Типи та властивості полів таблиці.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Типи та властивості полів таблиці.Текстове поле – літери, цифри та інші символи. Розмір поля: від одного до 255 символів. Можна змінювати формат поля, використо­вувати маску вводу.

Числове поле – цілі числа, числа з плаваючою крапкою.

Розмір поля : байт ( від 0 до 255);

ціле (від -32 768 до 32 767);

довге ціле ( від -2 147 483 648 до 2 147 483 647);

із плаваючою крапкою (4 байта);

із плаваючою крапкою (8 байт);

Поле Дата / Время ‒ для запису дат та часу.

Логічне поле ‒ може записуватись одне з двох значень: “так” чи “ні”, “хибне” або “істинне”.

Ключове поле задається для полів, у яких значення не повто­рюються.

Поле типу Лічильник (Счётчик). Виконують як лічильник записів, часто використовують як ключове поле. Це поле не потрібно заповню­вати, воно заповнюється автоматично.

Поле типу Memо – це довге поле для тексту або чисел (до 64 000 символів).

Поле об’єкта OLE, вміщує не інформацію про об’єкт, а посилання на ім’я об’єкта (ім’я додатка, малюнка та ін.).

Поле Майстер підставляньвикористовують для встановлення зв’язку між даними таблиць та їх переміщенням.

В Access можна використовувати Майстер підставлянь.

Застосування маски.Для полегшення вводу даних або надання єдиного стилю даним використовують маску для вводу даних. Маску оформлюють за допомогою спеціальних символів:

0 – замість нуля буде виводитися будь-яка цифра (від 0 до 9), яку введе користувач;

9 – виводиться цифра або пропуск;

# − цифра, пропуск, плюс або мінус;

? – виводиться буква;

& − будь-який символ або пропуск;

< − перетворення символів у нижній регістр;

> − перетворення символів у верхній регістр.

Наприклад, маска для вводу номера телефону: 00-00-00. Користу­вач буде вводити набір цифр 123 456, а на екрані з’явиться: 12-34-56.

4. Увід даних у таблицю. Після побудови структури таблиць переходять до вводу даних, тобто заповнення БД. Для цього структуру таблиці потрібно закрити. У вікні бази даних з’явиться база даних із вашою назвою. Для цього ми виділяємо назву таблиці, у яку будемо вносити дані, та натискуємо кнопку Открыть. Після її відкриття можна вводити дані в таблицю. Для модифікації створеної таблиці слід перейти в режим зміни структури таблиці, внести потрібні зміни, зберегти структуру й знову повернутись у режим уведення даних у таблицю.

Хід роботи

1. Запустіть програму MS ACCESS.

2. Задайте параметри функціонування програми.

Сервіс / Параметри / Режим таблиці. Виберіть шрифт Arial, розмір 12 п., чорний тощо / Застосувати / ОК.

3. Створіть нову базу даних з іменем файла – вашим прізвищем: Моя група.

Нова база даних / ОК /.Виберіть свою папку й дайте файлові назву Моя група /Cтворити.

4. Таблицю створюйте в режимі конструктора. Дайте назву таблиці Адреси студентів.

5. Утворіть структуру бази даних.

Уведіть назви полів і задайте їхні типи: Номер (лічильник або числовий), Прізвище (текстовий), Місто (село) (текстовий), Вулиця (текстовий), будинок (числовий), квартира (числовий).

Поле Прізвище проіндексуйте. Для поля Будинок задайте власти­вості: умову на допустиме значення та повідомлення, яке виводи­тиметься в разі помилки користувача. Текст повідомлення приду­майте самі.

6. Закрийте вікно конструктора таблиці і збережіть структуру таблиці назвою Адреси.

Файл / Закрити / Так.Замість назви Таблиця 1 уведіть назву Адреси / ОК.

7. Відкрийте створену таблицю Адреси для введення даних.

8. Уведіть дані в таблицю. Можна скопіювати готові дані про адреси одногрупників (не менше 20 записів).

