ТОП 10:

Про службу в органах місцевого самоврядуванняЗМІСТ

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
Розділ І. РОБОТА З КАДРАМИ    
Роз’яснення Головдержслужби України «Здійснення заходів щодо становлення служби в органах місцевого самоврядування»
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2001 р. N1386 «Про затвердження Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування»
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N1440 «Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб органів місцевого самоврядування»  
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р. N 804 «Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах»  
Наказ Головного управління державної служби України від 31 жовтня 2003 року N 122 «Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань»  
Розділ ІІ. ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. СЛУЖБОВА КАР’ЄРА  
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»
Наказ Головного управління державної служби України, Української Академії державного управління при Президентові України від 10.05.2002 р. N 30/84 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців»
Лист Головдержслужби України N 42/3673 від 04.06.2003 «Роз’ясненнящодо особливостей проведення конкурсу та порядку проведення іспитів кандидатів на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування»  
Лист Головдержслужби України N 42/5690 від 10.10.2001 «Роз’яснення щодо проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування»
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N1441 «Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад»  
Наказ Головдержслужби України від 18.06.2003 р. N 72 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку попередження посадових осіб місцевого самоврядування про встановлені статтею 12 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та статтею 5 Закону України “Про боротьбу з корупцією” обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби»  
Лист Головдержслужби від 6 лютого 2002 року N 42/621 «Методичні рекомендації щодо особливостей прийняття (обрання) на службу посадових осіб органів місцевого самоврядування». Додаток1.  
Лист Головдержслужби від 6 лютого 2002 року N 42/621 «Методичні рекомендації щодо особливостей звільнення посадових осіб із органів місцевого самоврядування». Додаток2.  
Лист Головдержслужби від 6 лютого 2002 року N 42/621 «Рекомендації щодо порядку декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування». Додаток 3
Лист Головдержслужби N 42/3721 від 04.07.2001 «Методичні рекомендації щодо організації складання Присяги та порядку присвоєння рангів посадовим особам органів місцевого самоврядування відповідно до статей 11 та 15 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування"  
Роз’яснення Мінпраці «Про порядок застосування ст.ЗЗ Зако­ну України "Про статус депутатів місцевих рад" (пільги та гарантії що надаються посадовим особам місцевого самоврядування у разі звільнення їх з посад)»  
Наказ Головдержслужби від 28.03.2005 N 72 «Про присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування відповідно до статті 14 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування"»  
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N283 «Про порядок обчислення стажу державної служби»  
Роз’яснення Головдержслужби України «Щодо практичного застосування постанов Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. N 758 "Про доповнення до Порядку обчислення стажу державної служби" і від 8 червня 1995 р. N 397 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. N 758"  
Лист Головдержслужби України від 13.04.2005 N 48/3729 «Щодо граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування»  
Наказ Мінпраці, Головдержслужби та Пенсійного фонду України від 08.11.2001 N 481/79/61 «Методичні рекомендації щодо застосування положень статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” при вирішенні питань пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування»
Розділ ІІІ. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних службовців, заохочення за сумлінну працю    
Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 212 «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків»  
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 р. N 250 «Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток»  
Розділ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ  
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N 912 «Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади»  
Наказ Головдержслужби України від 01.09.21999 № 65 «Про Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців» (випуск 76)    
Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників»  
Консультація з оформлення, ведення та обліку трудових книжок  
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 731 «Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади»  
Наказ Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України від 5 липня 1998 року N 24 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади та зразків оформлення документів особових справ»
Наказ Міністерства статистики від 26.12.1995р. №343 «Про затвердження форми первинного обліку N П-2 ДС та Інструкції по її заповненню»  
Наказ Міністерства статистики від 14 жовтня 2004 року N 559 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 9-ДС (річна) та Інструкції щодо її заповнення»  
   

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про службу в органах місцевого самоврядування

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 33, ст. 175 )

 

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 976-IV ( 976-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 46, ст.367

N 1215-IV ( 1215-15 ) від 02.10.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.104 )

 

( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні

Конституційного Суду

N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 )

 

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2105-IV ( 2105-15 ) від 21.10.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.32

N 2186-IV ( 2186-15 ) від 16.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.90

N 2317-IV ( 2317-15 ) від 12.01.2005, ВВР, 2005, N 9, ст.177

N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.18 )

 

