Фільтри “Деформация” (Distort)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фільтри “Деформация” (Distort)Фільтри із субменю “Деформація” виконують геометричне спотво­рення зображення.

Фільтри “Шум” (Noise)

“Шум” у зображенні є пікселями з випадковими кольоровими значеннями. Фільтри з меню “Шум” по-особливому пом’якшують зображення у виділеному фрагменті внаслідок додавання таких пікселів. За допомогою цих фільтрів ви можете виправляти такі дефекти зображення, як наявність подряпин, а також створювати незвичайні текстурні рисунки, які потім буде використано, наприклад, як фон для текстових елементів.

Фільтри “Оформление” (Pixelate)

Шість фільтрів із меню “Оформлення” перетворять виділену ділянку методом об’єднання пікселів, що мають схожі кольорові значення, в об’єкти.

Фільтри “Освещение” (Render)

П’ять фільтрів із меню “Освітлення” використовують для ство­рення ефекту “хмарності” та імітації різних джерел світла. Ви також можете використовувати півтонові текстури, які дають змогу отримувати на “освітлюваній” поверхні тривимірний ефект.

Фільтри “Резкость” (Sharpen)

Фільтри з меню “Різкість” підвищують чіткість зображень за рахунок посилення контрасту між сусідніми пікселями.

Фільтри “Стилизация” (Stylize)

Фільтри з меню “Стилізація” створюють у виділеному фрагменті спеціальні художні враження внаслідок зсуву пікселів і підвищення контрасту в зображенні.

Фільтри “Видео” (Video)

Меню “Відео” містить фільтри “Построчная развертка” й “Цвета NTSC”. Фільтр “Цвета NTSC” обмежує кольоровий зміст зображення тільки тими барвами, які використовують для телевізій­ного відтво­рення. Цей фільтр дає змогу уникнути “розтікання” надмірно насичених кольорів на сусідні рядки розгортки екрана.

Фільтр “Построчная развертка” видаляє парні або непарні рядки. Для їх заміни ви можете скористатися подвоєнням рядків, які залишилися, або інтерполяцією. Цей фільтр використовують для пом’якшення “рухомих” зображень, отриманих із відеоджерел.

10. Розмір зображення та його графічний дозвіл. Програма (АР) дає можливість змінювати графічний дозвіл за такими параметрами:

– графічний дозвіл зображення;

- налаштування графічного дозволу;

- вибір методу інтерполяції;

- відображення обсягу файла й параметрів зображення;

- оцінка розміру сторінки та перегляд макета;

- кадрування зображення;

- команда Размер изображения;

- автоматичне встановлення дозволу.

11. Корекція кольору – це процес усунення тонового й кольо­рового дисбалансу в зображенні, який дає змогу налаштовувати контраст кольорів.

Процедура коректування кольору складається з певних етапів. Залежно від зображення потрібно виконати той або інший етап цієї процедури:

1) виконайте калібрування системи;

2) перевірте якість сканованого зображення;

3) задайте в зображенні білу (світлу) та чорну (темну) крапки;

4) виконайте корекцію тонів і налаштуйте контраст за допомогою команд Уровни або Кривые;

5) виконайте коректування кольорів за допомогою команд Кривые, Цветовой тон / Насыщенность, Заменить цветабо Выборочная коррекция цвета.

12. Тексти. Щоб уставити в зображення текст, потрібноо ско­ристатися групою Текст на панелі інструментів. Можна вибрати Тип текста (суцільний або контурний) і напрям написання (гори­зонталь­ний чи вертикальний). За допомогою рядка з параметрами інстру­мента Текст можна змінювати розмір тексту, його написання, гарні­туру, колір, задавати ефекти, подібні до ефектів WordArt (створювати деформований текст), переміщати, редагувати тощо. Можливе також виконання команди Произвольная трансформация з меню Редакти­рование, яка дає змогу розгортати текст у потрібному напрямі та деформувати його. Текстовий блок вставляється в зображення завжди у новий прошарок.

Для текстових блоків також можна застосовувати різноманітні фільтри, які дають змогу отримати такі ефекти написання: кров’ю, снігом, золотом, водою, ртуттю, льодом тощо. У цьому випадку текстовий прошарок потрібно перевести в растр, щоб програма сприймала його не як набір символів, а як зображення, командою Растеризации слоя з контекстного меню назви відповідного про­шарку палітри Слои.

