ТОП 10:

Про порядок обчислення стажу державної службиІз змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 1994 року N 758, від 28 грудня 1994 року N 878,
від 10 квітня 1995 року N 264, від 8 червня 1995 року N 397,
від 14 серпня 1995 року N 651, від 31 жовтня 1995 року N 871,
від 12 березня 1996 року N 311, від 11 грудня 1996 року N 1490,
від 25 грудня 1996 року N 1550, від 8 серпня 1997 року N 861,
від 19 вересня 1997 року N 1040, від 2 березня 1998 року N 259,
від 20 квітня 1999 року N 638, від 14 липня 1999 року N 1267,
від 5 листопада 1999 року N 2044, від 29 травня 2000 року N 848,
від 12 липня 2000 року N 1113, від 6 травня 2001 року N 428,
від 26 жовтня 2001 року N 1435, від 22 листопада 2001 року N 1571,
від 21 травня 2002 року N 681, від 25 жовтня 2002 року N 1620,
від 18 січня 2003 року N 85, від 4 березня 2004 року N 258,
від 14 квітня 2004 року N 468, від 26 травня 2004 року N 689,
від 29 червня 2004 року N 814, від 6 січня 2005 року N 2,
від 15 січня 2005 року N 43, від 30 березня 2005 року N 238,
від 12 липня 2005 року N 552, від 25 травня 2006 року N 726,
від 7 червня 2006 року N 804, від 15 червня 2006 року N 829,
від 1 серпня 2006 року N 1074, від 1 серпня 2006 року N 1076,
від 29 листопада 2006 року N 1658, від 8 грудня 2006 року N 1700,
від 10 січня 2007 року N 4, від 24 січня 2007 року N 36

На виконання постанови Верховної Ради України від 16 грудня 1993 р. "Про введення в дію Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 491) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок обчислення стажу державної служби, що додається.

2. Установити, що надбавка за вислугу років обчислюється за фактично відпрацьований час виходячи із посадового окладу з урахуванням за ранг і залежно від стажу державної служби, визначеного відповідно до затвердженого цією постановою Порядку. У разі виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника надбавка за вислугу років обчислюється з посадового окладу за основною посадою.

Надбавка за вислугу років виплачується у розмірах, установлених частиною п'ятою статті 33 Закону України "Про державну службу", доплата за ранг провадиться у розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 1994 р. N 123.

3. Державним службовцям, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.06.2004 р. N 814)

4. Надбавка за вислугу років враховується у разі обчислення середнього заробітку, який зберігається за державним службовцем відповідно до чинного законодавства на час відпустки, на період тимчасової непрацездатності, у разі призначення пенсій та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

5. Обчислений відповідно до цього Порядку стаж державної служби застосовується для встановлення державним службовцям надбавки за вислугу років, надання додаткових оплачуваних відпусток та призначення пенсії.

6. Визнати таким, що втратило чинність, Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. N 1049 "Про надбавки за вислугу років для працівників органів державної виконавчої влади", в частині, що стосується керівників і спеціалістів.

   
Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
     
  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283
     
       

ПОРЯДОК
обчислення стажу державної служби

1. Цим порядком визначаються посади і органи, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби.

2. До стажу державної служби зараховується робота (служба):

на посадах державних службовців у державних органах, передбачених у статті 25 Закону України "Про державну службу", а також на посадах, віднесених Кабінетом Міністрів України до відповідної категорії посад державних службовців;

на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів прокуратури, судів, нотаріату, дипломатичної служби, митного контролю, внутрішніх справ, служби безпеки, розвідувальних органів, інших органів управління військових формувань, Держспецзв'язку, Адміністрації Держспецтрансслужби, державної податкової та контрольно-ревізійної служби;

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 726,
від 29.11.2006 р. N 1658, від 08.12.2006 р. N 1700)

на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР згідно з додатком;

на посадах суддів, слідчих, прокурорів, інших службових осіб, яким присвоєно персональні звання;

на посадах керівних працівників і спеціалістів в органах, що згідно з чинним законодавством здійснюють державний нагляд за охороною праці;

на посадах спеціалістів Державної кримінально-виконавчої служби (установи виконання покарань, слідчі ізолятори, підрозділи кримінально-виконавчої інспекції), які не мають спеціальних звань;

(пункт 2 доповнено абзацом сьомим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.94 р. N 878,
абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. N 428,
від 26.05.2004 р. N 689, від 01.08.2006 р. N 1074)

