Улаштування площадок, містків та сходівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Улаштування площадок, містків та сходів14.5.1. Пристрої (сходи, драбини, стрем`янки, трапи, містки, помости тощо) повинні відповідати вимогам стандартів та інших нормативних актів з безпечного виконання робіт.

14.5.2. Для обслуговування устаткуван­ня, у якого зона обслуговування розташована на висоті більше ніж 1.5 м від рівня підлоги, слід передбачати постійні площадки з огорожею та сходами з поручнями. Висота огорож і поручнів повинна бути не менше 1.0 м. На висоті 0.5 м від настилу площадки повинен бути додатковий горизонтальний елемент.

Вертикальні стояки огорож та поручнів повинні розміщуватись з кроком не більше 1.2 м. З країв настили площадок повинні мати суцільну зашивку висотою не менше 0.15 м.

14.5.3. Ширина площадок для обслуговування устаткування повинна бути не менше 0.8 м.

Ширина сходів, що ведуть до площадок, повинна бути не менше 0.6 м. Крок сходинок сходів повинен бути не більше 0.2 м, ширина сходинок - не менше 0.12 м.

14.5.4. Для огородження площадок допускається застосовувати металеву сітку.

14.5.5. Висота від підлоги площадки обслуговування до низу виступаючих конструкцій перекриття повинна бути не менше 1.8 м. Відстань по вертикалі від верхнього краю відкритої посудини до пло­щадки обслуговування повинна бути не менше 1.0 м.

14.5.6. Трапи та містки повинні бути жорсткими та мати кріплення, які виключають можливість їх зміщення. Прогинання настилу під максимальним розрахунковим навантаженням не повинно перевищувати 0.02 м.

14.5.7. Якщо довжина трапів чи містків перевищує 3 м, під ни­ми повинні встановлюватись проміжні опори. Ширина трапів та містків повинна бути не менше 0.6 м.

Трапи та містки повинні мати поручні, закраїни та один проміжний горизонтальний елемент.

14.5.8. Сходи площадки постійного робочого місця висотою по­над 1.5 м повинні мати нахил відносно горизонту не більше 45 градусів, меншої висоти - не більше 60 градусів. Сходи на висоті 3-5 м повинні мати перехідну площадку.

Площадка повинна мати табличку з наведенням максимально допус­тимого для неї загального та зосередженого навантаження.

Виконання настилів площадок та сходів повинно виключати сковзання.

14.5.9. Для устаткування, яке не потребує постійного нагляду, допускається застосування приставних драбин або розсувних драбин-стрем`янок.

14.5.10. На підприємстві повинні бути опрацьовані та затверджені наказом роботодавця інструкції з безпеки користування драбинами приставними, стрем‘янками, пересувними площадками, помостами.

14.5.11. Драбини, стрем‘янки, помости та площадки допускаються до експлуатації за умови наявності актів приймальних випробувань.

14.5.12. Приставні дерев‘яні драбини повинні відповідати наступним вимогам:

- шабелі мають бути врізні, тетиви через кожні 2 м повинні скріплюватися стягувальними болтами;

- відстань поміж шабелями драбини не повинна бути більше ніж 0.25 м і менше ніж 0.15 м;

- нижні кінці повинні мати упори у вигляді гострих металевих шипів, гумових наконечників та інших улаштувань залежно від матеріалів і стану опорних поверхонь, а верхні кінці – крючки для закріплення до міцних частин устаткування;

- загальна довжина (висота) приставної драбини повинна забезпечувати можливість працювати стоячи на шабелі, яка знаходиться на відстані не менше 1 м від верхнього кінця драбини, загальна довжина якої не повинна перевищувати 5 м.

14.5.13. Розсувні драбини–стрем‘янки повинні бути обладнані пристроями, що виключають можливість їх мимовільного розсування.

14.5.14. Під час виконання робіт з одночасним підтримуванням деталей повинні застосовуватись драбини–стрем`янки з верхніми площадками, огородженими у відповідності з п.14.5.2 цих Правил.

14.5.15. Драбини приставні, стрем’янки, пересувні площадки, помости повинні мати інвентарні номери та зберігатися у певних місцях, закріпленими до стінки або колони на замок. Ключі від замків повинні знаходитися у виконавця робіт та керівника цеху (дільниці).

14.5.16. До початку експлуатації і кожні півроку приставні драбини необхідно випробовувати статичним навантаженням 1180 Н (120 кгс), що прикладене до однієї із сходинок посередині прольоту драбини, яка встановлена під кутом 75 градусів до горизонтальної площини.

Монтаж та ремонт технологічного устаткування

14.6.1. Монтажні роботи з установлення технологічного устатку­вання та ремонтні роботи повинні відповідати вимогам СНиП 3.05.05-84, СНиП III-4-80*, стандартів та технічних умов.