13. Adobe Photoshop для Інтернету та Веб. Ще одним корисним застосуванням програми Adobe Photoshop є веб-дизайн, а саме оформлення веб-сторінок, сайтів, підготовка графічних зображень для розміщення в Інтернеті, створення банерів, навігаційних карт тощо. Завантаження веб-сторінок потребує певного часу. Отож чим менший сайт за обсягом, тим більша ймовірність того, що його частіше відвідуватимуть. Отже, будь-яке графічне зображення, рисунок чи фон сторінки слід оптимізовувати, щоб зменшити їхній обсяг. Будь-яка оптимізація призводить до погіршення якості зображення, тому потрібно знаходити компроміс між якістю та обсягами забражень (у байтах).

Для оптимізації зображення потрібно виконати команду Файл / Сохранитьдля Веб. У діалоговому вікні Сохранение для Веб є чотири закладки. На першій можна передивитись оригінальне (вихідне) зображення, на другій – один варіант оптимізованого зображення, на інших – відповідно, два або чотири варіанти оптимізації для різних параметрів стискування. Під кожним перетвореним зображенням подано його обсяг та час, потрібний для його завантаження в браузері. У цьому вікні можна задати параметри оптимізації: формат, в якому потрібно зберегти файл (зазвичай це jpeg, gif чи png), зазначити якість зображення у відсотках, задати кількість кольорів, спосіб стиску­вання, розмір файла тощо.

Ще одним ефективним способом оптимізації є поділ зображення на окремі частинки та збереження їх із різним ступенем стискування та різною палітрою кольорів. Майже однокольорові частини можна без утрати якості стискати максимально, а ті частини, де є неоднорідні зображення – зберігати з найвищою якістю.

Завдання

Потрібно провести відновлення старої фотографії та зображен­ня, фільтрацію підготовленого наперед зображення й фотографії одним із наявних фільтрів, після чого провести довільні зміни наявни­ми інструментами; вивести на друк готове зображення. Створіть обкла­динку до вашого фотоальбому.

Хід роботи

1. Запустіть програмуAdobe Photoshop CSчи іншу версію.

Виконайте команди Пуск / Adobe / Adobe Photoshop CS або клацніть на ярлику програми.

2. Виконайте деякі налаштування програми.

Увімкніть панель інструментів, виконавши команди головного меню Окно / Инструменты, і палітри Навигатора (Окно / Навигатор) та Истории (Окно / История), якщо вони вимкнені.

3. Відкрийте файл, що містить фотографію-зразок.

4. Збережіть цей файл у форматі Photoshop.

Виконайте команди Файл / Сохранить как… / у полі Имя файла задайте назву, а в полі Формат виберіть формат Photoshop (*.PSD, *.PDD).

5. Відновіть зображення.Спочатку збільшіть частину зображення, яка містить дефект. Для цього на панелі інструментів виберіть інструмент Лупа (Zoom).

Щоб усунути з фотографії вади невеликих розмірів (замалювати їх), виберіть інструмент Лечебная кисть (Healing Brush). Доберіть для цього інструмента потрібний розмір і вигляд пензлика,змінюючи параметр Options на панелі параметрів. Натисніть на клавішу Alt та виберіть вихідну точку, яка слугуватиме джерелом для копіювання (клацніть курсором миші над тією ділянкою картинки, із якої потрібно взяти зразок для копіювання). Відпустіть клавішу Altта проведіть указівником миші над зіпсованою ділянкою зображення – цю частину зображення буде зафарбовано зразком. Для усунення великих дефектів скористайтесь інструментом Заплата (Patch).За допомогою цього інструмента можна задати відразу цілу ділянку, яку потрібно замінити. Як і для попереднього інструмента, виберіть джерело для копіювання частини, натиснувши клавішу Alt, а потім проведіть указівником над пошкодженою ділянкою.

Щоб висвітлити на екрані потрібну частину зображення, слід перемістити червоний прямокутник у палітрі Навигатор.

6. Позбавтеся таких недоліків, як зморшки, дефекти шкіри, “відблиски” від спалаху.

7. Усуньте ефект “червоних очей”, якщо він є на фотографії, або перефарбуйте очі в інший колір.

