Порядок та строки технічного опосвідченняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок та строки технічного опосвідчення15.2.1. Технічне опосвідчення відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів повинно бути покладено на посадову особу з нагляду за транспортними та вантажопідйомними за­собами і здійснюватись за участю посадової особи, відповідальної за їх справний стан.

15.2.2. Авто - та електронавантажувачі, електрокари, що знаходяться у роботі, повинні підлягати щоденному огляду до початку роботи та періодичному опосвідченню:

- повному - не рідше одного разу на рік;

- позачерговому - після кожного ремонту.

Під час оглядів повинна перевірятись технічна справність механізмів керування, сигналізації, акумуляторної батареї, гальмової системи тощо.

15.2.3. Технічному опосвідченню підлягають знімні вантажозахоплювальні пристрої (стропи, ланцюги, гаки тощо) відповідно до вимог Пра­вил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.

15.2.4. Технічне опосвідчення валкових мішкопідйомників повинно здійснюватись періодично, але не рідше одного разу на рік.

Авто- та електронавантажувачі

15.3.1. Будова автонавантажувачів повинна відповідати вимогам ГОСТ 16215-80*Е. Будова машин наземного безрейкового електрифіко­ваного транспорту повинна відповідати вимогам ГОСТ 18962-97.

15.3.2. Авто- та електронавантажувачі повинні бути обладнані звуковими та світловими сигналами, замком з ключем, що виймається, та гальмовою системою.

15.3.3. Авто- та електронавантажувачі, що обладнані гідравлічним механізмом підйому, в гідросистемі повинні мати запобіжний клапан чи інший запобіжний пристрій, який спрацьовує у разі переви­щення тиску в циліндрі на 5% більше від робочого.

15.3.4. Автонавантажувачі повинні бути обладнані глушниками та іскрогасильними пристроями.

15.3.5. Автонавантажувачі з механічною системою піднімання вантажу повинні бути обладнані кінцевими вимикачами для обмеження висоти піднімання вантажу та опускання підіймального пристрою.

15.3.6. Випуск авто- та електронавантажувача з гаража до експлуатації повинен здійснюватись лише після перевірки технічної справності та відповідного запису в журналі реєстрації транспорту.

15.3.7. Дозволяється транспортування вантажу на навантажувачі, якщо його рама відхилена назад до відказу. Захоплювальний пристрій повинен забезпечувати висоту підіймання вантажу від землі не менше, ніж величина дорожного просвіту навантажувача і не більше ніж 0.5 м - для навантажувачів на пневматичних шинах та 0.25 м - для навантажувачів на вантажних стрічках.

15.3.8. У разі експлуатації електронавантажувача із захоплювальною вилкою вантаж повинен рівномірно розподілятись по ширині вилки та виступати за його габарити не більше ніж на 1/3 довжини. Не дозволяється укладати вантаж вище захисного пристрою, який захищає робоче місце водія від падіння вантажів.

15.3.9. Електронавантажувачі та електроштабелери з висотою підйому понад 2.0 м повинні бути обладнані огородженням над головою водія або кабіною.

15.3.10. Штабелювання вантажів авто- та електронавантажувачами по­винно здійснюватись у відповідності зі схемами їх укладання, опраць­ованими та затвердженими роботодавцем. При цьому вантажі повинні укладатись на прок­ладки або стелажі, які забезпечують вільний вихід навантажувача з-під вантажу.

15.3.11. З метою безпечного вантаження вантажів навантажувачами на автомобілі, причепи, у т. ч. і відчеплених від автомобілів, і вивантаження з них необхідно, щоб вони були надійно зафіксовані упорними башмаками.

15.3.12. Встановлення та зняття акумуляторних батарей по­винні здійснюватись за допомогою вантажопідіймального пристрою.

15.3.13. Встановлення акумуляторних батарей на електровізок та їх підключення до електричного устаткування повинні виконуватись лише після вимкнення зарядного струму.

15.3.14. У вибухопожежонебезпечних приміщеннях слід використовувати електронавантажувачі у вибухозахищеному виконанні.

15.3.15. Не допускається перевезення людей на електронаван­тажувачах, а також на вантажах, які перевозяться або підіймаються.

15.3.16. Підлога та похилі доріжки для руху навантажувачів повинні бути справними, без вибоїн та витримувати навантаження від маси навантажувача з вантажем на ходу.

Максимальний ухил дороги, якою транспортуються вантажі навантажувачами, не повинен перевищувати 10 градусів.

