Створення форми в режимі конструктораМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Створення форми в режимі конструктораРежим конструктора надає найбільші можливості зі створення й редагування форми. Форма може бути розділена на п’ять частин: Заголовок форми, Верхній колонтитул, Область даних, Нижній колонтитул і Примітка форми. Під час виведення на друк бага­тосторінкової форми заголовок відображується лише на першій сторінці, а примітка – внизу останньої сторінки. Можна не вико­ристовувати у формі заголовок, колонтитули й примітку. Ці розділи можуть не відображуватися в процесі створення форми. Аби вклю­чити їх у форму, виберіть у меню Вигляд команди Заголовок / При­мітка форми і Колонтитули. Елементи управління форми розмі­щені в області даних. Ви можете переміщати вертикальну лінію, що показує положення правого поля форми, і горизонтальну лінію, яка відзначає положення нижнього поля форми. У вікні конструктора форми видно лінії сітки, розміщені на відстані одного сантиметра один від одного. По лініях сітки зручно вирівнювати стовпці й рядки елементів управління.

Рис. 82. Створення форми в режимі конструктора

Для розміщення за лініями сітки елементів управління виберіть у меню Формат команду Прив’язати до сітки. Команда По вузлах сітки в меню Формат змінює розміри елементів управління так, щоб вони відповідали кроку сітки. Для вмикання й вимикання відобра­ження сітки виберіть команду Сіткаd меню Вигляд. У вікні ство­рення форми в режимі конструктора видно Панель елементів. Для її відображення або приховування можна використовувати команду Панель елементів (Toolbox) у меню Вигляд. На ній розміщено кнопки елементів управління. Процес уведення у форму елементів управління спрощується, якщо натискується кнопка Майстер. Аби ввести кнопку у форму, клацніть її кнопкою миші, перемістіть мишу на місце розміщення у формі та, задайте розміри кнопки. Якщо необхідно ввести одну й ту ж кнопку в декілька місць форми, двічі клацніть кнопку на панелі елементів. Для припинення роботи з кнопкою натискуйте клавішу Esc. Аби створити підлеглу форму, що відображується в режимі таблиці, перетягніть таблицю або запит із вікна бази даних у форму в режимі конструктора. При цьому автоматично запускається майстер створення підлеглих форм.

 

Хід роботи

1. Запустіть програму MS Access.

2. Використайте майстра для створення стандартної бази даних “Контакти”.

Файл / Створити нову базу даних.Перейдіть на закладкуШаблони бази даних / На моєму комп’ютері.Виберіть значок Контакти/ ОК.Дайте назву файлові / Списки студентів / Створити.

3. Спостерігайте за роботою майстра, який зробить усе сам.

4. Розгляньте головну кнопкову форму й натисніть на кнопку уведення даних.

5. Розгляньте створену базу даних / двосторінкову форму, по­гортайте записи та введіть у форму дані для десяти осіб.

6. Закрийте форму Списки студентів і на головній кнопковій формі натисніть на кнопку Перегляд звітів.

Які звіти є в цій базі даних? Перегляньте перший звіт. Закрийте його. Перегляньте ще один звіт. Закрийте базу даних. Для цього в головній кнопковій формі натисніть на останню кнопку Вихід.

7. Відкрийте базу даних, у якій є ваша база даних Адреси студентів.

8. Створіть форму для таблиці Адреси студентів.

У головному вікні БД виберіть закладку Форми й виконайте коман­ду Створити.

9. Активізуйте майстра форм і виконайте його вказівки. У вікні Нова формавиберіть майстра форм й обов’язково задайте в полі списку Джерело даних таблицю Адреси студентів / ОК.

10. Виберіть поля, які повинні бути у вашій формі. Виберіть усі поля серед доступних кнопкою >> і натисніть Далі.

11. Виберіть зовнішній вигляд форми (крок 3).

12. Виберіть стиль форми (фон, заставку).

Які є стилі форми? Який стиль вам найбільше до вподоби?

