Марки та характеристики фільтруючих коробокМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Марки та характеристики фільтруючих коробок 

Марка Тип фільтруючої коробки та розпі-знавальне забарвлення Найменування шкідливих речовин, від яких захищає фільтруюча коробка
А,А8 Без аерозольного фільтра, коричнева Пари органічних сполук (бензин, гас, ацетон, бензол, толуол, ксилол, сірководень, спирти, ефіри, анілін, галоідоорганічні сполуки, нітросполуки бензолу та його гомологів, тетраетилсвинець, фосфор та хлорорганічні отрутохімікати)
А З аерозольним фільтром, коричнева з білою вертикальною смугою Те ж саме, а також пил, дим та туман
Продовження додатка 15
Продовження табл. 1
В, В8 Без аерозольного фільтра, жовта Кислі гази та пари (сірчистий газ, хлор, сірководень, синильна кислота, окисли азоту, хлористий водень, фосген), фосфор та хлорорганічні отрутохімікати
В З аерозольним фільтром, жовта вертикальна смуга Те ж саме, а також пил, дим та туман
Г, Г8 Без аерозольного фільтра, чорна та жовта вертикальні смуги Пари ртуті, ртуть, органічні отрутохімікати на основі етилмеркурхлориду
Г З аерозольним фільтром, чорна та жовта горизонтальні з білою вертикальною смугою Те ж саме, а також пил, дим та туман, суміш парів ртуті та хлору
Е, Е8 Без аерозольного фільтра, чорна Миш`яковистий і фосфористий водень
Е З аерозольним фільтром, чорна з білою вертикальною смугою Те ж саме, а також пил, дим та туман
КД, КД8 Без аерозольного фільтра, сіра Аміак, сірководень, їх суміш
КД З аерозольним фільтром, сіра з білою вертикальною смугою Те ж саме, а також пил, дим та туман
ОО Без аерозольного фільтра, біла Оксид вуглецю
М Без аерозольного фільтра, червона Оксид вуглецю за присутності незначної кількості органічних парів, кислих газів, аміаку, миш`яковистого та фосфористого водню
БКФ З аерозольним фільтром, захисна з білою вертикальною смугою Кислі гази та пари, пари органічних речовин, миш`яковистий та фосфористий водень, пил, дим, туман

 

2.12. При роботах, пов'язаних з виділенням органічного та мікробного пилу, необхідно застосовувати респіратори марок ШБ-1, ("Пелюстка"), РПР-1, ПР-5, ШР, У-2к або РУ-60М.

Респіратор видається працівникам для індивідуального користування. Передавати респіратор іншим особам не дозволяється.

2.13. Універсальний фільтруючий респіратор РУ-60М використовується для захисту органів дихання працівників від дії шкідливих газів (парів) та аерозолей (пилу, диму, туману), що одночасно та роздільно присутні у повітрі робочої зони.

У залежності від призначення універсальний респіратор комплектується фільтруючими патронами, марки яких наведені у табл. 2.

Таблиця 2

 

Марка фільтруючого патрона Умовне позначення за ГОСТ 12.4.034-85 Область застосування
А ФУ-31А Пари органічних речовин (бензин, гас, сірководень, спирти, ефіри, кетони), бензол та його гомологи (нітросполуки бензолу та його гомологів, ксилол, толуол), пил, дим, туман
Продовження додатка 15
Продовження табл. 2
В У-31В Сірчистий ангідрид, сірководень, хлор та фосфорорганічні отрутохімікати, пил, дим, туман
КД ФУ-31 ЕД Сірководень, аміак та його суміш, пил, дим, туман
Г ФУ-31Г2 Пари ртуті, пил, дим, туман

 

2.14. Для захисту від різноманітного органічного пилу (борош­на, цукру тощо), а також від пиловидних хімікатів застосову­ється респіратор У-2К.

2.15. Для захисту органів дихання людини, яка знаходиться в атмосфері з нестачею кисню або ж при наявності в ній шкідливих газів, парів, пилу (робота в ємкостях, цистернах, колодязях) застосовуються протигази шлангові ПШ-1 та ПШ-2.

