ТОП 10:

Обрання секретаря сільської, селищної, міської радиЗгідно із статтею 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” секретар сільської, селищної, міської ради обирається за пропозицією сільського, селищного, міського голови відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради і працює в раді на постійній основі. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

У трудовій книжці секретаря сільської, селищної, міської ради у розділі “Відомості про роботу” робиться запис про обрання на посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номеру запису.

Обрання заступника міського голови — секретаря Київської

Міської ради

Відповідно до статті 14 Закону України “Про столицю України - місто-герой Київ” заступник міського голови — секретар Київської міської ради обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, передбачені статтями 50 та 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

У трудовій книжці заступника міського голови — секретаря Київської міської ради у розділі “Відомості про роботу” робиться запис про обрання на посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номеру запису.

 

Обрання голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад

Відповідно до статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” голови постійних комісій з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад обираються радою на строк її повноважень із числа депутатів цих рад. За рішенням відповідної ради голови постійних комісій з питань бюджету можуть працювати в раді на постійній основі.

У трудовій книжці голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад, який працює в раді на постійній основі, у розділі “Відомості про роботу” робиться запис про обрання на посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номеру запису.

 


Прийняття на посади заступників сільського, селищного,

Міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради

Згідно із статтею 51 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” персональний склад виконавчого комітету затверджується відповідною радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради. До складу виконавчого комітету входять зокрема, сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті ради, заступники сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету. Виконавчий комітет здійснює свої повноваження до формування нового складу виконавчого комітету.

Відповідно до статті 10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” прийняття на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради здійснюється шляхом затвердження відповідною радою.

У трудовій книжці заступника сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради у розділі “Відомості про роботу” робиться запис про затвердження на відповідну посаду із зазначенням підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номеру запису.

 

Прийняття на посади керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування

Відповідно до статті 10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” прийняття на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування здійснюється шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

У разі необхідності, за згодою сторін, посадова особа місцевого самоврядування може бути переведена на рівнозначну чи нижчу посаду або посаду радника чи консультанта без конкурсного відбору.

У трудовій книжці зазначених посадових осіб у розділі “Відомості про роботу” робиться запис про призначення на посаду із зазначенням підстави для внесення запису (розпорядження голови, його номер і дата) та порядкового номеру запису.

 

Прийняття осіб в органи місцевого самоврядування

За строковим договором (контрактом)

Згідно із статтею 10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). Тобто у разі потреби виконання роботи тимчасово відсутньої посадової особи (довготермінове відсторонення від посади, хвороба, відпустка тощо) на час її відсутності може бути прийнята інша особа а умовах контракту (без конкурсу).

Відповідно до статті 21 КЗпП України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін. Особи, прийняті на роботу на умовах контракту в органи місцевого самоврядування, не набувають статусу посадових осіб місцевого самоврядування, вони не складають Присяги, їм не встановлюється ранг і період роботи за контрактом не зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування чи стажу державної служби.

 

Прийняття на посади працівників патронатної служби

Відповідно до статті 10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” голови районних, районних у містах, обласних рад, Київський та Севастопольський міський голова та міські голови (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) мають право самостійно (без конкурсу) добирати та приймати на службу своїх помічників, радників (патронатну службу).

На посади патронатної служби приймаються громадяни України, які мають необхідний досвід роботи в органах управління відповідної галузі чи сфери діяльності. З метою набуття працівниками патронатної служби практичного досвіду, перевірки їх професійного рівня і ділових якостей може встановлюватися випробування, а також проводитися стажування.

Працівники патронатної служби є посадовими особами місцевого самоврядування, вони складають Присягу, їм присвоюються ранги відповідно до статті 14 зазначеного Закону. На них, як і на інших посадових осіб місцевого самоврядування поширюються обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, у тому числі і обмеження, встановлені статтям 12 та 18 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

У трудовій книжці зазначених посадових осіб у розділі “Відомості про роботу” робиться запис про призначення на відповідну посаду із зазначенням підстави для внесення запису (розпорядження голови, його номер і дата) та порядкового номеру запису.

 

 


Додаток 2

до листа Головдержслужби

від 6 лютого 2002 року

N 42/621

 

 

Методичні рекомендаціїПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.008 с.)