Розглянемо призначення кнопок панелі інструментів:Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розглянемо призначення кнопок панелі інструментів:– Верхний/нижний колонтитул – перехід від верхнього колонти­тула до нижнього та у зворотному порядку;

– Переход к предыдущему, Переход к следующему – перехід між колонтитулами (документ може мати різні колонтитули для сторінок;

– Номер страницы, Число страниц, Дата, Время – уставляння в колонтитул поточної дати, часу або номера сторінки та кількості сторінок документа;

– Параметры страницы – перехід у діалогове вікно й уста­новлення відстані від верхньої (нижньої) межі сторінки до колонти­тулів;

– Формат номера страницы – установлення вигляду для номера сторінок та початкового номера;

– Вставка автотекста – установлення в колонтитул готових фраз;

– Основной текст – дає можливість показувати або ховати основний текст під час роботи з колонтитулами;

– Закрыть – вихід із режиму введення або редагування колонтитулів.

Вставляння виносок, примітки, дати або часу, автотексту.Уста­новіть курсор у тому місці, де потрібно вставити посилання на виноску, та оберіть команду Вставка / Сноска. У групі Вставить сноску слід визначити тип для виносок: Обычная– текст виноски пишеться у кінці сторінки, Концеваятекст пишеться в кінці документа, після номера виноски. Після цього слід переходити до вводу тексту виноски.

Вставляння приміток проходить аналогічно вставлянню виносок, тільки слово, до якого зроблен примітку, виділяють кольором і після указування на це слово курсором миші на екрані з’являється текст примітки.

Вставляння в текст документа поточної дати або часу зручно прово­дити за допомогою команди Вставка / Дата и время. Після вибору цієї команди на екрані біля текстового курсора автома­тично з’являється дата або час у вибраному користувачем форматі.

Для економії часу, уводячи деякі фрази, зручно користува­тися автотекстом (команда Вставка / Автотекст). За допомогою команди Сервис / Автотекст можна додавати потрібні фрази до бібліотеки тексту.

Створення змісту.Установіть курсор у те місце, де буде розміще­но зміст, та оберіть команду Вставка / Оглавление и указатели. У списку Форматы вкладки Оглавлениеоберіть для змісту потрібний формат та стиль для певного рівня змісту. У списку Уровеньвизначте число того рівня змісту, який форматуватимуть цим стилем. Повторіть ці дії для всіх стилів, які будуть застосовуватися.

Хід роботи

1.Запустіть текстовий редактор і розгляньте його меню.

Перепишіть у звіт по три команди з менюВид, Вставка, Сервис.

2. За допомогою команди Файл / Создатьвиберіть шаблон для створення факсу (виберіть Личный факс) та заповніть його.

3. Запишіть цей файл до диска d: під назвою Факс.doc.

4. Перегляньте перед друкуванням, як виглядає створений документ, і надрукуйте його у двох примірниках (якщо є така можливість).

5. Відкрийте у текстовому редакторі файли, які були створені раніше (під час виконання лабораторних робіт № 1 та № 2).

6. З’єднайте в один файл усі три документи. Для переходу від одного файла до другого слід використовувати горизонтальне меню Окно, для переносу тексту потрібно використовувати команди роботи з буфером обміну.

7. Розбийте отриманий документ на три сторінки.

8. За допомогою командиВставка / Номер страницы розмістити внизу посередині сторінки її номер.

9. Задайте параметри сторінки (Файл / Параметры страницы):

− усі поля по 2 см;

− у полі От края до колонтитула встановити 1 см;

− у списку Применить вибрати Ко всему документу;

− розмір паперу вибрати А4;

− вибрати книжну орієнтацію.

Задайте час автозберігання документа — 2 хвилини та захистіть його паролями.Скористайтеся командоюСервіс / Параметри... Занотуйте у звіт паролі, а також те, скільки абзаців, слів і символів міститься в набраному тексті

10. Створіть свій стиль заголовків:

− установіть курсор у перший заголовок;

− виконайте команду Формат / Стиль, натисніть кнопку Создать;

− уведіть ім’я стилю Мой заголовок; простежте, щоб це був стиль абзацу, а стиль наступного абзацу встановіть Обычный;

− за допомогою кнопки Форматта команд Шрифт, Абзац, Граница, Рамкай ін. установіть свій стиль для заголовків документа.

11. Застосуйте створений стиль до всіх заголовків.

12. Уставте верхній колонтитул(Вид / Колонтитулы), уведіть текст Створення документа й вирівняйте його вправо та встановіть розмір шрифту 10 пт.

13. Створіть нижній колонтитул, де буде виводитися поточна дата. Перейдіть до верхнього колонтитула, додайте до тексту колонти­тула своє прізвище.

14. Створіть змінний верхній колонтитул, який автоматично створю­ється з назв глав (такий колонтитул уводиться як поле):

− на кожній сторінці введіть текст заголовків та відформатуйте їх стандартним стилем Заголовок 1;

− виконайте команду Вид / Колонтитулы;

− виконайте команду Вставка / Поле, виберіть категорію Связи и ссылки, виділіть поле StyleRef.

− за допомогою кнопки Параметрына вкладці Стиливиберіть Заголовок 1і натисніть кнопку Добавить.

15. Уставте виноску:

− установіть курсор після слова, до якого потрібно вставити виноску;

− виконайте команду Вставка / Сноска;

− виберіть опцію Обычная с Автоматическойнумерацией;

− уведіть текст виноски.