на посадах керівних працівників і спеціалістів апарату Національного банку України, Республіканського банку Криму, управління по місту Києву та Київській області, обласних управлінь Національного банку України;

(пункт 2 доповнено абзацом восьмим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.95 р. N 264)

на посадах керівних працівників і спеціалістів Фонду соціального захисту інвалідів;

(пункт 2 доповнено абзацом дев'ятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.95 р. N 651)

на посадах керівних працівників і спеціалістів державних архівів областей та їх філіалів, державних архівів міст Києва і Севастополя;

(пункт 2 доповнено абзацом десятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 р. N 1550)

на посадах керівних працівників і спеціалістів Державної інспекції навчальних закладів при Міністерстві освіти України;

(пункт 2 доповнено абзацом одинадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.97 р. N 861)

на посадах керівних працівників і спеціалістів Державного архіву при Раді міністрів Автономної Республіки Крим;

(пункт 2 доповнено абзацом дванадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.98 р. N 259)

на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених у статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", а також на інших посадах, не зазначених у цій статті, віднесених Кабінетом Міністрів України до відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування;

(пункт 2 доповнено абзацом тринадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 р. N 1435)

на посадах керівних працівників і спеціалістів Української державної насіннєвої інспекції, Державної насіннєвої інспекції Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, міжрайонних державних насіннєвих інспекцій, Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, Української державної лісонасіннєвої інспекції, державних зональних лісонасіннєвих інспекцій, Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції, яким надано повноваження головних або державних інспекторів з насінництва та розсадництва, з дня набрання чинності Законом України "Про насіння і садивний матеріал" (з 28 січня 2003 року);

(пункт 2 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2005 р. N 2)

на посадах Головного державного інспектора з карантину рослин України, головних державних інспекторів з карантину рослин Республіки Крим, області і міста Києва, їх заступників, а також головних, провідних спеціалістів та спеціалістів всіх категорій прикордонних обласних, обласної, міської інспекції з карантину рослин, завідуючих прикордонними пунктами з карантину рослин в морських, річкових портах (на пристанях), на відповідних залізничних станціях, в аеропортах, на головпоштамтах або шосейних шляхах, які за посадою є одночасно державними інспекторами з карантину рослин відповідної території або пункту, з дня набрання чинності Законом України від 30 червня 1993 р. N 3348-XII "Про карантин рослин" (з 24 серпня 1993 р.); на посадах Головного державного інспектора з карантину рослин міста Севастополя, його заступників, спеціалістів Державної служби з карантину рослин України, які є державними інспекторами з карантину рослин, з дня набрання чинності Законом України від 3 квітня 2003 р. N 674-IV "Про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин" (з 1 січня 2004 року);

(пункт 2 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. N 552,
абзац п'ятнадцятий пункту 2 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. N 1076)

на посадах за квотою України у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав та посаді Повноважного представника України в Комісії з економічних питань при Економічній раді Співдружності Незалежних Держав;

(пункт 2 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. N 829)

на посадах начальника Головної державної інспекції захисту рослин - Головного державного інспектора захисту рослин України, заступників начальника Головної державної інспекції захисту рослин - заступників Головного державного інспектора захисту рослин України, начальників державних інспекцій захисту рослин - головних державних інспекторів захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів, заступників начальників державних інспекцій захисту рослин - заступників головних державних інспекторів захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів, всіх спеціалістів - державних інспекторів захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей, районів з дня набрання чинності Законом України від 14 вересня 2006 р. N 141-V "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання використанню фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів" (з 4 жовтня 2006 року).

(пункт 2 доповнено абзацом сімнадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2007 р. N 4)

3. До стажу державної служби включається також:

період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у трудових відносинах з державним органом;

час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років, а у виняткових випадках, якщо за медичними показаннями дитині потрібний домашній догляд, - період додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною віку шести років;

час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо до направлення на підвищення кваліфікації працівник працював у державному органі;

час військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях;

(абзац п'ятий пункту 3 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 05.11.99 р. N 2044)

час проходження служби в Державній кримінально-виконавчій службі;

(пункт 3 доповнено новим абзацом шостим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. N 1074,
у зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятнадцятий
вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять другим)

час роботи:

за кордоном за направленням державних органів, якщо до направлення за кордон працівник працював у таких органах і протягом трьох місяців після повернення з-за кордону, не враховуючи часу на проїзд, влаштувався на роботу в державний орган;