Спробуйте в поле Будинок увести неправильне значення номера будинку. Закрийте вікно з повідомленням про помилку і введіть правильне значення номера будинку.

9. Доповніть таблицю ще двома записами

10. Упорядкуйте введені записи за зростанням значень деякого поля.

Виділіть поле, клацнувши на назві, наприклад Прізвище, і натисніть на стандартній панелі на кнопку Впорядкування (Сортування) за зростанням.

11. Упорядкуйте записи за спаданням значень поля Будинок, а потім – за зростанням значень поля Номер квартири.

12. Модифікуйте структуру таблиці.

Перейдіть у режим конструктора структури: Вигляд / Конструк­тор. Змініть адресу одного зі студентів.

13. Закрийте свою таблицю, зберігаючи дані на диску.

14. У тій же базі даних створіть другу таблицю Телефони, яка міститиме номери телефонів тих же студентів.

Структура таблиці має складатися з таких полів: числового поля НОМЕР і текстових полів Прізвище, Ім’я, Місто, Телефон, Тип тел. (зі значенням: домашній, мобільний, батьків).

Формат поля телефон задайте такий: (# # #) # # # - # # - # #.

У конструкторі для типу поля Тип тел. увімкніть майстер підстановки й задайте режим Буде введено фіксований набір значень, натискайте на кнопку Далі та введіть один стовпець із трьох значень: домашній, мобільний, батьків.

Перейдіть у режим таблиці й заповніть таблицю даними, яких не вистачає. Упорядкуйте таблицю за зростанням у полі НОМЕР або Прізвище. Закрийте таблицю зі збереженням на диску.

15. Створіть третю таблицю з назвою Доручення, яка міститиме адреси тих самих осіб.

Структура таблиці має складатися з п’яти полів: числового (тут може бути лічильник) НОМЕР, текстових Прізвище, Ім’я, Доручення, числових Будинок і Квартира. Заповніть таблицю даними.

16.Закрийте базу даних. Завершіть роботу. Здайте звіти.

 

Лабораторна робота № 27

Тема. MS ACCESS. Робота з формами.

Мета. Навчитися створювати форми, уставляти у форми еле­менти керування, уводити дані, створювати підпорядковані форми.

План

1. Поняття форми.

2. Створення форм.

Теоретичні відомості.

1. Поняття форми. Форма являє собою бланк, який потрібно заповнити. Форма дає змогу спростити процес заповнення БД. Це робить можливим їх використання людьми, котрі мало знайомі з роботою комп’ютерів. За допомогою форм можна звузити обсяг інформації, доступної користувачу.

2. Створення форми.Під час створення форми зручно користу­ватися діалоговим вікном Нова форма (рис. 75). Відображувати це вікно на екрані можна такими способами:

§ виділити таблицю або запит у базі даних і вибрати команду Форма у меню Вставка;

§ натискувати кнопку Новий об’єкт на панелі інструментів і в списку, що розкривається, вибрати Форма;

§ у вікні бази даних на вертикально розміщеній панелі Об’єкти виділити значок Форми й натискувати на панелі інструментів кнопку Створити.

Рис. 75. Вибір методу створення форми

Усі таблиці й запити, доступні як джерела даних форми, містяться у розкривному списку у нижній частині вікна.

Автоформа: у стовпець (рис. 76).

Автоформу можна створити такими способами:

1. Вибрати команду Автоформа у меню Вставка.

2. На панелі інструментів у розкривному списку, Новий об’єкт вибрати Автоформа.

3. У діалоговому вікні Нова форма (див. рис. 75) можна вибрати такі види автоформи:

§ Автоформа: у стовпець – форма з полями, розміщеними в один стовпець (рис. 76);

§ Автоформа: стрічкова – створює форму, у якій поля подано у верхній частині вікна, а записи − у рядках;

§ Автоформа: таблична – створює форму у вигляді таблиці Access.

Рис. 76. Форма з полями, розміщеними в стовпецьПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.012 с.)