Імітаційна модель ринкової економікиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Імітаційна модель ринкової економікиКонцептуальна основа імітаційної моделі ринкової економіки

В попередніх розділах описано загальні економічні закономірності з допомогою математичного опису емпірично спостережуваних найпростіших ринкових подій та процесів.

Але при цьому залишаються поза увагою історичні, соціальні умова, демографічні обставини, технічний стан виробничого обладнання, та інші фактори, котрі впливають на господарство країни. Щоб їх урахувати необхідно доповнити базову модель ринкової економіки (описану в р. 3) відповідними додатковими параметрами та співвідношеннями. І на цій основі отримати імітаційну модель ринкової економіки.

Розглянемо імітаційну модель економіки нашої країни. Вважатимемо, що в економіці країни відбувається виробництво і споживання одного агрегованого товару. До цього товару належать всі продукти першої необхідності (їжа, одяг, комунальні послуги, плата за зв'язок, транспорт, ліки) й товари довготривалого вжитку (побутова техніка, культтовари, предмети розкоші).

Описування економічної структури суспільства з допомогою статистичних розподілів приводить до складних задач, які важко розв'язувати з допомогою числових методів. Тому застосуємо простіший метод. Опишемо економічну структуру суспільства з допомогою розділення учасників економіки на групи з однотипними доходами і витратами. Вважатимемо, що члени різних груп мають різні заощадження, а заощадження членів окремої групи є рівними для всіх її членів. Виділимо такі економічні групи: пенсіонери (їх кількість ), робітники виробничих підприємств ( ), працівники з бюджетним фінансуванням (працівники освіти, культури, медицини, ), службовці ( ) і підприємці – власники малих підприємств ( ) та власники великих підприємств (їх кількість ).

Громадяни зі сталим доходом отримують пенсію , або зарплату ( ), з якої сплачують податок на дохід .

Кількість товару, виробленого за одиницю часу на одному робочому місці на малому і великому підприємстві описують відповідно виробничі функції і , які залежать від капіталозабезпечення , , потрібного для виробництва одиниці товару.

Всі групи громадян споживають агрегований продукт ціною . Кількість купленого продукту описує функція споживання ( ), яка залежить від купівельної спроможності споживачів тої групи ( ). Функція споживання описує попит на товари першої необхідності й товари довготривалого вжитку і вона є одною й тою ж для всіх груп виробників і споживачів.

Члени тої групи ( ) мають заощадження . Ці заощадження різні для окремих груп і рівні в межах групи. Громадяни зі сталим доходом повністю витрачають свої заощадження на споживання. Їхня купівельна спроможність , ( ), де ‑ частка заощаджень, спрямована на особисте споживання ( ).

Підприємці витрачають частку ( ) своїх заощаджень на особисте споживання; ( ). Також вони витрачають частку своїх заощаджень на виробничі потреби; ; ( ). Параметри , описують структуру витрат підприємців. Купівельна спроможністьвласників підприємств щодо агрегованого продукту , ( ). Відносне капіталозабезпечення власників підприємств ( ).

Власники підприємств сплачують додаток , на «фонд заробітної плати». Також вони сплачують податок на дохід. Крім того, під час виробництва власники підприємств зазнають накладних виробничих витрат ( ), де ‑ сталий коефіцієнт, який вказує частку накладних витрат в порівнянні з витратами на виготовлення товару.

Властивості функцій споживання ( ) і виробничих функцій ( ) описано в розділі 2.

Питання до параграфу 6.1

Як зв'язок між загальністю й детальністю економічних закономірностей та простотою і складністю їх математичного опису? Що називають імітаційною моделлю економіки? Які специфічні особливості господарства окремої країни необхідно взяти до уваги при розробленні його імітаційної моделі? Що розуміють під агрегованим товаром? Як поняття агрегованого товару пов'язане з виробництвом і споживанням? В чому перевага і недолік математичного описування учасників економіки з допомогою статистичних розподілів. В чому полягає перехід від опису учасників економіки з допомогою статистичного розподілу до опису окремих груп учасників економіки?

Які основні групи учасників економіки зі сталою зарплатою? Як найпростіше розділити підприємців на окремі групи? Який економічний показник описує економічний стан громадян зі сталим доходом і підприємців? Який показник фінансової спроможності стосується громадян зі сталим доходом? Які два показники фінансової спроможності стосуються власників підприємств? Які підстави того, що діяльність підприємств виражають економічною поведінкою їх власників?

Які основні групи учасників економіки, ідентичної з економікою нашої країни? В якій економічній формі виражені фінансові поступлення громадян зі сталим доходом. Як дохід підприємців залежить від їх капіталозабезпечення? Як математично описати залежність кількості виробленого товару від капіталозабезпечення? Як математично описати залежність кількості спожитого товару від купівельної спроможності? Як купівельна спроможність пов'язана із заощадженнями й структурою витрат? Як капіталозабезпечення пов'язане з заощадженнями і структурою витрат? Які три основні види податків вносять основні учасники економіки? Чому власники виробничих підприємств зазнають накладних виробничих витрат?Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.01 с.)