на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті організацій, створених на базі ліквідованих міністерств, яким делеговано функції управління майном організацій і підприємств, заснованих на загальнодержавній власності;

в організаціях, передбачених абзацом четвертим пункту 3 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. N 1049;

на посадах керівних працівників і спеціалістів у Державному центрі зайнятості та місцевих центрах зайнятості;

на посадах службовців в органах, зазначених у пункті 2 цього Порядку і додатку до нього, якщо при просуванні по службі вони зайняли посади державних службовців;

(пункт 3 доповнено абзацом дванадцятим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.94 р. N 758)

(установлено, що для службовців, які після прийняття цієї постанови при просуванні по службі зайняли посади державних службовців, стаж державної служби для надання додаткової оплачуваної відпустки та призначення пенсії державного службовця обчислюється з дня призначення на посаду державного службовця. Стаж для виплати надбавок за вислугу років за період роботи на посадах службовців обчислюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1993 р. N 1049, а за період роботи на посадах державних службовців - відповідно до цієї постанови, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.95 р. N 397)


час навчання в аспірантурі або докторантурі Української Академії державного управління при Президентові України з відривом від роботи, якщо до вступу до аспірантури або докторантури аспірант чи докторант перебував на державній службі і після закінчення навчання повернувся на державну службу;

(пункт 3 доповнено абзацом тринадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.96 р. N 1490)

на посадах керівних працівників і спеціалістів Державної інспекції закладів освіти при Міністерстві освіти України;

(пункт 3 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.97 р. N 861)

на посадах керівників, їхніх заступників, головних інженерів державних підприємств, установ, організацій, якщо безпосередньо з цих посад вони призначені (обрані) на посади державних службовців першої - четвертої категорій;

(пункт 3 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.97 р. N 1040,
абзац п'ятнадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 20.04.99 р. N 638,
від 14.07.99 р. N 1267, в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12.07.2000 р. N 1113)

стаж наукової роботи, набутий в державних установах, організаціях, закладах на посадах, визначених переліком посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 257, незалежно від наявності перерв у роботі;

(пункт 3 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 14.07.99 р. N 1267,
абзац шістнадцятий пункту 3 в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 12.07.2000 р. N 1113,
із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 22.11.2001 р. N 1571,
в редакції постанов Кабінету
Міністрів України від 18.01.2003 р. N 85, від 04.03.2004 р. N 258)

на посадах керівних працівників і спеціалістів Національної комісії регулювання електроенергетики України та її територіальних представництв;

(пункт 3 доповнено абзацом сімнадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2000 р. N 848)

стаж роботи журналіста в державних і комунальних засобах масової інформації, обчислений відповідно до Порядку обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років і призначення пенсій журналістам державних і комунальних засобів масової інформації та державних інформаційних агентств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. N 377 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 11, ст. 430; 2001 р., N 39, ст. 1760);

(пункт 3 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2002 р. N 681)

час навчання в Національній академії державного управління при Президентові України за денною формою, якщо до вступу в Академію випускник перебував на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення навчання повернувся на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування або вступив до аспірантури чи докторантури Академії з відривом від роботи;

(пункт 3 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. N 468)

на посадах керівних працівників і спеціалістів державних лісогосподарських об'єднань Міністерства лісового господарства та державних лісогосподарських об'єднань Державного комітету лісового господарства;

(пункт 3 доповнено абзацом двадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 р. N 43)

час військової або державної служби в розвідувальних органах України після повернення в установленому законодавством порядку до органів державної влади, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби;

(пункт 3 доповнено абзацом двадцять першим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 726)

час служби на посадах рядового та начальницького складу осіб, яким присвоєно встановлені законодавством спеціальні звання міліції, в органах внутрішніх справ, що входили або входять до структури Міністерства внутрішніх справ;

(пункт 3 доповнено абзацом двадцять другим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 р. N 804,
абзац двадцять другий пункту 3 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 р. N 36)

час служби в Держспецзв'язку на посадах рядового і начальницького складу.

(пункт 3 доповнено абзацом двадцять третім згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1700)

4. Документом для визначення стажу державної служби є трудова книжка та інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують стаж роботи. Скарги, пов'язані з визначенням стажу роботи державних службовців, розглядаються згідно з чинним законодавством.

        Додаток до Порядку обчислення стажу державної служби

 

ПЕРЕЛІКПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.016 с.)