Поділ комірки у таблиці на кілька комірок.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поділ комірки у таблиці на кілька комірок.1) натисніть кнопку Таблицы и границыдля відображення панелі інструментів Таблицы и границы;

2) виберіть команду Нарисовать таблицу.Вказівник змі­ниться на перо;

3) клацніть і перетягніть, щоб створити відділення для нових комірок.

Щоб розділити кілька комірок, виділіть їх, а потім натисніть кнопку Разбить ячейки.Для одержання інформації про будь-який параметр натисніть кнопку зі знаком питання, а потім клацніть цей параметр.

5. Об’єднання кількох комірок в одну.Можна об’єднати дві чи більше комірок, розміщених в одному рядку чи одному стовпці, в одну комірку. Наприклад, можна об’єднати кілька комірок, розміще­них в одному рядку, для створення заголовка таблиці, загального для кількох стовпців:

1) натисніть кнопку Таблицы и границыдля відображення панелі інструментів Таблицы и границы;

2) натисніть кнопку Ластик,а потім клацніть і перетягніть ластик по роздільниках комірок, які потрібно видалити.

Щоб швидко об’єднати кілька комірок, виділіть їх, а потім натисніть кнопку Объединить ячейки.

У разі злиття декількох комірок у стовпець для створення вертикально орієнтованого заголовка таблиці, загального для кількох рядків, використовуйте команду Направление текстадля зміни орієнтації заголовка тексту. Не можна змінювати напрям тексту на сторінці Web.

6. Зміна вертикального вирівнювання тексту в комірці таблиці:

1) натисніть кнопку Таблицы и границыдля відображення панелі інструментів Таблицы и границы;

2) виберіть комірку, що містить текст для вирівнювання;

3) для вирівнювання горизонтально орієнтованого тексту в комірці використовуйте кнопки Выровнять по верхнему краю, Центрировать по вертикали і Выровнять по нижнему краю;

4) для вирівнювання вертикально орієнтованого тексту в комірці використовуйте кнопки Выровнять по левому краю, Центрировать по горизонтали і Выровнять по правому краю.

7. Рамки таблиці.Типово межа таблиці Word – це одинарна тонка лінія навколо кожної комірки таблиці. Ви можете змінити межі й навіть видалити їх. Спосіб роботи з межами таблиці майже такий самий, як із обрамленням звичайного тексту. Коротко нагадаємо основні етапи:

1) виділіть комірку таблиці, межі якої ви хочете змінити;

2) виберіть команду Формат / Границы и заливка...для відкрит­тя діалогового вікна Границы и заливка...Якщо потрібно, клацніть на вкладці Граница;

3) виберіть той вид межі, який вам потрібний, використовуючи ділянку Образецдля перегляду вашої таблиці з обраними пара­метрами;

4) натисніть кнопку ОК. Якщо в таблиці не відображаються межі, виведіть сітку, що не друкується, для полегшення роботи з таблицею. Виберіть Таблица / Отображать сетку–для виведення сітки на екран чи Таблица / Скрыть сетку–для роботи з таблицею без сітки.

8. Перетворення наявного тексту в таблицю:

1) укажіть місця поділу тексту на стовпці та рядки, уставив­ши у відповідні місця роздільник (наприклад, вставляння символів табуляції для поділу стовпців і вставляння знаків абзацу для виділення кінців рядків);

2) виберіть текст для перетворення;

3) виберіть команду Преобразовать в таблицув меню Таблица;

4) установіть потрібні параметри.

Для одержання інформації про будь-який параметр натисніть кнопку зі знаком питання, а потім натисніть на цей параметр.

9. Перетворення таблиці в текст.У разі перетворення таблиці в текст можна поставити символи табуляції, знаки абзаців чи інші символи як розділювачі перетворюваного тексту. Розділіть і виберіть потрібні рядки таблиці для перетворення. Виберіть команду Преобразовать в текст у меню Таблица.У групі Разделитель вибе­ріть символ, що буде використовуватися на межах стовпців. Рядки розділяються знаками абзаців.

10. Сума рядка чи стовпця чисел:

1) виділіть комірку, у якій відображатиметься сума;

2) виберіть команду Формулав меню Таблица;

3) якщо виділена комірка міститься в самому низу стовпця, Word пропонує формулу =SUM(ABOVE). Натисніть кнопку ОК,якщо це правильно;

4) якщо виділена комірка розміщена праворуч від краю рядка чисел, Word пропонує формулу =SUM(LEFT). Натисніть кнопку ОК,якщо це правильно;

5) якщо між фігурними дужками видно коди поля, наприклад {=SUM(LEFT)} – замість дійсної суми, Word відображає коди поля. Щоб відобразити результати коду поля, виберіть команду Параметрыв меню Сервис,виберіть вкладку Вид,а потім зніміть прапорець Коды полей.

6) якщо цей стовпець чи рядок містить порожні комірки, Word не робитиме підсумовування всього стовпця чи рядка. Для підсумо­вування всього рядка чи стовпця введіть нулі в порожні комірки;

7) щоб швидко підсумувати рядок чи стовпець чисел, виділіть комірку, у якій міститиметься сума, а потім натисніть кнопку Автосуммана панелі інструментів Таблицы и границы.