14.6.2. Монтажні та ремонтні роботи повинні виконуватись у відповідності з проектом виконання цих робіт (ПВР), затвердженим роботодавцем.

14.6.3. Складові частини устаткування масою понад 16 кг по­винні транспортуватись на робочі місця за допомогою вантажопідйомних засобів.

14.6.4. Під час монтажу устаткування повинен здійснюватись оперативний контроль якості виконуваних робіт. Виявлені дефекти підлягають усуненню до початку подальших операцій.

14.6.5. Монтаж, демонтаж та ремонт устаткування у приміщен­нях категорій А, Б, В або устаткування, в якому знаходились вибухопожежонебезпечні, легкозаймисті та токсичні речовини, повинні здійсню­ватись за письмовим нарядом-допуском відповідно до додатка 8.

14.6.6. До початку ремонтних і монтажних робіт повинні бути від‘єднані трубопроводи пари, продукту, води. При цьому трубопроводи слід заглушити.

14.6.7. Устаткування до ремонту слід вимкнути від джерел енергоживлення, а на пускових пристроях повинні бути вивішені плакати " Не вмикати! Працюють люди!"

Розміщення устаткування

14.7.1. Під час розміщення устаткування необхідно забезпечити зручність обслуговування та безпечну евакуацію людей у разі пожежі чи аварійних ситуацій.

14.7.2. Під час розміщення устаткування слід передбачати:

- головні проходи за наявності постійних робочих місць - шириною не менше ніж 1.5м;

- проходи біля віконних прорізів, доступних з рівня підлоги або площадки - шириною не менше ніж 1.0 м;

- проходи між устаткуванням для обслуговування та ремонту, а також поміж устаткуванням та стінами - шириною не менше ніж 0.8 м, за наявності постійних робочих місць між ними - 1.4 м;

- проходи між ємкостями, збірниками, мірильниками та стінами - 0.5 м;

- проходи між насосами та стінами - 0.3 м;

- у складах безтарного зберігання борошна проходи між рядами си­лосів повинні бути не менше ніж 0.7 м, відстань між силосами і стінами - не менше ніж 0.7 м, відстань між суміжними у ряду силосами круглого перерізу - не менше ніж 0.25 м. Відстань від підлоги площадки обслуговування силосів до перекриття або низу виступаючих частин конструкцій повинно бути не менше ніж 2 м;

14.7.3. Відстань між вісями бункерів тістоготувальних агрегатів И8-ХТА слід приймати не менше ніж 5 м; висоту приміщення, не менше: для агрегатів И8-ХТА-6 – 4-8 м, И8 – ХТА-12 - 6 м.

Відстань між вісями тістомісильних машин з підкатними діжами ємкістю 330 л повинна бути не менше ніж 2.3 м, відстань попереду машини - не менше ніж 3 м.

14.7.4. Відстань між шафою для вистою і завантажувальним фронтом печі у разі ручного завантаження та вивантаження продукції слід приймати не менше:

- з установкою столу для поділу тіста – 1.3 м;

- з установкою конвеєра для готової продукції – 1.4 м;

- з установкою двох конвеєрів (для тістових заготівок та готової продукції) або столу і конвеєра – 1.6 м.

14.7.5. Відстань між вісями автоматичних ліній з виробництва довгих макаронних виробів повинна бути не менше ніж 5 м.

14.7.6. Ширина проходів при обслуговуванні стрічкових та ланцюгових конвеєрів повинна бути не менше ніж 0.75 м.

14.7.7. Відстань між двома паралельно встановленими конвеєрами повинна бути не менше ніж 1.0 м, ширина проходу між паралельно встановленими конвеєрами, закритими на всю довжину гратчастими огородженнями або жорсткими коробами, повинна бути не менше ніж 0.7 м.

14.7.8. Відстань по вертикалі від частин конвеєра (вантажу, що транспортується) до нижніх поверхонь буді­вельних конструкцій має бути не менше ніж 0.6 м.

14.7.9. Проходи між паралельно розташованими виробничими печами, сушарками - шириною не менше ніж 2 м.

Відстань від топок виробничих печей до протилежної стіни:

- у разі спалювання твердого палива - не менше ніж 3 м;

- у разі спалювання рідкого палива або газу - 2 м, ( відстань від пальникових пристроїв до стіни - ­не менше ніж 1.0 м).

14.7.10. У разі розташування топок котлів напроти топок печей (технологічних) відстань між ними повинна бути не менше:

- у разі спалювання твердого палива - 5 м;

- у разі спалювання рідкого палива або газу - 4 м (відстань між пальниковими пристроями - не менше ніж 2 м).Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.044 с.)