Формальні моделі дослідження певного виду діяльності підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Формальні моделі дослідження певного виду діяльності підприємстваФормальні методи використовують для діагностики і стратегічного аналізу окремого бізнесу підприємства (бізнес-рівень) або вузькоспеціалізованої фірми-підприємства

Коротко охарактеризуємо кожен з перелічених формальних методів.

Модель накопиченого досвіду дає можливість порівняти витрати конкурентів, які діють на одному і тому ж ринку, і виявити необхідність зміни стратегії.

В стратегічному управлінні модель накопиченого досвіду використовується для формування стратегії в напрямку мінімізації витрат,суть якої - більша частка підприємства в певному секторі економіки обумовлює більший сумарний накопичений обсяг виробництва і відтак нижчі питомі витрати на одиницю продукції. Тобто досягнення більш низьких витрат порівняно з конкурентами залежить від становища підприємства у відповідному секторі економіки і на ринку.

Модель життєвого циклу продукту дозволяє сформувати на підприємстві стратегію в сфері «продукт-ринок» (рис. 8.1).

Життєвий цикл продукту охоплює 5 стадій (дослідження (виникнення), введення на ринок, зростання, насичення, падіння), які відкладаються на осі абсцис - часу, а вісь ординат відображає обсяг реалізації (прибутку).

Тривалість окремих стадій і характер кривої залежать від конкретного продукту, від труднощів його вдосконалення, від виду потреб клієнтів, які цим продуктом задовольняються, від моди та інших факторів. Тому для кожного продукту слід визначати його власні життєві цикли.

 

Рисунок 8.1 – Життєвий цикл продукту

 

Модель життєвого циклу технологій (рис. 8.2) основана на концепції життєвого циклу. Врахування життєвого циклу технологій при прийнятті стратегічних рішень дає можливість оцінити рівень розвитку технології і результатів її використання і відтак оптимально розподілити кошти і вкладати їх в передові і перспективні технології виробництва, що дозволить підприємству в майбутньому зберегти конкурентні переваги.

 

Рисунок 8.2 – Життєвий цикл технології

Модель продукт-ринок основана на використанні матриці, яку запропонував І. Ансофф (таблиця 8.1).

 

Таблиця 8.1 – Матриця продукт-ринок

Тип ринку Тип продукту
Освоєний Новий
Освоєний Стратегія глибокого проникнення на ринок Стратегія розроблення нового продукту
Новий Стратегія розширення ринку Стратегія диверсифікації

Напрями розширення бізнесу підприємства залежать від типу ринку, на якому воно діє, і від товару, який воно реалізує.

Дана матриця використовується з метою оптимізації розподілу ресурсів підприємства і визначення характеру дій підприємства на ринку. Вибір конкретної стратегії залежить від рівня насичення ринку та можливостей до постійного оновлення виробництва.

Стратегія глибокого проникнення на ринок (обробки ринку) передбачає посилення маркетингу на існуючих ринках для існуючих продуктів з метою стабілізації або розширення місткості ринку. Стратегія розроблення нового продукту (розвитку продукції) передбачає продаж нових продуктів на існуючих ринках. Стратегія розширення ринку (розвитку ринку) передбачає вихід на нові ринки з існуючими продуктами. Стратегія диверсифікації передбачає продаж нових продуктів на нових ринках (різні технології, різні канали збуту), що пов'язано з діяльністю на стагнуючих ринках, необхідністю зниження ризиків, фінансовими вигодами, страхуванням постачання чи збуту.

Модель М. Портера, в основі якої лежить матриця конкурентної переваги, представлена у таблиці 8.2.

Рекомендації щодо вибору стратегій розвитку бізнесу фірмиМ.Портер обумовлює характером конкурентної переваги фірми:за витратами чи через диференціацію продукту, які можна застосовувати як для усього ринку, так і для окремого (сфокусованого) його сегменту.

Згідно з моделлю М. Портера, як уже було сказано, існують три базові конкурентні стратегії:

• лідерства у витратах;

• диференціації;

• спеціалізації.

 

Таблиця 8.2 – Матриця конкурентної переваги (модель М.Портера)

С Ф Е Р А К О Н К У Р Е Н Ц І Ї   Стратегічні переваги
У с я г а л у з ь   Неповторність продукту з погляду споживача Переваги щодо собівартості
Диференціація Лідерство у сфері витрат
Продукт має відрізнятися від конкуруючих дизайном, іміджем, використанням у виробництві матеріалів високої якості, наукомісткістю. Переваги: споживачі пов'язують смаки з маркою; лояльність клієнтів та неповторність продукту створюють високі вхідні бар'єри на ринок цього продукту; високий прибуток полегшує стосунки з постачальниками; неповторність продукту послаблює вплив великих клієнтів. Підприємство з найменшими витратами отримує прибуток, коли конкуренти перебувають у зоні витрат, а його гнучка цінова політика, низькі витрати забезпечують перевагу над постачальниками, створюють високі вхідні бар'єри на ринках. Використовується за опанування значної частки ринку, будівництва нових виробничих потужностей, жорсткого контролю витрат, зменшення кількості дрібних клієнтів, зниження витрат на дослідження,
Концентрування уваги на окремому сегменті (спеціалізація)
Один сегмент Обробка одного або кількох сегментів ринку дає можливість досягти там лідерства за витратами чи особливого становища. Можливі сегменти: 1) вибрані групи клієнтів; 2) певні частини виробничої програми; 3) географічно обмежені ринки. Необхідні передумови: а) підприємство має обробляти сегмент ринку ефективніше, ніж конкуренти; б) переваги двох вищезгаданих стратегій стосовно п'яти конкуруючих сил можуть бути реалізовані й на певному сегменті ринку
Застереження: невідомо як досягнути переваги над конкурентами за наявності особливої позиції; концентрація на одному тільки виді стратегії небезпечна в ситуаціях, які характеризуються швидкою зміною ринкових умов та умов навколишнього середовища.


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.012 с.)