ТОП 10:

Внесення відомостей про роботуЗапис про прийняття особи на роботу1 вноситься до розділу «Відомості про роботу» в такому порядку:

(1 Записи до трудових книжок працівників, які приймаються на роботу за трудовими договорами фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму та фізичними особами, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг, здійснюються зазначеними фізичними особами відповідно до укладених з працівниками трудових договорів, що зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості.)

 

а) у графі 3 як заголовок пишеться повне найменування підприємства, установи, організації;

 

б) у графі 1, під заголовком, пишеться порядковий номер запису;

 

в) у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу;

 

г) у графі 3 записується назва посади (роботи) або професії відповідно до професійної назви роботи, зазначеної у Класифікаторі професій ДК 003–95, структурного підрозділу;

д) у графі 4 – зазначається номер і дата наказу (розпорядження).

 

Відповідно до ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХІІ до занесення відомостей про прийняття на роботу у графі 3 окремим рядком (до найменування підприємства) з посиланням на дату, номер і найменування відповідного документа записуються відомості про:

 

– час служби у Збройних Силах України та інших військах, де на тих, які проходять службу, не поширюється законодавство про працю і державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення зі служби;

 

– час навчання у вищих навчальних закладах (включаючи і час роботи в студентських таборах, на виробничій практиці та виконання науково-дослідної госпдоговірної тематики) та час навчання в аспірантурі і клінічній ординатурі (коли трудова книжка оформлюється при прийнятті на роботу після закінчення навчального закладу);

 

– час навчання в професійних навчально-виховних та інших закладах, у навчально-курсових комбінатах (центрах, пунктах тощо);

 

– роботу як членів колгоспу – в тому разі, коли чинним законодавством передбачене зарахування цієї роботи до загального трудового стажу працівників;

 

– час догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який, за висновком медичного закладу, потребує постійного стороннього догляду, в тому числі за престарілим, який досяг 80-річного віку (згідно з медичним висновком);

 

– період одержання безробітними особами допомоги по безробіттю (запис про одержання допомоги по безробіттю заноситься до трудової книжки органом державної служби зайнятості населення).

 

 

Записи про одержання особою допомоги по безробіттю вносяться до трудової книжки після запису про звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП України та до занесення відомостей про прийняття особи на роботу на дане підприємство відповідними центрами зайнятості населення.

 

 

Якщо працівник до прийняття на роботу на дане підприємство не мав трудового стажу, у трудовій книжці у розділі «Відомості про роботу» робиться запис:

 

До вступу на роботу трудового стажу не мав(ла).

 

До розділу «Відомості про роботу» вносяться записи про:

 

– переведення на іншу постійну роботу на тому ж підприємстві;

 

– присвоєння нового кваліфікаційного розряду, рангу (для державних службовців), перейменування посади, встановлення другої та інших професій;

 

– прийняття присяги державного службовця;

 

– призначення бригадиром і звільнення від керівництва бригадою;

 

– звільнення;

 

– інші.

 

Записи про тимчасові переведення або переміщення на іншу роботу в разі простою, виробничої потреби, інших випадках, передбачених чинним законодавством, до трудової книжки не заносяться.

 

Якщо тимчасове переведення здійснюється на роботу, яка дає право на пільгове пенсійне забезпечення, за проханням працівника це фіксується у трудовій книжці.

 

 

 

Записи про звільнення з посади (роботи) мають відповідати формулюванню відповідно до пункту статті КЗпП України.

 

 

 

У розділі «Відомості про роботу» робляться також записи про час роботи осіб, які перебували на виправних роботах без позбавлення волі. Зазначені записи вносяться до трудових книжок по закінченні фактичного строку відбування покарання, що установлюється за довідками органів МВС України, на підставі наказу керівника підприємства, на яке був прийнятий або направлений засуджений, виданий згідно з вироком (ухвалою) суду.

 

 

або

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.01 с.)