ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язківІз змінами і доповненнями, внесеними

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 жовтня 2003 року N 1563

 

Відповідно до статті 34 Закону України "Про державну службу" Кабінет Міністрів УкраїниПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Затвердити Порядок видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків, що додається.

 

Установити, що витрати, пов'язані з видачею зазначеної грошової винагороди, здійснюються у межах коштів, передбачених на утримання відповідних органів державної влади.

 

Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

 

ПОРЯДОК

Видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків

1. Грошова винагорода державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків (далі - грошова винагорода) видається особам, які пропрацювали безперервно на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади не менше ніж 10 років.

 

До стажу безперервної роботи (служби) на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади зараховуються всі періоди роботи (служби) у цих органах, у тому числі до 1 січня 1994 р., на посадах державних службовців, передбачених статтею 25 Закону України "Про державну службу", а також на посадах, що відносяться в установленому законодавством порядку до відповідних категорій посад державних службовців, на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів, зазначених у частині другій статті 9 Закону України "Про державну службу".

 

До стажу, який дає право на одержання грошової винагороди, не зараховується, але й не перериває його, період працевлаштування, протягом якого державному службовцю виплачувалася середньомісячна заробітна плата на період працевлаштування, якщо він звільнений з державної служби на підставі пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, період перебування на обліку в службі зайнятості, як такого, що шукає роботу, а також строкова військова служба у разі, коли державний службовець після цього повернувся на державну службу.

 

Безперервний стаж роботи в органах державної влади обчислюється на підставі записів у трудовій книжці та документів, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.

 

2. Грошова винагорода видається один раз на п'ять років за умови зразкового виконання посадових обов'язків та відсутності порушень трудової дисципліни з урахуванням щорічної оцінки виконання державним службовцем покладених на нього завдань та обов'язків (далі - щорічна оцінка). Винагорода видається, якщо за результатами проведення щорічної оцінки рівень виконання державним службовцем обов'язків та завдань оцінений як "добрий" і "високий". При цьому повинні враховуватися результати щорічних оцінок за п'ять років.

 

У разі відсутності щорічних оцінок за п'ять років, що передують видачі грошової винагороди, враховується наявність адміністративних, дисциплінарних та інших порушень за зазначений період.

 

Якщо державний службовець змінив місце роботи, результати щорічної оцінки враховуються на підставі довідок, виданих за попереднім місцем роботи на державній службі.

 

Облік часу безперервної роботи кожного працівника на посадах державних службовців в органах державної влади веде кадрова служба зазначених органів. Про видачу грошової винагороди у трудовій книжці працівника робиться відповідний запис. Подання на видачу працівникові грошової винагороди готує безпосередній його керівник після одержання відповідної інформації від кадрової служби.

 

3. Грошова винагорода видається у таких розмірах: від 10 до 15 років роботи - одна середньомісячна заробітна плата; від 15 до 20 років - дві, від 20 до 25 років - три, від 25 до 30 років - чотири, від 30 років і більше - п'ять, у межах асигнувань на оплату праці, передбачених у державному бюджеті для відповідних органів державної влади.

 

Середньомісячна заробітна плата обчислюється у порядку, визначеному законодавством.

 

4. Сума грошової винагороди включається до фонду оплати праці та відповідно до законодавства враховується під час визначення бази (об'єкта) для оподаткування, для нарахування страхових внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та збору до Пенсійного фонду.

 

5. Грошова винагорода керівним працівникам і спеціалістам видається на підставі рішення керівника відповідного органу державної влади, а керівникам органів та їх заступникам - рішення керівника органу вищого рівня.

 

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування видавати грошову винагороду посадовим особам за сумлінну безперервну працю в зазначених органах, зразкове виконання трудових обов'язків згідно з цим Порядком і пунктом 2 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 квітня 1994 р. N 250

Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1396 ( 1396-2001-п ) від 26.10.2001 )

 

Відповідно до статті 35 Закону України “Про державну службу” (3723-12) та статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (2493-14) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: (Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1396 від 26.10.2001)

1. Установити, що:

державним службовцям, які мають стаж державної служби понад 10 років, посадовим особам місцевого самоврядування, які мають стаж служби в цих органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з 11-го року ця відпустка збільшується на 2 календарних дні за кожний наступний рік. Тривалість додаткової оплачуваної відпустки не може перевищувати 15 календарних днів; (Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1396 від 26.10.2001)

додаткові оплачувані відпустки державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування надаються одночасно із щорічною відпусткою згідно з установленим графіком або за згодою сторін окремо від неї. (Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1396 від 26.10.2001)

2. Міністерству праці у двотижневий термін затвердити порядок обчислення середнього заробітку для оплати щорічної та додаткової оплачуваних відпусток, що надаються в календарних днях.

 

Виконуючий обов’язки

Прем’єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр

Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО

 

 


Розділ ІV. Організація кадрової роботи

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 серпня 1996 р. N 912

Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади

Із змінами і доповненнями, внесеними

постановами Кабінету Міністрів України

від 30 грудня 1998 року N 2095,

від 26 липня 2001 року N 876,

від 11 червня 2003 року N 892,

від 17 липня 2003 року N 1106,

від 27 серпня 2003 року N 1365,

від 17 листопада 2004 року N 1558,

від 18 травня 2005 року N 371,

від 12 липня 2005 року N 553,

від 24 вересня 2005 року N 961

 

З метою створення правових і організаційних засад для ефективної діяльності кадрової служби, пов'язаної із забезпеченням реалізації кадрової політики в органах виконавчої влади, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Затвердити Типове положення про кадрову службу органу виконавчої влади (додається).

 

2. Органам виконавчої влади з урахуванням покладених на них завдань, функціональних особливостей та особливостей кадрової роботи у відповідній галузі розробити та затвердити у тримісячний термін Положення про кадрову службу.

       
Прем'єр-міністр України П. ЛАЗАРЕНКО

 

     

    ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N 912

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.01 с.)