( Додатково див. Закон N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 )

 

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3251-IV ( 3251-15 ) від 20.12.2005 )

 

 

Цей Закон регулює правові, організаційні, матеріальні та соціальні умови реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого самоврядування, визначає загальні засади діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, їх правовий статус, порядок та правові гарантії перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Служба в органах місцевого самоврядування

 

Служба в органах місцевого самоврядування — це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

Розділ II ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Розділ III ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА СЛУЖБОВА КАР’ЄРА

Розділ IV ПРИПИНЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Розділ V МАТЕРІАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Президент України Л.КУЧМА

М. Київ, 7 червня 2001 року

N 2493-III

 

 


Розділ І. Робота з кадрами

Р О З ’ Я С Н Е Н Н Я

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 жовтня 2001 р. N 1386

 

ТИПОВИЙ ПОРЯДОК

Зразок

Додаток

до Типового порядку

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Сільський, селищний, міський голова, голова

районної, районної у місті, обласної ради

"____" ________________200_ року

 

 

СПИСОК

осіб, зарахованих до кадрового резерву

______________________________________________

(найменування органу місцевого самоврядування)

 

  N   Посада, на Особа, яка працює на посаді Особа, яка зарахована до кадрового резерву   Прим.
п/п яку пропо-нується особа, із зазначен-ням назви підрозділу     Прізвище, ім'я та по батькові Дата народження   Освіта (коли і що закінчила особа), спеціальність, науковий ступінь, вчене звання Стаж роботи на посаді Ранг   Прізвище, ім'я та по батькові Дата народження   Освіта (коли і що закінчила особа), спеціальність, науковий ступінь, вчене звання Дата зарахування до резерву Стаж роботи на посаді Ранг  
 

 

 

______________ (посада керівника) ______________ (підпис) ______________________ (ініціали та прізвище)

 

 

" " ____________ 200_ р.

 

М. П.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Від 26 жовтня 2001 р. N 1440

Київ

Загальна частина

1. З метою підвищення ефективності діяльності посадових осіб місцевого самоврядування (далі - посадові особи) один раз на 4 роки проводиться їх атестація, під час якої оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені працівниками при виконанні обов'язків, визначених типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях, що затверджуються сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради.

2. Атестації підлягають посадові особи місцевого самоврядування усіх рівнів, у тому числі ті, які внаслідок організаційних змін обіймають посади менше ніж один рік, якщо їх службові обов'язки не змінилися.

Не підлягають атестації сільські, селищні, міські голови, голови районних у містах, районних, обласних рад, секретарі сільських, селищних, міських рад, працівники патронатної служби, особи, які перебувають на займаній посаді менше ніж один рік, молоді спеціалісти, вагітні жінки, чи жінки, які працюють менше ніж один рік після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за дитиною, особи, прийняті на роботу на визначений термін.

Особи, призначені на посаду на визначений термін, та вагітні жінки можуть проходити атестацію за власним бажанням.

3. У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов'язків у порядку, визначеному сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради з урахуванням цього Типового положення та особливостей кожного органу місцевого самоврядування. Така оцінка проводиться безпосередньо керівниками відділів, управлінь та інших створюваних радами виконавчих органів, де працюють посадові особи, під час підбиття підсумків роботи за рік. Загальні методичні рекомендації з цих питань розробляються Головдержслужбою.

Додаток

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

I. Загальні дані

 

Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________________

 

Дата народження __________________________________________________

 

Посада, яку займає працівник, і стаж роботи на ній (на момент

 

атестації) _______________________________________________________

 

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального

 

закладу і рік закінчення, спеціальність) _________________________________

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

Науковий ступінь, вчене звання _______________________________________

 

Підвищення кваліфікації (коли і що закінчив) ____________________________

 

Загальний трудовий стаж, у тому числі на службі в органах місцевого самоврядування та на державній службі ________________________________

 

__________________________________________________________________

 

Категорія посади _______________________ Ранг ________________________

 

Посада в кадровому резерві___________________________________________

 

II. Результати атестації

 

Висновки атестаційної комісії за підсумками голосування:

 

відповідає займаній посаді (за _______, проти _______)

 

відповідає займаній посаді з певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття відповідних навичок, підвищення кваліфікації тощо)

 

____________________________________ (за ________, проти ________)

 

не відповідає займаній посаді (за ________, проти _______)