Збільшіть ділянку із зображенням очей так, щоб можна було змі­нити їхній колір. Установіть робочий колір переднього плану – чорний, якщо потрібно зафарбувати зіниці, або блакитний, якщо потрібно змінити колір очей. Для цього клацніть на прямокутнику заливання кольору переднього плану на панелі інструментів та виберіть потрібний колір. Активізуйте інструмент Замена цвета (Color Replacement Tool)із групи Лечебная кисть.Доберіть розмір пензлика (менший від зіниці ока) й задайте такі параметри: вид – колір, дискретизація – одиночна, межі – неперервні, допуск – 30 %. Акуратно замалюйте відповідну ділянку ока. Якщо результат незадо­вільний, то скасуйте виконані операції за допомогою палітри “История”, повернувшись до попереднього стану. Спробуйте задати інші параметри для інструмента Замена цвета або змінити колір переднього плану. Збережіть зміни.

8. Створіть новий файл. Виконайте команди Файл / Новый, задайте ім’я та розміри зображення, наприклад 10 x 15 см, роздільну здатність – 72 пікселі на дюйм (саме така роздільна здатність багатьох моні­торів) і режим RGB. Інші параметри не змінюйте.

9. Задайтеградієнтну заливку для нового файла.Клацніть на кнопці Создать новую заливку или слой, яка розміщена внизу палітри Слои, та виберіть пункт Градиент. Задайте один із запропо­нованих градієнтів – OK.

10. Змініть вигляд градієнта.Скористайтеся палітрою Стили.

11. Назвіть новий файл Портретта збережіть його у власній папці.

12. Активізуйте файл із фотографією-зразком. Перейти до потрібного відкритого файла можна за допомогою команди головного меню Окно.

13.Виокремте портрет за контуром, за допомогою інструмента кисть або лассо.

14.Скопіюйте виокремлену частину зображення в буфер обміну. Скористайтеся комбінацією клавіш Ctrl + C.

15. Перейдіть до файлаПортретта вставте у нього вміст буфера обміну (Ctrl + V).Виокремлений фрагмент буде вставлено в новий прошарок.

16. Розгляньте отриманий результат та в разі потреби внесіть правки. Якщо межі зображення були виокремлені неакуратно, то вилучіть зайві частини за допомогою інструментів ластикі кисть відповідного розміру.

17.Виконайте автоналаштування файла. Виконайте почергово коман­ди менюИзображение / Настройка / Автоуровни (Автоконт­раст­ность, Автоцвет).

18. Покращіть, якщо потрібно, різкість зображення. Виконайте командиФильтр / Резкость / Сделать четче.

19. Проекспериментуйте з іншими фільтрами задання різкості. Скасу­вати виконану дію можна за допомогою палітри История.

20.Об’єднайте прошарки. Виконайте команду Выполнить сведение, клацнувши на кнопці, яка розміщена у верхньому правому куті палітри Слои. Усі прошарки буде зведено в єдине зображення.

21. Збережіть зміни в документіПортрет.

22. Створіть файл із власним портретом на тлі якогось пейзажу, міста, моря, гір тощо.

23. Задайте потрібні розміри та розміщення вашого портрета в новому файлі. Для цього на палітрі Слои виберіть відповідний прошарок і виокремте прямокутний фрагмент, який містить портрет. Вико­найте команду Произвольная трансформация з контекстного меню виокремленого фрагмента та поміняйте розміри, поверніть чи перемістіть об’єкт. Вийдіть із режиму Произвольная трансфор­мация, натиснувши клавішу вводу.

24. Збережіть створену фотографію під назвоюПортрет 2.

25. Застосуйте один із художніх фільтрів до створеної фотографії.

Виконайте команди Фильтр / Галерея фильтров . Виберіть один із фільтрів, наприклад Fresco, та натисніть OK. Поекспери­ментуйте з іншими фільтрами.

26.Збережіть створену фотографію під назвою Портрет 3.

27. Створіть свій портрет у художній рамці. Виокремте прямокутну частину з портретом, яку потрібно помістити в рамку. Скопіюйте її в буфер обміну. Створіть новий файл. Розмір картинки задайте дещо більшим, ніж розмір фрагмента, занесеного в буфер обміну. Вставте в новий файл уміст буфера обміну.

