Із яких елементів складається вікно програми MS Word?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Із яких елементів складається вікно програми MS Word?1) рядка, у якому є назви програми, документа та кнопки керуван­ня вікном програми; рядка меню з кнопками керування вікном документа; панелей інструментів і лінійки, якщо вони ввімкнені;

2) робочого поля документа зі смугами прокручування й кнопка­ми задання вигляду документа (у лівому нижньому куті);

3) рядка статусу (стану), що містить деякі відомості про поточну сторінку документа: номер сторінки, позицію курсора тощо;

4) усі відповіді правильні.

Як створити файл документа?

1) Файл – Создать – Новый документ;

2) Пуск – Программы – Текстовый документ;

3) Пуск – Все программы – Создать документ MS Office;

4) усі відповіді правильні.

Яку стандартну назву й тип має файл документа?

1) текстовий документ Word, тип файла – doc;

2) папка, тип файла – dot;

3) программы, тип файла – документ MS Office;

4) усі відповіді правильні.

Які елементи діалогового вікна ви знаєте?

1) документ, файл, таблиця;

2) папка, ярлик, файл;

3) закладки, текстові поля, кнопки, поля-списки, поля-лічиль­ни­ки, вимикачі, радіокнопки;

4) усі відповіді правильні.

Для чого призначений режим читання?

1) для читання невеликих текстів;

2) для читання великих текстів;

3) для перегляду документів;

4) усі відповіді правильні.

Які є режими відображення документа на екрані?

1) текстовий документ Word, тип файлу – doc;

2) папка, тип файла – dot;

3) программы, тип файла – документ MS Office;

4) усі відповіді правильні.

Які режими використовують для введення тексту?

1) звичайний, електронний, розмітка сторінки, структура, читання;

2) простий, перегляду, поділ сторінки, сервісний, читання;

3) програмний, текстовий, вимикання;

4) усі відповіді правильні.

Які є панелі інструментів?

1) таблична, текстова;

2) стандартна, форматування, рисування;

3) програмна, файлова;

4) усі відповіді правильні.

Як увімкнути панелі інструментів?

1) Файл / Панели инструментов;

2) Сервис / Панели инструментов;

3) Вид / Панели инструментов;

4) усі відповіді правильні.

Як вимкнути панелі інструментів?

1) Вид / Панели инструментов / вимкнути потрібну;

2) Файл / Панели инструментов / вимкнути потрібну;

3) Сервис / Панели инструментов / вимкнути потрібну;

4) усі відповіді правильні.

Які існують параметри сторінки?

1) рисунок, розмір паперу, джерело паперу;

2) розмір файла;

3) поля, розмір паперу, джерело паперу;

4) усі відповіді правильні.

Як створити новий абзац у текстовому документі?

1) за допомогою лінійки;

2) Формат / Абзац / Отступы и интервалы…;

3) права кнопка мишки / Абзац / Отступы и интервалы ;

4) усі відповіді правильні.

Які команди можна задати командою Параметры?

1) Помощь; Пользователь; Форматирование; Расположение;

2) Исправления; Пользователь; Совместимость; Расположение;

3) Исправления; Границы и заливка; Совместимость; Сервис;

4) усі відповіді правильні.

Яке призначення лінійки?

1) для задання відступів тексту від країв поля, позицій та видів табуляції;

2) для задання абзацного відступу в першому рядку;

3) для спостереження за розмірами робочого поля сторінки;

4) усі відповіді правильні.

16. Одна з команд пункту меню Вид:

1) Линейка;

2) Разметка страницы;

3) Разметка;

4) усі відповіді правильні.

Як закрити вікно програми-редактора?

1) кнопка Закрыть в рядку назви програми;

2) Файл / Выход;

3) Alt + F4;

4) усі відповіді правильні.

Як надрукувати текстовий документ?

1) CTRL + P;

2) Файл / Печать;

3) кнопка Печать на панелі інструментів;

4) усі відповіді правильні.

Для чого потрібен режим відображення недрукованих символів?

1) для аналізу таблиць;

2) для аналізу якості введення тексту;

3) для аналізу файлів;

4) усі відповіді правильні.

Як зберегти на диску текстовий документ?

1) CTRL + T;

2) CTRL + D;

3) CTRL + S;

4) усі відповіді правильні.

Як задати параметри сторінки?

1) текстовий документ Word, тип файла - doc;

2) папка, тип файла – dot;

3) Файл / Параметры страницы;

4) усі відповіді правильні.

Як задати розмір шрифту?

1) Текстовий документ Word, Тип файла – doc;

2) Папка, Тип файла – dot;

3) Программы, Тип файла – документ MS Office;

4) немає правильної відповіді.

Як надати пароль документові?

1) Вставка / Шрифт;

2) за допомогою кнопки на панелі інструментів;

3) Формат / Шрифт…;

4) усі відповіді правильні.

Як задати одиниці вимірювання на лінійці?

