Алгоритм побудови логічного виразуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Алгоритм побудови логічного виразу1. У першому нижньому списку вказати назву запиту або таблиці.

2. У другому списку вибрати назву поля, для якого створюється умова відбору, та натиснути кнопку Вставити.

3. Натиснути потрібну кнопку, яка зображує логічний оператор і ввести потрібне конкретне значення для цього поля.

4. Натиснути кнопку ОК.

Наприклад: доповнимо створений простий Запит про працівників умовою відбору для поля Посада. Нас цікавлять прізвища працівників, які працюють методистами. Для цього в рядку Умова відбору для поля Посада побудуємо логічний вираз: [Посада]=методист.

2. Фільтр. Створення фільтрів. Фільтри застосовують у випадку нескладних умов пошуку й виведення даних на екран чи папір. На відміну від команди Знайти, тут зайві записи не висвітлюються. Є три типи фільтрів: фільтр за вибраним, фільтр за формою та розширений фільтр. Доступ до команд роботи з фільтрами можна отримати одним із трьох способів:

1) виконати команду головного меню Запис / Фільтр;

2) виконати команду з контекстного меню;

3) скористатися кнопками команд на панелі інструментів:

Фільтр за вибраним;

Змінити фільтр (фільтр за формою);

Застосувати / Скасувати фільтр;

♦ Розширений фільтр.

Як користуватися кнопками, це ви дізнаєтеся, виконуючи роботу. Під час експериментів застосовуйте команду – кнопку Скасувати фільтр, щоб повернути початкове відображення таблиці.

3. Побудова виразів для пошуку даних. Для відшукання даних згідно з певним критерієм відбору (умови відбору) користувач будує логічні вирази, які бувають простими або складеними.

Прості вирази (умови) – це числа, тексти, вирази з необов’язко­вою операцією порівняння. Вони описують критерій шукання даних за зразком у заданому полі. Значенням виразу може бути “так” або “ні”. Розглянемо приклади простих умов:

а) =5 або 5, >3, <=5, <>3 або !3 (не 3) – для числових полів;

б) 4/21/85 або 4.21.85 – для полів із датами в американському стандарті; 21/4/85 або 21.4.85 – у європейському стандарті; < date( ) – усі дати до вчора, оскільки функція date ( ) має значення сьогодніш­ньої дати;

в) “Артист” або Артист – для текстових полів з прізвищами; Like[A-Г] − для пошуку слів, які починаються на А, Б, В, Г;

Like[!A-Г] – слів, які починаються на Д, Е, ...Я;

Like Ар* або Ар* – слів, які починаються на “Ар”;

Like *ко – слів, які закінчуються на “ко”;

Like 69#### – шестизначних номерів телефонів, які починаються на “69”.

У шаблонах операції порівняння Like символ * означає деяку кількість будь-яких символів, символ ? – один будь-який символ, # – одну цифру, ! – заперечення.

Складені вирази – це вирази, побудовані з простих за допомогою логічних операцій not (не), and (і), or (або). Наприклад, not 2; between 3 and 5 (між 3 і 5); 3 or 4 or 5; Таня or Ipa; between date( )-30 and date( ) – дати за минулі 30 днів від сьогоднішньої,! between 4/21/99 and 5/21/99 – між двома датами.

У конструкторах фільтрів і запитів умови вводять рядом І умов. Умови, які стосуються різних полів і мають сполучник І (логічну операцію) “і”, записують в одному рядку конструктори умов. Умови, які стосуються одного поля й мають сполучник І “або”, розміщують одну під одною.

Хід роботи

1. Запустіть програму MS Access і відкрийте БД, що містить таблицю Адреси студентів.

2. Відшукайте записи, де прізвища студентів починаються на букву К.

Клацніть у полі Прізвище й виконайте команду Редагувати / Знайти / У поле Зразок введіть К* та увімкніть перемикач Шукати тільки в поточному полі / Знайти / Знайти далі.