28. Створіть новий канал для побудови рамки. За допомогою інстру­ментів групи лассоабо швидкої маски виокремте вставлений фрагмент та клацніть на кнопці Создать новый канал у правому нижньому куті палітри Каналы – отримаєте чорне тло, на якому буде виділено частину з майбутньою фотографією. Інвер­туйте виокремлення командою Выделения / Инвертирова­ть выделения і залийте виділений фрагмент білим кольором. Скасуйте виокремлення. В активному каналі виокремленою вважають білу частину зображення.

29. Створіть художню рамку. Застосуйте до виокремленої частини каналу один із художніх фільтрів, наприклад Фильтр / Texture / Mosaic Tiles. Доберіть найкращі, на вашу думку, параметри фільтра, натисніть OK.

30. Об’єднайте створений канал із кольоровим каналом вашого портрета. Активізуйте кольоровий канал та, утримуючи клавішу Ctrl, клацніть на каналі з рамкою.

31. Забарвте рамку кольором переднього плану.

32. Скасуйте виокремлення.

33. Об’єднайте прошарки та збережіть створене зображення у файліПортрет 4.

34. Уведіть назву фотоальбому.Скористайтесь інструментом Текст. Створіть ефект“перспектива”. У режимі RGB зробіть новий документ та наберіть на чорному тлі великими білими літерами слово “Фотоальбом”. Переведіть текстовий прошарок у растр і застосуйте фільтр Размытие Гаусса (Фильтр / Размытия / Размытие Гаусса). Доберіть параметри розмиття на власний розсуд. Далі застосуйте фільтр Соляризация (Фильтр / Stylize / Solarize), а потім скористайтеся засобом Автоцвет із меню Изображение / Настройки.

Застосуйте фільтр Полярные координаты (Фыльтр / Distort / Polar Coordinates) з параметром polar to rectangular та розгорніть зображення на 90° за годинниковою стрілкою. Декілька разів засто­суйте фільтр Ветер із такими параметрами: метод – Ветер, напрям – Справа.

Повторіть усі дії у зворотному порядку, а саме: розгорніть зобра­ження й застосуйте фільтр Полярные координаты з параметром rectangular to polar. За допомогою команди Тон / Насыщенность зафар­буйте текст, активізувавши перемикач Тонирование.

35. Уставте ще декілька текстових блоків, які відображали вміст вашого альбому.Текст і фотографії розмістіть у довільному порядку.

36. Створіть кольоровий фон для обкладинки.

37. Об’єднайте прошарки та збережіть створене зображення у файлі Фотоальбом.

38. Підготуйте файлФотоальбомдля друку.

39. Закінчіть роботу. Продемонструйте обкладинку викладачеві.

 

Лабораторна робота № 13

Тема.Робота в програміMS Visio.

Мета.Навчитися застосовувати програму MS Visio для побудови блок-схем алгоритмів чи фізичних процесів, маркетингових та організаційних діаграм, планування офісу, облаштування території тощо.

План

1. Можливості програми MS Visio.

2. Форми. Робота з формами.

3. Розв’язування задач засобами MS Visio.

Теоретичні відомості

1. Можливості програми MS Visio.Для створення графіки широкого застосування використовують програму MS Visio. Докумен­ти в MS Visio називають рисунками. Можливість створення рисунків можна налаштувати відповідно до вимог для додатка, який керує інтерфейсом користувача. Проект створення рисунка можна вико­нувати на одному чи кількох аркушах стандартного (А4) або заданого розміру. Рисунки можуть бути збережені у файлі у форматі vsd чи як XML-рисунки у форматі vdx, видруковані чи вставлені в будь-який офісний документ чи документи інших програм.

За допомогою програми MS Visio можна розв’язувати складні математичні, фізичні задачі (побудова їхніх блок-схем). Зокрема, програму використовують:

- на виробництві під час побудови організаційних, інженерних, маркетингових, блочних, часових та інших діаграм;

- в архітектурній галузі, оскільки вона дає змогу створювати професійні плани забудов, здійснювати дизайн помешкання та офісу включно із розставлянням меблів, а також укладати карти місцевості;

- у радіоелектроніці – для побудови електричних схем і радіосхем.

2. Форми. Робота з формами. Для роботи в програмівикористо­вують графічні форми. За допомогою визначених інструментів здійснюють її форматування. Із комбінацій форм створюють потрібний рисунок, блок-схему, діаграму тощо. Усі об’єкти в MS Visio мають властивості, тобто значення, які встановлюються для визна­чення вигляду й поводження об’єкта (найпростіше викликати за допомогою контекстного або головного меню).

