувати вжиття заходів безпеки щодо учасників обшуку;(Когутич)

- передбачити можливість проведення особистого обшуку особи і завчасно звернутись із погодженим прокурором клопотанням до слідчого судді про дозвіл на особистий обшук та отримати відповідну ухвалу слідчого судді;

- включити складу слідчо-оперативної групи понятих тієї ж статі, що й обшукувана особа;

- внести за погодженням з прокурором клопотання слідчому судді про обрання стосовно обшукуваного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту;

- варіанта з правильною відповіддю не запропоновано;

 

Як необхідно досліджувати об’єкти обшуку в ході його проведення?

- оглядати, звертаючи увагу при цьому на їх колір та його однорідність, а також на однорідність матеріалу;

- ощупувати;

- простукувати;

- визначати їх приблизну вагу;

- всі відповіді правильні;(Когутич)

 

Як називається стадія обшуку, яка завершується пропозицією обшукуваному добровільно видати речі та цінності, що підлягають вилученню, а також предмети, заборонені до цивільного обігу:

- оглядова;

- стадія процесуальних дій;

- підготовча;

- стадія «мовного контакту з обшукуваним»;

- вступна;

 

З обстеження яких об’єктів рекомендовано починати обшук у службових приміщеннях?

- з місць загального користування ( коридор, санвузол, сходова клітка тощо)

- з робочого місця обшукуваного;

- з того об’єкту, яке першим запропонує оглянути обшукуваний;

- це залежить від укомплектованості слідчо-оперативної групи;

- у науковців та практиків немає єдності поглядів щодо цього питання;

 

Як правильно описати у протоколі обшуку або огляду місця події вилучені грошові знаки:?

- у протоколі вказується загальна сума вилучених грошей;

- у протоколі вказується вид валюти, загальна сума, номінали, серійні номери усіх вилучених грошових знаків;

- у протоколі достатньо вказати вид та загальну суму вилученої валюти

- у протоколі достатньо вказати вид валюти, загальна сума, номінали; розміри та матеріал, з якого виготовлено грошовий знак, установа-емітент, рік затвердження зразка та рік випуску банкноти чи монети, перелічуються усі елементи захисту та їх топографія (взаємне розміщення);

- у протоколі наводиться якнайдокладніший опис вилучених грошових знаків;

 

Вкажіть види обшуку залежно від послідовності його проведення?

- первинний і додатковий;

- основний і додатковий;

- основний і повторний;

- одночасний і різночасний;

- первинний і повторний.

.

№835, 0, 13, 1, 1, 70

Як і де потрібно зафіксувати факт залучення до участі у проведенні обшуку кінолога зі службово-розшуковою собакою з метою надання допомоги для пошуку наркотичних засобів, живих осіб чи їх трупів тощо?

- у вступній частині протоколу про проведення обшуку серед відомостей про учасників обшуку слід вказати прізвище, ім’я, по-батькові, посаду і місце праці або місце проживання кінолога, факт його залучення у якості спеціаліста; у заключній частині протоколу вказати, що обшук проведено із використанням службово-розшукової собаки та відомості про неї;

- у вступній частині протоколу обшуку серед відомостей про учасників обшуку слід вказати прізвище, ім’я, по-батькові, посаду і місце праці або місце проживання кінолога, факт його залучення у якості спеціаліста, а серед відомостей про використовувані у ході обшуку технічні засоби пошуку та фіксації – вказати, що обшук проведено із використанням службово-розшукової собаки та відомості про неї: кличка, порода, вік, спеціалізація, стаж;

- у вступній частині протоколу обшуку серед відомостей про учасників обшуку вказати прізвище, адресу кінолога та факт його залучення у якості спеціаліста, кличку та інші дані із ветеринарного паспорта собаки;

- у заключній частині протоколу серед відомостей про використання технічних засобів під час проведення обшуку вказати, що обшук проведено із використанням службово-розшукової собаки під керівництвом кінолога;

- цей факт достатньо відобразити на матеріалах кіно- чи відеозапису за правилами застосування кіно- чи відеозйомки при проведенні слідчої дії, дублювати його у протоколі не обов’язково;

 

Вкажіть порядок проведення та фіксації результатів особистого обшуку у випадках, якщо під час обшуку житла у слідчого з’явились достатні підстави вважати, що особа, яка знаходиться в цьому приміщенні, приховує при собі речі чи документи, які мають значення для розслідування?