До комплекту протигаза ПШ-1 входять:

- коробка фільтруюча - 1 одиниця;

- рукав гумотканинний довжиною 10 м зі з'єднувальними деталя­ми - 1 комплект;

- трубка гофрована - 3 одиниці;

- маска ШМП, зріст 1,2,3 - 3 одиниці;

- линва сигнально-рятувальна діаметром 0.0096 м довжиною 15 м - 1 одиниця;

- пояс рятувальний - 1 одиниця;

- валіза - 1 одиниця.

Для зручності користування на сигнально-рятувальній линві кож­ні 0,5 м зав'язуються вузли.

2.16. При одночасній роботі в ємкостях, цистернах, колодязях двох осіб слід користуватись протигазами шланговими ПШ-2.

До комплекту протигаза ПШ-2 входять:

- установка для нагнітання повітря - 1 комплект;

- рукав гумотканинний довжиною 20 м або 10 м (за узгодженням з замовником) - 2 комплекти;

- маска ШМТ, зріст 1,2,3 - 3 одиниці (за узгодженням з замов­ником дозволяється комплектувати додатково ШТМ - 0 ¸ 4 зростів по 1 одиниці);

- трубка гофрована - 4 одиниці;

- пояс рятувальний - 2 одиниці;

- линва сигнально-рятувальна діаметром 0.0096 м довжиною ­25 м - 2 одиниці.

2.17. Рятувальні линви випробовуються двічі на рік. Линву під­дають випробовуванню на міцність статичним навантаженням 200 кг на протязі 900 с. Довжина линви заміряється до випробовування та після його закінчення.

Видовження линви не повинне перевищувати 5% її початкової дов­жини.

2.18. Випробовування рятувального поясу з карабінами прово­диться один раз на 6 місяців.

2.19. Кожному поясові та линві присвоюється інвентарний номер, додається інструкція з перевірки рятувальних поясів та линв.

2.20. Для запобігання накопиченню на тілі людини зарядів статичної електрики при контактній або індуктивній дії наелектризованого матеріалу елементів одягу необхідно забезпечити стікання цих зарядів у землю крізь електропровідність взуття та підлоги.

2.21. У вибухопожежонебезпечних цехах працівники повинні ко­ристуватись антистатичним взуттям.

2.22. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального за­хисту повинні зберігатись в окремих сухих опалювальних та обладнаних припливно-витяжною вентиляцією приміщеннях.

2.23. Відносна вологість у складі не повинна перевищувати 85%.

 

Продовження додатка 15

 

Щоб уникнути псування спецодягу та спецвзуття через дію сонячних про­менів скло у вікнах складу слід пофарбувати в білий колір або закрити вікна шторами.

2.24. Спільне зберігання спецодягу, текстильних матеріалів, спецвзуття з кислотами, лугами та горючими матеріалами категорично не дозволяється.

2.25. Склад для зберігання текстильних матеріалів, спецодягу та спецвзуття обладнують комірковими стелажами.

2.26. При надходженні на склад спецодягу його укладають паками або зв'язками на плоскі спеціальні або сітчасті піддони із встанов­ленням їх до комірок стелажів або штабелів.

2.27. Спецодяг, що надійшов на склад в невеликій кількості, в м'якій упаковці або поштучно, слід укладати до комірок стелажів. Дві­чі на рік його слід переглядати. При виявленні запаху або слідів плі­сені спецодяг та тканини слід висушити.

Стелаж для зберігання повинен бути гратчастим, дошки мусять бути рівно обстругані.

2.28. Спецвзуття слід зберігати в ящиках. Зберігати взуття в тюках не допускається. Двічі на рік його слід переглядати, очищати від пилу, добре провітрювати та змащувати рициновою олією.

2.29. Діелектричні рукавички, килимки та взуття необхідно збе­рігати на стелажах у розпакованому вигляді.

Після 6-ти місяців зберігання перед видачею вони в обов'яз­ковому порядку повинні перевірятись на діелектричні властивості.