Є чотирнадцять категорій форм, що стосуються конкретних видів робіт. У лівій частині розміщено вертикальну панель із доступними категоріями форм. У центрі на зеленому фоні – форму (вікно) вашого застосування (робоче поле містить чистий аркуш із допоміжною сіткою). Угорі розміщено панель інструментів середовища розробки.

Потрібні форми наносять на аркуш методом перетягування мишею їхніх зображень із вибраної панелі.

Форму, що є на аркуші, вибирають за допомогою клацання ми­шею, після чого її зручно переміщати в потрібне місце за допомогою клавіш зі стрілками на клавіатурі. Форму перетягують також мишею, вказівник якої на формі набуває хрестоподібного вигляду. Нормальний вигляд указівника миші – це стрілка, що відповідає режиму роботи з об’єктами.

Стандартна панель інструментів містить кнопки для вмикання режимів роботи із заготовками, шаблонами, об’єктами, зі з’єднува­чами, текстом, а також для рисування прямих ліній, прямокутника, еліпса, кривих тощо.

Форми можуть мати на своїх контурах сині хрестики, що позна­чають позиції, куди вставляють лінії-з’єднувачі. Особливість з’єдну­ва­ча полягає в тому, що форми можна перетягувати на аркуші, а з’єднувальна лінія сама прокладатиме для себе найкращий шлях. Після виконання з’єднань потрібно перейти в режим роботи з об’єктами.

Вибрану (активну) форму охоплено з усіх боків зеленими марке­рами, перетягуванням яких змінюють розміри форми.

Форми можна:

- забарвлювати кольорами, заливати текстурою, зокрема гра­дієнтною;

- вводити в них текст, двічі клацнувши мишею над формою;

- накладати одна на одну й змінювати їхній порядок, розміщу­ючи на передньому чи задньому плані;

- групувати (коли роботу над рисунком закінчено) і розгрупо­вувати (зазвичай складні форми). Після розгрупування можна змінювати складові частини рисунка. Інколи після розгрупу­вання форми бувають охоплені маркерами у вигляді замків-колодок. Тоді цей захист потрібно скасувати. Усі ці дії вико­нують за допомогою команд Форма і Формат із головного чи контекстного меню форми;

- копіювати або через буфер обміну, або переміщаючи її з натиснутою клавішею Ctrl.

Вибирають декілька форм, клацаючи на них з натиснутою клавішею Shift або обводячи мишею контур навколо них. Вилучають вибрану форму клавішею Delete чи командою Вирізати.

Можна нарисувати будь-яку власну форму за допомогою інстру­ментів лінія,прямокутник, крива тощо. Для надання криволінійній конфігурацій потрібних форм перетягують спеціальні зелені маркери, які є на ній. Із власних форм можна створити категорію для розв’язу­вання задач, тобто власний шаблон. Шаблони форм зберігаються у файлах із розширенням vst.

Хід роботи

1. Запустіть програмуMS Visioі створіть новий рисунок, вибравши тип рисунка Марі шаблонDirectional Map Shapes 3D.vst.

2. Створіть рисунок, який відображатиме план домашньої місцевості. Використайте заготовки програми. Рисунок виконайте методом конструювання.

3. Збережіть рисунок під назвоюПлану папці Мої рисунки.Скорис­тайтеся перейменуванням аркуша внизу форми й відповідними кнопками панелі інструментів.

4. Уставте новий аркуш і назвіть йогоБлок-схема.

5. Побудуйте блок-схему знаходження коренів квадратного рівняння. Виберіть для цієї роботи категорію Flowchart і шаблон Basic Flowchart Shapes. Перетягніть потрібні форми на аркуш, вирівняйте їх, з’єднайте між собою, додайте текст, використавши шрифт Arial розміром 12 пунктів, збільшіть розміри форм, округліть кути з’єднувальної лінії.

6. Використовуючи шаблон маркетингових діаграм, побудуйте декіль­ка діаграм (різних). Дані застосуйте довільні. Використайте шаблон Marketing Diagrams із категорії Forms and Charts. Текстові блоки заповніть довільно.

7. ЗбережітьБлок-схемуйДіаграмив папціМої рисунки.