3. Знайдіть записи студентів, котрі проживають у містах, які починаються буквою Л.

4. Деякі студенти (записи в полях 5, 6, 8, 9, 10) змінили місце проживання. Внесіть зміни в БД, використовуючи команду Редагувати / Поміняти.

5. Виведіть на екран (відфільтруйте) записи про студентів, які проживають на вулиці, назва якої закінчується буквою “В”. Виберіть потрібне поле (клацніть мишею у будь-якій клітинці з назвою вулиці, яка закінчується буквою “В”) і натисніть на кнопку Фільтр за вибраним. Перепишіть номери записів у звіт. Відновіть вигляд таблиці кнопкою Вилучити фільтр.

6. Відфільтруйте записи про студентів, котрі не проживають у містах.

Виберіть поле з назвою “Місто” і виконайте команду з меню Записи / Фільтр / Заперечити вибране. Вилучіть фільтр.

7. Виведіть записи про студентів, які проживають у містах із номера­ми будинків 2. Тут умова складніша, тому виконайте команду Записи / Фільтр / Змінити фільтр. Задайте назви (“Місто” і “2”) в полях умов для Місце проживання й Квартира. Застосуйте фільтр: Записи / Застосувати фільтр. Перепишіть номери записів у звіт. Вилучіть фільтр.

8. Застосуйте розширений фільтр, щоб вивести записи про студентів, які проживають у селі або місті по вулиці, яка має в назві п’ять букв.

Записи / Фільтр / Розширений фільтр. У поля фільтрування Місце проживання введіть умову Село or Місто, а в поле Вулиця5 / Застосувати фільтр. Перепишіть номери шуканих записів. Вилучіть фільтр.

9. Створіть і виконайте Запит 1 на вибірку записів про студентів, які проживають у м. Луцьку.

Вікно БД / Запити / Створити / Конструктор / ОК / Додайте таблицю Адреси студентів / Закрийте вікно Додати таблицю. Заповніть бланк запиту, виконайте його й перепишіть номери знайдених записів. Закрийте вікно запиту зі збереженням структури запиту з назвою Запит 1.

10. Модифікуйте Запит, щоб вибрати записи про студентів, які проживають у м. Луцьку на вулицях, які починаються буквою “К”.

Вікно бази даних / Запити / Виберіть запит / Конструктор. Запустіть запит. Перепишіть номери записів. Закрийте запит без збереження.

11. Створіть і виконайте новий Запит 2 на вибірку лише номерів і прізвищ студентів, у яких сьогодні іменини.

Запит за основу не брати. Створіть новий запит. Виберіть якесь ім’я та введіть його в поле Ім’я бланка запиту як умову пошуку (наприклад, Юрій, якщо сьогодні 6 травня, чи інше). Вимкніть режим виведення на екран оцінок, якщо їхні поля занесені в бланк запиту. Виконайте та збережіть Запит 2.

12. Створіть Запит 3 з параметром для відшукання записів про сту­дентів, які мають деяку, задану параметром, оцінку з математики.

Значення параметра користувач уводитиме в окремому діалого­вому вікні після запуску запиту. Виконайте цей пункт методом модифікації Запиту. У полі Мат задайте у квадратних дужках такий текст: [Введіть оцінку]. Ліквідуйте числову умову в іншому полі (Інф).

13. Запустіть Запит 3 двічі, щоб визначити, хто має з математики “5”, а хто − “2”. Прізвища й оцінки занотуйте у звіт.

14. Модифікуйте Запит 3 на випадок двох параметрів, наприклад для полів Дата народження та Вулиця, і поекспериментуйте з ним.

15. Закрийте Запит 3, зберігаючи його.

16. Доповніть структуру таблиці Адреси студентів полем Здоров’я і Рейтинг студентів та заповніть їх будь-яким чином.

17. Сконструюйте запит, щоб з’ясувати, кого зі студентів можна відправити на змагання з легкої атлетики, якщо умова ставиться така: здоровий і дата народження від 01.01.88 до 31.12.90. Збережіть його як Запит 4.

