ТОП 10:

Здійснення заходів щодо становлення служби в органах місцевого самоврядування 

Відродження в Україні інституту місцевого самоврядування, підписання нею Європейської Хартії про місцеве самоврядування вимагають цілеспрямованих дій щодо організаційно-правового та економічного забезпечення децентралізації у сфері управління, впровадження оптимальної моделі розподілу функціональних та економічних повноважень між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, удосконалення організаційної діяльності, правової та економічної бази функціонування органів місцевого самоврядування.

Конституція України закріплює вихідні засади правового статусу місцевого самоврядування, як от: принципи організації та діяльності, повноваження, гарантії захисту та форми відповідальності, а також матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування.

Закладені на конституційному рівні засади територіальної організації влади і місцевого самоврядування знайшли своє відображення в Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні”, прийнятому Верховною Радою України 21 травня 1997 року. Закон згідно з Конституцією України визначив провідне місце територіальних громад у системі місцевого самоврядування, роль і статус кожного з його елементів: представницьких та виконавчих органів, посадових осіб органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення; закріпив організаційно-правові, матеріальні та фінансові основи місцевого самоврядування; розмежував компетенцію між радами як представницькими органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами з виділенням власних та делегованих повноважень; організаційні форми функціонування органів і посадових осіб місцевого самоврядування, а також його гарантії.

Нормальне функціонування органів місцевого самоврядування неможливе без встановлення належних конституційно-правових засад та формування служби в органах місцевого самоврядування як одного з новостворених інститутів конституційного права.

Служба в органах місцевого самоврядування — це професійна на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом (стаття 1 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Служба в органах місцевого самоврядування з січня 1994 року регулювалась Законом України “Про державну службу”. Спочатку постановою Верховної Ради України від 16 грудня 1993 року, а з травня 1997 року відповідно до перехідних і прикінцевих положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” дія Закону України “Про державну службу” поширювалася на працівників органів місцевого самоврядування, — їх було прирівняно до відповідних категорій посад державних службовців.

4 липня 2001 року введено в дію Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. З прийняттям цього Закону керівні працівники і спеціалісти органів місцевого самоврядування набули статусу посадових осіб. Прийняття зазначеного Закону обумовлене, зокрема, вимогами статті 38 Конституції України, яка передбачає рівне право доступу громадян як до державної служби, так і до служби в органах місцевого самоврядування.

Враховуючи те, що протягом шести років статус працівників органів місцевого самоврядування визначався законодавством про державну службу, у Законі України “Про службу в органах місцевого самоврядування” збережено норми щодо відповідності категорій посад та рангів працівників місцевого самоврядування категоріям посад та рангам державних службовців. Передбачено єдиний підхід до вирішення питань, пов’язаних з обмеженнями при прийнятті на посади та проходженні служби, в оплаті праці, соціальному забезпеченні, а також з інших питань проходження служби.

Норми цього Закону сформульовано так, щоб не виникало колізій у відносинах між працівниками органів місцевого самоврядування та державними службовцями, щоб були створені рівні умови для безперешкодного переходу працівників місцевого самоврядування на державну службу і навпаки.

Разом з тим збережено основні особливості місцевого самоврядування, насамперед ті, що передбачені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Прийнятим Законом встановлено, що державна політика щодо зазначеної служби здійснюється за такими напрямами: законодавче врегулювання; методичне та інформаційне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування, її ефективності; організація для цієї служби підготовки та перепідготовки кадрів; правовий та соціальний захист посадових осіб місцевого самоврядування.

У зв’язку з прийняттям Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” обсяги завдань, які покладалися на Головдержслужбу, значно розширилися, оскільки, відповідно до статті 6 цього Закону, консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням вимог чинного законодавства про місцеве самоврядування в Україні здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань державної служби, тобто Головдержслужбою України.

Першочерговими завданнями Головдержслужби є удосконалення нормативно-правової бази, підвищення ефективності та законодавчого врегулювання служби в органах місцевого самоврядування, проведення роботи, спрямованої на подальший розвиток і становлення служби в органах місцевого самоврядування.

В Україні налічується 12080 окремих органів місцевого самоврядування (обласні, міські, районні, районні у містах, сільські та селищні ради). У системі місцевого самоврядування не передбачено вертикалі управління, кожний орган місцевого самоврядування є окремим, самостійним органом, що значно ускладнює роботу щодо супроводження зазначеного Закону.

За даними Державного комітету статистики України на 1 січня 2003 року в органах місцевого самоврядування працює 77442 посадові осіби. Протягом 1996-2002 років загальна чисельність посадових осіб органів місцевого самоврядування динамічно зростає. Тільки порівняно з 1 січня 2002 року вона збільшилася майже на 10000 осіб.

За час, що минув після введення в дію Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Головдержслужба розробила проекти чотирьох постанов, прийнятих Кабінетом Міністрів України:

- Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву;

- Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад;

- Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби.

Розроблено та надіслано органам місцевого самоврядування:

методичні рекомендації щодо:

- складання Присяги та порядку присвоєння рангів посадовим особам органів місцевого самоврядування ;

- порядку продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування;

- особливостей прийняття (обрання) на службу та звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування ;

- пенсійного забезпечення посадових осіб органів місцевого самоврядування ;

роз’яснення щодо:

- проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування ;

- порядку декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування.

Протягом 2003 року відділом органів місцевого самоврядування розглянуто понад 400 звернень органів місцевого самоврядування та 225 звернень, що надійшли від громадян — колишніх та нинішніх працівників цих органів.

Основні питання, що порушуються у зверненнях, стосуються організації та проходження служби в органах місцевого самоврядування, особливостей пенсійного забезпечення посадових осіб органів місцевого самоврядування, пільг та гарантій, що надаються посадовим особам органів місцевого самоврядування у разі звільнення їх з посад, обчислення стажу служби.

З урахуванням зазначених запитів Головдержслужба планує розробити нормативно-правові акти та методичні роз’яснення щодо порядків: ведення особових справ посадових осіб органів місцевого самоврядування; здійснення контролю за дотриманням законодавства про службу в органах місцевого самоврядування; проведення службових розслідувань в органах місцевого самоврядування. Опрацьовується питання запровадження нової особової картки посадової особи місцевого самоврядування.

 

 

Начальник управління територіальних

державних органів Головдержслужби України Т.Галіна

 

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 жовтня 2001 р. N 1386

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.234.207.100 (0.006 с.)