1) Сервис / Линейка / Общие…;

2) Файл / Параметры / Общие…;

3) Сервис / Параметры / Общие…;

4) усі відповіді правильні.

Що таке режим автозберігання документа?

1) обов’язкове збереження документа;

2) тимчасове збереження документа;

3) автоматичне збереження документа;

4) усі відповіді правильні.

Як задати тип шрифту?

1) Вид / Шрифт…;

2) Сервис / Шрифт…;

3) Формат / Шрифт…;

4) усі відповіді правильні.

Як перевірити правопис у документі?

1) Формат / Правописание;

2) Файл / Правописание;

3) Севис / Правописание;

4) усі відповіді правильні.

Як перевірити кількість слів і букв у документі?

1) Сервис / Структура;

2) Сервис / Показать символы;

3) Сервис / Статистика;

4) усі відповіді правильні.

Як створити новий текстовий документ?

1) CTRL + N;

2) Файл / Создать…;

3) за допомогою кнопки на панелі інструментів;

4) усі відповіді правильні.

Що таке форматування тексту?

1) зміна назви документа;

2) зміна стилю документа;

3) зміна структури документа;

4) усі відповіді правильні.

Які є панелі інструментів?

1) інструментальна; за способом уведення;

2) дискова; логічна;

3) форматування; стандартна; рисування;

4) усі відповіді правильні.

Які є види списків?

1) рядковий;

2) стрічковий;

3) нумерований, маркований, багаторівневий;

4) усі відповіді правильні.

Що таке нумерований список?

1) список-показник;

2) список символів;

3) список, який створено за допомогою чисел;

4) усі відповіді правильні.

Що таке маркований список?

1) список-рядок;

2) список-ланцюжок;

3) список, який створено за допомогою маркерів;

4) усі відповіді правильні.

Як змістити фрагмент тексту праворуч?

1) Вставка / Список / Смещение фрагмента вправо…;

2) Сервис / Список / Смещение фрагмента вправо…;

3) Формат / Список / Смещение фрагмента вправо…;

4) усі відповіді правильні.

Як виділити весь текст за допомогою клавіатури?

1) CTRL + O;

2) CTRL + T;

3) CTRL + A;

4) усі відповіді правильні.

Як виділити один рядок тексту?

1) клацніть мишею у полі справа від рядка;

2) клацніть мишею у рядку;

3) клацніть мишею у полі зліва від рядка;

4) усі відповіді правильні.

Як виділити фрагмент тексту?

1) текстовий документ Word, тип файла – doc;

2) папка, тип файла – dot;

3) програми, тип файла – документ MS Office;

4) усі відповіді правильні.

Як виділити абзац?

1) клацнути мишею двічі по абзацу;

2) клацнути один раз по абзацу;

3) клацнути тричі по абзацу;

4) усі відповіді правильні.

Як виділити слово?

1) клацнути двічі по ньому мишею;

2) клацнути один раз по ньому;

3) клацнути по ньому тричі;

4) усі відповіді правильні.

Як вирівняти фрагмент тексту по центру?

1) Сервис / Текст…;

2) Сервис / Параметры…;

3) виділити його й відцентрувати за допомогою кнопки на панелі інструментів;

4) немає правильної відповіді.

Які є види нумерації в нумерованому списку?

1) нумерація з використанням дужок;

2) нумерація за допомогою букв;

3) римська нумерація;

4) усі відповіді правильні.

Як вирівняти фрагмент тексту до лівого краю?

1) Файл / Список / Смещение фрагмента влево…;

2) Список / Смещение фрагмента влево…;

3) Формат / Список / Смещение фрагмента влево…;

4) усі відповіді правильні.

Як фрагмент тексту взяти в рамку?

1) виділити абзац і застосувати команду Сервис / Границы и заливка / Применить к абзацу…;

2) виділити абзац і застосувати команду Вид / Границы и заливка/ Применить к абзацу…;

3) виділити абзац і застосувати команду Формат / Границы и заливка / Применить к абзацу…;

4) усі відповіді правильні.

Як увімкнути панель форматування?

1) Вставка / Панели инструментов / Форматирование;

2) Сервис / Панели инструментов / Форматирование;

3) Вид / Панели инструментов / Форматирование;

4) усі відповіді правильні.

Що таке майстри?

1) програми-архіватори;

2) програми-редактори;

3) програми, призначені для автоматизації низки стандартних дій;

4) усі відповіді правильні.

Як створити календар?

1) Вставка / Мастер календарей;

2) Файл / Мастер календарей;

3) скористатися шаблоном під час створення нового документа й використати Мастер календарей;

4) усі відповіді правильні.

Які дані потрібні Майстрові листів?

1) тільки адресат;

2) тільки відправник;

3) дата, адреса, відправник, адресат, текст листа;

4) усі відповіді правильні.

Що таке резюме?

1) текстовий файл;

2) візитна картка;

3) автобіографія з основними відомостями про людину;

4) усі відповіді правильні.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.051 с.)