Візки транспортні

15.4.1. Електровізки повинні бути обладнані:

- замком для запобігання випадковому пуску;

- запобіжними скобами на важелі керування;

- важелями з ізольованими рукоятками;

- огородженням для захисту ніг від ушкодження.

15.4.2. Будова вантажних візків повинна відповідати вимогам ГОСТ 13188-67*.

15.4.3. Вантажні ручні візки повинні мати знімні або постійно встановлені пристосування для забезпечення стійкості ванта­жів, поручні для зручності їх пересування, а також пристосування для різних вантажів.

15.4.4. На кожному візкові повинні бути зазначені інвентарний номер та вантажопідйомність.

15.4.5. Вантажі, що транспортуються на візках, не повинні виходити за габарити платформи. Ручки візка-лебідки повинні бути обладнані запобіжними скобами, що захищають руки працівника від ударів.

Конвеєри

15.5.1.Стрічкові конвеєри повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.022-80:

- приймальні та видавальні пристрої повинні бути виконані таким чином, щоб була виключена нерівномірність надходження вантажу, його удари об полотно, падіння на підлогу, а також можливість доторкання обслуговуючого персоналу до рухомих частин;

- натяг робочого полотна повинен бути відрегульований таким чином, щоб була виключена можливість сповзання та падіння вантажів;

- швидкість руху стрічки повинна знаходитись в межах від 0.1 до 1.5 м/с;

- привод похилих стрічкових конвеєрів повинен бути обладнаний автоматично діючим пристроєм, що виключає зворотний рух стрічки;

- на стрічкових конвеєрах, довжина яких перевищує 15 м, для запобігання боковим зміщенням стрічки повинна бути передбачена уста­новка спрямовуючих та центруючих пристроїв.

15.5.2. Металеві станини конвеєрів повинні мати надійне захисне заземлення або занулення.

15.5.3. Стрічкові конвеєри, що призначені для транспортування тіста і тістових заготовок, повинні мати антиадгезійне покриття або пристрої для виключення налипання тіста.

15.5.4. На стрічці похилих конвеєрів необхідно встановлювати поперечні рейки для запобігання зворотному сповзанню штучних вантажів.

15.5.5. Огородження приводних, натяжних та відхильних барабанів стрічкових конвеєрів повинні закривати з торців барабани та ділянки стрічки, що набігає на барабан, по довжині не менше R+1 м від лінії дотику барабана зі стрічкою ( R радіус барабана у метрах).

15.5.6. Конвеєри, розташовані над робочими місцями, проходами, повинні мати знизу суцільне огородження, розташоване не нижче 2.0 м від рівня підлоги, а з боків - борти, що піднімаються над верхньою несучою стрічкою на 0.4 м.

15.5.7. Конвеєри для тарних вантажів повинні мати по всій дов­жині борти висотою не менше ніж 0.2 м.

15.5.8. Уздовж конвеєрів, які розташовані у виробничих приміщеннях нижче рівня підлоги, повинна бути огорожа з поручнями ­висотою не менше ніж 0.9 м від рівня підлоги з зашивкою по низу висотою не менше ніж 0.15 м.

15.5.9. У місцях передачі вантажу, що транспортується, з одного конвеєра на інший (або на машину) повинні бути передбачені пристрої, що виключають падіння вантажу з конвеєра або машини. Для запобігання падінню мішків з конвеєрів кінці відвідних шлагбаумів повинні впритул прилягати до борту конвеєра та спуску.

15.5.10. Для переходу людей через конвеєри, встановлені на ви­соті не більше 1.2 м від рівня підлоги, повинні улаштовуватися містки шириною не менше 1.0 м, огороджені поручнями і зашиті по низу у відповідності з п. 14.5.2 цих Правил.

15.5.11. Ділянки конвеєрів, де заборонений прохід людей, повинні огороджуватися за допомогою встановлення вздовж них поруччя висотою не менше 0.9 м.

15.5.12. Очищення конвеєра повинно проводитися після вимкнення електродвигуна та вивішування на пусковому пристрої конвеєра плаката "Не вмикати! Працюють люди!"

15.5.13. Робота пересувних конвеєрів дозволяється лише при справному підіймальному пристрої (трос, гальмо) та шланговому приводі, зі змонтованими на кінцях станини кінцевими вимикачами та огороджувальними щитами з боків механізмів для переміщення тарних вантажів.