16. Уставте на останній сторінці зміст документа:

− установіть курсор на останній чистій сторінці;

− наберіть заголовок Содержание (не оформлюйте його наявними стилями);

− установіть курсор у наступному (пустому) рядку й виконайте команду Вставка / Оглавление и указатели;

− на вкладці Оглавлениеоберіть формат і стиль Заголовок 1 (якщо всі заголовки ваших сторінок виконано цим стилем), далі визначте кількість рівнів для вашого змісту (у простому випадку це дорівнює одному рівню).

Покажіть документ викладачу.

17. За допомогою командиФайл / Создать (перемикачШаблон)створіть власний шаблон для розкладу занять на місяць.

Установіть Панель инструментов / Формы. За допомогою панелі інструментів створіть текстове поле, поле зі списком. У меню Сервисвиберіть команду Установить защитудля заборо­нення будь-яких змін, крім уведення даних у поля форми.

18. Запишіть файл під назвоюРозклад.dot.

19. Створіть новий документ на основі власного шаблона (Файл-Создать). У переліку назв шаблонів знайдіть ім’я вашого шабло­на, перемикач Создатьустановiть у положення Документ.

20.Заповніть створений шаблон і запишіть файл під назвою Розклад.doc.

21. Завершіть роботу. Закрийте програму.

 

Лабораторна робота № 6

Тема.Технологія включення в документ різнотипних об’єктів.

Мета. Вивчити технологію роботи з різнотипними об’єктами – елементами документа, навчитися створювати об’єкти WORD:малюнок, фігурний текст, формулу, діаграму, файл та зовнішні об’єкти (Equation, WordArt, ClipArt, …).

План

1. Вставляння малюнка.

2. Зміна розміру й положення малюнка.

3. Кадри.

4. Обгортання об’єкта текстом.

5. Вставляння об’єкта WordArt або фігурного тексту.

6. Вставляння формул.

Теоретичні відомості

Текстові редактори призначено для введення й редагування тексту. Однак потужні сучасні текстові процесори, до яких відносять і WORD, дають можливість розміщувати в документі малюнки, форму­ли, об’єкти WordArt, діаграми та інші об’єкти. Вставлення різно­типних об’єктів виконують за допомогою горизонтального меню Вставка / Рисунок, Вставка / Объект.

1. Вставляння малюнка.

· Встановити текстовий курсор у тому місці, де планується розмістити малюнок.

· Виконати команду Вставка / Рисунок / Картинки.

· У діалоговому вікні вибрати розділ малюнків, а потім виді­лити потрібний малюнок.

· Натиснути в діалоговому вікні кнопку Вставить.

На екрані з’явиться малюнок, який ви обрали.

2. Зміна розміру й положення малюнка. Для виконання цих дій слід користуватися командою Формат / Рисунокабо панеллю інстру­ментів Настройка изображения чи контекстним меню.

· Виділити малюнок: для цього потрібно сумістити курсор миші з малюнком і натиснути ліву кнопку миші (малюнок виділиться рамкою).

· Виконати команду Формат / Рисунокабо визвати контекстне меню, активізувати вкладки Размерабо Положениета внести потрібні зміни в розмір та координати розміщення малюнка.

· Такі самі дії можна виконувати за допомогою вказівника миші:

– натиснути кнопку миші в області малюнка й, не відпускаючи, пересувати малюнок – відбудеться переміщення малюнка;

– натиснути кнопку миші на вузлі сітки та, не відпуска­ючи, змінювати розмір малюнка.

· Якщо потрібно розмістити малюнок посередині тексту, слід активізувати команду Формат / Рисунокта у вкладці Обте­каниеустановити режим Вокруг рамки.

· За допомогою вкладки Цвета и линии можна змінити кольори малюнка.

3. Кадри.Кадр (TextBox, напис, текстовий блок, текстове поле, фрейм) – це прямокутна рамка, у яку поміщають різні елементи документа та інші об’єкти: таблиці, окремі слова чи тексти, рисунки, фотографії тощо. Кадри створюють для того, щоб за їх допомогою ефективно розміщати інформацію в тексті. Кадр має рамку. І її можна робити кольоровою або невидимою (білою чи кольору паперу). Кадри можна заповнити кольоровим фоном або текстурою, що робить їх ефектними й візуально привабливими. Декілька кадрів можна зв’язати між собою в ланцюг для забезпечення ефекту “переливання” тексту з одного кадру в інший.

4. Обгортання об’єкта текстом. Об’єкт займає один рядок у документі. Якщо він неширокий, то поряд слід розмістити інший об’єкт або ввести текст. Такий текст повинен обгортати об’єкт, як це бачимо в газетах, журналах чи книжках.

 
 

Є декілька видів обгортання об’єкта текстом (див. рис. 22): текст обгортає прямокутну область з об’єктом або контури об’єкта, текст над чи під об’єктом, об’єкт ліворуч, праворуч, по центру. Вид обгортання вибирають із меню: Формат / Конкретний об’єкт (наприклад, Кадр) /ЗакладкаОбгортання.

Рис. 22. Види обгортання об’єкта текстом

За допомогою інших закладок задають кольори ліній, замалю­вання робочого поля, розміри тощо.

Розглянемо також, як зображення на екрані можна занести в документ як об’єкт. Спочатку готуємо потрібне зображення на екрані.

Коли зображення вже є, натискаємо на клавішу Print Screen – вигляд екрана перенесеться в буфер обміну. Запускаємо графічний редактор Paint і копіюємо вміст буфера в новий графічний документ. Доопрацьовуємо зображення екрана як картинку й зберігаємо його у файлі, який матиме розширення bmp. Потім потрібно повернутися в текстовий документ і вставити графічний файл у заздалегідь створений кадр чи у текст.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.007 с.)