Сприяння розвиткові місцевого самоврядування як пріоритетний напрямок державної політикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сприяння розвиткові місцевого самоврядування як пріоритетний напрямок державної політикиПравова політика у сфері місцевого самоврядування. Децентралізація влади і субсидіарність, як принципи організації влади в Україні. Принцип державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування. Правові, соціальні, політичні, інституційні, функціональні аспекти реформування місцевого самоврядування в Україні. Завдання і значення консультативно-дорадчих структур органів державної влади з питань місцевого самоврядування.

РозділII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Члени територіальної громади як суб’єкти муніципально – правових відносин

Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування. Членство в територіальній громаді. Особливості реалізації прав і свобод людини у місцевому самоврядуванні. Механізм реалізації муніципальних прав і обов’язків особи. Правове регулювання колективних та індивідуальних форм участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.

Організаційно – правові моделі муніципального управління

Типологія моделей муніципального управління. Системно-структурна організація місцевого самоврядування в Україні. Критерії побудови оптимальної структури органів місцевого самоврядування. Представницькі і виконавчі органи місцевого самоврядування в Україні, особливості їх взаємовідносин з сільським, селищним, міським головою. Специфіка правового статусу та порядку функціонування районних і обласних рад. Організація управління районами в місті. Правове регулювання взаємовідносин органів державної влади з органами місцевого самоврядування. Аналіз практики функціонування органів та посадових осібмісцевого самоврядування України в аспекті оцінки ефективності організаційно-правових моделей муніципального управління. Добровільні об’єднання органів місцевого самоврядування.

 

Нормотворчість суб’єктів місцевого самоврядування

Поняття, види, юридичні властивості актів суб’єктів місцевого самоврядування. Особливості нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування. Індивідуальні і колегіальні форми прийняття муніципальних рішень. Роль постійних комісій місцевих рад у нормотворчому процесі. Правова експертиза проектів актів місцевого самоврядування. Статут територіальної громади, регламент місцевої ради: порядок підготовки, прийняття. Реалізація актів суб’єктів місцевого самоврядування. Контроль у сфері нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування.

Правове регулювання статусу муніципальних службовців

Муніципальна служба і її правове регулювання. Право на службу в органах місцевого самоврядування в Україні. Муніципальні службовці: статус, порядок проходження служби, права та обов’язки. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби. Порядок проведення атестації муніципальних службовців. Особливості правового статусу виборних осіб місцевого самоврядування. Відповідальність за порушення законодавства про муніципальну службу. Кадрова політика щодо муніципальної служби.

 

Муніципально - правова відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Поняття, ознаки, види муніципально-правової відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед населенням, державою, фізичними та юридичними особами. Підстави муніципально-правової відповідальності та муніципально-правові санкції. Державний контроль та нагляд за додержанням законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Розділ III. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Загальна характеристика повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Поняття та види повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Розмежування повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування. Власні, делеговані, виключні повноваження органів місцевого самоврядування та особливості їх реалізації. Основні засади делегування повноважень у сфері місцевого самоврядування. Контроль за виконанням делегованих повноважень у сфері місцевого самоврядування. Співвідношення повноважень представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування. Особливості реалізації повноважень посадових осіб місцевого самоврядування при вирішенні питань місцевого значення.

Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо управління комунальною власністю

Загальна характеристика права комунальної власності. Об’єкти комунальної власності. Підстави та порядок формування комунальної власності. Форми реалізації територіальною громадою права комунальної власності. Управління об’єктами комунальної власності на місцевому та регіональному рівні. Комунальні підприємства, установи, організації. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з комунальними підприємствами, установами та організаціями.

 

Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування в бюджетно – фінансовій сфері

Засади фінансового функціонування територіальних громад. Місцеві фінанси: поняття, структура, порядок формування та використання. Доходи й видатки місцевих бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування. Особливості бюджету міста Києва. Місцеві податки і збори. Участь органів місцевого самоврядування в кредитно-фінансових відносинах. Участь держави у бюджетному забезпеченні місцевого самоврядування. Фінансовий контроль у сфері місцевого самоврядування.

Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян

Засоби забезпечення законності, правопорядку органами місцевого самоврядування. Охорона прав, свобод і законних інтересів громадян на місцевому та регіональному рівні. Судовий захист прав та інтересів місцевого самовря­дування. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо утворення та забезпечення діяльності місцевої міліції. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері інформаційного забезпечення. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки, судовими органами та органами юстиції.

 

 

ЗАВДАННЯ

До практичних занять

з навчальної дисципліни „Муніципальне право”

З А Г А Л Ь Н І П О Л О Ж Е Н Н Я

“Завдання до практичних занять з навчальної дисципліни “Муніципальне право” мають сприяти більш глибокому засвоєнню основних тем навчального курсу, формуванню практичних навичок роботи з першоджерелами, нормативним матеріалом, спеціальною юридичною літературою, самостійному проведенню юридичного аналізу пропонованих обставин, закріпленню вміння приймати аргументовані рішення по них.

Виконання завдання за будь-якою темою потребує попереднього опрацювання відповідних розділів підручника і рекомендованої літератури та засвоєння необхідних розділів і статей нормативно-правових актів. Рішення завдань здійснюється на основі аналізу фактичних обставин справи і відповідно до чинного законодавства. При цьому слід використовувати не тільки закони України, нормативні акти Президента та Кабінету Міністрів України, але й рішення Конституційного Суду України, зазначені в переліку рекомендованих правових актів.

Відповідь має бути конкретною і водночас обґрунтованою. Завдання виконуються письмово в окремому зошиті.

Тема 1. Роль муніципального права в процесі становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні.

(колоквіум)

План

1.Місцеве самоврядування як категорія сучасного державознавства.

2.Державна політика у сфері місцевого самоврядування, основні напрямки її здійснення.

3.Поняття, предмет, методологія, система, джерела науки муніципального права.

4.Навчальна дисципліна «Муніципальне право» та її значення для підготовки юристів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.012 с.)