Стратегічний набір підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стратегічний набір підприємстваУраховуючи багатоплановий характер діяльності підприємства, треба зазначити необхідність існування певного переліку взаємопов’язаних стратегій, що являють собою так званий «стратегічний набір».

Стратегічний набір — це система стратегій різного типу, що їх розробляє підприємство на певний відрізок часу, яка відбиває специфіку функціонування та розвитку підприємства, а також рівень його претендування на місце й роль у зовнішньому середовищі.

Вимоги до стратегічного набору:

- орієнтація на досягнення реальних взаємопов’язаних цілей;

- ясність змісту та розуміння необхідності застосування певного набору (системи) стратегій;

- ієрархічний характер, оскільки можна виокремити загальну стратегію, продуктово-товарні стратегії окремих підрозділів, основні та забезпечуючі стратегії (ресурсні та функціональні) для кожного зі скалярних ланцюгів;

- надійність, що передбачає його всебічну обґрунтованість, зваженість;

- відображення господарських процесів у їхній сукупності та взаємозв'язку;

- баланс рівноваги між прибутковими та витратними стратегіями, основними та компенсаційними, резервними.

- гнучкість і динамічність стратегічного набору, тобто врахування змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі, що відбувається в змінах у пріоритетах і змісті, а також, у разі потреби, переході на резервні стратегії (рисунок 2.2).


Рисунок 2.2 – Гнучкість та динамічність стратегічного набору

Добре сформований стратегічний набір — той, що відбиває досягнутий рівень розвитку, особливості та умови його подальшого руху, відповідно до обраних стратегій.

Обгрунтований стратегічний набір — той, що є правильним для даного підприємства і якого можна досягти за допомогою наявного потенціалу та певних зусиль щодо його трансформації для забезпечення конкурентоспроможного рівня в довгостроковій перспективі.

Зокрема, покажемо ієрархію «стратегічного набору» акціонерного товариства на рисунку 2.3.

 


Рисунок 2.3 – Ієрархія «стратегічного набору» акціонерного товариства

 

Стратегічна прогалина

Стратегічний набір має заповнити «стратегічну прогалину» підприємства, тобто забезпечити умови для його саморозвитку.

Стратегічна прогалина — це інтервал між можливостями, зумовленими наявними тенденціями зростання підприємства, та бажаними орієнтирами, необхідними для розв’язання нагальних проблем зростання та зміцнення підприємства в довгостроковій перспективі.

З іншої сторони, стратегічна прогалина — це поле стратегічних рішень, які мають прийняти керівники підприємства для вирішення виявлених проблем з метою наближення (переведення) наявних тенденцій розвитку в бажані. Як правило, прогалину компенсують уведенням нових продуктів (за умов збереження або виробництва існуючих) і заповненням нових ринків існуючими та новими товарами.

Крім того, специфічні напрямки процесу заповнення стратегічної прогалини передбачають: пошук нових можливостей зростання; активний пошук інновацій різних типів для забезпечення досягнення потрібних параметрів; визначення таких сфер діяльності, де підприємство є конкурентоспроможним та розробка заходів щодо підвищення (створення) конкурентоспроможності всього підприємства; перерозподіл ресурсів з неперспективних та конкурентоспроможних напрямків діяльності; вибір «розмаху різноманітності» щодо напрямків діяльності та розв’язання проблем злиття, поглинання, реструктуризації або ліквідації окремих підсистем з метою досягнення синергічного ефекту.

Для закриття (заповнення) стратегічної прогалини здійснюється ретельний аналіз наявних і запланованих до освоєння товарів і послуг за такими параметрами:

- положення на ринку;

- конкурентоспроможність;

- прибутковість;

- ефективність виробництва;

- можливості розвитку;

- завершеність дослідження та розробок.

 

Питання для контролю та обговорення

1 Охарактеризуйте ретроспективу терміну «стратегія».

2 Яке із розглянутих визначень є більш вдалим? Обґрунтуйте відповідь.

3 У чому полягає значення «лжестратегій», «блеф-стратегій»? Чи всі керівники і топ-менеджери підприємств розуміють їхню значимість?

4 Чи досить повно сучасні концепції стратегії визначають спрямованість останньої?

5 Чим є стратегія для сучасного керівника?

6 У чому полягає суть корпоративної стратегії підприємства?

7 Опишіть алгоритм формулювання корпоративної стратегії підприємства.

8 Охарактеризуйте зміст і спрямованість ділової стратегії підприємства.

9 Перелічіть основні завдання функціональної стратегії підприємства.

10 Перелічіть та охарактеризуйте функціональний набір стратегій підприємства.

11 Що слід розуміти під «операційною стратегією підприємства»?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 425; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.009 с.)