 

З м і с т

1. Галузь застосування.................................. 4

2. Нормативні посилання ............................... 4

3. Загальні положення..............................……….. 16

4. Вимоги пожежної безпеки. . . . . . . . . . . . . ….. 19

4.1. Загальні вимоги . . . . . . . . . . . . . . .. 19

4.2. Пожежна техніка і засоби зв`язку……………. ……………….. 20

4.3. Протипожежне водопостачання……………………………………………….. 21

4.4. Евакуація людей із приміщень і будівель……………….. 22

4.5. Вимоги пожежної безпеки до технологічного устаткування…… 22

5. Вимоги безпеки до території підприємства ………….. 23

5.1. Благоустрій території підприємства............. 23

5.2. Автомобільні проїзди та залізничні колії....... 24

6. Вимоги безпеки до будівель і споруд………………………….. 26

6.1. Виробничі будівлі ............................. 26

6.2. Складські будівлі.............................. 28

6.3. Адміністративні і побутові будівлі та приміщення ..................................... 29

7. Вимоги безпеки до улаштування освітлення........……….. 31

7.1. Загальні вимоги ............................... 31

7.2. Аварійне і евакуаційне освітлення...........….. 32

7.3. Освітлювальна арматура ........................ 33

8. Вимоги безпеки до опалення, вентиляції і аспірації… 33

8.1. Загальні вимоги ..........................…………. 33

8.2. Опалення ...................................... 34

8.3. Вентиляція та аспірація........................ 34

9. Вимоги безпеки до улаштування та експлуатації систем водопостачання та каналізації....36

9.1. Загальні вимоги ................................. 36

9.2. Системи водопостачання…… . . . ................. 37

9.3. Системи каналізації . . . . ................... 37

9.4. Експлуатація споруд водопостачання та каналізації.................... 38

10. Вимоги безпеки до виробничих процесів або виду робіт....................................... 39

10.1. Загальні вимоги................................. 39

10.2. Системи контролю і керування виробничими процесами.............. ....... . . . 39

10.3. Сигналізація і зв'язок.... ..........………………………….. 42

10.4. Просіювання і подрібнення сировини та напівфабрикатів.......................………… 43

10.5. Приготування рідких дріжджів і заквасок.....……….. 43

10.6.Приготування і зберігання рідких компонентів………….. 44

10.7. Приготування тіста......................... ……….. 44

10.8. Поділ, формування та вистій тіста..........………….. 44

10.9. Випікання виробів.........................…………….. 45

10.10. Сушіння виробів............................ …….. 46

10.11. Розфасування,пакування..................………………... 47

10.12.Миття тари............................... 47

10.13.Картонажне виробництво...………………………………….. 47

11.Вимоги безпеки до окремих видів робіт.. . .…….. 50

11.1.Загальні вимоги . . . . . ................ 50

11.2.Роботи усередині ємкості ............... 51

11.3.Специфічні вимоги до виконання робіт у силосах та бункерах ................……. 54

11.4. Вогневі роботи .......................... 55

12.Вимоги безпеки до зберігання і транспортування сировини, матеріалів, напівфабрикатів,

готової продукції.............................. 55

12.1.Загальні вимоги .......................... 55

12.2. Безтарне зберігання сировини........……….. 56

12.3 Тарне зберігання сировини і готової продукції...........................………….. 58

13. Вантажно-розвантажувальні роботи ............. 59

13.1. Загальні вимоги ...................………….. 59

13.2. Внутрішньозаводські вантажно- розвантажувальні роботи ............. ……. 60

13.3. Вантажно-розвантажувальні роботи на транспорті......................…………... 61

13.4. Вантаження та розвантаження сировини, твердого та рідкого палива, допоміжних

матеріалів, готової продукції, сипких та штучних вантажів.......................... 61

14. Вимоги безпеки до виробничого устаткування ...... 61

14.1. Загальні вимоги ........................….. 61

14.2. Шум та вібрація .......................…….. 63

14.3. Основні елементи конструкції устаткування..… . . . . . . . . . … …. . .. 63

14.4. Огороджувальні та запобіжні пристрої ................................. 65

14.5. Технологічні трубопроводи і арматура ................................ 66

14.6. Улаштування площадок, містків та сходів ................................ 67