- треба без винесення постанови про обшук особи провести її обшук за процесуальними та тактичними правилами обшуку житла, а його хід та результати зафіксувати у протоколі обшуку житла;

- треба без винесення постанови про обшук особи провести її обшук за процесуальними та тактичними правилами особистого обшуку, а його підстави, хід та результати зафіксувати у протоколі обшуку житла;

- треба попередньо винести постанову слідчого про обшук особи провести його за процесуальними та тактичними правилами особистого обшуку, а в протоколі обшуку особи зафіксувати лише його хід та результати;

- обшук такої особи проводиться за рішенням слідчого чи прокурора за процесуальними і тактичними правилами особистого обшуку, а його підстави, хід та результати потрібно зафіксувати у протоколі обшуку особи;

- треба без винесення постанови про обшук особи провести її обшук за процесуальними та тактичними правилами особистого обшуку, а його хід та результати відобразити у окремому протоколі про проведення обшуку особи лише у випадках фактичного виявлення і вилучення при особі речей і документів, що мають значення для матеріалів розслідування;

 

Чи можна слідчому, якщо у нього є точні дані про місцезнаходження пошукуваного трупа чи його частин, звертатись до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей (в порядку ст.ст. 159-166?

- так, можна;

- можна тільки у випадку, якщо об’єкт (ділянка території) місцезнаходження трупа чи його частин перебуває у чиїйсь власності або володінні;

- можна за умови обов’язкової участі судмедексперта або лікаря при виконанні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

- ні, оскільки вилучення трупа чи його частин у рамках виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів суперечить закону і сутності цього засобу забезпечення кримінального провадження;

- законом це питання не врегульовано, а у науковців та практиків ще не вироблено єдиного підходу до його вирішення;

 

У якій відповіді правильно та повно вказано чи підлягають вилученню виявлені в ході проведення обшуку або огляду речі, заборонені законом до обігу, які не мають відношення до розслідуваного провадження?

- ні, не підлягають вилученню в жодному випадку;

- ні, не підлягають вилученню, оскільки щодо факту їх незаконного перебування в обігу на час проведення обшуку у Єдиному реєстрі досудових розслідувань ще не зареєстровані відомості щодо цього факту;

- так, підлягають вилученню у кожному випадку їх виявлення в ході обшуку або огляду; ч.7 ст. 236, 237

- підлягають вилученню тільки предмети, які виявлені в ході обшуку, а ті що виявлені в ході огляду – ні;

- підлягають вилученню тільки у випадку, якщо вони слугували схованкою (тайником) для переховування у них речей, зазначених в ухвалі про дозвіл на обшук.

 

Завданнями обшуку є?

- відшукання та вилучення знарядь злочину, речей і цінностей, нажитих злочинним шляхом, а також інших речей і документів, які можуть мати значення для провадження;

- виявлення розшукуваних осіб;

- виявлення трупа або його частин;

- одержання інформації про обставини, що сприяли вчиненню злочину;

- відшукання свідка, який не з’явився на допит у зазначені у повістці місце і час;

- виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, постановленої за клопотанням потерпілого чи сторони захисту,

- вивчення обстановки проживання підозрюваного з метою з’ясування якнайповнішої характеристики особи злочинця та процесу його соціалізації для майбутнього інформаційного забезпечення суду при обранні засудженому адекватного виду та міри покарання;

 

Завданням обшуку може бути?

- вияснення питання, чи є об’єкт обшуку місцем вчинення злочину;

- виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, постановленої за клопотанням потерпілого чи сторони захисту,

- відшукання та вилучення слідів перебування підозрюваного у місці вчинення злочину;

- відшукання свідка, який не з’явився на допит у зазначені у повістці місце і час;?

- виявлення і вилучення предметів і цінностей, нажитих злочинним шляхом чи заборонених у цивільному обігу (порнографічні видання, вибухові, радіоактивні, сильнодіючі, наркотичні речовини тощо);

- відшукання майна, на яке може бути накладений арешт з метою можливої конфіскації чи цивільного позову;

- відшукання речей, документів, осіб, що мають значення для провадження;

 

У якій відповіді вірно розкрито поняття групового обшуку?

- тактична операція зі збирання і дослідження джерел доказової інформації, яка здійснюється спеціально створеною для цього слідчо-оперативною групою;

- проведення обшуку слідчо-оперативною групою, при якому її кількісний склад поділяється на підгрупи: для виконання безпосередніх пошуково-розшукних дій, для здійснення спостереження за поведінкою обшукуваного, для здійснення зовнішнього спостереження за об’єктом обшуку і охорони місця проведення слідчої дії;

- тактична операція з одночасним здійсненням серії обшуків за єдиним планом у різних осіб або в різних місцях у межах провадження у одних матеріалах досудового розслідування під єдиним керівництвом;

- усі запропоновані відповіді правильні;

- варіанта з правильною відповіддю не запропоновано;(Шепітько)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.220.21 (0.015 с.)