Вставляння об’єкта WordArt або фігурного тексту.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вставляння об’єкта WordArt або фігурного тексту.· Установіть текстовий курсор у місце, де планується вста­вити оформлений текст.

· Виконайте команду Вставка / Объект. У списку Тип объекта виділіть Microsoft WordArt. Можна скористатися ко­ман­дою Вставка / Рисунок / Объект WordArt або панелі інструментів Рисование.

· На екрані з’явиться колекція WordArt, слід вибрати стиль написання фігурного тексту (рис. 23).

Рис. 23. Еталонні зразки оформлення слів у WordArt

· У полі вводу тексту введіть текст, установіть потрібні розміри шрифту.

· За допомогою панелі інструментів WordArt можна внести зміни у фігурний текст (змінити колір, форму тексту, стиль та ін.).

· Зміна розміру та положення фігурного тексту відбувається аналогічно змінам розміру малюнка.

· Після виділення тексту його, якщо потрібно, можна вилу­чити, натиснувши клавішу Delete.

6. Вставляння формул.Текстовий редактор має потужний редактор формул, завдяки якому можна написати майже будь-яку математичну формулу.

· Установіть текстовий курсор у місце вставляння формули.

· Виконайте команду Вставка / Объект. У вікні Тип объекта виділіть Microsoft Equationі натисніть кнопку OK.

· На екрані з’явиться панель інструментів і меню редактора формул.

· За допомогою панелі інструментів створіть формулу.

· Клацніть мишею у вікні документа.

· Для редагування формули потрібно по ній двічі клацнути мишею або визвати контекстне меню.

· Зміна розміру та положення формули відбувається анало­гічно змінам розміру малюнка.

Хід роботи

1. Створіть новий документ, який міститиме вітальну листівку. Можна скористатися зразком:

Дорога ……………………!

Вітаю Вас з нагоди……………………………………………………

З повагою …………………………..

 

Вітальна листівка має містити текст, написаний за допомо­гою WordArt (із тіньовим ефектом), який огортає вставлений рисунок із Колекції картинок. Використайте вставку Кадра й збережіть текст під назвою Листівка.

2. Відкрийте новий документ і створіть формули для обрахунку:

· без застосування MS Equation:

;

· із застосуванням MS Equation:

Збережіть документ під назвою Формула й занотуйте у звіт знайдені значення.

3. Виконайте завдання “Сторінка нашого факультету”.

Створіть рекламну сторінку факультету, де ви навчаєтеся. Сторінка має містити об’єкти WordArt, три опрацьовані картинки з галереї та фотографію, довільний текст про факультет, таблицю в кадрі, що обгортається текстом, ланцюг з трьох ефектних кадрів із текстом, а також гіперпосилання на інший текстовий документ, примітку, виноску, фрагмент зображення з екрана, дату створення документа. Збережіть сторінку під назвою Факультет.

4. Продемонструйте викладачеві виконану роботу. Закрийте програму.

 

Лабораторна робота № 7

Тема.Застосування таблиць і діаграм у текстовому редакторі Word. Застосування колонок. Використання рисунків та формул.

Мета.Навчитися створювати в текстовому документі таблиці, діаграми, колонки, нестандартні документи.

План

1. Створення таблиць.

2. Робота в таблиці.

3. Переміщення й копіювання рядків і стовпців, додавання стовпців та рядків.

4. Поділ комірки у таблиці на кілька комірок.

5. Об’єднання кількох комірок в одну.

6. Зміна вертикального вирівнювання тексту в комірці таблиці.

7. Рамки таблиці.

8. Перетворення наявного тексту в таблицю.

9. Перетворення таблиці в текст.

10. Сума рядка чи стовпця чисел.

11. Виконання обчислень у таблицях.

12. Автоматичне форматування таблиць.

13. Створення діаграм.

Теоретичні відомості

1. Створення таблиць. Таблиця надає можливість упорядку­вати дані у вигляді рядків і стовпців. Кожен елемент таблиці, що нази­вається коміркою, не залежить від інших елементів. Ви зможете побудувати таблицю з довільною кількістю рядків і стовпців. До того ж, ви завжди зможете змінити розмір і форматування кожної комірки. Вона може містити текст, малюнок і загалом усе, що може містити документ Word. Єдиний виняток: у таблиці не може розміщуватися інша таблиця.

Word використовують для створення таблиці з графікою складного формату, такого, як марковані списки, користувальницькі вкладки, нумерацією, виступами, окремими комірками форматування й комірками з діагональною розбивкою.