 

Рішення атестаційної комісії _____________________________________

 

Рекомендації атестаційної комісії ________________________________

 

_____________________________ (за __________, проти _____________)

 

Голова атестаційної комісії _____________ _______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії ________________________ ________________________

 

________________________ ________________________

 

________________________ ________________________

(підписи) (ініціали, прізвище)

 

Дата атестації "____" _________ 200__ року

 

 

З результатами атестації ознайомлений ____________________________

(підпис працівника, який атестується)

______________

Примітка. У разі коли голова або член комісії мають іншу думку щодо оцінки роботи та ділових якостей працівника, який атестується, її викладають письмово у довільній формі і додають до атестаційного листа.

 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 грудня 1994 р. N 804

ПОЛОЖЕННЯ

НАКАЗ

Загальний

Загальні положення

1.1. Метою щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань (далі - щорічна оцінка) під час підбиття підсумків виконання ними своїх обов'язків є здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців шляхом перевірки якості їхньої діяльності відповідно до посадових інструкцій, особистих планів роботи.

 

1.2. Щорічна оцінка проводиться з метою поліпшення добору й розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності державних службовців, визначення їх потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку; планування кар'єри, вдосконалення процесу планування та організації діяльності як державного службовця, так і державного органу в цілому, виявленні організаційних проблем та оперативного реагування на них, аналізу виконання посадових інструкцій.

 

1.3. Щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов'язків проводиться в період між атестаціями безпосередніми керівниками (керівниками структурних підрозділів) у січні - лютому місяці за підсумками минулого року.

 

З урахуванням особливостей державного органу (велика чисельність працівників, інший період підбиття підсумків роботи за рік) термін оцінювання може бути продовжений до двох місяців або встановлений інший період.

 

1.4. Порядок проведення щорічної оцінки в окремому державному органі визначається керівником відповідного органу (далі - керівник) з урахуванням загального порядку та особливостей кожного державного органу і затверджується наказом або іншим розпорядчим документом.

 

1.5. Щорічна оцінка у разі відсутності безпосереднього керівника (хвороба, довготривале відрядження тощо) або якщо безпосередній керівник працює неповний звітний рік, проводиться заступником керівника структурного підрозділу, а в разі відсутності такої посади - керівником вищого рівня.

 

1.6. Не підлягають щорічному оцінюванню вагітні жінки, державні службовці патронатної служби та державні службовці, призначені на посаду у звітному періоді.

 

1.7. Щорічна оцінка виконання керівником державного органу покладених на нього обов'язків і завдань здійснюється керівником органу вищого рівня.

 

1.8. При проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями обов'язків (згідно з посадовими інструкціями) та покладених на них планових і позапланових завдань (відповідно до плану діяльності державного органу, структурного підрозділу) необхідно використовувати особисті плани роботи державних службовців, які формуються державним службовцем за дорученнями (резолюціями) безпосереднього керівника на початку року відповідно до планів роботи структурного підрозділу та доповнюються протягом року за дорученнями керівника в разі покладання на підрозділ нових завдань, а також надходження доручень органів вищого рівня.

 

1.9. Протягом року до особистого плану роботи в разі потреби можуть вноситися зміни і доповнення на підставі документів, за якими державний орган чи підрозділ спрямовує позапланові завдання (доручення органу вищого рівня, накази або інші розпорядчі документи керівника державного органу, рішення колегії тощо).

 

1.10. Щорічна оцінка проводиться у відповідності до критеріїв та показників якості роботи державних службовців, які поділяються на загальні (характерні для усіх державних службовців) та спеціальні (залежать від особливостей роботи кожного державного органу). Зазначені критерії та показники пов'язуються з конкретною діяльністю та очікуваними результатами. Примірний перелік загальних критеріїв та показників якості роботи державного службовця визначено додатком 1.

 

1.11. Процедура щорічної оцінки, критерії та показники якості роботи повинні постійно вдосконалюватися, а тому підлягають систематичному перегляду.

 

1.12. Щорічна оцінка має здійснюватися в атмосфері довіри і справедливості, на засадах законності, прозорості, гласності, об'єктивності, неупередженості, рівноправності.