8. Створіть організаційну діаграму, яка відображала б структуру вашої фірми. Скористайтеся готовим зразком.

9.Змініть фон у діаграмі. Перейменуйте аркуш на Структура. Пе­рей­діть на аркуш VBack-ground і змініть фон у діаграмі, увівши назву вашої фірми й підібравши фон до вподоби із шаблону Backgrounds.

10. Збережіть рисунок під назвою Структура у власній папці.

11. Створіть макет свого робочого кабінету у власній фірмі. Виберіть взірець (скелет) із пункту меню Файл / Новий / Перегляд зразків рисунків / Buiding Plan Office Layout.vsd. Збережіть його у файлі Кабінет.

12. Продемонструйте рисунки викладачеві.

13. Завершіть роботу.

 

Лабораторна робота № 14

Тема.Робота в програміMS Outlook.

Мета.Навчитися створювати робочі календарі, організації зустрічей, нарад і нагадування про події, виконувати телефонні дзвін­ки, розсилати повідомлення та листи, вести щоденник, створювати контакти й нотатки.

План

1. Значення та застосування програми MS Outlook.

2. Створення контактів.

3. Робота з календарями.

4. Планування завдань і доручень.

5. Організація ведення щоденника.

6. Створення нотаток.

7. Створення й розсилання листів та повідомлень.

Теоретичні відомості

1. Значення та застосування програми MS Outlook. Програма MS Outlook призначена для планування робочого календаря, органі­зації зустрічей, нарад і нагадувань про події, виконання телефонних дзвінків, розсилання повідомлень та листів окремій особі чи групі осіб, ведення щоденника, створення контактів і нотаток.

Після запуску програми відкривається область переходів (якщо задано відповідний параметр у команді Вигляд) і вікно, яке нази­ваєть­ся “Outlook сьогодні”. У ньому користувач негайно отримає інформацію про заплановані й передбачені події, про завдання та пові­домлення електронної пошти. Це вікно певним чином налаштовується: можна змінити набір папок у групі Повідомлення, Параметри календаря, стиль вікна. Якщо вікно не відображається за замовчуванням, потрібно клацнути на його піктограмі на панелі інструментів Додаткова.

Область переходів містить список доступних папок Outlook і кнопки доступу до головних служб: Пошта, Календар, Контакти, Завдання, Нотатки, Список папок, Ярлики, Щоденник. Порядок розміщення кнопок можна змінювати.

У списку папок є особисті папки й засоби для керування файла­ми, за допомогою яких можна перейти до папки “Мій комп'ютер” чи до Провідника для виконання дій над файловою структурою комп’ютера.

Особисті папки можна долучати та вилучати, створювати ієрар­хічні структури. Вони не мають фізичної адреси на диску – це внутрішні папки програми.

Для роботи з повідомленнями електронної пошти корисними є папки пошуку. У них містяться посилання на погруповані користува­чем повідомлення: великі повідомлення (понад 100 Кбайтів тощо), непрочитані повідомлення, повідомлення від конкретної особи чи від контактерів певної категорії тощо. Власні папки пошуку можна створювати й вилучати. Під час вилучення папки пошуку пові­дом­лення не вилучають із Outlook, оскільки ці папки призначено не для зберігання погрупованих повідомлень, а для їх відображення. Щоправда, якщо повідомлення вибрати і вилучити, то воно буде переміщено в папку Вилучені.

У групу Ярлики можна помістити ярлики часто вживаних прог­рам чи папок для роботи з ними, не виходячи з програми.

2. Створення контактів. Контакти створюють за допомогою команд Створити / Контакт. Папка Контакти є поштовою адресною книгою та сховищем відомостей про людей і організації, із якими ви спілкуєтеся. Використовуйте папку Контактидля зберігання адреси електронної пошти, поштової адреси, номерів телефонів, картинок і будь-яких інших відомостей, що стосуються до контактів, як-от: дні народження, роковини.

Відкривши контакт зі списку осіб, досить натиснути кнопку або вибрати команду меню, щоб відправити цій контактній особі запро­шення на збори, повідомлення електронної пошти або завдання. За наявності модему Microsoft Outlook може набирати номери телефонів контактних осіб, при цьому можна зберегти дані про час розмови, які заносять у папку Щоденник, а також нотатки про розмову. Для того, щоб спростити відстежування операцій, які стосуються контакту, пов’яжіть із ним будь-який елемент Microsoft Outlook або документ Microsoft Office.