Щоб уставити нову порожню таблицю в будь-яке місце свого документа, виконайте такі операції:

1) установіть курсор у те місце документа, куди ви хочете вставити таблицю;

2) виберіть команду Таблица / Добавить / Таблица.З’явиться діалогове вікно Вставка таблицы;

3) у текстових полях Число столбцов і Число строк,натискаючи по стрілках чи набираючи на клавіатурі, уведіть кількість рядків і стовпців майбутньої таблиці (якщо буде потрібно, ви зможете змінити ці дані);

4) для того, щоб застосувати один із видів автоформатування таблиць Word до своєї таблиці, натисніть на кнопку Автоформат, виберіть потрібне форматування, а потім натисніть кнопку ОК (про поняття автоформату ви довідаєтеся нижче);

5) у текстовому полі Ширина столбца виберіть потрібну ширину стовпця. Виберіть Авто, щоб побудувати таблицю завширшки від лівого до правого поля чи краю сторінки, зі стовпцями знакової ширини;

6) натисніть кнопку ОК. У документі з’явиться порожня таблиця, у першій комірці якої перебуватиме курсор.

2. Робота в таблиці. Коли курсор розміщено у комірці таблиці, можна вводити й редагувати текст так само, як і у звичайному доку­менті. Текст, уведений у комірку, автоматично розбивається на рядки, коли його довжина перевищує ширину стовпця. Можна перемістити курсор у будь-яку комірку таблиці, клацнувши у ній мишею. До того ж, ви можете пересуватися таблицею, використовуючи такі комбінації клавіш:

· Tab – для того, щоб перейти в наступну комірку цього рядка;

· Shift + Tab – у попередню комірку цього рядка;

· Alt + Home – у першу комірку поточного рядка;

· Alt + PgUp – у верхню комірку поточного стовпця;

· Alt + End – в останню комірку поточного рядка;

· Alt + PgDown – в останню комірку поточного стовпця.

Якщо курсор перебуває в комірці, для пересування по таблиці можна використовувати клавіші зі стрілками. Для того, щоб уста­вити в таблицю символ табуляції, натисніть клавіші Ctrl + Tab.

3. Переміщення та копіювання рядків і стовпців, додавання стовпців та рядків.Щоб скопіювати чи перемістити весь рядок чи весь стовпець зодного місця таблиці в інше, зробіть так:

1) виділіть стовпець чи рядок, перетягуючи курсор по комірках рядка чи стовпця, клацнувши мишею в рядку чи стовпці, а потім вибравши Таблица / Выделить строкучи Таблица / Выделить столбец;

2) для копіювання натисніть Ctrl + С чи клацніть на кнопці Копировать стандартної панелі інструментів. Для переміщення натисніть клавіші Ctrl + X чи кнопку Вырезатьстандартної панелі інструментів;

3) установіть курсор у нову позицію стовпця чи рядка. Стовпчик / рядок буде вставлений лівіше чи вище позиції курсора;

4) натисніть клавіші Ctrl + V чи натисніть кнопку Вставкастандартної панелі інструментів.

Щоб швидко змінити ширину стовпця за допомогою миші, вико­найте такі операції:

1) установіть вказівник миші на правій межі стовпця, ширину якого ви хочете змінити. Вказівник перетвориться на чотириспрямо­вану стрілку;

2) перетягніть край стовпця для зміни його ширини.

Ви можете використовувати діалогове вікно для зміни ширини стовпця. Для цього зробіть так:

1) встановіть курсор у будь-яку комірку стовпця, ширину якого хочете змінити;

2) виберіть команду Таблица / Высота и ширина ячеек.З’явиться діалогове вікно Высота и ширина ячеек.Якщо потрібно, клацніть на вкладці Столбец для доступу до параметрів стовпця;

3) у текстовому полі Ширина столбцавведіть потрібне число з клавіатури чи скористайтеся подвійними стрілками поруч із полем.

Зауважте, що ідентифікатор стовпця, із яким ви працюєте, зазначений поруч із полем. Щоб автоматично відрегулювати ширину стовпця до відповідно найдовшого його елемента, натисніть кнопку Автоподбор;

4) клацніть у текстовому полі Интервал между столбцамидля зміни інтервалу між стовпцями. Зміна цього параметра приведе до зменшення чи збільшення відстані між текстом у кожній комірці, лівою й правою межами комірки.

5) натисніть кнопку Предыдущий столбецчи Следующий столбецдля зміни параметрів інших стовпців таблиці.

6) натисніть кнопку ОК. Ці зміни вплинуть і на нові стовпці таблиці.

У документах Word кожен рядок у таблиці залежить від умісту комірки в цьому рядку й роздільного абзацу, що додається до чи після тексту, якщо не було визначено зворотне.

· Виберіть рядки для зміни.

· Виберіть команду Высота и ширина ячейкив меню Таблица,а потім – вкладку Строка.

· Виберіть потрібні параметри.

Щоб для кількох рядків установити однакову висоту, виділіть потрібні рядки, а потім виберіть команду Выровнять высоту строку меню Таблица.

Можна також змінити ширину рядка за допомогою перетягування його меж по таблиці чи за допомогою маркерів на вертикальній лінійці в режимі розмітки.

Утримання натиснутої клавіші Alt під час перетягування маркерів на лінійці змусить Word відобразити вимірювання ширини рядка.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.011 с.)