 

Результати щорічної оцінки

3.1. Результати щорічної оцінки повинні враховуватися при атестації державних службовців, розгляді питань просування по службі, присвоєнні чергового рангу, установленні передбачених законодавством грошової винагороди, надбавок, премій або змін їх розміру, при вирішенні питання щодо продовження терміну перебування на державній службі, формуванні кадрового резерву та інших питань проходження державної служби.

 

Примірний перелік

ЗРАЗОК

Самооцінка

1. Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої посадові обов'язки?

 

Навести окремі приклади.

2. Указати кількість планових завдань, які Вами виконано і які не виконано.

 

Зазначити кількість позапланових завдань (перевірок, відряджень, організації семінарів, інше), які Ви виконували.

3. Які окремі доручення (завдання), що мали ключове значення для роботи державного органу, доручалися Вам? Чи були Ви залучені до роботи в групах щодо розробки відповідних програм, нормативно-правових актів?

 

4. Навести приклади щодо публікації у виданнях з питань діяльності відповідного державного органу, якщо такі були протягом року. Надати інформацію про навчання (підвищення кваліфікації та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня).

 

ЗРАЗОК

Особистий план роботи державного службовця на ____ рік

  N з/п   Назва завдання   Термін виконання   Результат оцінювання
  державним службовцем   безпосереднім керівником
         

 

  Начальник правового відділу Головдержслужби України   О. Сміян

 

 


Розділ ІІ. Проходження служби в органах місцевого самоврядування. Службова кар’єра

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 лютого 2002 р. N 169

ПОРЯДОК

Загальні положення

1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців третьої - сьомої категорій (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

 

2. Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

 

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців наказом (розпорядженням) керівника відповідного державного органу, який здійснює призначення на посаду державного службовця, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

 

Очолює конкурсну комісію, як правило, заступник керівника державного органу. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів апарату державного органу.

 

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з

постановами Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р. N 1558,

від 18.05.2005 р. N 371)

 

4. У державному органі з нечисленним апаратом (до п'яти осіб) конкурс може проводитися керівником цього органу або конкурсною комісією органу вищого рівня.

 

5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному органі, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

Умови проведення конкурсу

6. Умови проведення конкурсу в окремому державному органі відповідно до цього Порядку визначаються його керівником, який призначає на посади та звільняє з посад державних службовців.

 

Рішення про проведення конкурсу приймається керівником органу за наявності вакантної посади державного службовця.

 

7. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 

досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі;

 

визнані в установленому порядку недієздатними;

 

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

 

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

 

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

 

в інших випадках, установлених законами.

 

8. Особи, які подали необхідні документи до державного органу для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі - кандидати).

 

9. Конкурс проводиться поетапно:

 

1) публікація оголошення державного органу про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

 

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

 

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

Оголошення про конкурс

10. Державний орган, у якому проводиться конкурс, зобов'язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.

 

11. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

 

1) найменування державного органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

 

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

 

3) основні вимоги до кандидатів, визначені державним органом згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

 

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

 

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

 

12. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку в межах одного державного органу конкурс не оголошується.

 

НАКАЗ

N 30/84 від 10.05.2002

 

Загальний порядок

Загальні положення

1.1. Мета проведення іспиту — об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією державного органу, в якому оголошено конкурс.

1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обгрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

1.4. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України “Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України “Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією” (далі — Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

1.6. Порядок проведення іспиту в державному органі та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень державного органу та його структурних підрозділів затверджуються керівником органу, в якому проводиться конкурс, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку. Питання мають бути актуальними, грунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що грунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.7. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації та обов’язково надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.8. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України “Про державну службу”, Закону України “Про боротьбу з корупцією” та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу — всього 5 питань.

1.9. Питання 1-3 в екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені в Переліку (додаток 1), питання 4-5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу, затвердженого керівником державного органу, в якому проводиться конкурс.

1.10. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.11. З урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.12. У державних органах, що мають комп’ютерні засоби контролю знань, можливе проведення іспиту шляхом комп’ютерного тестування з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу, цього Порядку та умов проведення конкурсу в окремому державному органі, що визначаються його керівником, який призначає на посади та звільняє з посад державних службовців.

1.13. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.14. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по-батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

Додаток 1

до п. 1.5, п. 1.9

Перелік

I. Питання на перевірку знання Конституції України

(254к/96-вр )

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).

13. Обов’язки громадянина України (статті 65 — 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу" (3723-12 )

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом України “Про державну службу” (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов’язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання пПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.056 с.)