11. Виконання обчислень у таблиці:

1) виділіть комірку, у яку буде поміщено результат;

2) виберіть команду Формулав меню Таблица;

3) якщо Word пропонує непідходящу формулу, видаліть її з поля Формула;

4) у списку Вставить функциювиберіть функцію. Наприк­лад, для складання чисел виберіть SUM. Для посилання на комірки таблиці введіть їх у дужках у формулу. Наприклад, для посилання на комірки А1 і В4 уведіть =SUM(al, Ь4);

5) у поле Формат числауведіть формат для чисел. Наприклад, для відображення чисел у вигляді відсотків виберіть 0,00 %;

6) Word уставляє результат обчислення в обрану комірку у вигляді поля. Змінивши посилання на комірки, результати обчислень можна оновити, виділивши поле й натиснувши клавішу F9.

12. Автоматичне форматування таблиць.Word пропонує безліч заготовлених форматів таблиць, за допомогою яких ви легко зміните зовнішній вигляд своєї таблиці:

1) помістіть курсор у будь-яку комірку таблиці;

2) виберіть команду Таблица / Автоформат.З’явиться діало­гове вікно Автоформат таблицы. Це те саме діалогове вікно, яке ви могли бачити, клацнувши на кнопці Авто­формату діалоговому вікні Вставка таблицы,коли ство­рювали таблицю, як описано на початку цього уроку;

3) у списку Форматыпоказано всілякі формати таблиць. Ви можете прокрутити цей список, причому виділений формат з’явиться вділянці Образец.

4) натискайте почергово на назви форматів доти, доки не виберете потрібний;

5) натисніть кнопку ОК.Обраний формат буде застосовано до вашої таблиці.

13. Створення діаграм. Якщо таблиця містить числову інформа­цію про діяльність фірм, рекламу тощо, то дані з неї можна оформити також у вигляді діаграми. Щоб відповідну до таблиці діаграму встави­ти в текстовий документ, її потрібно виокремити (всю або частину) й виконати послідовніть команд Вставити / Рисунок / Диаграмма. Тип діаграми можна змінити за допомогою команди Тип диаграммы з контекстного меню діаграми або однойменної кнопки на панелі інстру­ментів. А можна нічого не змінювати, закрити вікно таблиці та клацнути кнопкою миші в документі на чистому полі. Через мить стовпчикова діагра­ма буде там. Тепер можна змінити розміри діаграми чи її розміщення, повернути об’ємну діаграму тощо.

Діаграма – це об’єкт, який активізують (вибирають, виокремлю­ють) клацанням мишею один раз у його межах. Якщо клацнути двічі, отримаємо доступ до всіх елементів діаграми. Активний елемент буде оточений маркерами (чорними прямокутниками), перетягуючи які, можна змінювати розміри об’єкта. Повертати стовпчикову діаграму можна методом перетягування маркера, що позначає кут області побудови діаграми. Перемістити діаграму можна, якщо вказівник миші набуває над нею хрестоподібного вигляду зі стрілками. Потім слід натиснути на ліву клавішу й перетягнути об’єкт на нове місце. У ранніх версіях, щоб переміщати таблицю, її потрібно було створювати в середині кадру (напису), тепер цього робити не слід.

Задача 1

Підприємець завіз свою продукцію (100 %) у три різні магазини. Торгували нею три дні. Створити таблицю 1 з назвою Торгівля, де на­вести дані про продаж продукції трьома магазинами. Назви магазинів увести довільні. Числові дані будь-які, але сума в рядку не повинна перевищувати 100 %. Така таблиця має містити три рядки з назвами – Назва магазину, Понеділок, Вівторок, Середа – і чотири стовпці, де заголов­ками останніх трьох є назви магазинів. Першу клітинку розділити діагоналлю. Створити діаграму для цієї таблиці.

Задача 2

Деяка фірма сповіщає про знижки на сім видів товарів. Створити таблицю 2 з назвою Знижки, що міститиме в стовпцях сім назв това­рів у вертикальному написанні й два рядки зі старими та новими цінами, відповідно. Побудувати діаграму для створеної таблиці.

Задача 3

Створити таблицю 3 з назвою Успішність, яка складається із шести стовпців. Заголовки стовпців такі: Прізвище, Мат., Інф., Екон., Іноз., Фізкульт. Дані ввести довільні. Оформіть таблицю якнайкраще.

Хід роботи

1.У текстовому редакторі Wordcтворіть таблиці для розв’язування задач 1–3 і збережіть їх у файліЗадачі.

2.Уведіть дані в таблиці й відцентруйте їх.

Увівши дані, виділіть усю таблицю та натисніть відповідну кнопку на панелі форматування.

3.У першу таблицю вставте ще один стовпець із назвоюРазомі обчисліть суму продукції, яку продано магазинами за три дні.Ви­користайте командуФормулаз меню Таблица або скористайтеся Автосумма. Уставте внизу створеної таблиці діаграму.Скористай­теся командою Вставить / Рисунок / Діаграмма

Таблицю відформатуйте командамиТаблица/ Автоформат.

Перегляньте наявні стандартні формати й виберіть, який вам найбільше до вподоби. Назву вибраного формату занотуйте у звіт.

Збережіть таблицю Торгівля.

4.Відформатуйте таблицюЗнижкикористуючись менюФормат,таким чином:

· Назви стовпців і рядків виділіть жирним шрифтом, дані від­цент­руйте по вертикалі (скористайтеся контекстним меню введених даних або кнопками панелі Таблица і Границы). Задайте також тип лінії – подвійна, товщина – 2 мм, колір – голубий, тощо.

· Уставте діаграму для таблиці Знижки та збережіть таблицю.

5. Уведіть текст для таблиціУспішність.

Наприклад: Мозоль, п’ять, три, шість, десять, три і т. д.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.011 с.)