13. Дайте формі назву. Уведіть назву: Адреси студентів / Увімкніть режим Автовідкривання форми (перший вимикач) / Готово.

14. Перегляньте всі записи, користуючись кнопками гортання в нижній частині форми.

15. Уставте новий запис. Для цього скористайтеся кнопкою серед кнопок гортання.

16. Перейдіть у режим конструктора для встановлення нових елемен­тів у форму. Скористайтеся командою Вигляд / Конструктор або застосуйте команду Вигляд / Панель елементів.

17. Збільшіть розміри вікна конструктора та його частин методом перетягування меж.

18. Уставте у форму заголовок і примітки. Скористайтеся командою з меню Вигляд / Заголовки / Примітки. Уведіть заголовок форми і розмалюйте його. Скористайтеся панеллю елементів. Відформа­туйте текст на свій смак.

19. У полі приміток уставте текст: Виконав (-ла) прізвище.

Якщо немає вільного місця у частинах форми, то потрібно перетягнути об’єкти у формі на інші місця, щоб звільнити місце. Однак краще задати розміри всіх частин форми, викликавши їхні контекстні меню й виконавши такі команди: Властивості – Макет – Висота – Ввести потрібне значення.

20. У поле заголовка вставте картинку з ClipArt Gallеry або фотографію групи як рисунок із файла. Клацніть мишею в полі заголовка. Виконайте команди з меню Вставити – Об’єкт – ClipArtвиберіть і вставте картинку. Змініть розміри рамки й правильно впишіть картинку у вибрану рамку командами Вигляд – Властивості – Макет – Задання розмірів. Зі списку значень цього параметра виберіть За розмірами рамки.

21. Перегляньте результати роботи на екрані, задавши режим форми, та поверніться в режим конструктора.

Вигляд – Режим форм.

Вигляд – Конструктор.

22. Вставте у форму обчислювальний елемент керування.

23. Розмістіть на формі кнопки для огляду наступного запису й назвіть її Вперед.

Натисніть на кнопку КНОПКА на панелі елементів і клацніть на формі, де потрібно розмістити кнопку. Кнопка Запуск майстратакож має бути натиснутою. Відкривається вікно майстра створення кнопок. У категорії Переходи по записахвиберіть дію Наступний запис – Далі. Уведіть текст підпису кнопки “Вперед” і виберіть рисунок кнопки з меню зразків. Робочу назву кнопці можете не даватиГотово.

24. Розмістіть на формі кнопки з назвами “Назад”, “Створити запис”, “Закрити форму” (з категорії Робота з формою).

25. Перейдіть у режим форм і погортайте записи, користуючись своїми кнопками.

26. Уведіть один новий запис у режимі форм.

27. Уставте в основну форму Оцінки підпорядковану форму, що міститиме доручення певного студента. Перейдіть у режим користувача. Клацніть на кнопку Підпорядкована форма / звіт на панелі елементів керування й в основній формі оберіть контур для підпорядкованої форми. Виконуючи вказівки майстра, налагодьте зв’язок із таблицею Доручення та відберіть для підпорядкованої форми лише поля Прізвище, Доручення. Задайте зв’язок між даними з двох таблиць по полю Прізвище (перетягніть це поле з першої таблиці на відповідне поле в другій),– Готово. Поверніться в режим форм і погортайте форми. Стежте за змінами в підпорядкованій формі

28. Перейдіть у режим конструктора. Розмістіть усі об’єкти на формі якнайкраще. Перейдіть у режим форми й продемонструйте результат.

29. Збережіть форму. Продемонструйте виконану роботу. Здайте звіти.

 

Лабораторна робота № 28

Тема. MS ACCESS. Створення зв’язків між таблицями.

Мета. Навчитися створювати зв’язки між таблицями.

План

1. Створення зв’язків між таблицями.

Теоретичні відомості дивіться в попередній роботі.

Хід роботи

1. Запустіть програму MS Access.