Microsoft Outlook розділяє ці імена або адреси на компоненти й поміщає їх в окремі поля. Сортування, групування та фільтрацію контактів можна виконувати щодо будь-якої частини імені або адреси.

Зберігаючи відомості про контактну особу, у файлі як його ім’я можна використовувати ім’я, прізвище, назву організації, коротке ім’я контактної особи або будь-яке інше слово, яке допоможе швидко знаходити цей контакт, наприклад “постачальник провізії”. Microsoft Outlook пропонує декілька варіантів назви файла, у якому збері­гається контакт (можна вибрати також інше ім’я).

Для кожної контактної особи є можливість уводити до трьох адрес. Одна з них може бути вказана як поштова, після чого її можна друкувати на поштових наклейках, конвертах і використовувати для створення листів декільком адресатам.

У контакті можна додати рисунок:

1. Відкрийте або створіть контакт у папці Контакти.

2. У меню Діївиберіть Додати рисунок.

3. Знайдіть рисунок, який потрібно вставити.

4. Двічі клацніть на рисунок, який потрібно вставити.

Примітка. Розмір рисунка змінюється автоматично відповідно до розміру поля, відведеного під зображення контакту.

Контакти містять інформацію про працівників, знайомих тощо. Потрібно задати прізвище та ім’я, посаду, організацію, номери телефонів, адресу звичайну, адресу електронної пошти. Якщо контактів багато, то MS Outlook надає можливість вибрати категорію контакту із заданого списку (важливі особи, важливі клієнти, змагання, відпочинок, поїздка тощо) чи створити власну категорію, наприклад друзі, родичі чи ін. Якщо увімкнути параметр Приватне, то дані про контакт будуть недоступні для колег у локальній комп’ютерній мережі. На закладці Деталі задають номер підрозділу, скорочене ім’я, прізвище керівника (якщо особа є підлеглою) чи помічника (якщо особа є керівником), ім’я дружини, дату народження та інші дані. Після внесення даних виконують команду Зберегти й закрити або Зберегти та створити (для створення наступного контакту). Якщо створюють контактні записи для осіб, які працюють в одній організації, то застосовують команди Дії / Створити контакт у тій самій організації. Тоді в бланку контакту поля організації, адреса й службовий телефон будуть заповнені автоматично.

Можна впорядковувати контакти в алфавітному чи зворотному порядку, клацаючи на заголовках полів у списку контактів.

Користуючись контекстним меню конкретного контакту, певній особі можна назначити зустріч чи дати завдання, запросити на збори, надіслати листа чи зателефонувати. В останньому випадку після того, як модем набере номер, потрібно підняти слухавку й клацнути на кнопці Розмова. Факт розмови буде захронометровано в щоденнику.

Корисними є списки розсилання. Їх створюють командами Ство­рити / Список розсилання (наприклад для розсилання листів чи повідомлень окремій групі працівників).

3. Робота з календарями. Календарвикористовують для плану­вання робочого дня, тижня чи іншого періоду. Календар містить інфор­мацію про події й нагадує про них (зокрема про свята та дні народ­ження). Вирізняють дві головні події: зустріч і запрошення на збори.

Користуючись Календарем, можна також планувати різні зустрічі та запрошення на збори.Для зустрічікористувач зазначає тему, місце, характер зустрічі (службова, особиста, день народження); особу-кон­такт, категорію зустрічі, приватність, початок і кінець зустрічі, нагаду­вання про зустріч, звуковий сигнал-нагадування, зайнятість у той час тощо.

Запрошення на збори– це повідомлення про зустріч із декількома особами, яким програма відсилає запрошення електронною поштою автоматично.

До активних зустрічей належать не лише створювані зустрічі, а й будь-які події певної вагомості, про які комп’ютер має нагадувати користувачеві, наприклад зателефонувати клієнтові у визначений час, піти в банк тощо. Переглядати події зручно в режимі День / Тиждень / Місяць, який вибирають зі списку Поточне подання на панелі інструментів Додаткова. У цьому режимі події можна редагувати.

Для користувачів робочої групи в локальній мережі слід створити й налаштувати спільний календар, що дасть змогу програмі автома­тично узгоджувати час і місце зборів тощо.