14.7.Монтаж та ремонт технологічного устаткування. 68

14.8. Розміщення устаткування.......………………………….. 68

14.9. Просіювачі, машини мішкоочищувальні ………….. 69

14.10.Дробарки.........................………………….. 70

14.11. Устаткування для приготування рідких компонентів, рідких дріжджів і заквасок.... 71

14.12. Устаткування тістоготувальне......………………. 71

14.13. Дiжопідйомоперекидачi.............…………….. 72

14.14. Устаткування тiстоподiльне........…………….. 72

14.15. Устаткування для вистою...........…………….. 73

14.16. Устаткування для випікання........…………….. 73

14.17. Сушарки..........................……………….. 75

14.18. Преси............................……………….. 75

14.19. Фасувально-пакувальні машини і автомати.........................……………….. 76

14.20. Мішкозашивальні машини...........……………….. 76

14.21. Мийні машини.....................……………….. 76

14.22. Живильники.................…………………………….... 77

14.23.Пневматичний транспорт . ................….. 77

15. Вантажопідйомне та транспортне устаткування, машини та механізми............. 78

15.1. Загальні вимоги .................…. . . .. 78

15.2. Порядок та строки технічного опосвідчення... 78

15.3. Авто- та електронавантажувачі.....………………………. 79

15.4. Візки транспортні .................………………... 79

15.5. Конвеєри ..........................…………………. 80

15.6. Ковшові елеватори .................………………….. 81

15.7. Гравітаційні транспортери (гвинтові та похилі спуски) ................…………… 82

15.8.Ліфти вантажні малі (підйомники) . . . ……….. 82

15.9. Валкові мішкопідйомники ...........………………….. 83

15.10. Штабелеукладачі ...................…………………. 83

16 Електробезпека .................................... 83

16.1.Загальні вимоги .............................. 83

16.2.Технічна документація ........................ 85

16.3.Обслуговування устаткування .................. 86

16.4.Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт................ 86

16.5.Захисні заходи електробезпеки від ураження електричним струмом ....................... 87

16.6.Захист будівель та споруд від блискавки...... 89

16.7.Робота з переносним електроінструментом...….. 90

16.8. Засоби захисту, які використовуються при роботі з електроустаткуванням.............. 91

16.9.Вимоги безпеки до акумуляторних установок…….. 92

17. Вимоги безпеки при виконанні робіт в лабораторіях. 94

ДОДАТКИ:

Додаток 1. Норми мікрокліматичних параметрів повітря робочої зони підприємств хлібопекарного і макаронного виробництва.................... 97

Додаток 2. Нормативи щодо забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями та обладнанням

підприємств хлібопекарного і макаронного виробництва........ .......... 115

Додаток 3. Норми освітленості (при штучному освітленні) робочих місць виробничих приміщень підприємств хлібопекарного і макаронного виробництва.................... 129

 

Додаток 4. Перелік приміщень підприємств хлібопекарного і макаронного виробництва з

установленням категорій щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до ОНТП 24-86, класів вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зон згідно з ПУЕ........137

Додаток 5. Перелік будівель і приміщень, які підлягають оснащенню автоматичними засобами пожежогасіння і автоматичною пожежною сигналізацією… . 139

Додаток 6. Технічний журнал з експлуатації будівлі (споруди)................................... 141

Додаток 7. Рекомендації щодо оснащення об'єктів первинними засобами пожежогасіння..... 142

Додаток 8. Фізико-хімічні та токсикологічні характе­ристики шкідливих та небезпечних речовин. 147

 

Додаток 9. Класифікація приміщень щодо небезпеки ураження електричним струмом.......... 154

Додаток 10.Перелік робіт з підвищеною небезпекою по цеху, дільниці (форма)........... 155

Додаток 11. Наряд-допуск на виконання робіт з підвищеною небезпекою.........................156

Додаток 12. Перелік робіт, що виконуються на підприємст-ві за нарядами-допусками.............. 158

Додаток 13. Журнал реєстрації нарядів-допусків на прове­дення робіт на підприємствах........ 159

Додаток 14. Журнал обліку робіт з підвищеною небезпекою, що виконуються без наряду-допуску ............160

Додаток 15.Засоби індивідуального захисту ...............161

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.018 с.)