Методи комплексного стратегічного аналізуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методи комплексного стратегічного аналізуМетоди комплексного стратегічного аналізу застосовуються для формулювання висновків при побудові стратегії.

В основі методу SWOT- аналізу лежить відповідна матриця (див. тема 4), яка описує зв'язки між слабкими і сильними сторонами фірми, з одного боку, та загрозами і можливостями у зовнішньому оточенні, з іншого, і встановлює їх парні комбінації.

Метод SPACE - метод комплексного, перспективного, в тому числі фінансового, аналізу, який дозволяє здійснити оцінку стратегічного положення підприємства і визначитись щодо подальших дій його розвитку на основі двох груп факторів:

- внутрішнього стану (чи потенціалу) підприємства;

- зовнішнього положення підприємства.

Оцінка здійснюється за 4-ма групами критеріїв оцінки стратегічного положення підприємства:

- фінансової сили підприємства;

- привабливості сектора економіки;

- конкурентоспроможності підприємства і його положення на ринку;

- стабільності галузі.

Вони визначаються (описуються) масивами конкретних ключових критеріїв, які у свою чергу формуються певними власними наборами факторів.

При формуванні переліку і складу ключових критеріїв характеристик даних груп факторів оцінки стратегічного положення конкретного підприємства необхідно враховувати специфіку, цілі, можливості підприємства тощо.

Оцінка даних критеріїв може здійснюватися за різноманітними методиками. Зокрема, за наступним спрощеним алгоритмом.

Кожен фактор в межах відповідної групи критеріїв оцінюється за 10-ти чи 5-ти бальною (від 1 до 10-ти або 5-ти) шкалою. Ваговий коефіцієнт в діапазоні від 0 до 1 визначає значимість кожного критерію в їх груповій сукупності. Сума значень вагових коефіцієнтів усіх критеріїв в межах кожної групи повинна дорівнювати 1. Потім визначаються кінцеві оцінки групових критеріїв оцінки стратегічного становища підприємства. А відображення різних груп критеріїв оцінки підприємства і визначення рекомендованого типу стратегії (консервативної, захисної, конкурентної чи агресивної), здійснюється в прямокутній системі координат, де на окремих півосях, кожна з яких слугує відображенням відповідного групового критерію стратегічної оцінки підприємства, розташовується загальна «вартість» відповідних груп критеріїв оцінки стратегічного становища підприємства (рисунок 8.6).

 

Рисунок 8.7 - Оцінка стратегічного становища і напряму дій підприємства: відображення вартості різних груп критеріїв (факторів) оцінки стратегічного становища підприємства в методі SPA СЕ

Методи перспективного фінансового аналізу

При формулюванні і для оцінки альтернативних варіантів стратегії фірми доцільно також використовувати методи перспективного фінансового аналізу (наразі вони використовуються недостатньою мірою, так як фінансовий аналіз, в основному, носить традиційно ретроспективний характер).

Перспективний фінансово-економічний аналіз охоплює багатобічні порівняльні оцінки підприємства як за минулий, так і за майбутні періоди. При цьому принципове значення мають прогнози фінансової ситуації підприємства, які відповідають різним варіантам стратегії підприємства (стратегічним альтернативам).

Перспективний фінансово-економічний аналіз підприємства охоплює:

1. Загальну характеристику фірми за такими позиціями:

- майно фірми;

- організаційна структура фірми;

- трудові ресурси фірми;

- маркетинговий аналіз фірми.

2. Економічний аналіз фірми (за 2-3 роки) за такими позиціями:

- обсяг реалізації;

- собівартість продукції;

- використання капіталу, рентабельність, цінова ліквідність і заборгованість;

- синтетична оцінка діяльності фірми.

3. Бізнес-плани(окремо для кожної стратегічної альтернативи) як джерело інформації для вибору оптимальної стратегії підприємства. Бізнес-плани повинні містити такі відомості:

- обсяг реалізації для аналізованого часового періоду;

- затрати виробництва на запланований обсяг продажу;

- програму використання трудових ресурсів;

- інвестиційні програми;

- прогноз потреби в оборотному капіталі;

- прогноз розрахунків прибутків і збитків;

- прогноз фінансового стану фірми;

- оцінку вартості фірми методом дисконтних потоків грошових коштів.

Питання для контролю та обговорення

1 Від чого залежить вибір типу моделі формування (визначення) стратегічних альтернатив і конкретної стратегії розвитку підприємства?

2 Опишіть методи, які використовують для діагностики і стратегічного аналізу окремого бізнесу підприємства або вузькоспеціалізованого підприємства.

3 Опишіть методи які використовують при діагностиці і стратегічному аналізі агрегованих та диверсифікованих фірм.

4 Дайте характеристику матричним (портфельним) методам діагностики середовища.

5 В яких випадках використовують матричні методи стратегічного аналізу?

6 Опишіть загальні елементи і послідовність загальних процедур портфельного аналізу підприємства.

7 Дайте характеристику матриць BCG, МакКінсі, DPM, ADL.

8 Опишіть правильно збалансований корпоративний господарський портфель підприємства.

9 Дайте характеристику SWOT та SPACE – матриць формування стратегії розвитку підприємства.

10 Опишіть для якого типу підприємств рекомендовано застосування методу SPACE – матриць.

11 Опишіть для якого типу підприємств рекомендовано застосування методу SWOT – матриць.

12 Які фактори на вашу думку безпосередньо визначають фінансову силу підприємства?

13 Дайте характеристики показникам привабливості галузі та конкурентної сили підприємства.

14 Опишіть за якими показниками проводиться оцінка бізнесу в матриці МакКінсі.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.009 с.)