2. Для автоматизації роботи салону краси “Фея” потрібно створити чотири таблиці в базі даних Access.

· Товари– для обліку товарів, які поступають із полями Номер (числовий), Назва Товару (текстовий), Ціна (числовий), Кількість (числовий).

· Працівники – для обліку працівників фірми з полями Номер (числовий), Прізвище (текстовий), Ім’я (текстовий), По батькові (текстовий), Адреса (текстовий), Телефон (числовий).

· Розхід – для обліку товарів, які використовуються працівни­ками з полями Номер (числовий), Прізвище (текстовий), Код використаного товару (числовий).

· Послуги для обліку послуг для клієнтів із полями Код клієнта (числовий), Назва клієнта (текстовий), Телефон (), Послуга (текстовий), Дата (дата.)

3. Налагодьте зв’язки між таблицями БД фірми “Фея”.

4. Побудуйте самостійно таблиці та форми. Налагодьте зв’язки між таблицями.

 

Лабораторна роботи № 29

Тема. MS Access. Робота з фільтрами та запитами.

Мета. Навчитися конструювати фільтри й запити для відшу­кання інформації в базі даних. Знати призначення таких запитів: на вибірку, параметричних, на внесення змін у БД, на доповнення, вилучення, копіювання, створення, обчислення.

План

1. Створення запитів.

2. Фільтр. Створення фільтрів.

3. Побудова виразів для пошуку даних.

Теоретичні відомості

1. Створення запитів.Запити призначено для відбору потрібних даних з однієї або декількох таблиць на основі деяких критеріїв. Завдяки їм із БД у будь-який момент можна отримати потрібні дані. Результатом запиту є набір записів, зібраних у таблицю.

Одним із найпростіших запитів є простий запит, що дає змогу зі зв’язаних таблиць бази даних отримати нову таблицю, у яку включено окремі поля різних таблиць.

Алгоритм створення простого запиту:

1. Перейти на вкладку Запити. Натиснути кнопку Створити.

2. У діалоговому вікні вибрати пункт Простий запит.

3. На екрані з’явиться діалогове вікно, у якому слід указати назву таблиці й назву полів цієї таблиці, які переносяться в запит. У списку Таблиці / Запити вибрати спочатку назву таблиці, із вікна Доступні поля перенести потрібні поля у вікно Вибрані поля.

4. Дайте назву запиту. Поставте перемикач у поле Відкриття результатувиконання запиту. Натисніть кнопку Готово.

5. На екрані з’явиться таблиця.

Для внесення змін у запит потрібно скористатися кнопкою КОНСТРУКТОР. З’явиться вікно побудови запиту. У цьому режимі можна додати потрібні поля з таблиць, дані яких уже використовува­лись у запиті (вибираючи в порожньому стовпчику назву поля таблиці), а, якщо потрібно, додати й нові таблиці БД за допомогою кнопки панелі інструментів.

Можна для параметрів додавати сортування зі зростання, зі спадання (рядок Сортування).

Найчастіше використовують запит на вибірку. Його легко ство­рити з простого запиту, указавши критерії відбору даних. Для цього в рядку Умова відбору задають за допомогою логічного виразу умо­ву. Записи БД, які підходять під цю умову, буде відображено в запиті; записи, які не підходять під умову, будуть ігноруватися. Створення логічних виразів відбувається в рядку Умова відбору того поля, для якого створюється умова (рис. 83).

Рис. 83. Діалогове ввікно Запит на вибірку

Для цього використовують знаки <, >,= для даних типу Число, Лічильник, Дата, параметри True, False, And, Or, порівнюють текстові значення. Для побудови логічних виразів зручно користу­ватися Конструктором висловів, який можна визвати кнопкою на панелі інструментів або командою контекстного меню Побудувати… для рядка Умова відбору. Вікно Конструктор висловів складається з двох частин. Зверху міститься поле побудови виразу, знизу – елементи виразу.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.014 с.)