18.Створіть на базі таблиці Адреси студентів нову таблицю з назвою Рейтинг і з обчислювальним полем Бал — сумою оцінок студентів із предметів. Математика та Інформатика. (Поля Математика та Інформатика слід створити й заповнити довільно).

Відкрийте Запит у Режимі конструктора або створіть новий запит. Ліквідуйте старі умови. У рядку Поля в порожню клітинку введіть вираз для створення нового поля так Бал: = [Мат]+[Інф]. Збережіть Запит 5.

19. Відсортуйте студентів за рейтингом навчання. Збережіть Запит 6.

20. Завершіть роботу. Здайте звіти.

 

Лабораторна робота № 30

Тема. MS Access. Мова SQL.

Мета. Навчитися створювати запити мовою SQL.

План

1. Призначення мови SQL.

2. Створення таблиць за допомогою мови SQL.

3. Зміна структури таблиці.

4. Створення запитів на вибірку записів.

4. Пошук даних у базі даних.

5. Застосування команди SELECT.

Теоретичні відомості

1. Призначення мови SQL. За допомогою команд мови можна створити об’єкти бази даних, наприклад таблиці, модифікувати структуру раніше створених об’єктів, побудувати запити до бази даних на вибірку записів, у тому числі параметричні, перехресні, на створення нової таблиці, на обчислення в таблицях тощо.

Щоб перейти в режим SQL, потрібно відкрити будь-яку базу даних або під час створення нової бази даних перейти на закладку Запити й виконати команду Створити запит за допомогою конструктора. Після цього переходимо в режим SQL за допомогою команд із головного меню Вигляд / Мова SQL. Отримаємо вікно для побудови запиту засобами мови, куди вводять речення мови.

2. Створення таблиць за допомогою мови SQL.Для створення нової таблиці слід увести команду CREATE TABLE (поле 1 тип 1, поле 2 тип 2, ...).

Назву таблиці й полям дає користувач. Типи полів такі: integer – цілі числові дані; char або text(n) – текстові дані, де п – довжина даного; real – короткі дійсні числові дані; float – довгі дійсні числові дані; binary(n) – логічні дані зі значеннями true, false зі зазначенням довжини даного; bit – логічні дані зі значеннями 1, 0; counter – лічильник; datetime – дата й час; money – грошові дані; image – картинка.

Одне з полів можна зробити ключовим, дописавши після назви його типу службові слова PRIMARY KEY.

Якщо назва таблиці чи поля містить пропуск чи інший розділовий символ, то її беруть у квадратні дужки, наприклад, CREATE TABLE Склад1 ([Номер товару] integer, [Назва товару] text(30), Ціна real, Кількість integer, Імпорт bit, Картинка image);

3. Зміна структури таблиці. Модифікувати структуру таблиці можна такою командою: ALTER TABLE таблиця дія COLOMN поле тип.

Над полем визначені такі дії: ADD – додати, DROP – вилучити, ALTER – змінити тип поля.

Щоб вилучити всю таблицю з БД, виконують команду DROP TABLE таблиця.

Додавати запис у кінець створеної таблиці можна так: INSERT INTO таблиця (поле 1, поле 2,...) VALUES (значення 1, значення 2, ...).

Порожню таблицю заповнюють даними у візуальному режимі, перейшовши на закладкуТаблиці й відкривши потрібну таблицю для введення даних. Для заміни даних у полях наявної таблиці є команда:

UPDATE таблиця SET поле = вираз WHERE умова.

Приклад 1. Внести зміни в таблицю Склад 1, якщо ціни телевізорів зменшилася на 10 %.

Розв’язок:

UPDATE Склад1 SET Ціна = Ціна *0.9

WHERE Назва = “телевізор”.

Записи вилучають із таблиці за допомогою команди:

DELETE FROM таблиця WHERE умова; значення поля можна вилучати матодом створення запиту на оновлення поля значенням Null.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.01 с.)