ТОП 10:

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі13. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс, такі документи:

 

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

 

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

 

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

 

копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

 

відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї;

 

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою.

 

Особи, які працюють у державному органі, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

 

14. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

15. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

 

16. Кадрова служба державного органу перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця.

 

17. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обгрунтуванням.

 

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

 

18. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.

 

Проведення іспиту та відбір кандидатів

19. Іспит проводиться конкурсною комісією державного органу, в якому оголошено конкурс, з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду державних службовців.

 

20. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

21. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу.

 

22. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців розробляється Головдержслужбою разом з Українською Академією державного управління при Президентові України.

 

23. Порядок проведення іспиту у державному органі та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень цього державного органу та його структурних підрозділів затверджується керівником органу, в якому проводиться конкурс, відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

 

24. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

 

25. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців.

 

26. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в цьому державному органі і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

 

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

 

27. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця, оголошується повторний конкурс.

 

28. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

 

29. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

 

У рішенні комісії, що подається керівнику державного органу, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

 

30. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

 

31. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

 

32. Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає керівник державного органу на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

 

33. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене керівнику відповідного державного органу протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

 

34. Рішення керівника державного органу може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

____________


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

N 30/84 від 10.05.2002

 

Про затвердження Загального порядку

Проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” та на виконання пункту 2 рішення Координаційної ради з питань державної служби при Президентові України від 14 лютого 2002 року N 1/2002-1 НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців (додається) та ввести його в дію з 1 липня 2002 року.

2. Правовому відділу Головдержслужби (Сміян О.А.) підготувати в установленому порядку матеріали для державної реєстрації Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Міністерстві юстиції України.

3. Управлінню справами (Кузьменко М.М.), управлінню організаційної роботи (Лещенко М.М.), управлінню центральних державних органів (Гапон І.І.), управлінню територіальних державних органів (Галіна Т.В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України забезпечити розсилку Загального порядку центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

4. Науково-аналітичному управлінню (Сороко В.М.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України наказу про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців забезпечити опублікування його у “Віснику державної служби України” та розміщення на Web-сторінці Головдержслужби.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби Борсука М.О.

 

Начальник Головдержслужби Г. Леліков

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Головного управління державної cлужби України, Української Академії державного управління при Президентові України

від 10.05.2002 р. N 30/84

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

24 травня 2002 р. за N 446/6734

 

Загальний порядокПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.137.159 (0.006 с.)