15.5.14. Скидання мішків зі стрічки необхідно здійснювати за допомогою щитків, що повинні встановлюватись під кутом 45 градусів до стрічки конвеєра та щільно прилягати до борту конвеєра або спуску.

15.5.15. Рольганги повинні відповідати наступним вимогам:

- кут нахилу повинен становити не більше 4 градусів для того, щоб вантажі переміщувались зі швидкістю не більше 0.5 м/с; при цьому безпека їх переміщення повинна досягатись за рахунок суцільного завантаження робочого полотна рольганга;

- відстань між вісями роликів повинна відповідати розмірам вантажу, що переміщується (при цьому вантаж повинен спиратись не менше ніж на три ролики);

- ширина вантажів, які переміщуються, не повинна перевищувати ширину полотна рольганга;

- у місцях проходу слід влаштовувати відкидні секції рольгангів шириною не менше ніж 0.8 м.

15.5.16. Роликові конвеєри повинні мати в розвантажувальній частині обмежувальні упори та пристрої для гасіння інерції рухомого вантажу.

15.5.17. Гвинтові конвеєри (транспортуючі шнеки) повинні відповідати таким вимогам:

- жолоби для сипких матеріалів повинні бути обладнані щільними кришками на завісах або шарнірах;

- засипні бункери та отвори повинні бути перекриті запобіжними гратами, при цьому розміри вічок не повинні перевищувати 0.05 х 0.05м;

- в днищі жолоба, в якому розміщені робочі органи, повинні бути засувки для очищення від завалу продуктом, а в торцевій стінці з боку виходу продукту - зливні самотічні труби та шарнірні запобіжні клапани, що відчиняються у разі переповнення жолоба продуктом;

- кришки шнекових живильників повинні мати блокування з електродвигунами, що забезпечує вимикання механізму у разі відчинення кришки;

- гвинт у жолобі повинен бути встановлений із зазором не менше ніж 0.01 м, щоб він не торкався стінок та дна і працював плавно без нев­ластивого шуму;

- витки шнека для запобігання випадковому травмуванню повинні закінчуватись на відстані не менше ніж 0.2 м від випускного отвору.

Ковшові елеватори

15.6.1. Ковшові елеватори (норії) повинні відповідати наступним вимогам:

- засипні бункери повинні бути обладнані запобіжними гратами (з вічками розміром не більше 0.05 х 0.05 м), зблокованими з пусковим пристроєм;

- норійна стрічка та ковші не повинні торкатись внутрішніх стінок труб, кожухів, головки та башмака норії;

- зупинка норії повинна бути передбачена не менше, як з двох місць (обов'язково у місцях завантаження та розвантаження), а дистанційний пуск - з одного місця після подачі попереджувального сигналу;

- норії слід обладнувати гальмовими пристроями, за виклю­ченням елеваторів, що мають привод з черв’ячним редуктором, для їх зу­пинки у разі раптового припинення подачі енергії та пристроями для за­побігання завалам;

- у випадку влаштування приямку для башмака з трьох сторін повинні бути передбачені проходи шириною не менше 0.8 м, при цьому приямок повинен бути огороджений поручнями;

- від нижнього краю башмака до підлоги необхідно залишати відстань не менше ніж 0.15 м для безпечного та зручного спорожнення у разі завалу продуктом;

- ширина ковшів норій повинна бути меншою ширини стрічки на 0.025-0.030 м;

- норії повинні бути обладнані пристроями, що виключають падіння стрічки у разі її обриву;

- очищення завантажувальних лійок необхідно виконувати лише при вимкненому електродвигуні та з розміщенням на пусковому пристрої плаката: "Не вмикати! Працюють люди!";

- в трубах ковшових конвеєрів повинні бути передбачені оглядові люки і люки для натягування стрічок. Оглядові люки повинні розміщуватись на висоті не вище ніж 1.4 м і не нижче ніж 0.7м від підлоги;

- середня вісь люків для натягування стрічок повинна бути розміщена на висоті не вище ніж 1.3 м і не нижче ніж 0.7 м від підлоги. Під час роботи норії оглядові люки та дверцята на головці та башмаку норії повинні бути зачинені;

- норійна стрічка повинна бути натягнена рівномірно по всій ширині для запобігання її збіганню з барабана;

- на башмаках норій всіх типів повинні бути передбачені датчики підпору та реле контролю швидкості руху стрічки;

- біля башмаків і головок норій для їх огляду, ремонту та змащування повинні бути передбачені площадки шириной не менше ніж 0.7 м.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.01 с.)