Папка Календар Microsoft Outlook – це календар та засіб ство­рення розкладів, повністю інтегрований з електронною поштою, контактами й іншими засобами. Є можливість переглядання відо­мостей для днів, тижнів і місяців. Календардає змогу виконувати такі дії:

Створення зустрічей і подій

Записи додаються в Календар Microsoft Outlook так само, як і в паперовий органайзер: клацніть на будь-який інтервал часу і введіть відомості. Нові градієнтні кольори дають змогу швидко знайти поточне число й час. Поточний час відображається тільки в режимах перегляду Деньі Робочий тиждень. Для нагадування про зустрічі, збори та події можна використовувати звукові сигнали й повідом­лення, а для швидкого розпізнавання елементів – змінювати їхній колір.

Організація зборів

Для організації зборів досить вибрати час у Календарі, створити зустріч і запросити на неї учасників. Програма автоматично запро­понує найраніший час, коли всі учасники будуть вільні. Якщо запрошення на збори розсилаються учасникам електронною поштою, кожен адресат отримає запрошення в папку Вхідні. Під час відкриття запрошення в Microsoft Outlook відображається повідомлення, якщо збори конфліктують із наявним елементом Календаря. Запрошення можна прийняти, прийняти під сумнівом або відхилити натис­канням однієї кнопки. Учасники можуть запропонувати вигідніший для них час зборів, якщо на це є дозвіл організатора зустрічі. Відкривши збори, організатор може переглянути список запрошених, які прийняли і відхилили запрошення, а також тих, хто запропонував інший час.

Перегляд розкладів груп

Є можливість створювати календарі, у яких відображаються розклади груп користувачів або ресурсів. Наприклад, для того, щоб прискорити планування зборів за допомогою цього засобу, можна переглядати розклади всіх співробітників відділу або розклад використання всіх ресурсів приміщення, таких як конференц-зали.

Одночасний перегляд декількох Календарів

Можна переглядати одночасно декілька календарів, зокрема створені вами Календарі й загальні Календарі інших користувачів, наприклад, робочий календар і календар особистих зустрічей.

Крім того, можливе копіювання або переміщення зустрічей між календарями, що відображаються. Область переходів дає змогу швидко зробити ваш календар спільним і відкрити інші спільні календарі. Наданий власником календаря дозвіл визначає можливість створю­вати або зустрічі у цьому календарі.

Посилання на календарі веб-вузлів Windows Sharepoint Services

Доступ до веб-вузла Microsoft Windows Sharepoint Services дає змогу переглядати списки подій цього вузла у вашому Календарі Outlook. Ці списки регулярно оновлюватимуться й можуть перег­лядатися одночасно з будь-якими особистими або спільними календарями.

Керування Календарем іншого користувача

За допомогою засобу передачі прав доступу один користувач може керувати Календареміншого за допомогою своєї копії Microsoft Outlook. Наприклад, помічник з адміністративної роботи може керувати календаремкерівника. Якщо керівник указав помічника як свого представника, то помічник може створювати, переміщати й видаляти зустрічі, а також організовувати збори від імені керівника.

Зустрічі

Зустрічі ‒це заходи, для яких резервується час у календарі, на які ніхто не запрошується і для яких не засучаються ресурси. Для зустрічей можуть бути задані нагадування. Крім того, є можливість задати вид календаря під час його перегляду іншими користувачами, указавши час зустрічі якзайнято,вільно,під сумнівом або як часвідсутності на роботі. Можуть бути заплановані повторні зустрічі. Вони можуть переглядатися за днями, тижнями й місяцями. Можна запланувати зустріч у своєму календарі, а також отримати від інших користувачів права на планування або зміни зустрічей у їхніх календарях. Зустрічі також можуть бути позначено як приватні.

Збори

Збори ‒ це зустріч із запрошенням осіб або із залученням ресурсів. Можна створювати й розсилати запрошення на збори – звичайні або мережеві, а також резервувати ресурси. Створюючи збори, визначте запрошуваних осіб, а також потрібні ресурси; виберіть час прове­дення зборів. Відповіді на надіслані запрошення надходять у папку Вхідні. Після створення зборів можна розширювати коло запрошених, а також переносити збори.

Події

Подія це захід тривалістю понад 24 години. Прикладами подій є виставка-ярмарок, Олімпійські ігри, відпустка, семінар. Зазвичай подіПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.021 с.)